Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2005-02-23

Nematomas protėvių palikimas

Kodėl per vestuves pakardavo piršlį? Versija - gal per daug žinojo jaunavedžių giminių paslapčių? Juk abiejų pusių giminės likimuose kaip veidrodyje atsispindėjo supirštos poros palikuonių lemtis. Senovėje ir be genetikų tyrimų buvo aišku, jog protėvių dvasinis paveldas guls ant proanūkių pečių.

Iš tėvų paveldime ne tik nekilnojamą turtą ar skolas, bet ir genetinį kodą. Jame, be firminių giminės ligų, užšifruoti ir iškeliavusių anapilin giminaičių nuopelnai bei prasižengimai. Ši informacija dar vadinama karminėmis skolomis. Apie tai lietuvių liaudies patarlė: "Sūnaus garbė tėvo švarką dėvi." Mūsų užduotis - išsaugoti gerąją giminės karmą ir sumokėti skolas už savo panteono negatyvą. Šiuo požiūriu devizai "Imk iš gyvenimo, kiek gali" ar "Po manęs nors ir tvanas" yra savižudiški, nes sužlugdo senelių pastangas nenužmogėti ir pagadina biografijas vaikaičiams. Ką pasėjame, tą ir pjausime - tėvų elgesys ir vertybės energetiškai "prišauks" inkarnuotis giminigą sielą. Kitavertus, gimstame pas tokius tėvus, kokių esame verti.

Iš Biblijos žinomas 7 kartų ciklas, kuriam galioja ir prakeiksmai ir Dievo dovanos. Po 7-osios kartos, įgyjamas savotiškas imunitetas, genetinis kodas mutuoja. Neatsitiktinės baimės,jog klonuoti ar mėgintuvėliuose išauginti kūdikiai 7-oje kartoje bus ne visai panašūs į žmones.

Septynias kartas sudaro 64 tiesioginiai protėviai. Žmogaus genetiniame kode taip pat yra 64 trigubi junginiai. Kai kurie šiuolaikiniai tyrėjai mano, jog genetinis kodas ir yra 64 protėvių bendras informacinis "kraitis", kurį mes gauname gimdami. Kanados indėnai, net nežinodami šių tyrimų, šventai tikėjo, jog žmogus atsako už 7 protėvių ir 7 provaikaičių kartas.

Septintoje kartoje gimsta vaikas, kuriam tenka besąlygiškai atsigriebti už tolimojo prosenelio darbelius arba praturtėti už ano nuopelnus. Iš zoroastrizmo, vienos seniausių pasaulio religijų, atėjo žinios apie kiekvienos kartos įnašą į tą bendrą karminį kraitį. Zoroastriečių žyniai 6 -tos kartos ypatumus nustatydavo pagal dantis. Šios kartos protėvių , kaip ir mūsų dantų - 32 vienetai. Viršutinė linija atspindi 6 - tąją kartą iš tėvo pusės, apatinė - iš motinos. Sugedęs dantis - probleminis prosenelis. Technologijų eroje žyniams tektų ieškoti įrašų stomatologo archyvuose. Neišdygę protiniai dantys rodo, kad žmogus neturi energetinės protėvių apsaugos. Iš šeštosios kartos paveldime gebėjimą kurti harmoningus santykius su aplinka. Piršliai kreivadančių nereklamavo, nes šie neva nepajėgūs palaikyti darnos šeimoje.

Proprosenelius zoroastriečiai vadino teisėjais. Iš 5 - kartos perimame 16 gerųjų darbų ir 16 nuodėmių. Jei joje būta sąžiningo ir itin doro žmogaus, jis tampa savotišku mūsų etikos sargu.

Proseneliai - ketvirtoji karta perduoda mums intuiciją, imunitetą ligoms. Jų patirties informacija padeda išsirinkti pašaukiminę profesiją, nubrėžia kertinius tikslus. Mindžikuojant gyvenimo kryžkelėje patariama kreiptis pagalbos būtent į prosenelius. Geriečiai iš jų tarpo pakuždės teisingą kryptį, nevykėliai - paklaidins.

Seneliai, arba 3 karta, genetiškai perduoda daugiausiai informacijos, koduojančios mūsų motyvaciją, prasmės paieškas, paveldėtas ligas. Močiutės ir seneliai, anot zoroastriečių, saugo 4 stichijų energiją.

Ugnis - tai kūryba, veiklumas, gyvybiškumas, talentai. Vyrai Ugnį gauna iš tėvo tėvo, moterys - iš mamos motinos. Dailininkų anūkai ir dailininkių anūkės turi daugiau šansų išgarsėti, negu jų vaikai.

Vanduo simbolizuoja dvasios stiprybę, ištvermę, atsparumą gyvenimo negandoms ir pagundoms. Vyrai Vandens energijas paveldi iš mamos mamos, moterys - iš tėvo tėvo.

Žemės energijos žymi materialumą, požiūrį į daiktus ir pinigus, kaupimo instinktus, gerbūvio siekimą ir išsaugojimą. Vyrai Žemę paveldi iš tėvo motinos, moterys - iš mamos tėvo. Tarkime, seneliui nerūpėjo, ką ir iš ko valgo jo šeimyna, tačiau jis trūk plyšk stengėsi išvežti žmoną į brangiausią kurortą ir pasimėgauti romantika. Anūkė paveldėjo šį įprotį - genokodas (atspindėtas ir horoskope) jai liepia bet kokia kaina ištrūkti į kurortą. Su senelio silpnybe ji nepajėgi kovoti, nes genetinė atmintis stipresnė.

Oro stichija valdo ryšius, komunikabilumą, partnerystę, intelektą, santykius su artimaisiais. Vyrai Oro energijas paveldi iš motinos tėvo, moterys - iš tėvo motinos. Tarkime, močiutė baidėsi kaimynų, slėpėsi nuo jų vienatvės užpečkyje. Vadinasi, anūkei irgi nelengvai seksis bendrauti - pirmiausia ji turės atsikratyti močiutės per genus primesto elgesio modelio, o tik po to kurti sąvąjį.

Gyvas pavyzdys: moteris marazmatiškai bijo žmonių, net kaktusais palanges apsistatė nuo neva piktų akių. Jos anūkė gimė su kalbos defektu, kurį ilgai gydė pas logopedą. Dabar mergina puikiai sutaria su bendraamžiais, bet kartais vis dar skersakiuoja į nepažįstamus. Tą akimirką ji - tikra močiutės kopija.

Trečiosios kartos senenelių įtaką atskleidžia simbolinis testas-kalendorius. Nubrėžkite ratą, kurio koordinačių ašyje Rytų taškas atitiks jūsų gimimo datą, tarkime, spalio 19-tą. Pietų taškas - sausio 19-tą, Vakarų - 19 balandžio 19-tą, Šiaurės - liepos 19-tą. Taškus žymėkite kas ketverius metų mėnesius. Kiekvienas iš 4 rato ketvirčių apima 3 mėnesius. Nuo Rytų iki Pietų taško - Ateities zona, nuo Pietų iki Vakarų - Dabarties zona, nuo Vakarų iki Šiaurės - Praeities zona, nuo Šiaurės iki Rytų - Amžinybės zona.

Prisiminkite 3 kartos močiučių ir senelių gimtadienius ir įrašykite tas datas į atitinkamą rato ketvirtį. Jei yra tuščių zonų, vadinasi, šioje zonoje neturite senelių apsaugos, jų geroji ir blogoji patirtis neparanki, genetinė programa neveikia. Nėra datų Dabarties zonoje - iš senelių paveldėti bruožai nelabai gelbėja ar trukdo nūdienos aplinkybėse. Jei nėra datų Amžinybės zonoje, vadinasi, 3-ios kartos senelių informacinis paveldas nelemia asmenybės brandos, nepalengvina karminių sielos uždavinių amžinojoje jos kelionėje į šviesą arba tamsą.

Graži mūsų tautos tradicija švęsti Vėlines turi ir giliąją prasmę. Energetinis ryšys su praeitimi duoda stiprybės dabarčiai. Mėnulio kalendoriuje yra specialios dienos, kai tinka medituoti, atgaivinti ryšį su protėviais. 4- tąją Mėnulio dieną prisimename tradicijas, daugiau būname šeimoje.10-toji diena "Namų valda" - ypatinga, nes jaučiame giminės tęstinumą, medituodami galime užčiuopti iš protėvių paveldėtą karmą pasikrauname energija tik būdami tądien tarp šeimos narių.

Ką gi mes paveldime iš tėvų, 2-osis kartos protėvių? Be abejo, išvaizdą, įpročius, socialinės adaptacijos - prisitaikymo prie aplinkos - būdus. Astrologijos požiūriu, vyras santuokoje elgiasi panašiai kaip žmonos tėvas. Žmona energetiškai perima anytos vaidmenis. Štai kodėl anytų-marčių santykiai tokie jautrūs. Būsimoji marti turėtų pamąstyti, o kaip gi elgėsi anyta su savo sūnumi, ar yra šansų ir jėgų jai energetiškai prilygti.

Opus ir atviras klausimas, ar 7-ių protėvių kartų kraitis gula ant Vandenio eros žmonių pečių? Juk išlaisvinančios Urano energijos išlaisvina žmogų ir nuo protėvių klaidų. Indigo vaikai, neturintys imuniteto ir ateinatys į pasaulį su unikalia dovana, negalėtų jos realizuoti, jei atidirbinėtų giminės karmines skolas. Bioenergetikas iš Elektrėnų E.Èigileičikas sako, jog : "Indigo vaikams tenka ypatinga užduotis - atrišti prosenelių karminius mazgus, kad ateities kartos nebeatsakytų už nedorėlių ainių pražangas. Atkreipkite dėmesį, kiek dabar gimsta neįgalių vaikų, kokiomis sunkiomis ligomis jie serga arba tragiškai žūva. Jie moka didelę kainą, kuri anksčiau būdavo paskirstoma 7 -ioms kartoms. Krikščionybėje ta kaina - tai kančia, kuri suvienija aplinkinius gailestingumui ir geriems darbams, dvasiškai apvalo ir prikelia. Geri darbai dvasiškai stiprina giminę, tautą, kurią gerąją karmą, šviesina kelią vaikams ir vaikaičiams. Kitavertus, kiek dabar gimsta dvasiškai stiprių ir nepaprastai gabių vaikų. Savo fantastiškais talentais jie irgi valo giminės genetinę atmintį nuo apnašų."

Sutinku su Ženia Èigileičiku. Sutinku ir liūdžiu, jog Lietuvoje Indigo vaikai gelbėja mus nuo praeities šešėlių per savo kančią. Jos galbūt būtų mažiau, jei atkreiptumėm dėmesį į talentingus vaikus, padėtumėm be tautinio pavydo ir pagiežos atsiskleisti jų gabumams. Tą suprato senieji (ne posovietiniai) dvarininkai ir bajorai, išleidę į mokslus gabius varguolius. Tą praktiškai įgyvendino A.Smetona, valstybinėmis stipendijomis ir ordinais remdamas vunderkindus. Išvesti gabų vaiką į gyvenimą, pravalyti jam kelius pro pavydo, kapitalizmo grimasų, "stiliaus" krinolinų ir abuojumo tankynę - didelis žygdarbis. Gal užaugęs jis neuždirbs tiek pinigų, kiek į jį buvo įdėta (ak, ta trumparegė valstietiška logika…), bet užtat kiek jis atpirks mūsų nuodėmių! Net rinkos požiūriu ateities pasaulyje konkuruos laisvas, kūrybiškas intelektas, o ne pigi darbo jėga - buka armija vaikystėje neišlavintų bilų geitsų ar lučianų pavaročių.