Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2012-09-17

Urano ir Plutono kvadratūra: laisvas žmogus prieš dogmų diktatą

Šią savaitę vyksta jau antroji  Urano Avine ir Plutono Ožiaragyje kvadratūra, revoliucingų idėjų ir  dogmatinių konservatyvių  sisteminių struktūrų konfliktas , truksiantis iki 2015 vasaros.

Revoliucionieriai, naujų idėjų, ateities šaukliai kaktomuša susiduria su  konservatyviais, savanaudžiais dogmatikais, pelno/regreso/ tvirtos rankos/visuotinos kontrolės šalininkais,  

 

 

  Kvadratūros maksimalios fazės (stiprių įtakų dienos bus įvardinamos savaitės prognozėse)

 2012  birželio 24d

2012  rugsėjo19 d

2013 gegužės 21

2013 lapkričio 11d.  

2014 balandžio 21

2014 gruodžio 15

2015 kovo 17


 Pirmąsyk po 2 tūkst. pertraukos Uranas veiks atvirai, ne iš pogrindžio, ne iš slaptų intekektualų ar pažangulių-revoliucionierių sambūrių.Žuvų eroje  visi Urano ir Plutono aspektai žymėjo cikliškus pokyčius  bendroje, kolektyvinėje, masinėje žmonių pasaulėžiūroje, tikėjimuose, idealuose, religinių ir universitetinių sistemų reformavimą. Ateinančius 2 tūkst. Metų, taip vadinamoje Vandenio epochoje, Urano ir Plutono aspektai ženklins paprasto ,laisvę ginančio žmogaus, piliečio santykius su  valdžia, su organizacijomis ir struktūromis, mėginančiomis jį totaliai kontroliuoti ir reguliuoti.

 Štai 1964-1966  metais Urano ir Plutono jungtis dar žymėjo pasaulėžiūros revoliucijas, išlaisvėjusius diplomatinius santykius tap šalių.  O 2012-2015 Urano- Plutono kvadratūroje kaktomuša susidurs  laisvę  ginantis žmogus gatvėje ir regresyvios, konservatyvios  valdžios  jėgos struktūros, ginančios paklusnumą tam tikrai senai hierarchijai, kur tas, kas turi valdžią, yra visada teisus  .            .    

 Pozityvus Uranas –  revoliucionierius, humanistas,  idėjinis lyderis, ideologas, „karšta galva“,  neša naujas  vienijančias idėjas, pradžioje įvaro stresą. JOs turėtų atverti greitesnus kelius pažangai,išlaisvinti žmones iš senų dogmų, suvienyti ateities kūrybai, trinti skirtumus tarp žmonių  – rasės, tikėjimo, soc. padėties.. Dažnai  išlaisvindamas jis kažką viso labo sujudina, išššaudo fejerverkais į orą,   sudegina, nesiimadamas atsakomybės apie pasekmes. Pvz: twiterinės Obamos revoliucijos Šiaurės Afrikoje, Egipte, skubotos pusžalės žaliūko Majausko idėjinės ek. reformos, išvijusios bedarbį jaunimą iš Lietuvos ir sudeginusios  pensininkų santaupas bei saugumą,   drąsuoliai  metro sprogdintojai diversantai Baltarusijoje. Uranas peržengia galiojančias taisykles ir normų ribas ( pvz. E.Vaitkevičės, burleskos šokėjos,užpakalinis raudonavimas viešojoje erdvėje,  jos bordeliniais  šokiais  kažkieno užsakymu mėginama brukti naujus visuomenės standartus

Negatyvus Uranas – tai peilis, impulsyvus šūvis,  arogantiškas pažeminimas, spjūvis į veidą , anarchizmas, žiurkiškas refleksas "stverk pirmas, nes tau labiau reikia" , brutalus chamizmas  („vat ką noriu, tą darysiu, niekas man nenurodinės, nes esu laisvas vaikščioti nuogas po vaikų darželį, traukitės iš kelio, nes papjausiu, užmušiu ‘) Ryškus negatyvus Uranas Avine – fašistė su raudonu  paltu  ir būriu ginkluotų vyru, anststolė S. Vaicekauskienė, prie uraniškos arogancijos priskirtini ir vieši M. Adomėno keiksmai visiems, kas trukdo  jo asmeniniams tikslams    

 Pozityvus  Uranas AVINE  – tai visiškai naujos, gal kiek žalokos,  dar mažai kam žinomos, futuristinės  idėjos , jų  absoliutus  drąsus viešumas, atvirumas,  apnuoginta tiesa į kaktą , kad ir kokia ji būtų nepatogi, sparti pažanga paprasto žmogaus gyvenime,kompiuteriai ir eko-technologijos buityje ir darbe, laisvas mąstymas ir humanistinės programos, prieinamos visiems be išlygų, ne vien plutoniečiams, pagalba paprastam žmogui pasiekti  tai, kas neįperkama. Tarsi staiga atsidaro  langas  į ateitį, iki apakimo žlibina ateities gairės. Pvz: laisvai visiems prieinamos web filmotekos ir fonotekos, atpigę lėktuvų bilietai,  greitesni mobilūs  tarpusavio ryšiai, tiesioginiai kadrai iš įvykių vietos, kuiuos Plutoniečiai norėtų nuslėpti, informacijos viešinimas.    

 Pozityvus Plutonas  Ožiaragyje – tai minia,  žmonių didžioji masė,  sauganti ir  stoiškai ginanti esminius gyvenimo pagrindus, amžinus dalykus, ant kurių laikosi jų gyvenimo pamatai, tai - tvirtų pažiūrų ir amžinų vertybių išminčiai, atsakingi vadovai,  visuotini autoritetai   

 

 Negatyvus Plutonas  -  regresinės , blogąja ir gerąja prasme represinės valdžios jėgos, bet kokia kaina siekančios išlaikyti įvykių ir žmonių kontrolę, viską reguliuoti, kieta ranka  (pvz. V.Putinas, valstybininkų klanas Lietuvoje, seni A. Čekuolio tipo etatiniai  KGB kadrai  LT viešuose ryšiuose,  advokatūroje ).

  Uranas Avine – tai degantys ugnies salvėmis Artimieji Rytai, Iranas, Vokietijos greita reakcija į  savanaudžių  valstybių vadovų  rekalavimus,  rusų jaunimo  protestai gatvėse,LT valdžios karinis pinočetinis  apsiginklavimas, karininkų suaktyvėjimas  ( ot  atakuos Juknevičienė  visus, kas puls  jos chuntos hitachinius atominius otkatinius projektus:))))),  LT psichiatrija (Alekseičikas, D. Pūras) , verslo struktūros (R.Dargis), prokuratūra,  rusų žiniasklaida ( ačiū ačiū ačiū  už smegenų šviesinimą žurnalui „Story“ ir pažangios žurnalistikos oazei "Sekretnyje matierialy") , airių politika, anglų menininkai/ šou/  jaunimas (kunigaikštienės Katrinos kova prieš pelną siekančius  prancūzų ir italų leidėjus; olimpiados futuristinis atidarymas, meno galerijų atsivėrimas liaudžiai); norvegų moterų judėjimai, jų vietos bankų ir prekybos tinklų  iniciatyvos; USA užsienio politika ( narsus a.a.diplomtas Libijoje), jų universitetų bendruomenės, Australijos valdžia ir valstybinės struktūros, vadyba, žydų internautai, web-plėtotojai (šlovė M.Cukerbergui)  ir slaptos tarnybos,  prancūzų viešieji ryšiai, viešos erdvės.            

  Plutonas  Ožiaragyje: tai Rusijos valdžia, mėginanti diegti totalią  globalią kontrolę   senais KGB  metodais,kuriuos iliustravo V. Pelevino herojus majoras Lebedevas. Tai – NATO politka, grįsta pasenusiomis šalto karo dogmomis, teroristų organizacijų kerštaujanti diversinė veikla, senoviško hierarchinio  dogmatinio kirpimo valdžia visose šalyse  ( ryškus tipažas –  kostiumuota, muziejiškai formalizuota I. Degutienė ar jos pasaulėžiūrinis brolis Č. Juršėnas  su Brazausko tiltu ) , žydų  provokacinė smurtinė užsienio politika,  LT šoumenai ( regresyvus  A.Ramanausko  kryžiaus žygis prieš grafitininkus),  LT jaunimas ( tautininkų  profašistinės organizacijos, pagonių ir bočių prabočių judėjimai), Airijos – viešos erdvės, USA – policija, medicina, valdininkija, paprasti vartotojai darbininkai, UK – moterų judėjimai, bankai, prancūzų savivalda/kultūros veikėjai/ mafija, žydų užsienio politikai, akademikai ir religininių bendruomenių hierarcha .

 Pasaulyje Urano Avine ir Plutono Ožiaragyje kvadratūra dktuos susikirtimus:

 -          tarp Atviro žodžio, drąsių žurnalistų  ir  -  diktatoriškų, represinių valdžios stuktūrų    

-          tarp gatvės anarchistų ir  jėgos struktūrų;

-          tarp švietimo novatorių ir  archainių valstybininkų

-          tarp Laisvo  žodžio (greitos informacijos)/pažangios minties  ir - pelno siekiančių  slaptų grupučių bei įvairiausio raugo masonų ložių/ regresyvių ir represyvių, savanaudiškų ir kategoriškų dvasinių lyderių.   

 Labiau veiks Skorpiono ASC žmones,jiems pavojai gyvybei, kūno sužalojimams. Veiks ir  Vandenio ASC žmones,jie it laukiniai mustangai ar fašistuojantys žaliūkai  griaus visas įmanomas normas ir jiems besipriešinančias struktūras, savo asmeninius ex- autoritetus . Urano energijas, stimuliuojami  ir įkvepiami AVINŲ,  neš Uraniečiai – mokslininkai, progresistai, astrologai, naujų idėjų technologai, intelektualai, bendruomenių lyderiai. Senąsais struktūras  ir dogmas užsispyrusiai, stoiškai gins, palaikomos  ir įkvepiamos OŽIARAGIŲ,   pelno siekančios grupuotės,  savanaudžiai senyvi žmonės, dogmatikai, konservatoriai,retrogradai.      

  Lietuvoje, kaip visada viskas  vyksta atvirkščiai. Plutoną čia atstovauja  jaunimas, meno/ teatro/šou  žmonės,  treneriai, vaikų neformalaus ugdymo mokytojai, reklamos kūrėjai. Paradoksas, bet jie čia gins ultrakonservatyvias nuostatas, susijusias su shoping-and fucking,. smurto propaganda,  propaguos smurtinę konkurenciją, reprezentuos pasenusais dogmas.Šiaip menas turi nešti šviesą, o LT meno  ir reklamos terpė  dabar plutoniškai priešinsis pažangai. Štai  :Vilniaus akademinio   teatro pagrabinės reklamos mieste „Aš žudysiu“ .J.Budraičio destruktyvi rinkodara  dėl jo fucking pelno labiausiai žaloja, užjuodina  miestų vaikų paaulėjautą. O.Koršunovas (plutonietis) irgi gūdžiai garbins Katedros lavonus, vietoj šviesių, pažangių meno idėjų, E. Vėlyvio plutoniški žudynių himnai, dėkui dievui, nebadys mieste reklamomis šviesaus pažangiečių žvilgsnio.

 Lietuviškas paradoksas: daugiausiai senatvinio marazminio retrogradinio  stūmimo, užtvarų savo astrologinėms ir humanistinėms   idėjoms  per šią kvadratūrą sulaukiu iš  LT gyvenančių  jaunų žmonių (jaunimas), o  karšto palaikymo – iš  nepriklausomų verslininkų ir pensininkų. 

Įspėjimas visiems , kurių  lietuvaičiai vaikai iki 25 amžiaus  yra užsienyje: per Urano Plutono kvadratūrą  jiems didesnė grėsmė  patekti į eismo įvykį, tapti gatvės konfiktų dalyviais,  susidurti su bendraamžių/ kaimynų/ mokytojų  chamizmu, akiplėšiškumu. 

     Kaip Urano- Plutono kvaratūra veiks ASC  ženklus:

 Avino ASC – pažangios draugų idėjos ar naujos technologijos  įkvėps kovai su asm sunkumais, su destruktyvių nuostatų valdžios grupuotėmis ar savanaudžiais vadovais, taip pat paskatins greitesnes  verslo reformas ar naujas, perspektyvesnes kryptis karjeroje

Pavojai(ir stresai dėl to, būtinos staigios reformos ): verslas,  sutuoktinių ir partnerių finansai, vaikų turtas ir gyvenamoji vieta, karjeros  (organizacijos) ateitis,  .         

 Būtina: išlaisvinti, liberalizuoti, modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti, išviešinti aktyviau verslą, šeimos laisvalaikį, seksualinius įpročius ar dogmas, poreikį pakovoti už gyvybiškai svarbius dalykus.    

 Tauro ASC : slapta netikėta informacija/organizacijos bankrotas ar vadovų išėjimai/ligos vers atsiskirti nuo  senos partnerių grupės, keisti pasenusią, dogmatiška  gyvenimo filosofiją.Karjeros staigaus žlugimo ar ligų/traumų pavojai sutuoktiniams/parteriams, galimos staigios skyrybos, gavus slaptą ar kompromituojančią informaciją. Didelė skyrybų ar sutuoktinių  staigių tligų/darbo praradimo rizika      

 Būtina: modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti požiūrį į  satuoką,į pasaulį, išviešinti aktyviau pasaulėžiūrą, išvesti porą dažniau į  platųjį pasaulį, keisti bendravimą su vaikais, moderninti gyvenamą vietą, šeimos gyvenseną.

 Dvynių ASC –  netikėtos sveikatos  ar buitinės problemos , pozityvu – staigi ir efektyvi kova su atsibodusiu gyvenimo būdu,įsisenėjusiomis ligomis,  kūno  viršsvoriu. Staigus gyvensenos, gyvenimo būdo keitimas.  Nauja , itin nestandartinė  ideologija ar naujos visuomeninės idėjos , kurios atveria duris į naujas grupuotes, kitoniškas  perspektyvas, reikalauja reformuoti pasenusius darbo metodus/ gyvenimo būdą,  išsilaisvinti iš varžančių naujas idėjas kolegų įtakų, nepabijoti konfiktų sui dogmatikais. Didelė tikimybė traumų,  staigių ligų, kūno sužalojimų, darbo keitimo, kolegų staigaus išėjimo, naminių gyvūnų kritimo, daiktų  ir drabužių – degimo/ lūžimo, atsikratymo.      

 Būtina  išlaisvinti, liberalizuoti, modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti  gyvenimo būdą, veiklą, darbo vietą ir darbo santykius, kūno priežiūrą, buitines sąlygas, priderinti darbo stilių prie naujų iššūkių, lygiuotis į lyderius.

 Vėžio  ASC : rizika ar netikėti rėmėjai  duoda šansą staigiam iškilimui (ar kritimui) , dėl to tenka atsisakyti  senų pomėgių, konfliktuoti su savanaudžiais partneriais ar net vaikais, gerbėjais . Verslo perspektyvos reikalauja siekti  greitai aukščiausių pozicijų, žaibiškai reaguoti į vadovų ar autoritetų, organizacijos kurso pokyčius , nebijoti  laužyti kaustančių   susitarimų. sutarčių  ar net  priešintis konservatyviai opinijai. Didelė tikimybė – vaikų nelaimių,pavojų vaikams,   išsisikyrimų su mylimaisiais,   pavojų   gyvybei atostogaujant , pramogaujant,  nėštumo  ar gimdymo metu  (šaudo, gaudo, sprogsta, dega,  )

Būtina išlaisvinti, liberalizuoti, modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti vaikų auklėjimą,pedagoginį išprusimą, laisvalaikį,kūrybinį procesą,  požiūrį į meilę, į reklamą .

  Liūto ASC:  novatoriški  partneriai ar konkurentai  su  naujomis idėjomis verčia griauti darbe ir gyvensenoje  naudojamas  naftalinines psichologines dogmas , atsisakyti smurtinio (plutoniškojo ) valdymo priemonių,  išsivaduoti iš praeities skausmingų psichotraumų , pernešamų į veiklą. Realus šansas pagerinti ar staigiai pakeisti  gyvenamą vietą , rasti modernesnę pastogę.  Didelė tikimybė prarasti turtą, žemę, namus , ryšį su tėvais, namuose nesaugu , juose gali kažkas degti, į juos kažkas veržtis , dūžti langai.

Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti: elgesį šeimoje,  šeimos narių įjunkymą sau į pagalbinius vergus,  archainį požiūrį į kultūrą, šeimą,  pertvarkyti, suremontuoti  namus taip, kad  kiti irgi  turėtų erdvės veiklai; reformuoti vidinę kultūrą.

Mergelė ASC: stresai  bendraujant  darbiniais ar buitiniais klausimais, su tarnybomis, paslaugų teikėjais, medikais . Staigūs pokyčiai ir stresai veikloje, jaunesni ar žvaigždiškesni kolegos ar pavaldiniai, nauji  iššūkiai veikloje jaukia  planus, griauna įprastą kandų bendravimą.Lyderio pozicijos reikalauja keisti  dogmatišką MĄSTYMĄ, savanaudišką ir kategorišką komunikaciją, požiūrį į mokslą, informaciją,  

Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti: LIEŽUVĮ ir BENDRAVIMO dogmas, mąstymą ,laisvalaikio pomėgius, bendravimą su vaikais, auklėjimo metodus.  

Svarstyklių ASC:  vaikai ar mylimieji, gerbėjai  verčia staigiai perkainoti  pasenusias  vertybes , naftalinines  netolerantiškas  nuomonės reiškimo  klišes,  keisti santykį su pinigais, požiūrį į pinigus, atlygio formas, atsiplėšti  nuo  destruktyvios mamos įtakos . Galimi staigūs pajamų šaltinių , pinigų praradimai, vaikų ir mamos konfliktai,kuruose reikia palaikyti atžalų pusę, partnerių ar  sutuoktinių   verslo krizės.  

Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti: pažiūras, vertybes, finansinę veiklą, skonį, motinystės išraiškas

 Skorpionas ASC: tėvai ar giminės, šeimos  ar klano nariai, namų gyventojai  gan agresyviai  reikalauja atsinaujinti ir atgimti,  svilina suakmenėjusį charakterio  ir įvaizdžio  kiautą. Didelė tikimybė konfliktų su giminėmis (spartinančiais jūsų gyvenimo būdą) , su  intelektualesniais ir spartesniais kolegomis, pavaldiniais, tarnautojais. Saugotis ugnies, buitinių prietaisų, pernelyg naujoviškų gydymo būdų ar  ultramodernaus sporto  - didelė tikimybė  nukentėti ar prarasti pinigus  

Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti: charakterį, įvaizdį.  .

Šaulys ASC: mokytojai ar praeiviai, net vaikai ir mylimieji svilina, kerta per  pasenusias dvasines dogmas, kuriomis mintate ir maitinate kitus. Tikėtini miego sutrikimai, pavojai miške, sutuoktinių/ partnerių  staigios ligos, darbo praradimas, konfiktai su vaikais ir mylimaisiais dėl pažiūrų, pinigų,  prekių, maisto.  

Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti:  požiūrį į dvasingumą,  sakralumą, į interneto galimybes, į  paslapčių apsaugas, išsilaisvinti iš gūdžių  dimensinių masonų ložių ir slaptų ordinų įtakų.

Ožiaragis ASC:  netikėta paklausa jūsų gebėjimams ir galimybėms verčia reformuoti ankstesnius  strateginius planus, išsilaisvinti iš retrogradų sambūrių ir draugijų, valdingų dragų  kontrolės ir net priespaudos. Tikėtini stresai dėl  šeimos finansinės padėties,  praeities istorinių reikalų. Pasiūlymai keisti gyvenamą vietą/šalį, verčia keisti asm. ilgalaikius planus, atsisakyti ilgai puoselėtų projektų ar programų. Neprisimkite padidintos  atsakomybės už draugus, projektus, kurie keltų pavojų šeimai, grėstų jos ištekliams.

   Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti: jausmus ir laisvlaikį poroje,  požiūrį į ateitį, į politiką ir visuomenės raidą,  santykius su draugijomis.

Vandenis ASC:  pernelyg ankstyvomis, „pusžalėmis“, nuogomis  iniciatyvomis ar radikaliais pasisakymais, staigiais judesiais  keliate grėsmes ne tik savo soc. padėčiai, bet ir  karjerai,  vadovams, kuriuos gerbiate, organizacijai, kuriai atstovaujate. Tikėtina, jog kažkieno aštrus protas, atviras žodis sugriauana jūsų sistemines ilgalaikes  profesines pastangas, išmuša iš vėžių, kuriomis ilgai ir užtikrintai ėjote.

  Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti vadybą,  santykius su vadovais, strateginius gyvenimo tikslus, santykius su sutuotkinių giminėmis.

 Žuvų ASC: susidūrimai su neformalais, nekonvenciniais ar paslaptingais intlektualais sudrebina pasaulėžiūrą, principus, verčia keisti studijų, kelionių, teisinių finčų kryptį, keisti bendravimo formas porose. Tikėtinos staigmenos kelionių metu, šokas studijose/per egzaminus/ atrankų metu.

          Būtina  liberalizuoti,išlaisvinti,  modernizuoti, suteikti naujus impulsus, technologizuoti pasaulėžiūrą, tikėjimus,idealus ir principus. 

2012/09/17

 

.