Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2005-02-23

Nematomas protėvių palikimas

Kodėl per vestuves pakardavo piršlį? Versija - gal per daug žinojo jaunavedžių giminių paslapčių? Juk abiejų pusių giminės likimuose kaip veidrodyje atsispindėjo supirštos poros palikuonių lemtis. Senovėje ir be genetikų tyrimų buvo aišku, jog protėvių dvasinis paveldas guls ant proanūkių pečių.

Iš tėvų paveldime ne tik nekilnojamą turtą ar skolas, bet ir genetinį kodą. Jame, be firminių giminės ligų, užšifruoti ir iškeliavusių anapilin giminaičių nuopelnai bei prasižengimai. Ši informacija dar vadinama karminėmis skolomis. Apie tai lietuvių liaudies patarlė: "Sūnaus garbė tėvo švarką dėvi." Mūsų užduotis - išsaugoti gerąją giminės karmą ir sumokėti skolas už savo panteono negatyvą. Šiuo požiūriu devizai "Imk iš gyvenimo, kiek gali" ar "Po manęs nors ir tvanas" yra savižudiški, nes sužlugdo senelių pastangas nenužmogėti ir pagadina biografijas vaikaičiams. Ką pasėjame, tą ir pjausime - tėvų elgesys ir vertybės energetiškai "prišauks" inkarnuotis giminigą sielą. Kitavertus, gimstame pas tokius tėvus, kokių esame verti.

Iš Biblijos žinomas 7 kartų ciklas, kuriam galioja ir prakeiksmai ir Dievo dovanos. Po 7-osios kartos, įgyjamas savotiškas imunitetas, genetinis kodas mutuoja. Neatsitiktinės baimės,jog klonuoti ar mėgintuvėliuose išauginti kūdikiai 7-oje kartoje bus ne visai panašūs į žmones.

Septynias kartas sudaro 64 tiesioginiai protėviai. Žmogaus genetiniame kode taip pat yra 64 trigubi junginiai. Kai kurie šiuolaikiniai tyrėjai mano, jog genetinis kodas ir yra 64 protėvių bendras informacinis "kraitis", kurį mes gauname gimdami. Kanados indėnai, net nežinodami šių tyrimų, šventai tikėjo, jog žmogus atsako už 7 protėvių ir 7 provaikaičių kartas.

Septintoje kartoje gimsta vaikas, kuriam tenka besąlygiškai atsigriebti už tolimojo prosenelio darbelius arba praturtėti už ano nuopelnus. Iš zoroastrizmo, vienos seniausių pasaulio religijų, atėjo žinios apie kiekvienos kartos įnašą į tą bendrą karminį kraitį. Zoroastriečių žyniai 6 -tos kartos ypatumus nustatydavo pagal dantis. Šios kartos protėvių , kaip ir mūsų dantų - 32 vienetai. Viršutinė linija atspindi 6 - tąją kartą iš tėvo pusės, apatinė - iš motinos. Sugedęs dantis - probleminis prosenelis. Technologijų eroje žyniams tektų ieškoti įrašų stomatologo archyvuose. Neišdygę protiniai dantys rodo, kad žmogus neturi energetinės protėvių apsaugos. Iš šeštosios kartos paveldime gebėjimą kurti harmoningus santykius su aplinka. Piršliai kreivadančių nereklamavo, nes šie neva nepajėgūs palaikyti darnos šeimoje.

Proprosenelius zoroastriečiai vadino teisėjais. Iš 5 - kartos perimame 16 gerųjų darbų ir 16 nuodėmių. Jei joje būta sąžiningo ir itin doro žmogaus, jis tampa savotišku mūsų etikos sargu.

Proseneliai - ketvirtoji karta perduoda mums intuiciją, imunitetą ligoms. Jų patirties informacija padeda išsirinkti pašaukiminę profesiją, nubrėžia kertinius tikslus. Mindžikuojant gyvenimo kryžkelėje patariama kreiptis pagalbos būtent į prosenelius. Geriečiai iš jų tarpo pakuždės teisingą kryptį, nevykėliai - paklaidins.

Seneliai, arba 3 karta, genetiškai perduoda daugiausiai informacijos, koduojančios mūsų motyvaciją, prasmės paieškas, paveldėtas ligas. Močiutės ir seneliai, anot zoroastriečių, saugo 4 stichijų energiją.

Ugnis - tai kūryba, veiklumas, gyvybiškumas, talentai. Vyrai Ugnį gauna iš tėvo tėvo, moterys - iš mamos motinos. Dailininkų anūkai ir dailininkių anūkės turi daugiau šansų išgarsėti, negu jų vaikai.

Vanduo simbolizuoja dvasios stiprybę, ištvermę, atsparumą gyvenimo negandoms ir pagundoms. Vyrai Vandens energijas paveldi iš mamos mamos, moterys - iš tėvo tėvo.

Žemės energijos žymi materialumą, požiūrį į daiktus ir pinigus, kaupimo instinktus, gerbūvio siekimą ir išsaugojimą. Vyrai Žemę paveldi iš tėvo motinos, moterys - iš mamos tėvo. Tarkime, seneliui nerūpėjo, ką ir iš ko valgo jo šeimyna, tačiau jis trūk plyšk stengėsi išvežti žmoną į brangiausią kurortą ir pasimėgauti romantika. Anūkė paveldėjo šį įprotį - genokodas (atspindėtas ir horoskope) jai liepia bet kokia kaina ištrūkti į kurortą. Su senelio silpnybe ji nepajėgi kovoti, nes genetinė atmintis stipresnė.

Oro stichija valdo ryšius, komunikabilumą, partnerystę, intelektą, santykius su artimaisiais. Vyrai Oro energijas paveldi iš motinos tėvo, moterys - iš tėvo motinos. Tarkime, močiutė baidėsi kaimynų, slėpėsi nuo jų vienatvės užpečkyje. Vadinasi, anūkei irgi nelengvai seksis bendrauti - pirmiausia ji turės atsikratyti močiutės per genus primesto elgesio modelio, o tik po to kurti sąvąjį.

Gyvas pavyzdys: moteris marazmatiškai bijo žmonių, net kaktusais palanges apsistatė nuo neva piktų akių. Jos anūkė gimė su kalbos defektu, kurį ilgai gydė pas logopedą. Dabar mergina puikiai sutaria su bendraamžiais, bet kartais vis dar skersakiuoja į nepažįstamus. Tą akimirką ji - tikra močiutės kopija.

Trečiosios kartos senenelių įtaką atskleidžia simbolinis testas-kalendorius. Nubrėžkite ratą, kurio koordinačių ašyje Rytų taškas atitiks jūsų gimimo datą, tarkime, spalio 19-tą. Pietų taškas - sausio 19-tą, Vakarų - 19 balandžio 19-tą, Šiaurės - liepos 19-tą. Taškus žymėkite kas ketverius metų mėnesius. Kiekvienas iš 4 rato ketvirčių apima 3 mėnesius. Nuo Rytų iki Pietų taško - Ateities zona, nuo Pietų iki Vakarų - Dabarties zona, nuo Vakarų iki Šiaurės - Praeities zona, nuo Šiaurės iki Rytų - Amžinybės zona.

Prisiminkite 3 kartos močiučių ir senelių gimtadienius ir įrašykite tas datas į atitinkamą rato ketvirtį. Jei yra tuščių zonų, vadinasi, šioje zonoje neturite senelių apsaugos, jų geroji ir blogoji patirtis neparanki, genetinė programa neveikia. Nėra datų Dabarties zonoje - iš senelių paveldėti bruožai nelabai gelbėja ar trukdo nūdienos aplinkybėse. Jei nėra datų Amžinybės zonoje, vadinasi, 3-ios kartos senelių informacinis paveldas nelemia asmenybės brandos, nepalengvina karminių sielos uždavinių amžinojoje jos kelionėje į šviesą arba tamsą.

Graži mūsų tautos tradicija švęsti Vėlines turi ir giliąją prasmę. Energetinis ryšys su praeitimi duoda stiprybės dabarčiai. Mėnulio kalendoriuje yra specialios dienos, kai tinka medituoti, atgaivinti ryšį su protėviais. 4- tąją Mėnulio dieną prisimename tradicijas, daugiau būname šeimoje.10-toji diena "Namų valda" - ypatinga, nes jaučiame giminės tęstinumą, medituodami galime užčiuopti iš protėvių paveldėtą karmą pasikrauname energija tik būdami tądien tarp šeimos narių.

Ką gi mes paveldime iš tėvų, 2-osis kartos protėvių? Be abejo, išvaizdą, įpročius, socialinės adaptacijos - prisitaikymo prie aplinkos - būdus. Astrologijos požiūriu, vyras santuokoje elgiasi panašiai kaip žmonos tėvas. Žmona energetiškai perima anytos vaidmenis. Štai kodėl anytų-marčių santykiai tokie jautrūs. Būsimoji marti turėtų pamąstyti, o kaip gi elgėsi anyta su savo sūnumi, ar yra šansų ir jėgų jai energetiškai prilygti.

Opus ir atviras klausimas, ar 7-ių protėvių kartų kraitis gula ant Vandenio eros žmonių pečių? Juk išlaisvinančios Urano energijos išlaisvina žmogų ir nuo protėvių klaidų. Indigo vaikai, neturintys imuniteto ir ateinatys į pasaulį su unikalia dovana, negalėtų jos realizuoti, jei atidirbinėtų giminės karmines skolas. Bioenergetikas iš Elektrėnų E.Èigileičikas sako, jog : "Indigo vaikams tenka ypatinga užduotis - atrišti prosenelių karminius mazgus, kad ateities kartos nebeatsakytų už nedorėlių ainių pražangas. Atkreipkite dėmesį, kiek dabar gimsta neįgalių vaikų, kokiomis sunkiomis ligomis jie serga arba tragiškai žūva. Jie moka didelę kainą, kuri anksčiau būdavo paskirstoma 7 -ioms kartoms. Krikščionybėje ta kaina - tai kančia, kuri suvienija aplinkinius gailestingumui ir geriems darbams, dvasiškai apvalo ir prikelia. Geri darbai dvasiškai stiprina giminę, tautą, kurią gerąją karmą, šviesina kelią vaikams ir vaikaičiams. Kitavertus, kiek dabar gimsta dvasiškai stiprių ir nepaprastai gabių vaikų. Savo fantastiškais talentais jie irgi valo giminės genetinę atmintį nuo apnašų."

Sutinku su Ženia Èigileičiku. Sutinku ir liūdžiu, jog Lietuvoje Indigo vaikai gelbėja mus nuo praeities šešėlių per savo kančią. Jos galbūt būtų mažiau, jei atkreiptumėm dėmesį į talentingus vaikus, padėtumėm be tautinio pavydo ir pagiežos atsiskleisti jų gabumams. Tą suprato senieji (ne posovietiniai) dvarininkai ir bajorai, išleidę į mokslus gabius varguolius. Tą praktiškai įgyvendino A.Smetona, valstybinėmis stipendijomis ir ordinais remdamas vunderkindus. Išvesti gabų vaiką į gyvenimą, pravalyti jam kelius pro pavydo, kapitalizmo grimasų, "stiliaus" krinolinų ir abuojumo tankynę - didelis žygdarbis. Gal užaugęs jis neuždirbs tiek pinigų, kiek į jį buvo įdėta (ak, ta trumparegė valstietiška logika…), bet užtat kiek jis atpirks mūsų nuodėmių! Net rinkos požiūriu ateities pasaulyje konkuruos laisvas, kūrybiškas intelektas, o ne pigi darbo jėga - buka armija vaikystėje neišlavintų bilų geitsų ar lučianų pavaročių.
liuchunkai
2018-11-05 13:58:00
20181105lck

ugg outlet


longchamp handbags


cheap jordans


canada goose outlet


fitflops shoes


michael kors outlet


mulberry handbags


nfl jersey wholesale


cheap jordans


michael kors wallets


under armour outlet


fitflops sale


cheap football shirts


tory burch outlet


cheap nfl jerseys


polo ralph lauren


cheap jordans


nike presto


christian louboutin outlet


air jordan 3


moncler outlet


kobe shoes


oakley sunglasses


canada goose coats


ugg outlet


thunder jerseys


polo ralph lauren


ugg outlet


ralph lauren polo shirts


uggs outlet


pandora charms


manchester united jersey


tory burch outlet


christian louboutin outlet


ed hardy clothing


real madrid jersey


oakley sunglasses


louboutin shoes


coach outlet online


canada goose jackets


cheap jerseys


kappa clothing


air max


christian louboutin outlet


air jordan shoes


camel shoes


pandora jewelry


new york knicks jersey


christian louboutin outlet


celtics jerseys


gucci outlet


uggs outlet


polo outlet


mizuno running shoes


michael kors outlet online


coach handbags


mont blanc pens


mavericks jerseys


canada goose coats


basketball shoes


palladium boots


polo outlet


giuseppe zanotti outlet


michael kors outlet clearance


michael kors outlet


fitflops sale


pandora outlet


kate spade outlet


ugg boots


michael kors outlet


coach outlet


coach outlet


canada goose outlet


ray ban outlet


canada goose outlet


michael kors outlet


pandora charms


polo ralph lauren


dior outlet


kobe 9


air jordan 4


swarovski outlet


ferragamo outlet


swarovski outlet


swarovski crystal


asics shoes


barcelona jersey


cheap nhl jerseys


clarks shoes


michael kors outlet online


ray ban sunglasses


montblanc pens


supreme clothing


canada goose jackets


nike shoes


canada goose jackets


bulls jerseys


ugg outlet


uggs outlet


magic jerseys


ugg boots


moncler outlet


ferragamo outlet


ugg boots


houston texans jerseys


y3 shoes


dolce and gabbana


true religion jeans


hermes outlet


coach factory outlet


tory burch outlet


herve leger outlet


salomon shoes


prada sunglasses


futbol baratas


supreme clothing


polo outlet


canada goose outlet


uggs outlet


michael kors


polo ralph lauren


cleveland cavaliers jersey


longchamp handbags


canada goose


fred perry polo shirts


mulberry bags


canada goose outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


lakers jerseys


michael kors outlet


burberry outlet


football shirts


polo outlet


coach outlet


le coq sportif shoes


lebron james shoes


canada goose jackets


moncler outlet


jordan shoes


world cup jerseys


moncler outlet


canada goose jackets


canada goose outlet


michael kors handbags


michael kors handbags


ralph lauren outlet


michael kors outlet


yeezy boost


hawks jerseys


true religion jeans


coach outlet


canada goose outlet


toms shoes


pandora charms


ugg outlet


pandora outlet


true religion outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


uggs outlet


ugg boots


coach outlet


canada goose jackets


longchamp pliage


coach factory outlet


fila shoes


undefeated clothing


longchamp handbags


gucci handbags


canada goose outlet


canada goose outlet


longchamp solde


bvlgari jewelry


ugg outlet


coach outlet


coach factory outlet


fitflops sale clearance


ray ban sunglasses


christian louboutin outlet


fitflops outlet


coach outlet


coach outlet


fitflops


cheap nfl jerseys


christian louboutin store


prada shoes


coach outlet


true religion outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


jordan shoes


coach outlet


gucci outlet


true religion jeans


off white


air jordan 4


michael kors handbags


michael kors outlet


red bottom shoes


ugg outlet


harden shoes


ray ban sunglasses


longchamp bags


knicks jerseys


uggs outlet


true religion jeans


ugg outlets


polo ralph lauren


uggs outlet


canada goose coats


nike outlet


nike lunarglide


ray ban sunglasses


adidas ultra boost


canada goose outlet


nike dunks


louboutin pas cher


golden goose sneakers


moncler jackets


pandora charms


christian louboutin outlet


coach outlet


ugg boots clearance


coach handbags


spurs jerseys


ubiq shoes


ugg boots


denver broncos jerseys


michael kors outlet


tory burch handbags


pandora charms


canada goose outlet


mbt shoes


air jordan 12


canada goose parka


cheap mlb jerseys


kate spade outlet


michael kors handbags


visvim shoes


oakley sunglasses


polo ralph lauren


fitflops sale clearance


pelicans jerseys


stussy clothing


minnetonka outlet


hermes birkin


ecco shoes


van cleef & arpels jewelry


cheap snapbacks


michael kors outlet


coach outlet online


nike shoes


ugg boots


vans shoes


longchamp outlet


ray ban sunglasses


coach outlet


ralph lauren pas cher


north face jackets


adidas outlet


supreme clothing


canada goose outlet


jordan shoes


michael kors outlet


ugg boots


michael kors


coach outlet


birkenstock sandals


michael kors outlet


mulberry handbags


merrell shoes


ralph lauren polo shirts


adidas uk


suns jerseys


polo ralph lauren


coach outlet


kings jerseys


ralph lauren polo shirts


canada goose jackets


moncler outlet


oakley sunglasses


ferragamo shoes


nike foamposite


mcm outlet


michael kors handbags


air max 90


kate spade outlet


ralph lauren polo


nike factory outlet


nike revolution


air huarache


michael kors outlet


kate spade outlet


off-white


ugg outlet


michael kors


canada goose outlet


20181105lck

Pridėti Komentarą


Ši svetainė – ne smurto zona. Provokatyvus, įžeidžiamas ar skleidžiantis negatyvias žinias bei emocijas komentaras bus be įspėjimo šalinamas, jo autorius – blokuojamas, praras teisę toliau komentuoti. Demokratija – tik su pliuso ženklu! Negalintys suturėti pykčio autorei rašykite tiesiai: sauleastrologe@yahoo.com

Jūsų Vardas