Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Klausimai - atsakymai

Jūsų klausimas (2009-11-21)
Miela Saule, labai malonu matyti atgijusį jūsų klausimų-atsakymų skyrelį, ir, nors anksčiau nesulaukiau atsakymo į savo klausimą, tikiuos šį kartą bus kitaip, nes situacija nuo to laiko nepakito (tik pasudėtingėjo per dvejus metus). Esmė ta, kad aš baigiau bakalauro studijas istorijos srityje, ir šiuo metu mąstau apie magistro laipsnį, tik nežinau, kur man pasukti: norėtųsi kažko kaip ir praktiško, bet mąstau ir apie tarptautinių santykių ir diplomatijos studijas (tik nežinau, ar tai pasiteisins ieškant savos vietos gyvenime, ar turėsiu galimybę gauti darbo pagal įgytą specialybę, nes neįsivaizduoju, kaip patekti į URM be protekcijos; be to, kol kas turiu dar ir idealizmo nuveikt kažką naudingo savo šaliai). Aš jaučiu, kad turiu kažkokio potencialo, tad nesinori jo iššvaistyti, tik nežinia, kur ir kaip jį galėčiau ir išreikšti. Net nežinau ir kokioje šalyje studijuoti. Šiuo metu esu Anglijoje, dirbu padavėja, bet tai manęs tikrai netenkina (ir kažko nostalgija kankina Lietuvai, nors kai studijavau Danijoje, to nebuvo). Šiais metais buvau patyrus ir didžiulę emocinę duobę, kai jaučiaus labai vieniša ir niekam nereikalinga. Pastaruoju metu šis jausmas kaip ir sumažėjo, bet visiškai neprapuolė. Galbūt todėl, kad niekada nebuvau įsimylėjus, ir kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad šis jausmas mane aplenks. Aš problemą labiau įžvelgiu tame, kad pati niekam nebuvau pajutus net stipresnės simpatijos (kažkiek dėmesio iš vyriškos giminės lyg sulaukiu, bet ir to paties ne marios ). Jaučiuos praradusi viltį bei labai sena savo viduje, nes nesitikiu nieko naujo... Tikiuosi, kad galėsite man bent profesinės veiklos kryptį nurodyti, kad bent čia jau neklaidžiočiau. Iš anksto dėkoju už atsakymą. Mathilda

Atsakymas (2009-11-21)

Vienišumas, rimtumas, bet ir  filmo „Šaltas kalnas“ herojės ištikimybė principams  – tai gyvenimo etapas, truksiantis iki 2013 metų. Vėliau –  atsiras galia, sugebėjimas  vien norais valdyti žmones, aplinkybes, įžvelgti jų kėslus, keisis aplinka, jus sups rimti, išsilavinę žmonės . Sakyčiau, kaupiate vidines jėgas. Mama, jūsų santykiai su mama? Èia matau problemą, dėl ko vyrai  energetiškai neprasiveržia arčiau. Išlaikote ir ją? Jai esate reikalinga kaip pajamų šaltinis? Ji valdo jus,  prileis tik tokį vyrą, kurį irgi pajėgs suvaldyti. Kita kliūtis: esate ne savo rate. Kai atsidursite tarp tapačių intelektualinių interesų žmonių, atsiras ir su kuo bendrauti, ką sužavėti. Lietuviškai diplomatijai neturite reikiamų slidžių padlaižiavimo ir mimikrijos bruožų (energijų).

 Istorija- teisinga kryptis. Istorikė-mokslininkė. Istorinė publicistika, TV laidų kūrimas istorine tematika. Taip trūksta atsvaros, tarkim, R.Bružo laidų tuščiai arogancijai ir „archimuziejinei“ stilistikai. Pasigendu A.Vyšniauskaitės, Pr. Dundulienės, M. Gimbutienės kalibro asmenybių, galinčių plėtoti rimtesnes senovės papročių ir gyvenimo būdo studijas nauju kampu, kūrybiškai, įkvepiančiai. Lietuvių vyrai istorikai  - bailoki. Gauna , tarkim, finansinį grantą iš rusų, ir ilgam užtyla, maitina intelektu svetimą kultūrą.

Jūs užsispyrusi – galėtųmėt neišduoti principų, nepasiduoti provokacijoms. Informaciniai karai vis stiprėja. Bene aršiausias mūšio laukas – tautos istorija. Jos reikės ateities kartoms,emigrantams.

 

Paradoksalaus intelekto moteris – istorikė pajėgi sulyginti, harmonizuoti prieštaravimus, kurių apstu mūsų praeityje. Vyrai-istorikai juos užaštrina, kariauja kaip gaidžiai. O tauta per jų pentinų žvanginimą praranda tapatybę. Paklauskite Vilniaus Vokiečių gatvėje rūkančių panelių: kokiai Barborai ten paminklas?  90 proc. – nežinos, nes nėra apšviestos, net dauguma  jaunų reporterių to nežino . Norėtųsi, kad tęstųmėt istorijos studijas. Idealizmas – ir pasišventime tam tikrai idėjai, veiklai, sugebėjimas aukoti komfortą ir gerą gyvenimo kokybę TIKSLUI pasiekti. Pasikausčiusi istorikė su tarptautiniais ryšiais – daugiau  realiai nuveiks šalies diplomatijai, nei URM‘o  sekretoriai , mirkstantys  In Vino bare ar koncertų salėse . 

 2010 m. iš pagrindų, skausmingai keisis profesiniai orientyrai. Pasaugokite tada sveikatą (krūtys, skrandis).     « AtgalAnkstesnis | Sekantis