Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Klausimai - atsakymai

Jūsų klausimas (2013-08-13)
Sveiki, Saule, šį puslapį radau ieškodama informacijos apie indigo. Daug prirašyta apie indigo vaikus, tačiau labai trūksta informacijos apie suaugusius indigo. Žinoma, internete dabar galima rasti testų dėl indigo, tačiau jie yra pritaikyti vaikams. Kaip suaugusiam žmogui rasti patvirtinimą ar paneigimą dėl savo panašumo į indigo? Nors pati savęs nelaikau indigu, mano charakteris vaikystėje tobulai atitiko indigo vaikų aprašymą (mano akimis), mokytojams ir tėvams niekada nebuvo lengva su manimi, pastariesiems iki šiol labai sunku mane suprasti. Man, priešingai, kuo sudėtingiau - tuo įdomiau. Antra vertus, loginis protas tik juokiasi iš tokių svarstymų ir kyla noras tokius svarstymus nurašyti kaip dar vieną visuomenės "etiketę". Viskas būtų gerai - juk mes visi esame daugialypiai, visi stengiamės kažkaip prisitaikyti ir tuo pačiu išlikti savimi nors truputį. Tačiau pastaruosius kelerius metus pradeda ryškėti kita indigo būdinga savybė - didėja jautrumas subtiliajam pasauliui. Esu labai žemiškos ir logiškos profesijos, kurioje mistikai nėra vietos. Nepaisant to, pasidariau jautri įvairioms energijoms, miego metu sąmoningas bendravimas su mirusiaisiais (tiek artimais, tiek nežinomais) pradeda darytis norma ir tai mane kankina, stiprėja ir kartojasi ir kiti reiškiniai, kurie skatina susirūpinti - turiu tam rasti paaiškinimą ir su tuo susitvarkyti. Galbūt galima kokią nors informaciją šiuo aspektu gauti iš mano gimimo laiko? Būčiau labai dėkinga už atsakymą. Monika

Atsakymas (2013-08-14)

astrologesaule.blogspot.com

- tai senas mano blogas, jau skersai išilgai nuplagijuotas, išprofanuotas, bet ir įkvėpęs i neprastų naujų literatų.Rašiau suaugusiems Indigo, kad nesijaustų vieniši senajame naudos skutimo pasaulyje. Gal ir jums palengvės?Indigo - ne diagnozė ir ne apsigimimas, tai aukštesnės sąmonės tipas. Ji dar vadinama "kvantinė", arba "nušvitusi". Vakaruose nušvitusių jau tiek daug, kad niekas specialiai nerašo, tik imasi ginti aktyviau kiekvieno žmogaus teises ir orumą nuo standartizatorių. .Jau reikia rašyti ir šviesti jaunas kartas apie nueinančios, idealistinės sąmonės dinozaurus:lengvatikius idealistus, vienaip gyvenančius, kitą deklaruojančius ( A.M.Pavilionienės atvejis), tikrovę matančius  dirbtinai, fragmentuotai, per žinojimų, kažkieno įdiegtų schemų, per priežastinės logikos ir neginčijamų faktų  prizmę. Tokia pasaulėžiūra išjuokia, blokoja ne tik subtilųjį, bet ir bet kokius kitus pasaulius, kurie nepamatuojami racionalumo ir naudos biomatuokliais, apskritai netelpa į " akademinio mokslo" padiktuotus standartus.

Jei mėginsite prisiderinti prie savo aplinkos loginio pragmatiškumo (o būtent akademiškai "apsišarvavę" tiksliukai jus sups, protins, įžemins, spraus į schemas visą gyvenimą ), - išprotėsite, jiems nieko neįrodysite. Kol žmogus pats nenušvinta, jam galima kuolą ant galvos tašyti - iškvies psichiatrinę ne sau, o jums. Apie tai A.Tarkovskio "Aukojimas". Bet galima būti vidujai savita ir nepriklausoma, bet žaisti pagal tų siaurakakčių įtikėtas normavimo taisykles.

Manęs dažnai klausia, kodėl nerašau į oficialius leidinius. O todėl, kad vyresnės kartos skaitytojai, mano galva, nepagydomai zombuoti  nuo mažens įdiegto autoritetų "objektyvumo" ir neva dieviškos tvarkos. Jie reikalaus, kad remčiausi kažkieno citatomis (kam jos, jei ir savų įdomių  minčių per akis) ,kad  atitikčiau formalias akademines dogmas, turėčiau aiškiai apibrėžtą, tikslinę soc.lentynėlę su reitinguotomis soc. markiruotėmis - kas ji? Jei astrologė, kodėl neleidžia metinio kalendoriaus, kaip visos , ir nepranašauja rinkimų rezultatų? Jei dailininkė, kur jos paroda? Jei rašytoja, kur jos knygos? Jei menotyrininkė, kodėl be diplomo? Kur daiktinis įrodymas, kad ji kažką  vertingo prasmingi daro?Jei gėlininkė - kodėl neparduoda augalų turguje? Tuos daiktinius racionalius  klausimus iki šiol girdžiu kaip priekaištus (dabar net žiaurius kaltinimus) iš tėvų, senolių giminaičių.

Tai - senojo pasaulio vertybės ir schemos,kuriomis joks Indigo neseks. Jis seks savo jausmais ir individualios brandos  vektoriais, kuriuos diktuos gyvas sąlytis su tikrove. Turėjau draugę iš Pamerkio kaimo, senolė a.a. Biekšienė , ją laikė trenkta, nes sugebėjo neįstoti į kolūkį,tvarkėsi pati sau viena  nepriklausoma,šaipėsi iš Tarybų Valdžios. Ji buvo indigesnė už mane. Kai atėjo stribai grobti -plėšti ūkelio, paėmė vytelę ir išginė bites iš avilių, su daina : "skriskit, bitelės, tik neneškit komunistams medaus." Dabar ir aš taip pasielgčiau:)))Bitės klauso bitininko, kalbasi, supranta jo kasdienius rūpesčius, paklūsta valiai.Tai ne išmislas, o realybė.

Nušvitusi sąmonė mato pasaulį kaip nedalomą, gyvą, pažinų ir beribį..Holistinis  matymas atveria pajautas,užmigdytas pamokslų ir traktatų, atgaivina emocinius-informacinius ryšius su augalais, paukščiais. Indigo žmogus lapės raudą girdi-jaučia kaip artimą skausmą per kelis kilometrus. Bet čia prieina senas ribotas  krienas su diplomais ar nusipelnęs ūkininkų žurnalistas ir aiškina : "tai tavo menininkės mistikės fantazijos, nieko tu negirdi, įrodyk." Indigo niekam nieko neįrodinėja, jie tiesiog gyvena  dėl savęs ir artimųjų,  pilnatviškai, atrasdami širdimi pasaulį kaip naują. Kai išgirstu ką nors sakant "tai - mistika", sureaguoju  vidujai kaip lituanistė  dėl neraštingo analfabeto.Viskas pažinu, tiriama, analizuojama  - ir protu nepaaiškinami reiškiniai.Nuo to užsidengti šydu: "mistika" , - yra nebrandu, neatitinka šiuolaikinio išsilavinimo pažangos vektorių.

  Laikomos mišios- garbinga socializuota tradicija, o  sąlyčiai su kitų , aukštesnių ar žemesnių sąmonių projekcijomis, jų atpažinimas medituojant  - jau mistika:))) kažkaip logiškai galai nesusiena, ar ne?:)))  

Kontaktai su mirusiaisiais - jūsų asmeninė ypatybė. Teks pačiai eksperimentuoti, kaip ją kūrybiškai, žmogiškai panaudoti,ką nutylėti, ką pranešti gyviesiems kaip įspėjimus. Didžiąją dalį  vizijų dėl ateities nutyliu, nes tai išgąsdins žmones, blokuos jų kuriančiasias galias. Juk visada  gali atsirasti vienas,kaip Kristus, kuris sutiks tempti kryžių už kitus, pasuks ir istorijos ratą kiton pusėn, taigi ir mano juodi vaizdiniai neišsiplidys. Taip ir jūs , sąlytyje su kitų  pasaulių struktūromis, gaudama informaciją ( O visas Visata tai energijos ir informacijos srautų dariniai) , ginkite gyvo žmogaus teisę gyventi pagal save, atsiriboti nuo mirusiųjų patirčių ir globos. Čia matas turėtų būti - kiek toje informacijoje, kurią gaunate per sapnus, yra meilės.Ji niekada nesužeis , nepalauš, nešokiruos, tik - apsaugos.Nebijokite sapnuose ir pakovoti su mirusiais, kad nelįstų, netrikdytų gyvųjų  savistovės laimės. Šiaip  gyvenantis savo gyvenimą indigietis beveik  nesapnuoja, o  visapusiškai realizuojasi. Išanalitinkite, kokia jūsų asmenybės dalis miega, kad tiek daug  kažko nuveikiate, panaudojate energijos per sapnus, ne tikrovėje. Yra pas rusus daug forumų sąmoningo sapnavimo tema,susiraskite rimtesnius su technologijų paaiškinimais,ne mergaičių sapnininkus,  gal išmoksite valdyti  astralinės informacijos srautus.« AtgalAnkstesnis | Sekantis