Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2010-04-22

Apie Lietuvos biurokratus

Iš Kosmoso aukštybių stebint sisteminės analitikės žvilgsniu dažnai sunku susilaikyti be komentarų – kaip geriau, kad visiems būtų bent kiek geriau.

 

Jei Lietuva būtų klasinė visuomenė, didžiausią klasę joje sudaro ir visada sudarys VALDININKIJA, biurokratai, nomenklatūrininkai,.valstybės tarnautojai. Įdomu būtų paskaičiuoti, kiek vienas verslininkas ir net vienas pensininkas išlaiko čia kėdžių šildytojų ir popierių stumdytojų.

Biurokratai čia gali daugintis-šakotis-plėstis iki begalybės. Toks algoritmas.Lietuvių valdininkijos dauginimąsi galėtų būti pavyzdinis Plėtros teorijų kūrėjams. Pas mus valdiškose struktūrose (oj, megapoliuose) veikia „pasodintos bulvės“ principas. Vieną pasėji - rudeniop nurenki maišą. Įsteigiamas vienas etatas – po metų jau dirba visas skyrius Įsteigi vieną ministeriją – po metų ji jau turi 10 departamentų ir 20 konsultacinių padalinių

 

Paskiri vieną pusministrį - jis su savim atsitempia visą kaimą, o kaimas ima aktyviai ieškoti būdų, kaip įdarbint uošvijos kandidatus. Plėtra vyksta geometrine progresija (kartotinis - skaičius 3 ar 9).

Taip buvo ir bus. Po saulėlydžių seks saulėtekiai, po saulėtekių ir vėl saulėlydžiai. Procesas yra užprogramuotas lietuviško mentalo ( hologramos) .

Kaip prie jo prisitaikyt, kad valdininkijos plėtra bent kažkiek būtų pažabota? Idėja: sodinti ne tris maišus bulvių, o 3 bulves derlingoje, biurokratiškai vislioje terpėje.

Racionalūs variantai:

1 Ministras pirmininkas ir 3 vicemninistrai ,be jokių ministerijų. Vis vien 3 viceministrai iškart plėtosis, apaugs kadrais, šakosis daugialypės veiklos kryptimi. Žiūrėk, po metų jau Ministrų tarybos tarnautojų legionas sunkiai betilps į pradžioje numatytas patalpas. Prie tarnautojų priskiriamos ir ES deputatų skaitlingos svitos.

2. Tik 3 ministerijos : Ûkio, Socialinių reikalų ir darbo , Kultūros, švietimo ir informacijos.

 

Viskas, kitų nereikia. Kitos normaliai gali funkcionuoti kaip departamentai prie šių ministerijų.

Pats kvailiausias dalykas- steigti naujas ministerijas ar daryti jų reformą. Tai lyg gerai patręšti ir išarti tą bulvių lauką. Mat vykstant reformoms tarnautojai – žmogiškieji ištekliai – iš to tik išlošia , nes džiugiai prastumia į naujai steigiamas vietas savus- laukiančius eilėje uošvijos kandidatus.

 

Mažinti iki 3- jų ministerijų būtina. Išaugusi kiekvienos ministerijos kariauna dabar kariauja su kitos ministerijos armijos armadomis dėl valstybės lėšų . Jų karo žaidimus dėl didesnių biudžetų išlaiko darbo liaudis, verslininkai-gamintojai. Kai daug ministrų – ministerijų veikla nesukoordinuojama, dubliuojama ir perdubliuojama . Jokiai Valstybės kontrolei neįmanoma tų išsiplėtojusių megapolių sužiūrėt. Juk sistemoje, kurioje vyksta nuolatinė plėtra, išplaunama , sunyksta pirminė struktūra, kol galų gale  nebelieka pačios sistemos, o tik jungtinė karinga valdininkų kariauna, kuri gina pačią save ir šiuo metu vis prasimano būdų, kaip nutręšt  ir išlikt.

 

Mūsų valdininkai labai vieningi, draugiški ir socialūs optimistai, žino savo teises geriau, nei mokytojai ar vargšai. Kovoti su jais beprasmiška, nes jie nugalės bet ką – demokratiją, revoliucijas, pertvarkas, prezidentų kaitą. Dabar jie turi laikinų nepatogumų , mat nuo 2007 vasaros iki 2010 rudens jų vadovybė patiria stiprų visuomenės presingą , turi teisnių problemų. Nieko, mažai liko drebėti dėl kėdžių.

Valdininkų aparato mažnimas vyks  tik 2015- 2018 metais, bet , jei nebus keičiamas pats struktūrinis principas (ne daugiau 3 daugiašakių vienetų , atskaitingų VIENAM PREMJERUI) , bulvės vėl smagiai užderės sulig kiekvienais metais.

Užtat nuo 2009 iki 2024 Lietuvos „valstybės“ tarnautojų sektoriuje atlygiai byra didžiausi, milijonus ten galima žarstyt (žvaigždės tą rodo) , nebūtinai grynais, o nekilnojamo turto ar strateginių objektų akcijų ekvivalentais. Štai kodėl valstybiškai protinga tuos atlygius koncentruot t 3-jose , o ne –iolikoje nesukoordinuotų vietų.

Lobs iki 2024 m. ne reklamos ar kino-teatro-meno žmonės - šou veikėjai- renginių ir mokomųjų seminarų-organizatoriai , gimdyvės (kaip tai vyko 1994-2009 mm) , o valstybės tarnautojai, biurokratai. Tą įrodo ir A.Valinsko judėjimo kryptis, ji visada veda link lengvų didelių pinigų , jis juos puikai užuodžia, dėl ko ir veržiasi į bet kokią ministeriją .

Pagrindinės savybės, kurių reikia, norint įsitrinti į lietuviškos valdininkijos pasakiškus  rūmus: daug prestižinių diplomų ir užsienio ryšių (puiki CV) , turėti savus sėbrus, lengvai komunikuoti, neturėti sveiko proto, patirties ir noro dirbti, profesionalių ambicijų  – o tik įgimtą kolektyvizmo jausmą , geranorišką atlaidumą, didžiulį norą pakeliauti po pasaulį, kažką giliau pastudijuoti, papolitikuoti ir smagiai ilsėtis  su bendradarbiais laisvalaikiu ,užsiimti menais, kūryba ar Dievo ieškojimais .   O.... prisiminiau! grožinės literatūros vertimais ir kalbų studijomis sėkmingai užsiėmiau ,  neįtikėtinai praplėčiau akiratį  dirbdama kažkada Ministrų Taryboje. Nebuvo kas įdomesnio veikt stumiant privalomą valdišką laiką nuo 8 iki 18 val. Svajočiau ten vėl sugrįžti, į šiltą kabinetą, su popietinėmis arbatėlėmis, manikiūrais ir pedikiūrais,  širdingais pokalbiais apie meną ir gyvenimo prasmes, ir intensyviai netrukdoma kūryba, kuriai būtent ten buvo žalia gatvė. Tik buvau jauna-durna , nesupratau, iš kokios meno mekos pabėgau.

2010.04.22 , Šeratan energijų įtakoje