Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Klausimai - atsakymai

Jūsų klausimas (2010-06-29)
Jūsų puslapį suradau šiuo metu įnirtingai ieškodama atsakymų, kaip turiu keistis, kad Dievas suteiktų dar vieną šansą būti laimingiems su mylimu žmogumi. Ir ar yra tam bent menkiausia galimybė. Po vienuolikos metų bendro gyevnimo, po bažnytinės santuokos priesaikos praėjus tik trims mentams, mylimas vyras netikėtai nusprendė ieškoti laimės kitur (šiuo metu kartu negyvename). Aš jam tik gera draugė, bet jis nebemato mūsų kaip šeimos. Jis man linki tik gero. Aš jam neturiu jokių priekaištų. Atvirkščiai - esu įsitikinusi, kad jis - mano gyvenimo žmogus, ir aš aš pati nesugebėjau išsaugoti šios Dievo dovanos. Suprantu, kad šis "spyris" man buvo reikalingas - dėl daugelio dalykų man atsivėrė akys. Todėl ir noriu išnaudoti net menkiausią galimybę, jei dar tokia yra, kad abu būtume laimingi kartu. Ką Dievas sujungė - žmogus teneišskiria. Tikiu, kad jau esu evoliucijos kelyje ir patarimai, kurių sulaukiu šiuo metu, žmonės, į kuriuos iki šiol nesitikėjau kad kada kreipsiuosi, yra mano kelrodžiai. Esu pasirengusi keistis ir padaryti viską, kas reikalinga. Jums, miela Saule, linkiu kuo geriausio kloties! Rūta

Atsakymas (2010-06-29)
Rūta, bažnytinis sakramentas nėra amžinas Dievo registravimo štampas. Taip, bendra  vieno tikėjimo bendruomenės malda turi itin stiprių maginių-stebuklinių galių –  padėti 2 mylinčioms širdims išsaugoti ryšį pasaulio aistrų-pagundų verpetuose, sutrukdyti joms išsiskirti dėl išorinių kliūčių. Tačiau... jei viena širdis nemyli – kaip galite ją priversti? Visatos (Dievo) sąrangoje esminė yra neprievartinės Meilės galia-energija, 2 žmonių visapusiška  laisvanoriška abipusė trauka, atlaikanti išbandymą laiku ir išsiskyrimais. Nekovokite, neprievartaukite nei savęs, nei aplinkybių. Susitarkite dėl pertraukos, dėl pauzės santykiuose – lyg egzamino, kaipgi abiems kvėpuosis-gyvensis skyrium .Paleiskite tą žmogų. Jei jūsų – sugrįš.

« AtgalAnkstesnis | Sekantis