Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2014-01-30

2014 balandžio užtemimas Taure: sugrįžimas prie šaknų, prie amžinų vertybių

2014 m  balandžio 29d  09:15 Vilniaus laiku vyks  žiedinis  Saulės užtemimas 9 Tauro   laipsnyje.   

Užtemimas stipriau pasireiškia įvairiais gamtiniais  kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės  užtemimo „šešėlis“.  Šis užtemimas  lengvai kabins: Antarktidą, Australiją ( ypač įtakos KERNSO  miestą Kvinslande), Indonezijos salynus. Šiose teritorijose bus daugiau gamtinių anomalijų ir  materialių/ fiziologini nesklandumų.

  Saulės užtemimai veikia visų, BE IŠIMTIES, žmonių sąmonę. Joje įvyksta tam tikri virsmai,  pasilieka stprūs įspraudai (inprintai),  sutikus užtemimo metu reikšminius, lemtingus  žmones. Jie  įtraukia į reikšminius, turinčius ilgalaikes pasekmes  santykius ar įvykius. Žmogaus sąmonė  gauna impulsą plėtotis nauja kryptimi.  Užtemimo periodo ribose  gyvenama normaliai,  nekreipiant dėmesio į Avestos astrologinės mokyklos, smarkiai susietos su žydų mitologija, gąsdinimus. Užtemimai vyksta reguliariai, reikia mokytis kūrybingai sąveikauti su jų energijomis,  vedančiomis į sąmonės  plėtrą  (sąmoningėjimą) ir dvasinį augimą.  Pavojinga, fatališka  tik pati  Užtemimo diena, kai Saulę (mūsų dvasią, valią) užtemdo Mėnulis (instinktai, praeitis, biologija,baimės). Tą dieną reikėtų vengti  naujų kontaktų ir spontaniškų veiksmų      

Artėjančio užtemimo simbolika pagal Redjarą: “Kalėdų eglutė, papuošta dovanomis ir degančiomis žvakėmis”   

E. Šumilovos meno fotografijoje šio užtemimo intonacijų vaizdinys.

 Kolektyvinė sąmonė  išgyvens  pozityvius energetinius virsmus, kurie  verčiami į senąją psichologijos prokalbę kaip : “ Išryškėja, yra kaip niekad pareikalauti gebėjimai susikurti vidinę, asmeninę laimę/ saugią  privačią autonomiją  ir puoselėti jausmus  tamsiu, neramiu, iššūkių  laiku”.   

 2014 balandžio  užtemimo poveikio, įtakų periodas : nuo  2013 lapkričio 3d  iki  2014 spalio 23d.  Apogėjaus taškas, lapkritį prasidėjusių procesų ir  įvykių pikai, lemtingi  individualūs sprendimai  daromi  – 2014 balandžio gale – gegužės  pradžioje.   Saroso serija: 16 S. 

Australės astrologės B.Bredi  interpretacija  (papildyta mano  pastebėjimais )šios serijos užtemimams  : “ Tenka gilintis, įžvelgti, ar tikslingai buvo panaudota energija ( asm.ištekliai, laikas),  ar asmeninė, giluminė  motyvacija veda teisinga kryptimi kolektyviniuose, visuomeniniuose, grupiniuose veiksmuose, dariniuose. Radus atsaką atsiranda euforija (staigus įkvėpimas). Tačiau įkvėpimas pasilieka vidiniame  asmens lygmenyje -  kaip vidinė, jausminė susivokimo, geranoriškumo  ir pasitenkinimo, romantiško nušvitimo ar ramybės  būsena , suteikia vidinės ramybės ir tvirtybės žinojimuose. Atrasti jausmai ir  susivokimai, apibrėžtos  vidinės pajautos  nėra  šiuo metu prakiškai įgyvendinamos, nėra materialiai išplėtojamos, bet jos tampa stipriu stimulu ir psichologine atrama, iš kurios ilgai bus semiamasi  sitprybės .          

     Analoginiai  pokyčiai ir  juos  lydinčios aplinkybės  dėliojosi, vyko cikliškai: 1960, 1978, 1996 metų pavasariais.   

 Ryškiausia  šio užtemimo iliustracija –  kultinis, oskarinis filmas ir literatūrinė istorija “KUPROTAS   KALNAS”. JIs ne apie gėjus, o apie du  paprastus žmones, kuriuos sujungia stiprūs, nepavaldūs protui ir kontrolei jausmai. Apie 2 laiminguosius, kurie gauna didžiąją GAMTOS dovaną –  abipusę Meilę, tačiau jos išsižada dėl visuomenės sąlyginumų ir spaudimo, dėl įsipareigojimų artimiesiems,  dėl socialinio komforto ,taigi pasmerkia save  kančioms, iškreivina , sukuprina gyvenimo tiesę, išduoda save. 

  

 

Saulės užtemimai vyksta poromis su Mėnulio. Mėnulio užtemimas vyks balandžio 15 d, Svarstyklių ženklo 25 laipsnyje .  Daugumai Lietuvoje sprendimai ar įvykiai, reiškiniai, susiję su projektais/ programomis/ kolektyvais/ ateities perspektyvomis/draugystės ryšiais/komandine veikla,  vers keisti/ aiškintis/ harmonizuoti santykius šeimoje,  pakariauti su savais, keisti gyvenimo sąlygas, ieškoti alternatyvų  dėl  būsto/ pastogės/ gyvenamos vietos/ žemės.  Vieniems  šeimos susiskaldymas ir  tarpusavio karai, peštynės dėl turto ateitį nukreips  finansiškai nestabilia  kryptimi. Kitiems  taikūs , diplomatiniai šeimos susitarimai , namų sutvarkymas nukreips klano/šeimos/partijos ateitį  stabilia, patikima kryptimi.   

        Užtemimo energijų nešėjai – asmenys, gimę po Tauro ženklu, arba su ASC, dominuojančiomis planetomis,su  planetų sankaupa (steliumu) Tauro  ženkle . JIe suteikia  užtemimo  aprėpties periodu VISIEMS  komfortą, saugumą,  stabilumą, globą,   psichologinę tvirtybę , pamaitina,  nukreipia aplinkinius link  konstruktyvių, žemiškų, pamatinių materialių dalykų, atgaivina tikruosius, pamatinius norus ir slopinamus jausmus, teigiamai įvertina, palaiko viską, kas sutvirtina amžinas vertybes , augina – šeimą, vaikų psichinė sveikatą, kultūrą, etnosą, ryšį su žeme .     

Užtemimo įtakas  labiau pajus  Taurai, gimę 04/21-05/09 (negatyvu: grėsmės jų gyvybei, poztityvu: charakterio teigiami virsmai, kryptingos valios apraiškos),  Vandeniai , gimę 01/22-02/08 (šeima,  tėvai, praeitis, namai, gyv. vietos keitimai,  turtas, tam tikros pabaigos), Liūtai, gimę 07/22- 08/11 (Likimas, reputacija, karjera, prof. tikslai), Skorpionai, gimę 10/24-11/11 ( santuokos reikalai, vieša nuomonė, konkurencinė kova, partnerių diktatas,  integracija į stabilesnę terpę  ).    

Ypač  atsakingas padidintų krūvių ir finansinių, materialių išbandymų, šeimyninės ar giminiškos sutelkties  laikotarpis šio užtemimo ribose  laukia Taurų,gimusių 04/26-05/04. Jiems teks intensyvesni Visatos energetiniai ( ir įvykiniai) krūviai, nei kitiems. Tačiau jie ir gaus visokeriopą palaikymą savo sprendimams, kliūčių įveikimui, įskaitant itin palankias aplinkybes.

 Globaliai: tai  atkakli, nuosekli kova  prieš  nematomas pasaulio valdžios grupuotes, prieš jėgas, griaunančius šeimą,  vietos papročisu ir tradicijas, etnoso tapatybę,  kova UŽ SAVO ŽEMĘ,  JOS TURTUS,   KULTŪRĄ ir TRADICIJAS, UŽ SAVO TURTĄ ir TEISĘ PATIEMS  JĮ VALDYTI. Ukraina – po Tauru Įvykiai Ukrainoje  parodys ir kitiems, turės įtakos bene 18 metų į priekį,, ar įmanomas kitas scenarijus nei LIbijoje, kai pasaulio galingieji pasirenka  turtingą ištekliais šalį ir ją pavergia išprovokuodami  pilietinį karą per socialinius tinklus ar saugumo operacijas. Laimės  arba dideli pinigai/dovanos arba už juos stipresnės vertybės, jausmai.

  Kaip teisingai elgtis šio užtemio metu:                                     

Neskubinti įvykių, nedaryti staigių  neapgalvotų judesių. Elgtis natūraliai ir nuoširdžiai, nebijoti įvardinti, ką jaučiate ir kas (ne)patinka, nemėginti spausti, kontroliuoti kitų. Daug daug daug  nuosekliai dirbti gerinant kokybę ir stprinant gerbūvį, galutinai  apsisprendžiant dėl būsto. Kontroliuoti finansus ir išlaidas, detaliai praskaičiuoti investicijas,nepasiduodant  kreditorių ar skolininkų provokacijoms, šantažui.Sutelkti  dėmesį į žemiškus pagrindus ( drabužiai, indai, maistas, namai, žemė ) .Bet kokia kaina vengti tuščių ginčų ir plepalų,  tuščių  gaidiškų diskusijų ir karų “o kas mandresnis”.   

LIETUVOJE 

Šio užtemimo įtakos bendruomenei:  Lietuvos  taikdarės įtakos pasaulyje  smarkiai išsiplečia, Lietuva įgyja stprių  valstybių-gerbėjų.  Vaikų apsaugoje sustiprėja priešprieša tarp  valstybininkų radikalų ir šeimos teisių šalininkų. Žaibuoja  priešokiais, dėl to nesėkminga užsienio politika.Valdininkija, darbininkija iškelia ir visais įmanomais būdais palaiko savo Prezidentę,   TV-ekraninius lyderius , kuriais įtikėjo iš monitorių ar buvo įtikinti, kad tai idealūs vadovai, Darbo kolektyvuose susitelkia senbuviai, jie daug dirba realizuodami senus planus ir projektus ir  tuo pačiu palaiko gyvybę, reanimuoja net nevykusius vadovus. Emigrantai ekstremaliais  ir šokiruojamais pareiškimais kursto nesantaiką bendruomenėse, kuriose  ir šiaip vyksta priešingų grupuočių karai, oponentų debatai. Į viešumą iškyla  destruktyvių, savanaudžių medikų, policininkų, tarnautojų darbai. Vaikai mylimieji nustebina netikėtais pasiekimais ir daug kitų įdomių dalykų..        

 Visus asmenis po LT dangum individualiai stipriai  jaudins (siutins ar įkvėps)  skatins skaičuoti pinigus, gaunamas vertes ir ieškoti stabilesnių,  natūralesnių išteklių šaltinių (jausmų, finansavimo, uždarbių, maisto), komfortizuoti gyvenimo būdą šie dalykai:

 1. Politika, politikai, jų konstruktyvi ar griaunamoji veikla, ėdrus, savininkiškas tingumas. Išryškės   pagrindinių politikų visuomeninės vertės, jų fin. ar šeimyninė/nacionalinė  motyvacija.     
 2. Seimas.Visi žemiškai vertins, kas veikia savo anūko gerovei, o kas šalies piliečių  ekonominiam kilimui. Visas Seimas, jo darbo kokybė ir tikslingumas  tampa vsuomenės vertinimų centru, skaičiuojama jo ūkinė nauda , objektyviai vertinamos darbo sąnaudos. 
 3.  Politinės partijos. Šio užtemimo įtakose  iškyla ir stiprėja nuoseklūs, darbštūs, ekonomiškai pasikaustę, stabilių pažiūrų , ekologiški  politikai-praktikai ( V. Gedvilo tipo), daugiau bonusų ir palaikymą gauna nacionalinio saugumo šalininkai ir šiaip mieli, nesmurtiniai , ramūs, malonaus veido asmenys politikoje,  užtat nusodinami/išstumiami  radikalai/ provokatoriai. 
 4. Elitas, jo vertės ir sąstatas.Visi kels klausimus ir apsibrėš, kas yra tikrasis elitas, o kas – dirbtinis, kurį  žiniasklaida įgrūdo per prievartą, kelia ant šakių  užsakomaisiais  straipsniais/laidomis dėl pačios žiniasklaidos pelno didinimo ar giminystės ryšių.
 5. Televizija. Jos kokybė, vertė  ir finansavimas. Daug įvykių vyks su TV žmonėmis, televizijose atsiras naujų įdomių, elitinių veidų, sumažės  ar bus apribotas smurtas, sustiprės regioninės televizijos.
 6. Astrologija. Lietuvos astrologija pagal vietos poreikius yra naujos pasichologijos atmaina. JOs tikslas  šioje žemėje – ne ateities scenarijų modeliavimas, o  – nuraminti šeimų baimes dėl ateities, paaiškinti nevaldomų emocijų priežastis, harmonizuoti šeimos santykius.  Šio užtemimo įtakose rasis naujų, kokybiškų, kūrybingų astrologų, vartotojai turės iš ko rinktis.
 7.  Švietimo  sistemos teisiniai pagrindai, mokyklos regionuose, pedagogų išsilavinimas – šie dalykai bus apibrėžiami, aiškiau suvokiami, bet dar nieko nedaroma, kad keistusi situacija
 8. Savivaldų biudžetai, iždai, skolos. Čia sustiprės kontrolė  - ir mafijos, ir opozicinių partijų. Šiems rūpės, kas  stovi prie savivaldybių  finansinių kranelių, kaip skirstomi  mokesčių mokėtojų pinigai. Galimi ir demaskavimai (skandalingos vagystės)  ir teisingo ūkininkavimo, bendro savivaldų turto panaudijimai ( Misionierių  bažnyčios vaiduoklių pastatų pavertimas  Vilniaus kultūros centru)  
 9. Bendruomenės. Sutvirtėja, sulaukia vsuotino palaikymo ir nebylaus valdžios užtarimo  vietos bendruomenės, sąjungos, priešiškos užsieniečiams ir iš užsienio  ateinančiai  destrukcijai  vaikų, jaunimo atžvilgiu.  
 10. Meno ir visuomenės ryšys. Ką duoda menas visuomenei? Bus daug įvykių: menininkų elgesys viešumoje,  atsakomybė prieš visuomenę , jų santuokos-skyrybos,  tarpusavio konkurencija ( N Karvelio ir A,Maceinos kruvina akistata)  
 11.  Darbo ir atliekamų paslaugų, medicininio  aptarnavimo  kokybė, jų vertė. Ar nepermokame, ar  verta  tiek mokėti? Ypač už gydymo, valstybės tarnybų, serviso paslaugas? 
 12. Ateitis, jos prognozavimas. Visi susirūpins savo, šalies perspektyvomis, vizijomis, strateginiais planais. KUR EINAME? Ar kas nors  iš elito, iš valdančiųjų, iš Seimo ateities vektorius  modeliuoja? diskutuoja?
 13.   Sutuoktinio jausmai. Šis užtemimas ryškiai atskleis, ar mylime tuos, su kuriais susituokę. Ar poros, kurios kalba apie meilę, išties yra sujungtos stiprių jausmų. To nepavyks niekaip nuslėpti, visiems matytis pilka akimi, kur meilė, o kur kosmetika.  
 14.  Aplinkos poveikis vaikams. Visus jaudins, kokią žalą ar gėrį teikia vaikus supanti aplinka, kiek ji yra saugi vaikui, kas už tai atsako.
 15. Verslo pagrindai, šaknys  Šio užtemimo  metu bus daug verslų bankrotų/ atgimimų/ pradžių.  Natūraliai bankrutuos tie verslai,  kurie nesiremia  į Lietuvos visuomenės poreikius, kuriuose neužtikrinama KOKYBĖ, plėtojama  NETEISINGA, NEADEKVATI   KAINODARA, kurie neturi materialaus pagrindo ir  patyrusių vykdytojų , kokybės garantų ( pvz,  pristato kavą kaip nepakartojamo citrusinių-gėlių-šokolado aromato, o  vartotojas gauna degėsių  su kopūstų marinatu skonį). Užtat bus steigiami, rasis, gims, atgims, stiprės   šeimyniniai  eko-verslai, privatūs ūkiai.  
 16.  Sustiprės bankų lyderiai ( jų čia visada bus tik 2, kitiems lemta taikytis prie tų dviejų šeimyniškų susitarimų). Reikšmingi įvykiai bankų vadovų gyvenimuose ( vaikų ar sutuoktinių  ligos, įveikta konkurencija).

  Užtemimo veikiantys asmenys, energijų nešėjai ( tik Lietuvos padangėje):

Taurai: padeda, paaiškina, pamoko, pataria,  rodo naują  stabilaus augimo kyptį visuomenei, draugams, kolektyvams, gina šeimos/šalies  tradicijas ir turtą/žemę/paveldą, teikia psichologinę pagalbą/ tvirtas  materialias atramas,  padeda atskleisti, patikslina  gebėjimus, randa  nesmurtinius sprendimus atlygio/ekonomikos/finansų klausimuose, parodo, kaip ir kur patenkinti norus,   pamaitina, apsaugo bendrus projektus ir programas.   

Vėžiai:  teikia laimės akimirkas, skatina plėtrą ir populiarumą, rodo ir veda į sėkmę, ypač darbo, sveikatos, ūkio ir materialiuose dalykuose , gesina tuščius ginčus kolektyvuose, draugų tarpe, demaskuoja tuštukus. Bet blokuoja smurtinių importuotų technologijų eksperimentus,   skandina pažangių, revoliucingų  idėjų  ir projektų sklaidą, trikdo keliones ir ceremonijas.

 Žuvys: jos šio užtemimo įvykių laimėtojos, jiems jis kaip niekam palankus. Vėžių ir Taurų pastangų dėka randa asmeninę augimo  ar profesinių interesų kryptį, iškyla, sustiprina savo reitingus ir socialines pozicijas, tampa įvykių karaliais ir karalienėmis procesų vadais, savo organizacijųir vadovų vedliais, įkvėpėjais . Žuvų įtakos arba stiprina, arba sužlugdo reputaciją, išveda į lyderius arba sužlugdo karjerą. Žuvys tampa kelrode žvaigžde kitiems mene, meilės reikaluose, savityroje, nelaimėse, bėdose, prikelia iš nuopolių, išveda iš nesėkmių ruožo, parodo idealus.     

 Svarstyklės: prieštaringas planais ir lengvabūdišku, neatsakingu elgesiu grupėse stabdo  darbo procesus,  kuria meilės trikampius ir kelia vėjus meilės santykiuose ( žaidžia su kitų jausmais) trikdo sveikatą , dvejonėmis ir tuščiomis diskusijomis  trikdo keliones, ceremonijas, studijas, tikėjimus.   Skaldo darbo santykius, stabdo pažangą ir visiems bendrų įstatymų priėmimą, draugystes. Veikia kaip karingas elementas, tuščias būgnas,  sutrikdantis  bendras pastangas susivienyti ir augti.

  Skorpionai – jie yra numylėtinių tarpe, kviestiniai garbingi svečiai vakarėliuose ir vaikų auklėjimo, meno autoritetai, svotai ir vestuių generolai.  Stiprina tvirtas santuokas, bet provokuoja ir ardo isšsiėmusias poras ir sąjungas, teikia atramas ir tvirtą paramą kūryboje, meilės reikaluose. Su jais gera pramogauti, jie teikia malonių akimirkų, bet priešinasi natūraliai įvykių tėkmei, suardo kasdienius planus, neleidžia aptingti ir sustingti,  nesitenkina esama padėtimi, visaip priešinasi tauriškai natūraliai įvykių eigai.

 Liūtai – jų nuomonė ar vertinimai įžeidžia garbę  ir orumą, akcentuoja negatyvius kitų gebėjimus, aitrina  žalingus  norus ir poreikius.

Šauliai: jų dėka veikloje, gyvensenoje atsiranda daugiau šviesos, pozityvo. JIe  suaktyvina pozityvius dalykus  kiekvieno veiklos plėtroje, teikia viltį sveikatoje ir darbo kolektyvuose.

Avinai: jų idėjos ir staigūs norai išmuša iš vėžių, gadina sveikatą, sujaukia darbo  ritmąa ir planus,  bet jie atveria duris į ateitį : jų idėjos ir pasiūlymai  greitai parodo   ( užraukia ar pastūmėja)  kitų  galimybes kažką laimėti, gauti pripažinimą, įsitvirtinti užsienyje. Avinai tarsi nušviečia, kas esame   pasaulio kontekste, kur galime tikėtis pripažinimo. JIe pagreitina pasaulėžiūros pažangą ir teisinių procesų eigą, yra tikreiji teisėjai ir prizų dalintojai.  

Ožiaragiai: visose sferose provokuoja konkurenciją, ardo santuokas ir  stabdo sąjungas, griauna  viešuosius ryšius ir visuomenės pagrindus, reguliuoja aplinkos  standartus , dėl ko sulaukia visuomenės grupių/ draugų priešiškumo, praranda  asm.populiarumą, sujaukia keliones. Užtat jų  patarimai ir palaikymas gerina šeimos santykius, rodo pajamų šaltinius, stprina fin.stabilumą, sutvirtina  grupes ir sąjungas, jau turinčias ilgametes tradicijas.

        

Art. Peter Effman