Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2010-03-25

Apie mokytojų darbingumo amžių

Majų kalendoriai apie Laiko ciklų pabaigą  2012 m nereiškė Pasaulio pabaigos, o tik – vieno sutartinio, bendro visiems Laiko pabaigą. Štai Japonijos miestuose jau - 21 amžiaus vidurio laikas, žmonės gyvena , palygnus su mumis, tolimoje ateityje. Štai Vilniuje - 20 amžiaus 50-ųjų pradžia , džiazo ir svingerių klubai, seks revoliucijos startas, bundantis nesusivokęs feminizmas ir t.t. Kur nors mūsų girių gilumoj, pagonių ar induistų ašramų bendruomenėse – tvyro prieš Kristaus epochos, Avino eros laikas, atsiskleidžiantis karinguose ir išgrynintuose genties ir vedlio papročiuose. Štai dar giliau kaime , vienos šeimos natūriniame ūkyje sugrįžta žmonių santykiuose stabmeldystės ir panteizmo - švento gamtos garbinimo laikas, kai arklys-plūgas-oras-mirtys nuo ligų lėmė šeimos rytdienos skalsą.

 

O kaip gi mokykla? NËRA Lietuvoje šiuolaikiškų, modernių mokyklų, atitinkančių šios dienos Laiko dvasią ir vaiko-šeimos poreikius. NEI VIENOS. Buvo pradėjusios rastis – Baltoskandijos, Gama, licėjus . Bet visos vėl buvo sugrąžintos į pararastą, nuėjusį laiką, kur didaktika+sėslumas+ vertinimai+ medžiagos pakartojimai iki pykinimo, miegojimo ir bėgimo iš pamokų.

 

Jei sutinkame gyventi vėluojančiame laike, - jokios čia tragedijos, lai mokiniai miega ir rašo dailyraščius, uoliai sėdi ir leidžiasi didaktiškai auklėjami vertinami, o ne mokomi praktinių dalykų, ne mokomi savęs pažinimo ir humanizmo pradmenų, ne ruošiami gyvenimui.

 

Štai situacija:

http://www.delfi.lt/news/daily/crime/mokiniai-reguliariai-muse-skleroze-sergancia-ir-nieko-neprisimenancia-mokytoja.d?id=30368037

 

Kas kaltas? Mokyklos vadovybė, kuri pagailėjo senutės, bet nepagailėjo jos mokinių, priverstų kasdien marinuoti laiką pas vargšę bejėgę pensininkę. Nekaltinkim vaikų. Gyvenime yra daugybė situacijų, kai kaltas tas, kuris provokuoja kriminalinį elgesį ir smurtą, o ne tas kas pasiduoda provokacijai.

Šiuolaikinė mokykla turėtų gyvuoti pagal Avino archetipinį modelį. Arba kūrybinės dinaminės tipo stovyklos, kuriuose ASMENYBŠKAS , kūrybingas , energingas ir entuziastingas, savistovis mokytojas uždega juos savo meile tam tikram dalykui, duoda tik impulsą, užveda ant žinių kelio, kuriuo jie eis jau patys savarankiškai, duoda tik NAUJAUSIAS žinias, kurias jie galės tuoj pat taikyti realiame gyvenime. Arba mokykla virsta karo, mūšio zona, kur kariaujama ne dėl intelekto, o dėl paklusnumo jėgai. Mokykla turi duodi bent 2 realias specialybes (prie rusų taip buvo), arba šeima turi turėti pasirinkimą - geras profesines-technines mokyklas. Aukščiausias mokytojo pilotzžas – kai mokinys tiek susižavi jo asmenybe (kitas variantas – paklūsta besąlygiškai) , jog ima pats savarankiškai studijuoti tą discipliną, ima ir iš mokytojo reikalauti naujesnių žinių, verčia jį tobulintis.

Šiuolaikinėje mokykloje negali dirbti mokytojas, vyresnis nei 56 metų. 56 metai - į pensiją, be kalbų ir diskusijų. Tik su išimtimis, kai patys vaikai ir tėvai prašo, jei mokytojas yra viduje jaunas, veiklus ir gyvybingas kūrybingas. Nesuprantu, kaip negėda , kaip sąžinė negraužia pagyvenusių mokytojų, kad jie nemoka naudotis kompiuterinėmis programomis, nemoka greitai naršyti pasaulio bibliotekose, neturi kompiuterinio raštingumo pagrindų, nėra keliavę , kaip jų mokiniai ? Kokia kalba jie susikalba su mokiniais? Kaip jie drįsta reikalauti, kad jiems paklustų ?

 

Mokytojas privalo nuolat tobulintis (Avine aktyvus Merkurijus).

Mokytojas turi būti veiklus ir iniciatyvus, pramušinėti naujomis žiniomis mokinių inertiškumą, kad į gyvenimą jie ateitų apsiginklavę naujausiomis praktinėmis žiniomis, o ne Donelaičio būrų vyžomis (Aviną valdo Marsas ir Plutonas ) .

Mokytojas negali užsitarnauti ilgesnio autoriteto, nes žinios greit sensta. Jo biologinis protas irgi ne amžinas variklis, 60 metė chemikė mokykloje tinka tik iškamšai kabineto spintoje. Autoritetą užsitarnauti galima aukštosiose, vaikų darželyje, tėvų bendruomenėse, bet ne prie interaktyvios lentos, kur kone kas mėnesį keičasi geopolitinis žemėlapis. Kam reikalinga metodinė literatūra, rašyta 20a viduryje ? (Avine Saturnas kritęs) Ir išvis kam reikalinga metodinė literatūra? Jei mokytojas neturi kūrybinio prado, jam mokykloje irgi nevieta . Kūrybiniems žmonėms metodinių nuorodų nereikia. Reikalavimas tegali būti vienas - atitikimas bendrai programai ir mokinių pasirengimas egzaminams, pažangumo vidurkis Kaip tas pasiekiama – mokytojo asmeninis reikalas.

Klasės turi būti profiliuojamos pagal žinių ir specializacijos lygį. Moksliukai ir degeneratai negali būti vienoje klasėje (Avinas oponuoja Svarstyklių ženklui)

Mokytojas neturi būti mandagus su visais, visiems mokiniams ar tėvams patikti įtikti, rūpintis finansais ar santykių kultūra (Avine Venera išvaryta) . Nes jo tikslas – kurti ateities žmogų , nešti gyvybingas , o ne istorines žinias, mokyti rasti trumpiausią ir greičiausią kelią žinių pasaulyje, o ne pilti į smegenis smėlį, kurį , jei mokiniams reikės, jie patys susiras archyvuose ir web‘o žinynuose.(Avine kulminuoja Saulė).

Kaip jis, nemokėdamas surengti web-vaizdo konferencijos, gali suprasti jų lūkesčius, slengą , intelekto poreikius? Kaip gali būti autoritetu diskusijose, nesiorientuodamas naujausiuose mokslo pasiekimuose, kurie lems jo mokinių būsimas profesijas, jų šeimų duonos kąsnius? Iš dukros nuotaikų akimoju atspėju, kai jiems dėsto praktikantai – jie sužadina klasės žingeidumą ir protą naujomis idėjomis, mokykla tampa laikinai traukos vieta. Ji grįžta pakylėta ir švytinti. Išvada: jei mokytojas užgęsta, jis turi eiti ilgesnių kūrybinių atostogų, pasikrauti impulsais, gyvybine energija, kurią neš mokiniams.

Suprantu, kad armija vyresnio, pensijinio amžiaus mokytojų pasipiktins . Kur joms dėtis? O kur dėtis nieko gero neišmokytiems, tik auklėtiems ir vertintiems, paklusniai susodintiems mokiniams, kurie nemoka elementarių išgyvenimo dalykų – orientuotis savarankiškai informacijoje, susirasti darbą, nutuokti apie pasaulio darbo rinką. Lai pasidalina su savo mokiniais bedarbių ar juodadarbių duona. Kiek gaunu abiturientų laiškų, lyg iš sterilios ligoninės  ar pasaulio užribio.... Štai tipinis: : "Esu 11-kė Marytė, sekasi gražiai piešti ir dainuoti, svajoju sudijuoti Amerikoje. Bet jaučiu, kad teks tik Angijoje ir Danijoje. Ką  ir kur man studijuoti, Saule,  patark? ". Kas kaltas dėl jos infantilumo ir būsimos bedarbystės (kalbų ji  nemoka). Tik mokykla. Tėvai dirba,   kad išlaikytų ir ją ir mokytojus.

 

2010.03.26 Saulės-Plutono kvadratūros įtakoje