Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Horoskopų užsakymas

  .

 

1. Solaras, arba gimtadienio horoskopas.

Šis horoskopas tinka kaip išankstinė  gimtadienio dovana. Solaras - tai laikas, kai Saulė kasmet grįžta į tą patį tašką, kaip ir gimus.Solaras - tai metų trukmės individualus  žvaigždinis ciklas nuo gimtadienio iki gimtadienio. Pagal nurodytas aktualias temas ( kas solaro  metų bėgyje rūpi - finansai, meilė, karjera, dvasinės praktikos ir t.t)  iš anksto ( optimalu - prieš kėlis mėn)  parenkamas geriausias sutikimo miestas  iš užsakyme nurodytų,smulkiai interpretuojamas solaro horoskopas, personalinis metų cikiškumas.    Būtina nurodyti išvykimo galimybių ribas - miestus ar regionus, kuriuose horoskopo asmuo gali REALIAI  sutikti savo solarą - atsidurti nurodytu laiku po rekomenduotinu dangumi.Rekomenduojami užsienio miestai parenkami iš užsakovo nurodyto miestų sąrašo, Lietuvos miestus horoskopų autorė apžvelgia ir parenka pati, savo iniciatyva pagal nurodytas aktualias termas. .  

Kaina- 80 eurų 

Apimtis - apie 2val -2,5 val. apimties  garso įrašas. Jis išsiunčiamas  elektroniniu paštu.

  Užsakymas atliekamas per  1savaitę ar ilgiau - per 1 mėn  ir nusiunčiamas  nurodytu elektroniniu pašto adresu. Tikslinga solarą užsisakyti prieš 3-4 mėn iki gimtadienio. Prognozių pagrindas - Jūsų nurodyti tikslūs gimimo duomenys. Jei jie buvo nurodyti klaidingi, horoskopas pakartotinai nesudaromas. Jei negavote užsakymo  terminuotu laiku, susisiekite su atsakingais asmenimis:justina.petkeviciute@yahoo.com    

2. Personalinės astroprognozės 1 metams

Šiam horoskopui sudaryti užsakymai priimami tik nuo lapkričio 10 iki vasario 1 dienos

Kaina - 160 eurų

Sudaromas individualus vakarietiškas (ne kinų) horoskopas 1 metų periodui, pradedant nuo užsakymo datos. Prognozės paremtos metodų visuma, įskaitant planetų tranzitus, progresijas, užtemimus, direkcijas.Išsamiai apibūdinamos metų tendencijos, sėkmės ir problemų sritys, pagrindiniai konfliktai ir kliūtys. Smulkiai apibūdinamos visos 12 gyvenimo sričių, kurias simbolizuoja 12 horoskopų būstų. Išskiriamos naujos gyvenimo temos, kurios atsiranda šiais metais. Patariama, koks elgesio modelis yra efektyviausias naujose krizinėse situacijose, kokiu būdu greičiau pasiekti tikslus ir užsitikrinti ilgalaikę sėkmę.  Horoskopas -  autorinis, sudaromas individualiai, ne pagal trafaretus.

Apimtis – apie 3 val trukmės garso įrašas. Jis išsiunčiamas nurodytu e-paštu. Pildydami užsakymo lauką "Pastabos" NEUŽMIRŠKITE nurodyti JŪSŲ e-adreso.

Užsakymas atliekamas per 25 dienas nuo užsakymo datos ir išsiunčiamas užsakovo nurodytu elektroniniu adresu. Prognozių pagrindas - Jūsų nurodyti gimimo duomenys. Jei jie buvo nurodyti klaidingi, horoskopas pakartotinai nesudaromas. Jei negavote užsakymo laiku, susisiekite su atsakingais asmenimis: justina.petkeviciute@yahoo.com.

3. Santykių, arba sinastrinis horoskopas


Kaina - 180 eurų

Šis horoskopas detaliai nagrinėja poros santykius ir padeda suprasti, kaip reikia elgtis, ką keisti savyje, kad juose atsirastų daugiau harmonijos. Analizuojama, kokios unikalios temos gyvenime atsiranda būnant kartu. Ieškoma atsakymo, kokia šių santykių karminė prasmė. Apskaičiuojami ir apibūdinami kritiniai poros periodai, patariama, kaip teisingiausia elgtis, įveikiant krizę. Pateikiamos prognozės dėl poros finansinių ir turtinių perspektyvų, taip pat dėl raidos įvairiose gyvenimo srityse (poros bendravimas, interesai, santykis su tėvais, būsto reikalai, vaikų auklėjimas, buitis,santaupos, krizės, kelionės, sekuoalinis ryšys, tikslai, draugai, silpnybės ir kt...). Paaiškinama, kokie jausminiai-emociniai-mentaliniai- pasaulėžiūriniai skirtumai ardo darną. Aprašomas seksualinis poros elgesio modelis ir jo harmonizavimo kryptys. Analizuojama ir bendrais bruožais aprašoma dabartinė situacija, numatomos perspektyvos keleriems metams į priekį. Bet kokiu atveju ieškoma net ir nedarnios poros sąlyčio taškų, siekiant rasti išeitį iš krizės.

Apimtis - 4-6 val garso įrašas, failu ar CD pavidalu. Jis išsiunčiamas  nurodytu elktroniniu paštuPildydami užsakymo lauką "Pastabos" NEUŽMIRŠKITE nurodyti JŪSŲ e-adreso.

Užsakymas atliekamas per 25 dienas nuo užsakymo datos ir išsiunčiamas užsakovo nurodytu elektroniniu adresu. Prognozių pagrindas - Jūsų nurodyti gimimo duomenys. Jei jie buvo nurodyti klaidingi, horoskopas pakartotinai nesudaromas. Jei negavote užsakymo laiku, susisiekite su atsakingais asmenimis: justina.petkeviciute@yahoo.com.

4. Viena problema

 Kaina - 45 eurai

Šis horoskopas skirtas gauti greitą IŠSAMŲ atsakymą į aktualią gyvenimišką problemą. Pavyzdžiui: "ar vykti šią vasarą į užsienį?", "ar priimti darbo pasiūlymą?", "kuri diena palankiausia vedyboms?", "kada palankiausia daryti operaciją?", " ar mesti studijas?" Šis horoskopas visiškai netinka, jei norima pasiburti del ateities ("kas manęs laukia šią vasarą?", "ar myli mane Likimas? ), išspręsti psichologines problemas, išsiaiškinti suderinamumą.
Prašymas - suformuluoti problemą ir ją išsamiau išdėstyti tuščiame užsakymo lauke. DĖL LIGŲ  horoskopas nesudaromas, pinigai iškart  grąžinami be paaiškinimų.

Horoskopo forma - garso įrašas failų pavidalu. Jo trukmė - neribota, priklausoma nuo problemos sudėtingumo. Jis išsiunčiamas nurodytu elektroniniu adresu.Pildydami užsakymo lauką "Pastabos" NEUŽMIRŠKITE nurodyti JŪSŲ privataus e-adreso.

Užsakymas atliekamas per 5 dienas nuo užsakymo datos ir išsiunčiamas užsakovo nurodytu
elektroniniu adresu. Prognozių pagrindas - užsakovo nurodyti horoskopo duomenys, prisiimant atsakomybę už jų tikslumą (rektifikacija papildomai neatliekama). Jei gimimo duomenys buvo nurodyti klaidingi, horoskopas pakartotinai nesudaromas. Jei negavote užsakymo laiku, susisiekite su atsakingais asmenimis: justina.petkeviciute@yahoo.com

5. Vaiko gabumai ir talentai

 

Kaina - 85 eurai

Šis horoskopas skirtas tėvams ir giminėms, siekiantiems padėti vaikui atskleisti ir išugdyti prigimtinius gebėjimus. Analizuojama, kas iš artimųjų ir kokios aplinkybės padeda vaikui pasiekti maksimalių rezultatų ir jaustis laisvai bei saugiai užklasinėje, laisvalaikio veikloje. Kokie meniniai ar sporto būreliai tinkamiausi. Kokį muzikos instrumentą, meno šaką ar sporto rūšį parinkti. Kokie vaiko vokaliniai ar sportiniai duomenys, kaip ir per ką jie atsiskleidžia. Kaip vaikas gebės panaudoti užklasinio ugdymo metu išlavintus talentus profesijoje, ar galės iš to gyventi (ar bus profesionalus krepšininkas, profesionalus dailininkas). Kaip jam sekasi konkursuose ir tolimose kūrybinėse išvykose, ilgalaikėse sporto stovyklose. Analizuojami jo santykiai su kūrybinio laisvalaikio pedagogais ir draugais, jų įtakos jo raidai , santykiams šeimoje ir pirmiausia, mokslams mokykloje. Nurodomi laikotarpiai, kai kyla didžiausias noras mesti pradėtus būrelius. Patariama, kaip motyvuoti ir elgtis šių įtampų laikotarpiu.

Apimtis: 2-3 val garso įrašas. Jis išsiunčiamas nurodytu elektroniniu paštu. Pildydami užsakymo lauką "Pastabos" NEUŽMIRŠKITE nurodyti JŪSŲ privataus e-adreso.

Užsakymas atliekamas per 20 dienų nuo užsakymo datos ir išsiunčiamas užsakovo nurodytu e-adresus. Prognozių pagrindas - Jūsų nurodyti gimimo duomenys. Jei jie buvo nurodyti klaidingi, horoskopas pakartotinai nesudaromas. Jei negavote užsakymo laiku, susisiekite su atsakingais asmenimis: justina.petkeviciute@yahoo.com.

6. Vaikas mokykloje

 

Kaina - 75 eurai

Šis horoskopas skirtas tėvams, rengiantiems pirmoką į mokyklą ar nutarusiems keisti mokyklą. Analizuojama, kaip vaikui sekasi adaptuotis bendraklasių  ir  bendraamžių grupėse, kokie jo santykiai su mokytojais, jo asmeninis požiūris į mokyklą, mokyklos vaidmuo jo asmenybės raidoje. Analizuojama, kaip vaikas įsisavina žinias, jo individualios  atminties  ypatumai. Nurodoma, kaip mokslo  metų eigoje (iki abitūros egzaminų) kinta jo santykiai su mokytojais ir mokiniais, jo imlumas žinioms, pažangumas. Kaip jis laiko egzaminus, kokie dalykai sekasi lengviau, kokie – sunkiau, ar gabus kalboms.. Patariama, koks mokyklos tipas tinka: -profiliuota, tipinė, elitinė ir pan. Parodoma, kaip atpažinti vaiko elgesyje įtampas mokykloje, kaip padėti jam įveikti krizes santykiuose su  bendraamžiais. Nurodomi laikotarpiai, kai mokslai sekasi sunkiausiai, ir patariama, kaip šeima galėtų padėti vaikui laikinus sunkumus  įveikti.

Apimtis:   apie 2-3 val. garso įrašas. Jis išsiunčiamas nurodytu elektroniniu paštu. Pildydami užsakymo lauką "Pastabos" NEUŽMIRŠKITE nurodyti JŪSŲ e-adreso.


Užsakymas atliekamas per 20 dienų  nuo užsakymo datos ir išsiunčiamas užsakovo nurodytu e- adresu. Prognozių pagrindas - Jūsų nurodyti gimimo duomenys. Jei jie buvo nurodyti klaidingi, horoskopas pakartotinai nesudaromas. Jei negavote užsakymo laiku, susisiekite su atsakingais asmenimis: justina.petkeviciute@yahoo.com.

7. Vestuvių datos parinkimas

 

Kaina - 30 eurų

Šis horoskopas skirtas jaunavedžiams, norintiems parinkti  santuokos datą su palankiausiu žvaigždžių išsidėstymu. Pateikiama  trumpa informacija, kaip išsidėstę tądien dangaus šviesuliai, kaip tai gali įtakoti bendrą gyvenimą. Trumpai apibūdinama, kaip vyks pati šventė, kaip išvengti tam tikrų kliuvinių, ką akcentuoti  ir kaip elgtis, kad šventinis įvykis paliktų kuo daugiau gerų atsiminimų. Bendrais bruožais nusakomos stipriosios ir silpnosios  poros  ypatybės, harmonizuojančios ar ardančios sandorą.


Apimtis:  iki 1 val  trukmės garso įrašas, išsiunčiamas nurodytu elektroniniu paštu. Pildydami užsakymo lauką "Pastabos" NEUŽMIRŠKITE nurodyti JŪSŲ privataus e-adreso.


Užsakymas atliekamas per  5 dienas  nuo užsakymo datos ir išsiunčiamas užsakovo nurodytu e-adresu.Prognozių pagrindas - Jūsų nurodyti gimimo duomenys. Jei jie buvo nurodyti klaidingi, horoskopas pakartotinai nesudaromas. Jei negavote užsakymo laiku, susisiekite su atsakingais asmenimis: justina.petkeviciute@yahoo.com.

 


<< Atgal