Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Jūsų klausimas (2005-03-23)
Skaičiau „Bernardinų“ svetainėje, jog astrologija – tai okultizmas, iššūkis tikintiems. Ką manote?

Atsakymas (2005-03-23)

Skaičiau „Bernardinų“ svetainėje, jog astrologija – tai okultizmas, iššūkis tikintiems. Ką manote?


Èia esu pažeidžiama. Dar ieškau atsakymų.Apokrifuose išties radau citatų apie puolusius angelus, kurie išmokė žmones, gydytis šaknimis, gelbėtis skaitant žvaigždžių ženklus. Už tai šie angelai buvo nubausti. Manau, legenda apie Prometėją atspindi tą patį neformalios pagalbos nuodėmingiems žmonėms reiškinį.

Biblijoje radau citatų, kur Mozė pamokslauja: „neturi tavo namuose būti pranašas, būrėja, raganautoja, burtininkas, kerėtojas, iššaukiantis dvasias ir klausiantis mirusiųjų, nes Viešpačiui atgrasus kiekvienas tai darantis.“ Dar radau citatą: „Nesikreipkite į mirusiųjų dvasių šauklius, neikite pas burtininkus, neleiskite savęs paniekinti. Jei kokia siela kreipsis į burininkus ir mirusiųjų šauklius, kad sektų nuodėmingai jiems iš paskos, aš atsisuksiu į tą sielą ir ją sunaikinsiu.“

Savo straipsniuose rašiau, jog tikrosios pranašystės – įkvėptos Šventosios dvasios, užtarnautos tyru ir taikiu gyvenimu. Dauguma šventųjų pranašavo, matė vizijas. Vadinasi, iš principo paprasto žmogaus ateities numatymas įmanomas .

Apie astrologus Mozės moralėje – nė žodžio. Nei mes kerim, nei su dvasiomis bendraujame. Jei astrologas tiki ir sudievina žvaigždes – jis išties tampa okulistu ir prilygsta būrėjui . Jei laikomasi etikos ir žvaigždžių mokslas panaudojamas žmogui dvasiškai tobulėti, suprasti patį save, išsilaisvinti iš aplinkos prietarų, astrologas tampa žmogaus pagalbininku, kaip Likimo daktaru. Svarbu, kad žmogus naudotųsi astrologo prognozėmis kaip informacijos šaltiniu, netaptų nuo jų aklai priklausomas, kad astrologas netaptų jo guru ar sielos vedliu (Vandenio eroje bet kokie dvasios mokytojai yra pavojingi, nes suvaržo žmogaus apsisprendimo laisvę.)

Kažkada religija, prisidengusi Dievo vardu, draudė preparuoti lavonus. Pirmieji medikai skrodė juos vogčiomis, kad išvengtų inkvizicijos. Tik jų dėka turime šiuolaikinę mediciną.

Žuvų – švento tikėjimo ir religijų įsigalėjimo viešpatavimo – era baigiasi. Žmogui suteikiama laisvė pačiam rinktis bendravimo su Kūrėju formą. Gyvensime internacionalam pasaulyje, būsim piliečiai, vienoje komandoje dirbs ir draugaus musulmonas su budistu, krikščionis su pagonimi. Turim išmokti tolerancijos kitų tikėjimams. Dievas niekur neišnyksta, jis tik nusimeta religijos pančius, kurie, kaip rodo mano skaudi patirtis, laisvam žmogui dar ilgai trukdys kelyje į pažangą. Mokslinės astrologijos pasiekėjams dar ilgai teks kęsti patyčias ir socialinę obstrukciją.« AtgalAnkstesnis | Sekantis