Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2010-03-22

Uranas Avine ir valstybės valdymo krizė

 

2010 gegužės 28 d URANAS įtranzuoja į Avino ženklą. Pirmoji jo repeticija truks 1,5 mėn, iki 2010.08.18. Galutinai revoliucijų ir naujovių , reformatorių, intelektualų ir pažanguolių, bet ir anarchistų radikalų padegėjų planeta „įsitaisys“ ugningame  kardinaliajame Avino ženkle nuo 2011/03/12 iki 2019 metų.

Pasigrožėkim šia džinsine, visus sulyginančia ir viltinga planeta iš ledo gabaliukų .

http://www.youtube.com/watch?v=9JbAnCGlJpU&feature=related.

Uranas Avine nuo 2010/06 iki 09 ir nuo 2011/03 iki 2019 m žada valstybės valdymo krizes, radikalius pokyčius, reformas , perversmus, netikėtumus Lietuvos valstybei, valdžiai , valstybės valdymui (ne politinei sistemai!) .

Palyginkim Lietuvos analoginius istorijos tarpsnius

1843-1851 mRusija reorganizuoja teritorinį suskirstymą, atsiranda Kauno, Gardino gubernijos, stiprėja carizmo įtaka, studentų pasipriešinimo rusų valdymui grupuotės ir t.t. . Žiauri represinė valdžia vienose rankose – caro (ir Plutonas Avine)

1927- 1935 A. Smetonos diktatūra, pučai, mėginimai jį nusiversti, pasikėsinimai į Voldemarą, opozicijos lyderių trėmimai. Diktatūrą stipriai palaikė bankai, stiprėjanti ekonomika ir gamyba, bažnyčios ekonominė ir nesuteršta autoritetinga dvasinė įtaka (Neptūnas Liūte). Valdžia vienose rankose – A.Smetonos, nuo kurios slapčia individualiai (viduje) atsiriboja kiekvienas lietuvis ( Plutonas Vėžyje). Iš čia - gėlės „kariams- išvaduotojams“ ir daugybė pabirų protesto aktų, neužfiksuotų istorijoje. Lietuvos elitizuoti, dvigubų standartų istorikai buvo ir liks kurti paprasto žmogaus vaidmeniui ir poelgiams, lemiantiems istorijos procesus (Svarstyklių archetipas) .

Žvaigždžių kalba 2010/06- 2019 periodu valdžią mėgins perimti į vienas rankas vienas aktyvus lyderis, pradžioje suburiantis aplink save valdžios būrį supermenų ar valdžios naujokų. Tarsi iškylantis su būriu bendraminčių tam, kad vėliau jų visų atsikratytų ir sukoncentruotų valdžią savo rankose. Vasarą tą pamėgins daryti A.Valinsko tipo pavieniai išsišokėliai, o tikrasis VIENAS vadovas uzurpuos valdžią nuo 2011 pradžios Sąlyga – kas turi kariuomenės, jėgos struktūrų ir verslo grupių REALØ, o ne pareigybinį nominalų palaikymą ( VSD , prokuratūra, koncernai, oligarchai ir t.t.). Kas jis bus? Kas žaibiškai sugebės pasinaudoti situacija ir elgsis plakatiškai drąsiai, net akiplėšiškai, kam paklus kariuomenė ir jėgos struktūros.

 

Viena aišku, jog nuo 2011/03 iki 2019 mm valdžia koncentruota vienose rankose arba valdžioje vyksta nuolatinės krizės ( tipo: avinų lipimas vienas kitam ant galvos ).

 

Naujoje epochoje ateities prognostinių scenarijų visada yra 4-5, o ne vienintelis kaip anksčiau Dėl to vienintelis Gedimino sapnas ar vienos astrologės ar būrėjos VIENINTELË pranašystė yra vienintelio užsakovo piaras : ))) arba vienavizijinės astrologės atitrūkimas nuo laiko dvasios-archetipų .

 

 

Prognozių variantai įmanomi įvairūs.

1) Valdžia užstato (pralošia) valstybę finansiniams tigrams tipo TVF . Šalį valdys realiai vienas valdovas TVF ( susinervijau... dėl dabartinių vyriausybės slapukavimo metodų sužinosim pavėluotai , kad esam kaip fiškės užstatyti "ŠaulioNr1 be stabdžių"' kokiame finansiniame megakazino Žr http://www.youtube.com/watch?v=LCyJLOISK_o&feature=related)

 

2) Vokietija ima aktyviai dalyvauti valstybės valdyme, aprobuoti naujas valdymo technologijas. Vienas protingas griežtas vokietis – būtų neprasta išeitis

3) Rusija įveda marionetinį valdymą (Rusijos finansinis neafišuojamas mūsų valdžios palaikymas ir išskalavimas per verslo struktūras vyksta nuo 1994 iki 2012 m ).

4) Iškyla vienas nepriklausomas lyderis, turintis verslo ir kariuomenės palaikymą. Be abejo, man, kaip nepriklausomybės šalininkei, šis variantas - mieliausias .Bet... žvaigždės diktuoja pokyčius, dovanoja veikimo galias, o gyvi žmonės, turintys potencialą , jas įgyvendina.

5) Vyksta nuolatinės valdžios krizės, avinų kautynės prie šalies vairo, vienus lyderius keičia kiti išsišokėliai

 

Situacija, palyginus su .A.Smetonos laikais, ženkliai kitokia.. Plutonas Ožiaragyje duos konsoliduotą strateguotą jaunimo grupių pasipriešinimą, su užsienio organizacijų palaikymu, pasaulio jaunimo organizacijų manifestus ir t.t. Plius - nepažabotos dar čia WEB‘o galimybės vienyti jaunimo jėgas. Tai -veiksniai, trukdantys įsigalėti vienam diktatoriui. Dar stipresnis, stabdantis ir blokuojantis diktatoriaus iškilimą ,veiksnys 2010-2013 metais – savivaldos , rajonų blokas , kultūros žmonių, istorikų ir žemės savininkų , žemdirbių pasipriešinimas-blokas (Saturnas Svarstyklėse), tiesiog žmonių, šeimų šaltas vertybinis nepalaikymas naujų vadukų.

Istoriją naujoje epochoje kuria pati Žemė (gamtos kataklizmai),šeimos padėtis,  finansai ir ekonomika (ÛKIO sankloda, vartotojų gerovė),  jausmai-meilė, o ne kaip anksčiau -  rašytiniai šaltiniai, kalbančios galvos, manifestai ir kalbos mitinguose, žodžio magija, medija.

 

Uranas Avine lietuvių kolektyvinės sąmones lauke duos:

- pensininkų ir socialiai remtinų, fiziškai ir protiškai neįgalių žmonių, kriminalo ir radikalų nemotyvuotus veiksmus, išsišokimus prieš bet kokio lygio vadovus, jų antivalstybines akcijas ( neįvykęs susideginimas prie Seimo – pirmoji tokių reiškinių kregždė)

- senolių, mūsų senukų ( virš 75 m) suaktyvėjimą ir radikalumą. Negatyvu – jų smurtines mirtis (ugnis, peiliai, kirviai, ginklai) , savižudybių pliūpsnį 2010 vasarą ir 2011 pirmą pusmetį. SAUGOKITE savo vienišus senukus, patikrinkite jų kaminus, užraktus, priešgaisrinę apsaugą.

- kriminalinių elementų ir verslo grupuočių brovimąsi į valdžią (ne į politikus), atvirą jų diktatą valdžios lyderiams;

- naujas revoliucingas vadybos idėjas ;

- vaikų sergamumo protrūkį - stresai, nervų ir nosiaryklės ligos, meningitai, smegenų sutrenkimai, sąmonės netekimai, galvos sumušimai ar veido žaizdos namuose (tėvas, tėvo giminė) ar nesaugiuose kaimuose

- politikų ir politinių grupuočių karjerų krachus, atskirų politikų įkalinimą ir likvidavimą ( na bus,bus paleistas viena karštą dieną pagaliau Seimas) ir t.t.

P A S A U L I O mastu URANAS AVINE žada ilgai lauktas revoliucijas , pažangias reformas ir naujų – SPARTESNIØ, PAPRASTESNIØ, labiau INDIVIDUALIZUOTØ eko-technologijų greitą skvarbą šiose srityse

- logistika

- transportas ( iš principo naujos technologijos, visuomeninio oro transporto, naujų kuro sistemų, variklių, naujo dizaino, greitesnių dviračių idėjų sklaida). Nuraminu, mus jos pasieks žymiai vėliau , bet pasauliui jos atvers greitesnį ir paprastesnį susisiekimą.

- keliai, kelio dangos, transporto sistemos

- mobilūs telefonai (unifikuotos , daugiafunkcinės, bet pagaliau supaprastintos programos)

- leidyba ( žmogaus-leidyklos fenomenas)

- žiniasklaida ( apie tai jau : http://www.delfi.lt/news/economy/Media/gsviderskyte-ziniasklaida-skaitmens-eroje.d?id=30233863)

- švietimo sistemos . Èia pažangos lyderių vėliavas neša ir ateityje neš VOKIEÈIAI, o ne skandinavai ar austrai, kaip anksčiau Naujo tipo mokyklų su individualizuotu kūrybiniu dinaminiu mokymu atsiradimas, telemokymas ir pan. ( pvz. robotai Šiaurės Korėjoje)

- informacinės technologijos („geležies“ medžiagos, mikroschemos)

- programavimas

- praktinis mokslas. Aktyvus daugumos planetos gyventojų susidomėjimas gyvu mokslu ir paprastų žmonių – be spec. išsilavinimo! – (atsiprašau tėvuko, jis tuo niekada nepatikės....) - genialūs atradimai moksle

- literatūra (nauji genialūs, paliekantys įspraudą ateities kartoms, ryškūs vardai, nauji žanrai ir nauji stiliai, naujos literatūrinės grupės) ir t.t.

 

2003-2011 žmonijos kolektyvinės sąmonės lauke vyko vertybių , verčių perkainavimas, ekonominės minties šuoliška sparti , bet mažai kam žinoma ( tik uždarose gildijose pažanga., vyko revoliucijos mityboje ir maisto gamyboje (kiniečių virtuvės automatai, molekulinė virtuvė ir t.t.

2011 – 2019 žmonija reformuos bendravimo kultūrą, reformuos kalbas (trumpės , paprastės , artės prie tempų ir technologijų galimybių), nyks formalizuota – oficiozinės kalbų stilistika , pasaulio prezidentai ir valdžios žmonės kalbės vienoda kalba , galės per technologijas greičiaus susisiekti vieni su kitais, keisis žmonijos požiūris į mąstymą, praktinį mokslą, į ŽINIAS ir APMOKYMÀ apskritai. Vienysis intelektualai ir rašytojai . Žinios pažangiose (!) šalyse taps dar labiau prieinamos ir pasiekiamos kiekvienam žmogui.

Negatyvu:

- dažnesni įvairūs oro įvykiai dėl masinio susidomėjimo pilotavimu , skraidyklėmis, sklandytuvais, parašiutizmu ir pan, dėl elektronikos gedimų;

- nesaugu pasaulio miestų gatvėse ir keliuose ( anarchistų, teroristų ir plėšikų išpuoliai).

- GPRS‘o masinė plėtra duos kurioziškiausius įvykius keliuose;

Uranas – astrologų planeta- valdovė. Pagaliau pasaulio astrologija išsivaduos iš psichoanalizės , mitologijos ir ezoterikos gniaužtų , kur astrologai buvo suplakami su Taro kortų būrėjais, mistikais, ezoterikais, magais Tikrieji astrologai liausis dėvėti kaukes ir žemintis, taps iniciatyvūs ir kūrybiškai veržlūs, promins autorines idėjas, naudosis naujausiomis technologijomis.

Nuo 2003 iki 2011 m pažangos idėjas skleidė ir palaikė , bendruomenes vienijo, humanizmo – žmogaus orumo – fakelus nešė ŽUVYS. Dabar estafetę iš jų perima AVINAI. Per jų valią ir kūrybą iki 2019 sklis nepriklausomybės, laisvės, naujų technologijų ir idėjų plėtros motyvai.

Urano tranzitas per Aviną stipriai paveiks Vandenio ASC žmones, jie taps aktyvūs ir iniciatyvūs, atsibus lyg po 8 metų letargo ir dvasinių paieškų miego.

Primenu, jog Lietuva yra alergiška  pažangai šalis. Tai nėra blogai. Mūsų etnoso misija - saugoti praeities amžinas vertybes ir ilgiausiai-ištvermingiausiai iš visų tautų priešintis pažangioms idėjoms. Tik savo mentalo dėka išsaugojom ir kalbą ir  senovės papročius, itin vertingą mitologiją.   

 

2010 kovo 22 d, Difdos energijų įtakoje

Nuoroda į prognozių autorystę BÛTINA!