Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2012-02-04

Neptūnas Žuvyse 2012-2026mm NEW

 

 

2012 metų vasario 3 d įvyko  itin reikšmingas  astrologinis įvykis.  NEPTŪNAS , didžioji iliuzijų ir  vaizdinių planeta perėjo  į savo  valdas,  į  Žuvų  ženklą, kuriame bus iki 2026 metų. Neptūno ciklas -164 metai, per tiek laiko jis pereina visus Zodiako Ženklus Žemės stebėtojo atžvilgiu. Mūsų amžininkai – mes, tėvai ir seneliai, mūsų vaikai pirmąsyk  savo kailiu patirs, ką reiškia nepavaldžios protui  mistinės, stichinės, niekaip nekontroliuojamos vandenų  ir žmogaus vaizduotės, tikėjimo, nacionalizmo  galios.

 

Paskutinįsyk  Neptūnas tranzavo per  Žuvis: 1847-1862 mm. Primenu, kas vyko Lietuvoje jo įtakose  po 1831m sukilimo –beribė   rusinimo politika, uždarytas universitetas, bet ir sustabdyta  galutinė Lietuvos polonizacija (sulenkinimas)

Pozityvios  Neptūno energijos kiekvieno asmens realybėje  reikšis kaip mistinis , stebuklingas, išsvajotas  atlygis, neišsenkamas įkvėpimas, nematoma Dievo ranka už TIkėjimą ir  besąlygišką  MEILĘ. Negatyvios energijos reikšis  kaip  mistiška bausmė , fatališka liga, psichiniai pakrikimai ir dvasinės kilmės psichozės, nepakeliama vienatvė , badas ir skurdas   už išdavystes, šmeižtą, melą, tikėjimo ir  svajonių nebuvimą.

Visiems Tikintiems Neptūno atėjimas į Žuvis yra didelė šventė, kai Meilės ir Gėrio energijos srūva per mylinčią širdį neišsenkamomis bangomis, pojūčiai - lyg nuolatinėje  pakylėtoje  euforijoje, sustiprėja imlumas dvasinei muzikai, poezijai, dailei.  Visiems netikintiems  Neptūnas žymi  vertybinį nusivylimą, pesimizmo  ir skepsio antplūdį, sentimentalų  verksmingą gailestį tam, kas praėjo ir ko neįmanoma sugrąžint, liguistą nostalgiją neva dėl "humanistinių vertybių kracho."

Štai tikintiems Neptūnas dovanos subtilų ir poetišką sąlyti su žemės grožybėmis, gėrybėmis, gamta, intuityvią savo  tikrųjų gebėjimų sklaidą :

 

Štai netikintiems duos  niūrias, destruktyvias desperacijas, sąlygotas nepakankamo atlyginimo, riboto perkamumo ar  nepatenkintų poreikių, nerealizuotų gebėjimų, vertybių iškraipymą ir nežinojimą, ko norėti ar siekti  :

Ką  suaktyvins Lietuvos padangėje, Lietuvos etnose   Neptūno tranzitas per Žuvis

1.Stichinė, instinktais ir lūkesčiais paremta  emigracija  ir reemigracija. Didžioji banga   emigrantų plūstelėjo  jau  nuo 2010 metų. Jos  ketera, procesų  pikas bus  2018 metais. Ggenetinių lietuvių svajonėse  ryškiausiomis spalvomis tapysis  vaizdiniai iš serialo “ Tenai, tolumoj, -  medaus upės su pieno krantais , kur manęs nėra”. Emigrantai svajos apie grįžimą  namo  ( serialas “jaučiu kaltę prieš Tėvynę, reikia jai aukotis”) , apie  keliones  dar kur nors toliau, , kamuosis nostalgijoje. Mes, čiabuviai iki saldumo burnoje svajosime apie dieviškas, nerealias  galimybes užsienyje. Priešnuodis masinei “emigracijos-reemigracijos” hipnozei  gali būti tiksli, faktologinė informacija:  kiek kainuoja pragyvenimas kitur, kiek čia, kokios įsidarbinimo galimybės. Mat lietuviams  emigrantams būdinga  smarkiai iškreipti , sufantazuoti savo pasiekimus svetur. Emigrantų  neptūniškai  sufantazuoti  ir pagražinti (kaip Biblijos istorijos)  liudijimai irgi  taps narkotiku, masalu, viliojančiu svetur  išvykti žmones, nesugebančius realiai  įvertinti  savo galimybių  svetimšalėje darbo rinkoje.   Tik konkretūs faktai ir žiniasklaidos objektyvi  emigrantų  apadtacijos  analizė  sustabdys naivius svajoklius  išplaukti nežinoma kryptimi, atsiplėšus nuo šaknų ir pametus kryptį.  Užtat Lietuvos išeivija vienysis stichiškai į  šventus ar klaninius Tėvynės dvasios palaikymo  būrius, taps veiksnia  atsvara  bedantei   ir nuolankiai, pakrikusiai   Lietuvos diplomatijai.

2.Užsienio migrantų  statistiškai niekaip  nefiksuojamas, stichinis, įslaptintas  antplūdis į Lietuvą. Plūstels  masiškai ir tyliai žydai, skurdžių šalių darbo jėga, rusų bankininkai  ir finansistai,  kinų komersantai, italų verslininkai ir kriminaliniai, vokiečių  filantropai/ laukinės gamtos medžiotojai/  geradariai/ mafijozai /kaliniai/ psichiniai, anglai ligoniai (gydytis pas pigius  LT medikus ), lenkų patriotai ir k t. Padaugės užsienio turistų , atviliotų  energizuojančios lietuviškos gamtos, pigaus maisto ir dar pigesnių moterų,  šopingo.

Pvz: http://www.lrytas.lt/-13283351461328154649-etiop%C4%97-versl%C4%85-prad%C4%97jusi-lietuvoje-jei-niekas-neduoda-darbo-galiu-pati-j%C4%AF-susikurti.htm

3.. Lietuvos studijos, sulig Neptūno atėjimu,  primins  Nojaus  tvaną ar kino  studijos dekoracijas(pagaliau baigiasi aukštojo mokslo reforma).Viena arka (Vilniaus universitetas) išsaugojusi aukštojo mokslo  idealistines vizijas ir besigelbėjanti visais įmanomais būdais  tikrai palaipsniui išplauks į aukštus vandenis . Kitur  plauks  nešvarūs vandenys, bus sudaroma aukštojo mokslo iliuzija, pučiamos miglos į akis. Lėšas maksimalaiai sau  stengsis uzurpuoti Kauno aukštosios.   Stieigsis  ir plėsis  daug religinės, krikščioniškos  ir neaiškios  filosofinės pakraipos “smegenų plovyklų”. Į LT akademinę  terpę tarsi vėl sugrįš viduramžių inkvizicijos  dvasios  arba užklydinės svieto perėjūnai, ieškantys lengviausių  būdų pasipelnyti  iš valstybės lėšų. Lt mąstanti  studentija pasklis po pasaulį, kitose aukštosiose bursis į tautinius, lietuviškus sambūrius,  svetur gims nauji  ateities Kudirkos ir Čiurlioniai, būsimieji Lietuvai pasišventę ekonomistai,  finansistai, bankininkai, daillininkai,   dainininkai, muzikai.

“Laimės indeksas” ir kitokios fantasmagorinės  abstrakčios sąvokos – jau  Neptūno Žuvyse įtakos, panašių fantazijų  ir gražių mitologinių įvaizdžių, apkaišyti skurdėjantį studijų procesą vis daugės.   Jau ir vizijos sukurtos,  žuviškas šventraštis: ))):  http://www.delfi.lt/news/daily/education/ekspertai-sutare-kas-laukia-lietuvos-mokslo-ir-studiju-2030-m.d?id=54690765

Realiai  LT studijos  dar smarkiau pakryps  į humanitarinę, filosofinę, teorinę, meninę  pusę. Tiksliukams čia nebus ką veikti, laboratorinių pelyčių Neptūnui Žuvyse iki ašarų gaila, o kvantinė fizika  Neptūno įtakų paveiktiems dėstytojams atrodys kaip Dievo  orgazmas, jį absoliutizuos, o realiems eksperimentams nebus laiko klaidžiojant teorijose:)))))) Iliuzija, jog iš projektų bus steigiamos laboratorijos, Silicio slėniai – galutinai išnyks. Užtat ekonominės , finansinės, medicines  studijos dalyje aukštųjų sparčiai plėtosis . Visas aukštąsias į du priešingus krantus atskirs pinigų upė. Tos, kurios turės glaudžių neafišuojamų   ryšių su ministerijomis, užmegs glaudų bendradarbiavimą su užsienio  studijų centrais ir pritrauks užsienio studentų lėšas – sparčiai modernizuosis, savo įranga ir  bendrabučiais primins rojų ar klestinčius bankus. Tos aukštosios, kurios, liks minėtų ryšių nuošaly,  dar sparčiau skurs ir tyliai nunyks.

Aukštojo mokslo sistemoje dirbantys žmonės  kovos su  tam tikrom priklausomybėm ar psichinėmis,manijų tipo, ligomis:  alkoholiu, TV-manija, depresija, mieguistumu, apatija,  meile be atsako , neadekvačia euforija, neadekvačiu pamaldumu , religingumu ar visa ko psichologizavimu,  jiems  smarkiai vaidensis, jie fantazuos ir  liesis nesustojamai kažkokiais srautais: nacionalizmu, fantazijomis, teorijomis ir pan. Pozityvu: jie taps dvasingesni, humaniškesni, skiepys  žmogiškas gėrio ir meilės vertybes studentams.

5.Teisėtvarkos sistemoje,   teismuose sustiprės 2-jų  visiškai  nesutaikomų, poliarinių krypčių priešprieša. Vieni  teisininkai ir teisėjai  grupuosis ties grynuoliais, siekiančiais  absoliutaus, abstraktaus , humanistinio Teisingumo. Kiti plauks žemyn, paskui nešvarius pinigus ir savo pačių finansinę naudą , šoks teisinį striptizą “pinigų maišams” ( pvz. V. KOndratjevas) Atskirti pirmuosius no antrųjų  pajėgs   humaniškos pakraipos, moraliai švarūs piliečiai. Iš šono  abiejų  nesutaikomų   idėjinių oprientyrų (žmogiškumas prieš Pinigą) įkūnytojai  atrodys  vienodi ar net bus vertinami   viešai atvirkščiai, priešingai.

Teisininkai irgi taps ypatingai neadekvatūs ir paveikūs įvairioms manjakiškoms, hypochondriškoms teorijoms, ar susirgs nacionalizmu, skęs filosofijose ir ideologijose.

6.Lietuvos Žemės gyventojus  ir genetinius lietuvius užplūs liguista, fanatiško  religingumo  ir kuo nors tikėjimo manija. Neptūnas  sumaišo visus į vieną katilą,. Kabalistai, Vatikano misionieriai, pagonys, ateistai, bahajiečiai, scientologai, mokslo fanatikai  ir kt.   – Lietuvos padangę  užtvindys  ir savo pasakas seks visų įmanomų pasaulio konfesijų vietininkai, pačių keisčiausių  ideologijų  ir filosofijų  atstovai .  Lietuviams teks atkentėti  kitur išvytų, praradusių įtakas religinių bendruomenių ir  guru, dvasios mokytojų   teorijų TVANĄ. Žuvys – kirkščionybės mitologijos ženklas. Taigi krikščionybė ir jos antipodas- satanizmas-  Lietuvos padangėje kaip maras skverbsis nevaržomai  į kiekvieną šeimą , į kiekvieno lietuvio sąmonę.  Primenu, jog Visatos pagrindas-  energijos tvermės ir  tolygaus atoveiksmio dėsniai. Kiek dauginsis čia uolių, nuoširdžių, su Šėtono realybe kovojančių krikščionių,  lygiai tiek pat – kaip energetinė Visatos energijų atsvara  – bursis satanistų ir svingerių. Rojaus mito  apspanginti  tūkstančiai  produkuos  pragarui atnašaujančius tūkstančius. Teisinga – religijas IZOLIUOTI nuo visuomenės, neprikleisti į valstybines medijas, mokyklas.

Gyvas pvz: importinių gurų-gastrolierių:

http://www.lrytas.lt/-13282824311326528056-filosofas-ir-kabalistas-i%C5%A1-izraelio-m-laitmanas-pirma-matyti-ne-save-o-kit%C4%85-ver%C4%8Dia-egoizmas.htm

7.Sustiprės įvairaus raugo  liguistas fanatizmas – religinis, rasinis, tautinis ir pan.

8.Steigsis vis daugiau  įvairių maldos namų, bažnyčių , šventyklų. Bažnyčios taps nerealaus, šešėlinio pasipelnymo šaltiniu . Išties nereali pinigų plovykla –šėrykla astivers per bažnyčiių turto  įvertinimus, restauracijas, turto grąžinimą ,religinius festivalius ir projektus : http://www.lrytas.lt/-13275560201326108951-tytuv%C4%97n%C5%B3-ba%C5%BEny%C4%8Diai-ir-vienuolynui-liepsnos-padar%C4%97-milijonin%C4%99-%C5%BEal%C4%85-tytuv%C4%97ni%C5%A1kiai-lieja-a%C5%A1aras-a-kubilius-gaisr%C4%85-vadina-didele-nelaime-atnaujinta-16-val-50-min.htm

9.Lietuvoje vyks daug neviešinamų   arba mažai reklamuojamų globalių konferencjų, tarptautinių sąskrydžių (ekonominiai  ar finansiniai forumai), dailės ir muzikos festivalių, meno parodų, užsienio muzikos  ir meno žvaigždžių koncertų, slaptų nacionalistinių ar religinių festivalių.  Lygiai  - itin poliariniai. Vieni – elitiniai, kiti – atliekos. Atskirti  pagal anonsus  neįmanoma, tik – intuityviai.

10.Suaktyvės neformalioji Lietuvos diplomatija (ir  pozityviai, ir negatyviai). Būtent diplomatų pasišventusi  veikla  ir frontali sklaida galėtų tapti Lietuvos gelbėjimo ratu  pasaulio rinkų chaotiškuose verpetuose. Siūlau idėją: junkimės  rinkomis ir politikomis su lenkais, pas juos ekonomika klesti, jie toli nuėję gamyboje, mums su jais labai  net pakeliui, ypač Kaliningrado problemoje.

11.Padaugės įvairiausio plauko , neaiškios kilmės apdovanojimų ir premijų, medalių. Žr Erasmus projekto  chebros premijąJ))http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/akubiliui-skirtas-pasaulio-lyderio-apdovanojimas.d?id=54682537

12.  Baigiasi LT vyrų  neišaiškintos, keistos žmogžudystės , mirtys  ir depresijos (nuo 1998 m) , pasireiškusi  staigiais pasikabinimais po  klaidinančių linksmybių ir ateities planų fontanų , savižudybėmis , laukinio smurto  proveržiais,  masinėmis sekso orgijomis ,  narkotikais ir t.t.

13.Liūdna, bet atplaukia didžioji  lietuvių  masinės  MOTERŲ DEPRESIJOS banga (iki 2026 m). Jos požymiai – klasikiniai – liūdesys, vienatvė, užsisklendimas savyje, asocialumas, pasitraukimas į šešėlį, atsiribojimas nuo pasaulio,  apatija, anoreksija-bulimija, nežaboto šopingo manijos, apsiblausimas, mieguistumas, mistiniai vaizdiniai ( dienos metu regi angelus-marijas-dvasias), ašaringumas, fanatiškas patriortizmas ar religingumas (maldos kiaurą parą) , alkoholizmas,  nenumaldomos, jokiems vaistams nepaveikios  priklausomybės nuo vaistų ar būrėjų, psichologų, taip pat   apkalbos, kitų(kuriems labiau sekasi) šmeižtas  , apsileidimas  buityje (guli kiaurą parą neklotoje lovoje, reikalus paleidžia savieigai) . Į depresiją labiau links moterys:

a)išskirtos su giminaičiais (nepaseikiami, užsienyje, nepakeliamas  ilgesys)

b) turinčios nepilnavertį lytinį gyvenimą

c)  kurių sutoktiniai neuždirbs tiek, kiek jos tikisi, svajoja

d) negaunančios iš sutuoktinio jausmų ir meilės

e) turinčios giminėje slaugytinų ligonių, sunkiai sergančius ar alkoholikus tėvus

f) dirbančios organizacijoje, kurioje klesti žuviškos užnugarinės intrigos, apkalbami vadovai ir tie, kam sekasi, , rezgami prieš juos nuolatiniai suokalbiai.

g) tos, kurių vaikams nesiseka meilėje ar turinčios sergančių anūkų, anūkų, kurie išgyvena  dideles nesėkmes.

Lietuvių etnosas yra susijęs itin glaudžiais tarpusavio emociniais ryšiais. Nuo bendrų nuotaikų  emocinio lauko  čia sunku atsiriboti. Moterys, kurios neturi  priežasties liūdėti,  irgi bus paveikios nelaimėlių  aimanoms ir niūrioms nuotaikoms.  Prevencija, kaip  nepasiduoti  uždepresavusių moteriškių neptūniškai epidemijai: :  kažką studijuoti, daugiau keliauti, vis išlįsti iš namų bent jau po pajūrį pavaikščioti,  palaikyti glaudžius  užsienio ryšius ar bendrauti su  vitališkais, gyvenimu patenkintais kitataučiais, užsiimti vaikų laisvalaikiu, bendrai atostogauti su vaikais, su jais kurti, susibičiuliauti su anytomis, padėti buityje ir sveikatoje tėvams, paliegusiems giminaičiams  ( superinis antidepresantas !), svajoti apie gražią ir šviesią ateitį su draugais, stipriai stipriai tikėti ŽMONIŠKUMU ir šviesiais humanizmo idealais, pasinerti į svajonių verslus, siekti pripažinimo svetur ir kt.

P.S. Pagrindinis priešnuodis - NEGAILĖTI   viena kitai GERO ŽODŽIO, pasidalinti jausmu, pagirti, užjausti, pagailėti, pakviesti puodeliui arbatos, ĮKVĖPTI TIKĖJIMU.

13. Lietuvos jaunimo  laisvalaikis bus užlietas cunamiu alkoholio/kvaišalų/mišių narkotikų / nacionalistinių/ kanibalistinių/gotikinių  ritualų. Idealu, jei jį užlietų masinis neptūniškas domėjimasis sportu, menais, socialinėmis akcijomis,  aktyvia užklasine veikla.

14. Šeimų ir namų ūkiai, šeimų  materiali gyvensena  priešingomis kryptimis. Vieni – gyvens vis gražiau , kaip anglų  lordai  (rūmai, parkai, meno kūriniai, svajonių interjerai ir daiktai, išblizgintos fermos su prižūrėtais, sužmogintais gyvūnais) , kiti vis labiau skurs ( elementarių daiktų, indų, baldų, rakandų  stygius,   nutriušimas) kaip Tailando priemesčių lūšnynuose.

15. Mediciniškai  padaugės ligų, kurių priežastis -  grynai infekcinė (virusai) ,  psichologinė, hipochondrinė (įtikėta) ar dvasinė (Dievo bausmė). Yra daugybė ligų, įtakotų asmeninės istorijos, kitų plaetų įtakos, pamniu tik NEPTŪNO  režisuojamas per DNR  pokyčius ligas.

Iš šios operos  smarkiai padidės Lietuvos žemėje gyvenančių ir etninių moterų  sunkiai diagnozuojamas sergamumas plaučių, bronchų, kvėpavimo takų  ligomis, rankų artritais, vyrų - skrandžio, tulžies pūslės,  grynai genetinės kilmės psichinėmis ( prosenelis bėgiojo nuogas laukais, ir proanūkis staiga panūdo tai daryti),  mažylių berniukų  (iki 7 metų) - žarnynų sutrikimais (diarezė, žarnyno nepraeinamumas, kolitai, mononukleozės ir. pan), alergijomis, mažylių mergaičių - širdies nepakankamumai, sunkių formų onkologija.

mokyklinio amžiaus berniukų (7-14  metų) - stuburo ir inkstų ligomis, diabetu, odos infekcinėmis (pūslelinės), dermatologinėmis (karpos, papilomos), mokyklinio amžiaus mergaičių - alergijos, kolitai, neurozės, virškinimo sutrikimai infekciniu ar psichiniu pagrindu


Neptūnas Žuvyse ir globalios prognozės

  1. Visiškas ekonominis ir finansų rinkų  chaosas. Jį mistifikuos, mėgins paaiškinti ar juo  gudriai manipuliuoti abstrakčios ir teorinės  bankininkų hipotezės, įvairiausių ekonominių teorijų menininkai ir pasakoriai. Išloš rinkos ir ekonomikos , kurios  FANATIŠKAI , BEPROTIŠKAI, kaip ant švento laužo   gins nacionalinę valiutą , nacionalinius bankus ,  nacionalinį produktą ir nac. gamybą  (vengrai žino, ką daro). Mistifikuoti valiutų kursai (realybė kitokia, nei rodo skaičiai).  Šešėlinės ekonomikos  ir šešėlinių pinigų, padirbtų banknotų  cunamis pasauliniu mastu, štai dėl ko reikia iki pamėlynavimo ginti nacionalinę rinką ir valiutą.  Mes tampame pažeidžiami, nes esame praskolinti, taigi lengvai praryjami finansinių ryklių. Intuityvūs bandymai apibrėžti ar kurti ekonominius modelius primins bandymą semtis kiauru rėčiu vandenį.  Tai periodas, kai į paviršių išplaukia  ir susiplaka į  fantastiškus mitus SENOS, istorinės ekonominės teorijos, Naujosios pradės rastis ir bus įgyvenindtos nuo  2026 m.Pasaulio rinka primins vandenyną, kuriame nevaržomi, viršįstatymų ir apribojimų, kursuoja finansiniai rykliai ir į išsigelbėjimo spiečius buriasi  mailius.

"Laimės ekonomika" - jau iš Žuvų Neptūno pasakų rinkinio:)))

  1. Maisto produktų falsifikavimas, padidėjęs jų užterštumas. Masinė “e” ir genetiškai modifikuotų maisto produktų fobija. Maisto kontrolė praktiškai neįmanoma, vienintelis patikimas testas  - “duoti kaimyno katei paragauti” ar "perku iš  švarios pienininkės" .  Masiniai psichikos pakrikimai, kažkaip susiję su maistu – persirijimas,  absoliutaus bado dietos.  Tragiškos bado  ir beprotško persirijimo apraiškos kai kuriose šalyse (moterų figūros – indikatoriai). Maisto diversijos, kai susergama neiškiomis ligomis per užkrėstą maistą.

Į temą filmas " Pefect sense"

3. Priklausomai nuo šalių nacionalinės politikos vienur gamyba  ir žemės ūkis klestės, kitur – visiškas jų išnykimas, nuskurdimas .
4.Naujo moters idealo paieškos orientuojantis į praeitį, suabsoliutinant moteriškumą, bandant įspėti neįspėjamą moteriškumo paslaptį (ar jausmai ir gebėjimas mylėti – apibrėžiami kokiais algoritmais ir schemomis ? ne, ne,ne. Tik – apdainuojami, nutapomi, nujaučiami ) . Suklestės, išvešės įvairialypės, jau egzistavusios,  teorijos ir filosofijos dėl motinystės, dėl maitinimo krūtimi , jose persipins praėjusių amžių aidai,mitų  ir prietarų samplaika, nieko  naujo.

5. Naujų, dvasingesnių   žmogiškų vertybių paieškos

6.Chemijos  ir  gamtinių stichinių nelamių poveikis  AUGALIJAI, GAMTAI per modifikavimą, trąšų naudojimą, potvynius, speigus ir alinančius karščius . Dalies augalų rūšių visiškas išnykimas , dalies – perteklinis išplitimas (pvz. – sibiro barščiai ar grikiai už ES subsidijas). Visi augalai reikalaus ypatingos priežiūros, kaip ligoniai.
7. Periodiniai vandens stichijos šėlsmai per masinius potvynius, nepertraukiamos liūtys  ar pūgos,  užpelkėjimai . Ne cunamiai (pakilusi stiga banga), o ištvinusios lėtai  iš krantų upės, tirpstatys ledynai, sparčiai kylantis vandenynų lygis,  pertekliniai krituliai pakaitomis su alinančiomis sausromis (nėra kritulių)

8. Nacionalizmo, rasizmo, religijų paskutinio suklestėjimo, visapusiško išbujojimo   periodas (išplaukia į  paviršių  proamžių putos, įskaitant inkviziciją, kitamanių ir laisvamanių persekiojimus, sąjungas su politine valdžia) .

9. Maginė žmonių trauka gyventi salose ar ieškoti rojaus salų gyvenimui.

Neptūnas Žuvyse ir UK  tikrovė

Epidemijų bangos, padidėjęs  masinis sergamumas (ypač vyrų tarpe), chaosas  darbo rinkoje,  nelegalios darbo jėgos antplūdis, bet ir policininkų  bei tarnybų neoficialus rasizmas/nacionalizmas,  medikų klaidos, gamybos įmonių 2 trendai: vienų visiškas nuskurdimas, kitų nevaržomas augimas ,  moterų kūrybos proveržis (Adelė – pirma kregždė) , moterų  fantastiški ar liguisti įsimylėjimai, vaikų mitybos sutrikimai, vaikų netikėtų gebėjimų sklaida, jaunimas vagia iš prekybos centrų, jaunimas  remia be atodairos vargšus, aukštųjų lyderių (Kembridžo,  Oksfordo ir TIME ranking 12-ko)  iškilimas į nepasiekiamas pasaulines viršūnes.

Neptūnas Žuvyse  ir  Ispanijos  tikrovė

NT rinkos išbujojimas (suteka šešėliniai pinigai),  statybų bumas,  periodiniai ispanų žemės  gabalų virtimai  negyvenama  dykuma , vandenų staigūs potvyniai, užliejant didelius plotus. Vienų šeimų ir žemės ūkių  totalus nuskurdimas , kitų – iškilimas į  nepasiekiamus pasaulio lyderius. Šeimose – visiškas moralinis pakrikimas, ar, priešingai, Dievo idilė. Dvasinės, humanistinės  psichologijos tarpsmas.  Keistos, mistinės vyrų mirtys namų valdose. Atsikelia gyventi karavanai žydų ir pabėgėlių iš ekonominio nuosmukio šalių.  Kuriasi ultranacionalistinės partijos.

Neptūnas Žuvyse ir Rusijos tikrovė

Pagaliau, Neptūnui išėjus iš  Vandenio,žydai  liaunasi  mistifikuoti  klaidingą rusų įvaizdį  pasauliniu mastu .Rusijos rinkos  neįtikėtinas, neprognozuotas  ekonomikos pakilimas (neatspindėtas jokiose statistikose, nutylėtas viešai)  dėl stichiško gamybos augimo, masinio autorinių teisių ignoravimo  Augantis žemės ūkio produkcijos ir įvairialypių prekių (tegu ir padirbinių)  poreikis. Auganti  dailės ir muzikos kūrinių rinka. Rusų nacionalinės  bankininkystės  nelegalus  suklestėjimas , sinchroniškai skandinant ne vietinės kilmės bankus ir pasiglemžiant kitų šalių bankus.

Neptūnas Žuvyse ir Norvegijos tikrovė

Baigiasi Norgės ekonomikos pakilimas ir jų atlygių tolygus  didėjimas. Atlygiai šokinės, šoktels  2012/06-2013/07, 2015/08/2019 metais, smarkiai kris 20113/07/2014/08 dėl lietuvių  antplūdžio ir antiglobalaus, nacionalistinio  norvegų konkurencingumo (neina ten,kur pieno upės plaukia).   Švietimo takoskyra: vienur žiaurus nuosmukis, skurdžios atslikusių programų  mokyklos, kitur – superhumanistinis kūrybinis apmokymas su maksimaliu psichologiniu komfortu.  Dideli pavojai kelyje (žmonių dingimai ir apiplėšimai) , vėluojantis transprtas arba susisiekimo, transport o sistemos neįveikiami trikdžiai. Laukinių chaotiškų turistų antplūdis (žvejyba, ežerų poilsis).

Neptūnas Žuvyse ir ZODIAKO ASC Ženklai 2012-2026m.

Avino   Asc

pozityvu:  sąlytis su tikrais dievais  ir mistiniai potyriai , paranormalus  gamtos pajautimas,  neįtikėtinai vazdingos ir turiningos meditacijos, tyli labdara

negatyvu:  stipri  trauka  į šešėlinę, pogrindinę, teroristinę  veiklą, baugūs, fantasmagoriniai   sapnai,  užnugariniai neidentifikuoti priešai,  sutuoktinių ligos, vaikų nelaimės, polinkis į kvaišalus ir religines ar web priklausomybės, “zombio” ar hipnozės  sindromas, “transcendentiniai” potyriai, narystė slaptose ložėse ir sektose.

Tauro ASC

pozityvu: nuoširdžios draugystės,  dalyvavimas humanistinėse ar dvasingose draugijose,  asociacijose, politikoje,  šviesios ateities vizijos, kurios įkvėps tikėjimu ir aplinkinius

negatyvu: liguistas, nešvarus politikavimas, apgaulingi draugai,  draugų išdavystės , niūrus perspektyvų matymas, dalyvavimas kolektyvų-grupuočių  intrigose ar nešvariuose suokalbiuose

Dvynių ASC

pozityvų: svajonių profesija, stebuklinga sėkmė karjeroje, kai  lyg nematoma  mistinė  dieviška ranka  sklandžiai, savaime, be didesnių pastangų iškelia į valdžią, į geriausius,  į nepasiekiamus  profesijos lyderius ,  fantastiškos Likimo dovanos ,kai  atsiveria  bet kokie  stebuklingi vartai  į  lengvus gyvenimo  kelius, sunkiausia išsirinkti, kuriuo žengti.  Darbas svajonių organizacijose, nuoširdūs ir jautrūs vadovai

negatyvu: didelės nesėkmės profesijoje, klaidingai pasirinkti gyvenimo  keliai, nuolatinis nematomas  Dvynių  ASC pasiekimų ir reputacijos šmeižtas , apgaulingi liguisti  vadovai  su neskaidriais  tikslais, painiava tiksluose ,aklas tikėjimas savo Dievais, mistinių sutapimų virtinė,  ideali meilė)  , savo pasiekimų mistifikavimas.

Vėžių ASC

pozityvų: daug gražių svajonių kelionių, svajonių studijos,  sklandus studijų tęstinumas, sklandi sėkmė studijose,  vis augantis pripažinimas svetur, laimėti konkursai ir nereali sėkmė atrankose, egzaminuose, sklandžios ir nuoseklios dvasingumo paieškos, fantastiški tarptautiniai ryšiai.

negatyvu: sektantizmas, liguistas religingumas ar tautinis fanatizmas, šizofreniška priklausomybė nuo kažkokios ideologijos, įklimpimas į teismų maratoną , nuolatinės teisinės peripetijos, nesėkmingos kelionės (pinigų praradimai, ligos jose), didžiulės nesėkmės  studijose ir konkursuose (neišlaikyti egzaminai, nusivylimas jų turiniu, dėstytojais )

Liūto ASC

Pozityvu: itin palankios sąlygos svajonių verslui, geraširdžiai rėmėjai, sėkmė loterijose ir lošiant akcijų kursu,  fantastiško paveldo gavimas, didelės premijos,  dividendai, sutuoktinių   finansinė sėkmė, nerealus dieviškas seksas.

Negatyvu:  pavojai gyvybei, nuolatinės vagystės  (netenkama nešvariais būdais uždirbtų pinigų),  buvimas tarp vampyrų (vis nusiurbia nepastebimai energiją), depresijos, savidestrukcija, manipuliacijos siekant užvaldyti svetimą  ar bendrą turtą , dalyvavimas ar nuolatiniai pasiūlymai  įsijungti į  nešvarius fin. sandorius (ką nors apvogti, paimti kreditą), daug įvairių mistinių nelaimių ir bėdų (užpuola, pagrobia), polinkis į suicidą

Mergelės ASC

Pozityvu: svajonių santuoka, idealūs partneriai, sutuoktinių  pasakiška  meilė ir atsidavimas,  aplinkos begalinė meilė, svajonių  terpė,  asmeninio populiarumo cunamis

Negatyvu: nusivylimas  pasauliu, nepasitenkinimas supančia aplinka, klaidingas požiūris į pasaulį, sutuoktinių depresijos – ligos- išdavystės , partnerių apgaulė ir išdvaystės, klaidinga pasaulėžiūra, izoliacija viešumoje, nematomi konkurentai, konkurentų šmeižtas ir plagijavimas.

Svarstyklių ASC

pozityvu: svajonių darbas,ideali  atmosfera darbe, nerealios, itin palankios  buitinės ir gyvenimo sąlygos, didelė meilė gyvūnams, lengvas įsidarbinimas, kolegų  bei pavaldinių meilė ir nuoširdumas, stebuklingi išgijimai.

Negatyvu:  nesibaigiančios , nediagnozuojamos  ligos, psichozės, savo gyvenimo būdo mistifikavimas,  nepasitenkinimas darbu, klaikios darbo  ir buities sąlygos (bomžyno tipo) , visiškas skurdas ir apsileidimas,vienatvė ir izoliacija kolegų tarpe, liguistas sportas, aplinkybės, verčiančios griebtis bet kokio, pačio nešvariausio darbo

Skorpiono ASC

Pozityvu:  neišsenkamos kūrybos versmės,  daug daugiausia  iš  visų ASC ženklų srūvančios link meilės, netikėti  įvairialypių  talentų  proveržiai (režisūra, aktorystė, meninės akcijos),  vis didėjantis gerbėjų būrys, atsidavę ir pasiaukojantys mylimieji, nerealiai talentingi  mokiniai, beribė  meilė gyvenimui, daug įvairių  įkvepiančių pomėgių  (hobiai),   fantatiškas- užburiantis  asmeninis grožis, svajonių atostogos, itin gražus ir dvasingas laisvalaikis, dažni netikėti pastojimai , beribė meilė vaikams ir neatrastiems talentams, vaikų menai.

Negatyvu: liguista meilė be atsako,  proto pamišimas dėl meilės ,persekiojantys fanatikai gerbėjai-prielipos (žudosi, skandinasi, kaltina), žalingi pomegiai, vaikų ligos ir mylimųjų išdavystės, žalingi pomėgiai, plagiatas kūryboje(kažkas plagijjuoja, arba  negatyvus SCO ASC plagijuoja kito kūrybą , nešvari  reklama , girti ir itin žemo lygio vakarėliai, žemiausio lygio stilius-mada, didelės nesėkmės reklamoje, kūryboje

Šaulio ASC

Pozityvu: įsikūrimas svajonių namuose/ šalyje/ vietovėje , ideali meilės, šilumos  ir  dvasingumo  atmosfera šeimoje, natūralus psichologizmas (paguoda visiems, kas viešės Šaulių ASC šeimoje) , puikūs santykiai su tėvais ir giminėmis, meilė tėvų žemei, išgrynintas patriotizmas

Negatyvu:  klaikūs apleisti namai, šeimoje – melas/ašaros/alkoholis/ jausmų dykra ir psichozės, , tėvų nelaimės (ligos, nepritekliai) , nepasitenkinimas gyvenamąja vieta, namus ar užlieja ar talžo stichijos, juose nesaugu; lindėjimas ir ligusitas tupėjimas namuose, reikalai  su nematoma mafija , savo istorijos ir praeities mistifikavimas, namų ar būsto, tėvynės praradimas, apgaulės dė NT .

Ožiaragio ASC

pozityvu: nenumaldomas poreikis mokytis, plėsti akiratį, įdvasinta kasdienybė,  telepatija, literatūrinis ir žurnalistinis talentas, domėjimasi menais ir dvasine literatūra, neįtikėtina sėkmė moksle, humaniški ir pasišventę mokytojai, išganingo  ir gydomojo žodžio dovana.

negatyvu: melas kaip gyvenimo būdas, nuolat meluoja ir klaidina kitus, mąstymo  ir proto sujauktis,  pasiklydimai kelyje, atminties duobės, nerišli kalba, klaidos dokumentuose, nesusipratimai su bilietais, mobiliais (ganda, pametami, painiojami), priklausomybės nuo media kanalų ir TV laidų, skendimas informacijos srautuose.

Vandenio ASC

pozityvu: dovanos, neafišuuojami atlygiai ar energijos šaltiniai, neįtikėtinos finansinės nuojautos, vis didėjantys uždarbiai, dangiški  muzikiniai ir dailės gebėjimai , norų išsipildymas tik pasvajojus,  išgrynintų dvasinių vertybių atradimas, netikėti pastojimai (net su 100 proc. apsauga), pardavimų augimas, meninių gebėjimų  (ne talentų, o  laikinųgebėjimų) sklaida

negatyvu: finansinės apgavystės, badas, išteklių stygius, negauta alga, į balą išmesti pinigai, bulimija-anoreksija, apsinuodijimai maistu,  šopingomanija, negatyvūs Vandeniai ASC  iš kažko vagia-vagia-vagia  ar yra priversti  slėpti pinigus,  jų  motinų ligos ar nušokimai nuo proto, klaidingos vartotojiškos  ar  tamsių vertelgų  vertybės, asm. gebėjimų mistifikavimas .

Žuvų ASC

pozityvu: šventumas , nerealiai gražus, meniškas  įvaizdis, veikiantis kitus kaip balzamas, aktoriniai gebėjimai, neformali kunigystė , Žuvų ASC kitus atveda į tikėjimą ir dvasinį kelią, prikelia iš nuopolių, prasminga aukštoji vienatvė sui tin ryškiomis meditacijomis ( Žuvų ASC - N. Venckienė)

negatyvu:  mistiškos kūno negalios, blaškymasis po gyvenimą be vietos, neaiškios kilmės liūdesiai, depresijos, gėda kitų akivaizdoje, alkoholis ar kitos priklausomybės, asmeninis nacionalizmas , noras aukotis dėl kitų ar pasišvęsti kažkokiam idealui, klaidinantis, mistifikuotas  įvaizdis (šv. Tėvas Racingeris - Žuvų ASC)