Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Klausimai - atsakymai

Jūsų klausimas (2014-09-06)
Miela Saule, Rašau Jums, nors ir nekokiomis nuotaikomis. Grįžę po atostogų radome apvogtus namus, sugadintą turtą. Vaikštau po namus ir visur jaučiu svetimą energiją, ima pyktis, o kartu ir neramu, kad vėl kažkas panašaus nenutiktų. Kaip "apvalyti" namus nuo neigiamos įvykio energijos tokiose situacijose ir kaip "apvalyti" save nuo pastovių neigiamų emocijų ir minčių dėl įvykusios situacijos? Juk puikiai suprantu, kad nieko pakeisti negaliu... Kaip nepritraukti panašių situacijų vėl? Ačiū, jei atsakysite. D.

Atsakymas (2014-09-08)

Socialinių apsaugų  požiūriu – tai pamoka, kad  įsirengtumėt tvirtesnes duris, spynas, gal net signalizaciją, nesigirtumėt soc.tinkluose, kad toliau išvykstate, paprašytumėt kaimynų, kad  šviesas padegiotų,būstą paglobotų.

 Dvasiniu požiūriu reikia taip kukliai ir paprastai gyventi, kad  rimti vagys neturėtų ką vogti, taptumėt jiems  neįdomūs.  Jie gi jaučia, turi vilkišką uoslę  pertekliniams daiktų  ir materialių  gėrybių ,sandėliams. Dar aukštesnė, mažai kam įkandama,  užduotis – reikia sugyventi visiems šeimoje  VISIŠKOJE santaikoje ir ramybėje, be pykčių, be nuoskaudų, be negatyvių minčių, su krištoliniai švaria sąžine.   Tokia gyvensena kuria ir aukštų vibracijų, šviesius apsauginius laukus, kurie grobikus atpurto, jie bėga kuo tolyn, apeina ratais, negatyvios energijos laidininkus atstumia šviesos namai.  

Turėjau pamokančią  patirtį: priėmiau pernakvoti moterį, kurios  užsienio skrydis buvo ankstyvas.  Ryte ji skundėsi, kaip prastai miegojo, kokia baisi  mūsų namuose  energetika, kaip ji  išsikankino. Kitaip  ir negalėjo būti, mat raganoms, valdančioms  žemuosius astralus  ir  žemiškas  aistrų stichijas,  pozityvūs gėrio ir santaikos laukai  yra priešiški , sukelia atmetimo reakcijas, purto. Iš jos reakcijų supratau, kokios esame skirtingos, priešingų energetinių polių. Lygiai taip vagims nepriimtini  – šviesūs, meilės sklidini namai,o ego- demonai nepakantūs, bodisi ir niekina   - geriečių,  nesavanaudžių geranoriškų žmonių šviesius sambūvius.  

Tiek budistiniai, tiek krikščioniški šventi paveikslai, namų šventinimas   veikia ne kaip apsauga, o kaip  stiprus grobikų magnetas. Masina, kviečia vagis  kuo skubiau išlaisvinti  tikinčius šeimininkus nuo  daiktinio pasaulio,  išgrynina jų biblijinius nematerialius idealus, suteikia daugiau ne knyginės-žodinės , o jau praktinės-įvykinės kančios, per kurią  nuoširdūs tikintieji gauna galimybę  apvalyti aplinką nuo negatyvo.

Jei vyksta nuolatinė savityra,  visada galima  lengvai (giliau pąmąsčius,pameditavus)  išlukštenti  priežastį  - kodėl  apvogė ir už ką? kas  toks neprašytas braunasi į šeimą, jai blogo linki, astrališkai užsiundydamas  vagis? su kokiu praeities  įvykiu tai susiję, kokį Visatos  energetinį –karminį balansą vagys  atstatė??? Juk dažnai imame iš kitų,  godžiai vartojame, dvasiškai vagiame  neklausdami kitų leidimo – svetimus talentus, svetimą meilę, svetimas viltis ir svajones,  svetimą laimę  ir sėkmę ( šios išvagiamos per juodą  nutylėtą, prarytą  pavydą, per piktdžiugą,per  nepakantumą tam, kuo džiaugiasi , kuo  nuoširdžiai siekia atlapaširdžiai).

Nesuprantu   sielvarto, draskymosi   dėl daiktų. Jie neverti  žmogaus  kūrybinio laiko ir dvasios kančių, juk viskas užgyvenama. Svarbiau, kad artimiesiems plaukas nuo galvos nenukrito, kad jie sveiki. Jau  antrus metus išgyvenate  Saturno spaudimą , mokate  nematomas , gal jau pamirštas  karmines 30 m. senumo   skolas už  senaties įžeidų žodį, už  neteisingą poelgį. Tuomet geriau toks neskaudus  atlygis, “baudos kvitas” , nei patekimas į  autoįvykį su skausmingu kūnp sužalojimu ,  fizinis užpuolimas gatvėje  -tai galėtų įvyktį šį rudenį, kitą vasarą  jei būtumėt turėjusi  didesnių  pražangų praeityje, juodai joje pripėdavusi .  

Atleiskite įsibrovėliams,  atleidimas – padės greičiau užmiršti įvykį. Namus apvalytų  - visų pakampių skrupulingas išgremžimas vandeniu. Tuo pačiu,rankomis išglostydama kiekvieną namų centimetrą ir naujas stiprias  vidines apsaugas uždėsite, sueisite į glaudų, betarpišką  energetinį  ryšį su namais. Dalis mūsų –  glūdi  ir daiktuose, su kuriais nuolat sąveikaujame. Ypač balduose, induose įsismelkia žmonių laukų informacija  (štai kodėl  daužomi indai, suėmę per daug  negatyvios šeimos kivirčų informacijos) . Atsiprašykite mintimis tų daiktų , kuriuos lietė svetimi , kad jų neapsaugojote.   Uždekite žvakę, tegu dega nuolat kelias savaites . Ugnis – stipriausiai apvalo bet kokią energetinę taršą .

Viena  iš stipriausių  namų apsaugų po LT dangum –   surūdijusi  geležinė arklio pasaga  virš durų. Bet gali būti  kitoks meno kūrinys iškaltas iš metalo : 2 ąžuolo lapai,  2 gulbės,  2 paukščiai, 2 gėlės.   Visiems, ne tik Lietuvoje , apsaugas stiprina bet kokios gerbiamos  daiktinės šeimos relikvijos  -garbių protėvių  dideli  fotoportretai ar paveikslai , kabantys pagarboje vietoje, tarkime, svetainėje.   Šeimos narių ar protėvių rankų darbo siuviniai ant sienų, pasoginė šeimyninė skrynia ar natūralus medžio  paveldėta spinta koridoriuje ,  garbaus  proprosenelio dovanotas sieninis laikrodis, meno  paveikslas, kilimas,o namo teritorijoje –  apsauginiai augalai. Lietuvoje tai -  liepos, šermukšniai, erškėtrožės, serbentai.    

Stipriausias apsauginis skydas - mylėti ir linkėti  gero visiems kurie aplink, ypač  kaimynams, kokie netikėliai  jie beatrodytų.   « AtgalAnkstesnis | Sekantis