Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Jūsų klausimas (2009-10-07)
Kada Jusu nuomone Lietuva atsigaus. Ar yra vilties, kad gyvensime ,,teisingoj valstybej\".Vis dazniau i galva ateina mintis, kad reikia emigruoti. Dar suspetume uzsidirbti europietiskas pensijas ir vaikai gyventu kitoki gyvenima. Esu gimusi 1977....Sigita

Atsakymas (2009-10-07)

Manau, apie tą patį dabar mąsto dauguma jaunų  lietuvių šeimų, nepriklausančių 2-5 proc. čionykščių naujaturtuolių. Tvarka ateityje bus tik tose valstybėse, kurių piliečiai išsirinks atsakingą, „krūūūtą“,  valdžią, ginančią paprastą žmogų arba kur tokia valdžia pati turės galių sukurti saugias soc. sistemas  žmonėms, įstumtiems  į anarchines išgyvenimo džiungles  Didesnės garantijos ir saugumas 21 šimtmetyje bus valstybėse, kurių visuomenė yra vienalytė religiniu, ideologiniu  ar tautiniu pagrindu. Lietuva turėjo šansą krizėje laimėti. Akivaizdžiai pamatėme, kaip šiuolaikinę istoriją lemia, pasuka netikėta  kryptimi vieno žmogaus sprendimai. A.Kubiliaus eksperimentai nubloškė šalies ekonomiką dešimtmečiais atgal. Ekonomikoje stebuklų nebūna. Tik protingai ar kvailai  valdomi ar nevaldomi procesai ir jų pasekmės. Didėjančios bedarbių armijos niekur nedings. Kažkas turės jiems kurti darbo vietas. Kas privers laisvą žmogų dirbti bet kokiomis sąlygomis?  

 

Stabilumo čia nebus ilgai .Žirklės tarp viltingos valstybinės propagandos (rytoj bus gerai! Nagi nagi, pakentėkite...) ir  realaus gyvenimo skurdo – didės . Siūlau keisti mąstymą ir dirbti ne pensijai. Mokykitės iš mūsų valdžios. Jie investuoja į nekilnojamą turtą užsienio kurortuose, istorinio paveldo zonose (Užupis) , nacionaliniuose draustiniuose, gražiuose kraštovaizdžiuose, paežerėse. Ateityje turės vertę, apsimoka investuoti į gražų žemės kavalką (salos, poilisiavietės) , gamtos išteklius (nafta , dujos, vanduo, kasyklos), meno kūrinius, į autorystės teises, į savo talentus. Auksas taps bevertis, kaip ir pensija, išleidžiama brangiems vaistams, būsto mieste išlaikymui ir gydytojų kyšiams.

Šiuolaikiniame pasaulyje dėl  saugios senatvės, kaip ir dėl valdžios teks  išradingai pakovoti, pakonkuruoti. Savaime,  paklusniai ariant dėl  valdiškos pensijos, ji bus baisi – tik tragiškas mirties laukimas sunkiai pakenčiamose  sąlygose (jei  gyvensite šalyje be valdžios). Neprisiverčiu eiti snd į prekybos centrus, negaliu be ašarų matyti bejėgių senučių, skaičiuojančių centus. Jos bus kiekvienos šalies valdžios efektyvumo žymės.

 Stabilumo ateityje nebus ir Europoje, gali suveikti uždelsto veikimo bomba – naujas tautų-rasių-religijų katilas didėjant nedarbui ir soc. atskirtims ims kunkuliuoti.  

Jei nenorite čia dalyvauti laisvoje rinkoje be taisyklių ( tai dar vadinasi - lietuviškas liberalizmas) ,  teisinga  -  susiorientuoti  į vaikų į darbą užsienyje, kad jie mobiliai ieškotų uždarbių, kabintųsi į perspektyvias pozicijas ir profesijas didžiajame pasaulyje, kad jų pajamų užtektų ir investicijoms čia  senatvei į namuką , į tėvukų pensijas, į jų gyvybių apsaugas.             

 

Paklausite, o kaip patriotizmas, tėvynė? Kas gali labiau išsaugoti išplėtoti tautiškumą? Ar dirbantis užsienyje, išsilavinęs, gerai uždirbantis, išlaikantis sočią šeimą ir turintis lėšų išmokslinti vaikaičius, ekologiškai sąmoningas ir technologiškai išprusęs Jonas? Ar tikintis valdžios klanų pasakomis, basakojis, paklusnus, bemokslis, pusiaualkanas ir piktas iš bado svajoklis ex-statybininkas Aurimas, vergaujantis čia oligarchams ir klanams?         

 

Dėkui Dievui,turėjau galimybę tyrinėt indigo vaikų sąmonę. Jų genetinė atmintis bus stipresnė, nei ankstesnių kartų. Tautiškumą jie išsaugos ne per kalbą, ne per rašytinį žodį ir sėdėjimą lietuviškos mokyklos suole. Nereikia skirti tiek lėšų  knygnešių ir lėšų raštijos sklaidai, mokykloms užsienyje. Pagrindas – ryšys su žeme, paprotine-kultūrine terpe. Kertinis laikotarpis – iki 7 metų, kai vaikas maksimaliai  intensyviai perima iš jį  auklėjančio žmogaus papročius ir tautinę kultūrą. Pavojus, jei jo genetinė lietuvybė bus užlgušinta auklės malaizietės, amerikinių multfilmų ar net... makdonaldsinio maisto .Emigravus į užsienį,  galima juk kooperuotis ir kviesti  gerą moteriškę ar mergaitę iš lietuviško kaimo, kuri dainuoja, gamina, elgiasi  taip, kaip jos lietuvė močiutė.

Iki mokyklos vaikas turi nuolat girdėti lietuvišką etno muziką  (tik nepainiokite etno su Z.Kelmickaitės  propaguojamu agresyviuoju folkloru!)  Etmomuzika štai: http://www.atalyja.com/,  P. Vyšniausko ir L. Rimšos kūryba, V.Povilionienės dainos  Raskite autentiškų lopšinių, lietuvių kompozitorių operų arijų . Nacionalinis maistas, lietuviški papročiai ( Velykos,  Joninės, Vėlinės, Kūčios), etnografijos elementai šeimos interjere ir aprangoje. Skrynios ir verpstės,kanklės ir tautinis kostiumas, istorinės nuotraukos, istorijos vaikams apie lietuvių didvyrius (B. Baltrušaitytė) . Ikimokyklinis auklėjimas turi būti su akcentuota lietuviška pakraipa. Lietuviškos pasakos, padavimai, sakmės, V.Krėvės kūryba, kuri aktyvina ar programuoja vaiko pasąmonėje lietuvių archainius mitus. M. Vainilaičio ir S.Gedos eilėraščiai, lietuviškos dailės klasika – Èiurlionis, Šimonis ir kt., žygiai po Lietuvą, pažintis su jos gamtos paminklais . Kad vaikas  iki 7 metų Tėvynę sugertų, išjaustų per kvapus, garsus, išliestų per daiktus, medžiagas, amatus, per sąlytį su gamta.

Pagonys nėra "etno". Tai religija. Dalyvavimas pagonškuose papročiuose skiepija mažyliui ne tautiškumą,  o karingą, archainę pagonybės dvasią, kuri žmogaus sąmonėjs raidoje yra didžiulis žingsnis atgal. Kam jums žynio nurodymai? Nejaugi nesuvokiat ir neatsirenkat  patys, kur saugiau ir kaip geriau jūsų šeimai ?   

 

 Jei vaikas jau gimė emigracijoje, pakanka intensyvios 1 mėn, viešnagės gimtojoje žemėje, pas močiutę, papročių skiepų, poilsio lietuviškame pajūryje (gamta, virtuvė!)  ar šeimų amatų stovykloje, apsilankymo Kernavės gyvosios istorijos dienose    ir ... lietuviško maisto kasdien. Klystama, kai manoma, kad tai, kas skamba lietuvių kalba, jau yra lietuviška. Tautos  dvasią perduoda motinos , o  genai perduodami per tėvo liniją  (žydų dogma apie tautiškumo perdavimą per moters liniją – dar viena jų mistifikacija, kaip ir Biblija) . Taigi Mamontovas - tai   rusiškos dainos lietuvių kalba. O Jurga Ivanauskaitė –  rusiškas mentalas lietuvių kalba. Jokiu būdu nepropaguoju tautinės nesantaikos. Norisi teisingai suorientuoti emigrantus, ketinančius išsaugoti vaikų lietuvybę.  Dar - filmai su liet.gamtos vaizdais, fotografijos.        

 

Vasaros etnosodyboje, lietuviškoje gamtoje, sąlytis su mūsų augalais-gyvūnais. Èia nėra mistika. Lietuviški šunys-arkliai elgiasi visiškai kitaip nei jų  rūšies broliai Australijoje  ar  Kinijoje. Tautos žemė  turi savo energetiką,  ypatingą kraštovaizdžių magiją ir turinį-formas, smarikiai įtakojančkus vaiko sąmonę ir pasąmonę. Genocidą vykdo tie, kas atima mūsų vaikystės žemės lopinius, įvaizdžius ir kvapus. Kada nors paduosiu į teismą A.Zuoką, kad neišsaugojo nei vienos Vilniaus prospekto liepos, R. Rutkelytę – kas nusavino legendinę Rotondos kavinę Sereikiškėse . Abu jie pavogė  iš mūsų dalį tautos atminties. Saugokite ežerų lieptus, pakrantes, pievas, dvarus, parkus, legendines kavinukes  – jų reikės grįžtantiems repatriantams.Be giminių ir tėvukų, be savų namų -  tik žemė, jos skonis ir kvapas juos vers čia sugrįžti, kol nebus stabilios ekonomikos ir užtkrintos duonos .     

 Žemė  - tai ir protėvių kaulai, alkavietės ir alkakmeniai, kurie saugo visą informaciją apie tautos praeitį.Galima atimti kalbą , užlgušinti jaunimą svetima kultūra per rusų valdomus medijos kanalus, per televiziją , tačiau žemės neišdeginsi, alkaviečių neiškirsi, nes alkavietė – tai ne vien kalnas ar medžiai, tai – šios vietos neregimos dvasios, priminsiančios ateities vaikams per sapnus ir vizijas, kad jie – lietuviukai,  geranoriški, jautrūs, taikūs, dvasingi ir svetingi žmonės.          

 

Kitas lietuvybės stiprinimo amžiaus tarpsnis: 14-24 metai. Tada būtini ryšiai su tautiečiais bendraamžiais, lietuviškos jaunimo stovyklos, pažintis su šiuolaikine lietuviška kultūra, menais, subkultūromis. Tą galima organizuoti be valstybės paramos, pačių bendruomenių jėgomis ir iniciatyvomis.

 Seneliai, susirūpinę anūkų užsienyje lietuvybe, daugiau dėmesio turi skirti mišrioms šeimoms, kur žmona lietuvė, o tėtis – kitatautis. Mat indigo vaikams kalbinis auklėjimas mažai ką skiepija, jų elgesyje labiau dominuoja tėvo genai.Taigi  lietuvės mamos giminės turėtų dėti didesnes pastangas skiepijant lietuvybę. Vis mąstau, kokią dvasią perteiks mažyliams mamos? Juk etalonas – Pareigytė- Sabutytė .. Tai ir dvasia bus kur-ška? (atsiprašau,  bet kas paneigs? ) . Sakyčiau vakarų pozityvėjančioje-konkurencingoje kultūroje jaunų lietuvių-motinų dvasia turi daugiau šansų sustiprėti ir pakilti.

   

Emigrantų bendruomenėms labiau reikėtų remti etnomuzikus, muzikinės ar dailės kultūros atstovus,  pvz. Triumfo arkos laureatus, architektus, išmanančius tautinės architektūros kanonus. Selo ar  Vaido Baumilos  koncertas,  Žydrūno Savicko pasirodymas,  lietuvių dizainerio kolekcija, lietuvių gražuolių paradas ir jų veidai medijos viršeliuose, cepelinų-vėdarų  gaminimo chanell in youtube , lietuviškos duonos, pyrago  ar sūrio skonis duos šiuolaikiniams paaugliams emigrantams lietuvybės prasme daugiau nei kokios gęstančios rašytojos monologai ar net  E.Nekrošiaus spektakliai  ( neritualizuotas ir neišdainuotas žodis,  vien mentalas  be etno-vaizdinių  neaktyvuoja lietuvybės ).   

 

 Prisiminiau šiųmetines išleistuves Vilniaus licėjuje, vyko Filharmonijoje. Kelios mergaitės išėjo į sceną atsiimti diplomų su vyžomis ir tautiniais kostiumais. Atrodė kaip kvailas iššūkis . Dabar suprantu - subtili pamoka mums , čia pasiliekantiems . Jos parodė, kad vešis  užsienin Lietuvą širdyje, ne tuščiose žodinėse priesaikose.  Jos nėra išdavikės-emigrantės. Priešingai – daug kam pasiryžusios dėl Lietuvos, tik ne vergystei. Kiekvienos tautos dvasia sugeba išsikelti lyderius, kurie pasiaukoja dėl jos rytdienos. Žinau, kas jie. Jie pasiliks ir kovos čia , kad tos gabios šviesios mergaitės sugrįžtų į savo žemę. Savo mažiems vaikams dažnai rodydavau „Herkų Mantą“. Jis ypač tinka mažylių etnoauklėjimui.      

              

Jūsų konkrečiu atveju užsienis net rekomenduotinas – kaip naujas pažinimas (Rahu – 9 būste) . Jūs asmeniškai greit adaptuojatės bet kokioje svetimoje šalyje . Airija ar Vokietija?

  « AtgalAnkstesnis | Sekantis