Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Klausimai - atsakymai

Jūsų klausimas (2018-01-03)
Gerb Saule, su Naujais Metais Jus, meilės ir šviesos Jums iš visos širdies. Kaip suskaičiuoti, kelinta gyvenima gyvenu ? Ir kiek jų (gyvenimų) yra iš viso ? Ar prasminga tai žinoti ? Ačiū. Švieskite visiems. Dievo palaimos Jums. A

Atsakymas (2018-01-06)

Alma Littera 2007 , išleido kataloniečio Pinol Albert Sanchez‘o egzistencinį romaną  „ŠALTA ODA“. (Pagal jį pernai sukurtas poprastis , bet vertas dėmesio filmas). Pacituosiu jo veikėjo mintis į temą“ „Būna akimirkų, kai žmogus mėgina sudaryti sandorį  su savo praeitimi dėl ateities. Jis atsiskiria ant uolos, toli nuo pašalinių akių, mėgindamas sujungti ryšį tarp praeities kovų ir ateities neįžvelgiamos tamsos. Šia prasme tikėjausi, jog laikas ir atskirtis nuo viso pasaulio, galimybė susimąstyti apie gyvenimą sukurs stebuklą“... Tačiau virtinė nenumatytų aplinkybių atveria knygos herojui akis: „mūsų pasaulyje galima veikti tik keliomis kryptimis: judant į priekį, arba – atgal, į mirtį.“

Nuolatinis dairymasis atgal naujais laikais išties pasuka spiralinę gyvenimo eigą atgal.Metų cikle būtent Ožiaragio periodas ir skirtas  trumpam stabtelėti, atsigręžti į tai , kas nuveikta, prisiliesti prie praeities,ją surefleksuoti, atsidėkoti ir išsipažinti,prašyti atleidimo ir atsiskirti, sąlytyje su praeitimi  pasikoreguoti  ateities tikslus.Tačiau kasdienybėje visu metus reikia nuolat judėti pirmyn, tik pirmyn –  pasaulio pažinime, mokymęsi, veikloje, santykiuose,gyvensenoje, problemų sprendime. Kitaip –atsilikimas mąstyme, komunikacijoje, kai tampi kelmu  ar stabdžiu sau pačiai ar aplinkiniams,  žygiuojantiems pirmyn.

Prieš 10 m parsivežiau karminių horoskopų technologiją iš peterburgiečio astrologo  S.Šestopalovo. Anonsavau kaip horoskopo formatą, bet sulaukiau tik rasų-ingų-daivų piktų laiškų, kodėl taip brangu ir kokią čia nesąmonę siūlau. Niekam nebuvo įdomu. Ir gerai!. Drąsiai teigiu, jog karminė-inkarnacinė informacija pirmiausia yra ir bus reikalinga psichologams,  psichoanalitikams, psichoterapeutams, astropsichologams . Jie praktikose  vis dažniau susidurs su atvejais, kurių priežastingumo ryšys siekia skaudžias ar nepamirštas patirtis iki gimimo. Beje, transpersonalininkas  S.Grofas ir jo pasiekėjai, iš dalies – Gešalto terapijos specialistai  ėjo ir eina  šiuo keliu. Ir man jis įdomus,keliu sau superužduotis – vienu tiksliu žodžiu koreguoti nuostatas, žmogui , pametusiam save ir pasimetusiam karmos labirintuose. Dar prasmingiau  - pristatyti tiek  korektiškai kūdikį jo sąmoningiems tėvams, kad jie karmine informacija pasinaudotų , o ne uždėtų  ją augančiam žmogui kaip apynasrį-programą , trukdančią jo ateities aisviems pasirinkimams. 

S.Šestopalovo seminaruose sudarinėjome ir Kristaus praeitos inkarnacijos horoskopą. Pasirodo, prieš kelis tūkstantmečius iki gimimo Sūnus  išties buvo Mesopotamijos karalius. Štai kodėl visur viešai, būdamas plikas basas, kategoriškai  tvirtino, kad yra Karalius ir dalijo  karališkus pažadus. Jo pavyzdys įrodo, jog gyvenimas senos inkarnacijos pagrindu sukuria  didelę kančią. Kančia  ir šventumo-dvasingumo elgsena  kyla  per aršų  aplinkos, visuomenės atstūmimą, net pasuka  visuotinės istorijos ratą nebūtinai teisinga linkme. Jei ne Kristaus  ožiaragiška ištikimybė karališkai kilmei, galbūt nebūtų sunaikintas Antikos mokslo paveldas, nebūtų Kryžiaus žygių ir Inkvizicijos su milijonais mirčių ir kankinimų, o dabar mūsų skurde būtų statomos ne naujos  akmeninės bažnyčios žmonėms parklupdyti.Juk akivazdu, jog ateities  valstybės stiprybė kyla, Žmogus humanistas užauga  ne iš religinių apakimų, ne iš bažnyčių,  o iš vaikų mokslo centrų,  meno muziejų,  koncertų salių, kino teatrų.       

Tiesioginės, mechaninės restauracijos – sąmonės technologinis  perkėlimas Laike į praeitį yra aklavietė, žalinga žmogui. Mat  ne visada pataikome į savo sąmonės ribas. Dažniau nusileidžiama su parašiutu į artimųjų sąmonės kontūrus toje pačioje situacijoje. O kas, jei vienoj inkarnacijoje buvote šuo? Juk rekonstrukcijose to net neįtarsite, o jausitės kaip pilnavertis  mylinčios šeimos narys, su meile žiūrintis į  rūmų šeimininką, kaip į tėvą:))

Savo numylėtinės, ilgaplaukės Artos praeitą inkarnaciją jau nesyk vizijose „pražiūrėjau“. Išmintingoji, jautri, muzikali ainų mergaitė. Dabar ji  „lašina“ man ant smegenų kasdien, kad kelčiau vėjus, jog nykstame, kaip tauta, kad dar nevėlu kažką pakeisti. O ką galiu pakeisti?   „Greitos  naudos“ ir tingių valdininkų menkančioje  visuomenėje  Žodis  nieko nebejaudina, tik – pinigai. Negi pozuosiu ateities kartų atminimui Gubernatoriaus rūmuose  prisidengusi folklorinėmis bobutėmis su tautiniais kostiumais? Ar rėšiu idėjines narcizo  prakalbas atokių kaimo bibliotekų bobutėms  ir jų  dar nesusivokusiems realijose  anūkams??? Nagi -nebent  paimčiau įkaitais Seimą ir Vyriausybę, nutempčiau jėga į Vilniaus oro uostą po Naujamečio. Kad pamatytų iš arti, galbūt patirtų emocinį sukrėtimą - kokie veržlūs gabiausio, protingiausio  jaunimo  tabūnai verkdami išsiplėšia  iš raudančių tėvų glėbių, kad kurtų gyvenimą emigracijoje -ten, kur jaunimui „be  tėvelių užnugario“ visi keliai prasisiekti yra  atviri, kur gabūs turi perspektyvas.Galbūt po sukrėtimo imtųsi ekonominių strategijų pertvarkos, juk ekonomika, o ne lozungai yra bet  kokios šalies klestėjimo pagrindas.

Štai dukra ką tik atrašė, kaip prie jos lėktuve  išlipant Londone prilipo mergina: „nepalikite manęs, prašau, nieko čia nežinau, nesuprantu, man reikia su traukiniu pasiekti x stotelę, parodykite ir nuveskite.“ Štai kur -  aukso fondas,drąsuolė! Jai nereikia nei lyderystės programų, nei diplomų, nei matematikos egzaminų, nei praeitos inkarnacijos žinojimų. Ji tiek sveika, įžvalgi , sumani, ori, jog žygiuoja per gyvenimą pakelta galva, nelaukia naiviai kitų  rinkimų ir giminės vyrų protestų prieš antihumanišką visuomenės sanklodą, kur jai užtvertos perspektyvos  gauti nemokamą išsilavinimą, prasisiekti , prasigyventi iš darbo, o ne iš vedybų su kokia gen urėdų ar partinio boso atžala.       

Čia pasilieka „kurti rytojų“ ,raudoti dėl lexusų veidrodėlių gen. urėdų  auksiniai, infantilūs, netalentingi   sūneliai prūsaičiai-broileriai.Jie ir  užpildo Vilniaus-Kauno  barus,klubus,  sporto klubus, jie ir  sudaro  nemąstantiems naivuoliams iliuzija, kad šalis klesti,europėja, soti ir turtinga. O kas kurs europą rytoj, kai urėdai prūsaičiai, socdemų medžiotojai ir konservatorių laborantai sukrioš dimencijose savo  saugiose pilaitėse, suręstose iš įsisavintų, pasidalintų , iš mokesčių mokėtojų prakaito išsiurbtų ?....     

Karmines  gimusio, darželinio amžiaus  vaiko temas turėtų žinoti, panaudoti šeiminiame auklėjime tėvai, šeimos nariai, vaiko auklės. Juk gavo nuostabią dangaus dovaną  su ilgamečių patirčių kraičiu. Iki 7 metų vaiko elgesyje, aprangoje, interesuose, sapnuose, net pasakymuose  dar atsispindi, prasiveržia praeitų inkarnacijų aidai. Pavyzdžiui,man  mama surišdavo kasas dvigubu vainiku virš kaktos, kai maudydavomės Neryje, Valakampiuose. Rodos,  vaikystės atsitiktinumas, kad pašaliniai aikčiojo :  va, mažoji  graikė plaukia. Tik suaugusi, jau 40-ies pirmąsyk patekusi į Chalkidikės alyvmedžių kaimus, visomis juslėmis atpažinau žemę ir kultūrą, kuri irgi turtino sielos brandą  300-400 Antikoje.

Tačiau, jei kaip Kristus, visiems viešai  tvirtinčiau, kad esu, kaip ir anais laikais,  mokslininkė, kad išmanau dangaus kūnų gravitacines įtakas žemės reiškiniams, neabejotinai Mokslų Akademija  ir žiniasklaida,FB bendruomenės aktyvistai, klerikai  mane išjuoktų ir sumaišytų su žemėmis,arba net nekreiptų dėmesio kaip į beprotę, frykę. Štai sūnus, Kembridžo doktorantas, gėdijasi savo mokslinėje  aplinkoje prisipažinti, kad mama – astrologė. Karštai namuose  ginčijasi, jog tai, kuo užsiimu yra psichologijos atmaina. Nesu tiek kvaila, jog net  jam įrodinėčiau, jog išvadose, horoskopų sudaryme  remiuosi formulėmis, algoritmais, ne psichologine ar telepatės-aiškiaregės įžvalga.

 Pagal dabarties paradigmą astrologija dar ilgai negalės būti laikoma mokslu, kol savo teorijos nepagrįs astrofizikiniais matais. Tai neginčytinas faktas, dėl to juokingai skamba kolegų  skambūs pareiškimai, jog astrologija – mokslas. Taip, tokia buvo Antikos, Atlantidos  laikais. O šiandien – ne, tik vaduojamės nuo inkvizicijos raganavimo etikečių, Umberto Eko  klaidingų mitų ( žr. „Fuko švytuoklė“), nuo akademikų kaltinimų šarlatanizmu.Geriausiu atveju mano anūkai  sulauks laimės gintis astrologijos PHD solidžiose aukštosiose. Mes  tik tiesiame jiems kelius.

Ar pagavote mintį? Gimėte ČIA ir DABAR, ŠITAME LAIKE, šitoje visuomenėje. ČIA ir DABAR turite gyventi pilnakraujį gyvenimą, brandinti savo asmenybę, dvasiškai tobulėti, kelti ir plesti   sąmoningumą. Žinojimas apie praeitas inkarnacijas tebūnie įspėjimas – į kokias aplinkybių kilpas neturite vėl  patekti, kokių klaidų nekartoti, kad gyvenimo spiralė nesisuktų atgal. Mat karminiai žmonės –  kuriuos periodiškai sutinkame – traukia sielą kaip magnetas, kaip vaikystėje išmyluotas Tedis. Visai nebūtina prie jų prisvilti, jie dažnai irgi tėra žingsnis atgal – į Mirtį. 

 Svarbiau  žinoti ne KIEK buvo inkarnacijų , o KUR , kokioje žemėje ir kultūroje augote, buvote maitinama jos syvais. Tai duoda daug peno savivokoje, asmenybės ugdyme,tarsi maitinatės syvais iš šaknų . Negi svarbu, kiek kartų, tarkim, Jums buvo operuotas klubo sąnarys? Kad ir 20mt! Svarbiau, kaip po to vaikštot, ar išvis esate pajėgi pilnavertiškai  gyventi.

Kelintąsyk įspėju, primenu, kad gyvenate Paskutinio Teismo epochoje.Taigi dauguma gauna paskutinę inkarnaciją, po kurios nebebus šansų vėl atgimti, vėl gauti šansą nušviesėti ir pasikelti sąmoningumą, ištaisyti karmines klaidas ir pražangas, gauti pomirtinę  AMŽINO GYVENIMO dovaną . Išimtys – giminės kamienuose, iš geradarių giminių malonės vėl atgimti.Taigi kasdienis kapstymasis praeityje  yra tiesioginis kelias – į MIRTĮ. Skirkite tam   Naujamečio laiką. O praeitis  neišvengiamai prasisuks, kai  ieškosime nesėkmių priežasčių pas psichoanalitiką, kai gulėsim mirties patale arba Mirtis ims siųsti pranešimus per pasikartojančius skaičius ekranuose, per nedarbingumus negrįžtamai sutrikus sveikatai.        

Uranui įėjus į Taurą, nuo 2018 gegužės vidurio iki 2027 m, pasaulyje prasidės revoliucijos,sparti pažanga ne tik istorijoje,archeologijoje, bet ir psichologijoje, karmos suvokimuose. Užduotis  pamąstymui: ką veiksite  dabarties visuomenėje su žinojimu, jog jūsų  paskutinė inkarnacija buvo ikitvaninė – Atlantidoje ar Lemūrijoje? Kaip tą patirtį pritaikysite, kai kieno nors užsiundyti  antstoliai ateis nudirti paskutinių marškinių? Turite atsimerkti nūdienai, kokia rūsti  ar žiauri ji bebūtų. Nors, žinoma,labai norėtųsi pasinerti į praeitį, kaip į malonų sapną, jame užsiliūliuoti, taigi pasilikti tam tikroje komforto zonoje.  « AtgalAnkstesnis | Sekantis