Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2015-05-06

Dolmenų mįslė

Žurnalistės Ramunės Daugėlienės  parengtas interviu žurnalui "Būrėja"  ( nr 5) ,  2015 kovas

Astrologė Saulė  Jonaitytė domisi ne tik žvaigždėmis, bet ir alkakmeniais, dolmenais  bei jų energetinėmis savybėmis . „ Dolmenai – tai protėvių įmelstos šventyklos, pastatytos ypatingose vietose, susietose su žvaigždynais.  Verta žinoti, kaip  Žmogus gali panaudoti jų galias , -“ teigia astrologė, siekanti  pažinti mistinius  megalitų statinius.  

Kaip akmuo gali padėti žmogui?

Šamanai  aktyviai naudoja gydomosiose praktikose  didelius riedulius,  arba megalitus , kurie  nuima patirties perteklių, ypač neigiamą informaciją,  kuria persismelkia  tie, kas bioenergetiškai ar dvasiškai gydo kitus .  Žmogus, gavęs per didelę kitų patirčių informacijos dozę, dėl jos neigiamo poveikio  paliegsta . Medituojant prie ypatingo akmens, nusiima perteklinė informacija. Teko bendrauti su Vietnamo aiškiarege ir ekstrasense  Lena Čy Vud , praktikuojančia Juodkalnijoje, Medžiugorjėje . Ši moteris, gyvenanti skurdžiai treileryje,  gydo žmones rankomis ir maldomis.  Po to  periodiškai  apsivalo tiesiog  pusdienį   gulėdama ant didžiulio akmens. Tokiu būdu  visą neigiamą informaciją, kurią ji perėmė iš žmonių gydydama, atiduoda akmeniui.  Manoma, jog  akmuo kristalizuoja informaciją. Taip akmuo tampa sakralumo įrankiu žyniams, šamanams, gyduoliams, žolininkams. 

Akmuo- stipri, labai koncentruota informacijos talpykla. Įmelsti megalitai kaupia informaciją apie viską, kas vyko toje vietoje.  Juose  išsisaugotų kristalizuotos informacijos pavidalu  žinios apie tos vietos  įvykius,  jei netikėtai dingtų to krašto  istoriniai metraščiai. Žinoma, reikalingi  ypatingų įžvalgų  žmonės, kurie mokėtų tą informaciją nuskaityti. Akmuo kristalizuoja laiką. O laikas irgi yra informacijos ir  energijos rūšis.  

 

 Proleek dolmenas Airijoje (Dundalk), foto iš interneto

Kuo skiriasi  dideli laukų rieduliai nuo alkakmenių ir dolmenų?

Europoje visi didieji akmenys   - tai megalitai, palikti slenkančių ledynų. Alkakmeniai – šventieji, įmelsti akmenys,kurie pagonybėje  buvo sudievinami,  naudojami  tikėjimo apeigose, pažymimi sakraliais rašmenimis, maginiais ženklais. Dolmenai – tai žmogaus  rankų darbo statiniai iš megalitų,  namuko formos. Europoje jie buvo statomi iš netašytų megalitų. Kaukaze ir Korėjoje, kur jų randama daugiausiai, viena riedulio pusė būdavo nugludinama, o dvejose  sienose  išgręžiamas apvalus langelis, kurį užkimšdavo dideliu akmeniniu kaiščiu.       

Populiariausia dolmenų grupė , kurią visi žino- Stounchedže ,  Anglijoje. Tipinių  namelio formų dolmenų yra daug Kaukaze, Gelendžike .

 Ir  Lotynų Amerikos, Majų civilizacijos,  Korėjos, Australijos, Azijos  dolmenai  savo forma  panašūs. Kol kas nežinoma, kaip žmonės bendravo kurdami tokią pačią architektūrą, jei  , anot rašytinių šaltinių, pirmasis europietis, nukeliavęs į Ameriką, buvo Kolumbas...

Kol kas tikslaus dolmenų amžiaus ir atsiradimo priežasčių nežinoma. Kada ir kaip jūsų manymu, atsirado dolmenai?

 Vadovaujuosi astrologine suskirstymo skale, kurią pripažįsta psichoanalitikas C. Jungas ir jo pasekėjai. Pagal šią skalę istorinė epocha trunka apie 2000 metų. Šiuo metu ( ribinė data- 2012 m.)  mes įeiname į Vandenio epochą. Prieš tai buvusioje Žuvų epochoje žmonės per akmenį išreiškė pagarbą tiems, kurie kažko nusipelnė. Tuomet ir iki šiol buvo ir yra  statomi paminklai karaliui, herojui, įvykiui įamžinti. Taip pat  brangakmeniai ir kristalai  buvo susiję su ateities prognozavimu, pranašavimais , astrologija. Prieš Kristaus erą buvusioje Avino (herojų)  epochoje iš akmens buvo statomos šventyklos dievams. Per akmenį buvo garbinami dievai.

Iki Avino buvo Tauro epocha. Joje akmuo buvo tiesiogiai susijęs su kulto ceremonijomis: žyniais, genties religinėmis apeigomis . Tai buvo 6-4 tūkst, metų prieš Kristų. Manau, kad dolmenai atsirado būtent Tauro epochoje.

 

 Kaukazo dolmenas  (foto iš interneto)

Kokia dolmenų paskirtis?

Visa, kas susiję su dolmenais, kol kas gaubia  mistika. T.y. visų hipotezių  moksliškai kol kas neįmanoma paaiškinti. Jie tik  pradėti nuodugniai tyrinėti.  Išsiaiškinta, jog 90 proc. dolmenų  yra pastatyti virš Žemės plutos tektoninių lūžių . Kaip žinia tokiose vietose  Žemės energijos tėkmė  neregimais fontanais trykšta į viršų. Jose galima patirti ypatingų būsenų – nušvitimus, vizijas, akimoju praplėst sąmonės ribas.  

Aišku viena- dolmenai nėra kapavietės. Nors  taip ir buvo manyta XIX- XXa. Ten būtų nepatogu  laidoti. Manau, kad  vietovės, kuriose randami dolmenai, gali būti Tauro epochos šventvietės, o dolmenai-  svarbi jų dalis. Šventyklos tuomet  nebuvo vienas pastatas,  tai buvo  kulto statinių  kompleksas ,  išsidėstęs didelėje teritorijoje. Čia apeigas atlikdavo žyniai. Tarp Majų dolmenų buvo rastas iškaltas vaizdinys, kaip žinys stovi prie įėjimo, dolmeno fasado . Tai- dar vienas įrodymas, kad  dolmenas -  sakralių apeigų dalis.

Kiekvienas dolmenas,m ano manymu,  turėjo  tam tikrą paskirtį. Prie vieno dolmeno buvo gydomos ligos, prie kito – pranašaujama,  prie trečio vykdavo aukojimai. Tai, kad dolmenai yra skirtingų formų, turi  asmeninius vardus  tai, kad dolmenų grupės yra netolygiai ir nesimetriškai  išskirstytos, rodo, kad skirtingi dolmenai turėjo skirtingą paskirtį. Yra manančių, kad dolmenai- informaciniai portalai. Neva žyniai dolmenuose greičiau įeidavo į transo būseną, galėdavo keliauti  po aukštutinius ir žemutinius pasaulius, dabar vadinamus rojumi ir pragaru, bendraudavo su   dvasiomis. Yra prielaidų jog į dolmenus, lyg į senovės psichiatrines klinikas,  žyniai  uždarydavo dvasiškai paliegusius  gentainius. 

Pagal oftalmologo Ernesto Muldaševo versiją   Tauro epochoje žynys, žinodamas savo mirties datą, eidavo į dolmeną dar būdamas gyvas ir jame užsidarydavo. Gentis suprasdavo, kad žynys juos paliko. Tačiau kulto apeigas kažkam reikėjo atlikti. Tuomet gentis  dėl sakralių dalykų  kreipdavosi į dolmeną, kuriame  buvo užmūrytas žynys  itin gilaus transo būsenoje. Budizme ji  žinoma   kap samadhi būsena . Gentis tą akmenį, kaip ypatingą vietą,  naudodavo  sakralioms apeigoms tol, kol negimdavo naujas žynys. Kai užaugdavo naujas žynys, dolmeno  funkcija  nebebūdavo tokia svarbi. Tai tik viena iš versijų.

Kaip būdavo parenkama dolmeno vieta?

Vietą parinkdavo žyniai. Tai  stipri geozona, kurioje yra ypatingi energetiniai  laukai, tinkami sakralioms apeigoms . Žemę  supaprastintai galima įsivaizduoti kaip tinklelį, kuriame  vienos zonos energetika yra negatyvi, kitoje pozityvi, vienoje zonoje matomos vizijos, kitoje blaiviai mąstoma. Protėviai išmanė  Žemės dvasinių galių meną.   Egipte  yra Kom Ombo šventykla, kurios kairėje pusėje melsdavosi Horui- sakalui  tie, kuriems reikdavo nusiraminimo  ir pakylėjimo po aktyvių veiksmų, agresijos priepuolių, o dešinėje pusėje melsdavosi Sbekui-krokodilui  tie, kuriems reikėdavo susiaktyvinti  kovoje už būvį .

 Visos Tauro epochos šventyklos ypatingai susietos su Žemės energetika. Galima teigti, jog tuomet buvo statomos eko-šventyklos, kurios nepažeidė  Žemės visumos, natūraliai derėjo su mūsų planeta  ir Visata.  Tauro epochoje  žmogus  kasdienybėje derinosi prie žvaigždžių.    

 Žinių apie tai, kaip  dolmenų šventvietėse  vykdavo apeigos, nėra. Jos net negalėjo būti išsaugotos. Juk krikščionybė naikino visus prieš tai buvusius pėdsakus, kurie siejosi su kitais tikėjimais, šventyklomis ar pan. Nėra raštijos paminklų, bet yra išlikusios žymės: įvairios runos, ženklai, piktogramos, hieroglifai ant dolmenų, kuriuos tyrinėja mokslininkai ir bando suprasti, kas ten yra parašyta.  

 

KOrėjos dolmenas  ( foto iš interneto)

Kaip veikia dolmenas?

Šiuo metu visos sakralios apeigos tradiciškai vyksta bažnyčiose.  Beje, jų akmeniniai statiniai  tęsia dolmenų  tradicijas. Tačiau  naujoje epochoje  apeigos yra žymiai stipresnės, kai vyksta lauke, ypatingose alkavietėse, kurias  žinojo protėviai.   Sąmoningas apsilankymas  šventvietėse su dolmenais gali daug ką pakeisti žmogaus gyvenime.  Tarkime, apvalyti  nuo primestų aplinkos, įtakingų žmonių, tėvų   nuostatų, programų,  atitokti nuo informacijos srautų, susikoncentruoti.  Žmogus  gali grįžti į save, prisiminti savo  dangiškąją paskirtį,  atgaivinti  prigimtinius gebėjimus.  Pabuvus,  nuoširdžiai pameditavus prie dolmenų po kažkiek laiko žmogaus gyvenime prasideda pokyčiai.

Dolmenai,  kaip ir dideli  apeiginiai rieduliai ,  alkakmeniai  -labai stipri priemonė, jei išmanai, kaip  su jai sąveikauti. Žmogus gali naudoti  įvairius būdus bendrauti  su Dievais.  Ir tos šventos vietos, kuriose yra dolmenų,  yra išskirtinės, mat senovės žyniai jas parinko pagal žvaigždių išsidėstymą, pagal Žemės  magnetinių laukų susikirtimo taškus. Dolmenų grupės yra tam tikroje energetinėje zonoje , į kurią atėjus tam tikru laiku galima gauti atsakymus į iškilusius klausimus. Akmuo tampa kaip akistata, laidininkas su dievais. Prietaisais nustatyta, kad uždarytame aklinai dolmene dešimteriopai stipriau, nei tikrovėje,  žmogų veikia žemųjų dažnių vibracijos. 

Stounhedže, 2011 m birželis

Ar visi gali pajusti dolmeno galią?

Ne visi. Yra  daug skeptikų,  kurie į aplinką žiūri per išankstinių  žinojimų filtrus: statistikos, dėsningumų, taisyklių, žinynų. Dėl to energetinė sąveika su vieta, energetiniai virsmai tokiems žmonėms neįmanomi. Žmogus, kuris įeina į sakralią  zoną, bet nėra jai pagarbiai  atsivėręs, nieko nepajus neišgyvens .  Jei žmogus nejaučia savo kūno energetikos, niekada nepatirs dolmeno galių  ir tik kaip turistas pažiūrės į istorinį  akmenį miške.  

Kaip pajusti dolmeno galią?

 Žmogus turi save labai gerai pažinoti ir žinoti, kas jam gyvenime trukdo, slegia, nepaleidžia. Per meditacijas prie dolmenų galima  išsilaisvinti  iš engiančių santykių,  priklaus darbo, žalingų įpročių . Tokią „atsikratymo“ apeigą  labai gerai atlikti prie  britų  dolmenų  Svarstyklių periode.  Skirtinguose kraštuose šventakmenių galios metų bėgyje skirtingai kinta pagal Saulės ciklą    

 Prieiti prie Stounhedžo  dolmenų  negalima, reikia aplink juos  eiti per didelį atstumą . Tačiau galima nuvažiuoti į  gretimą Eivburį ,  kur yra megalitinių šventyklų kompleksas su mistine stačia  Silbury kalva, primenančia  Egipto piramides. Įdomu ir tai, kad  Eivbyryje  rasta viena iš seniausių ( 10 000 metų pr.Kristų) kapaviečių. Eiburis pagal energetinį poveikį yra  nepalyginamai  stipresnis nei Stounhedžas.   

Didelį įspūdį paliko ir Olandijos dolmenai Drenthe. Jie teikia šeimai gerovę: atsiranda pinigai įsigyti būstui, daiktams, komfortui. Per  šiuos dolmenus galima atrasti šeimyninę laimę.  Tačiau mainais  galimi postų, pozicijų  praradimai, karjeros kryčiai.  Gamtoje  galioja  žinomas fizikinis energijos tvermės dėsnis: gaudami  lygiai tiek pat  kažko netenkame. Gamta, kaip Visatos dalis,  neduoda dykai.  

Prancūzijoje XIX a. buvo žinoma, kad moterys, norėdamos pastoti, tam tikromis dienomis eidavo prie vieno iš dolmenų ir nuo jo slidinėjo, čiuožė.

Kartais moteris, negalinti pastoti, viena pati gali nukeliauti į šventvietę tinkamu laiku ir prašyti dolmeno. Prašoma ne akmens. Akmuo tėra informacijos laidininkas, laiko greitintuvas, tarsi portalas, siejantis mus su aukštesnėmis sąmonėmis. (...)

 Nuotr: prie atkasamų ežere  gigantiškų dolmenų Kinijoje ( Huanšanio kalnuose), 2008 m balandis  

Ką turėtų žinoti žmogus, einantis prie dolmenų?

Klasikiniai namelio formos dolmenai – tolimuose kraštuose. Galima sėmingai lankytis ir prie didelių  akmenynų ypatingose geozonose.   Lietuvoje  Karklėje, Olando kepurės apačioje,  yra   paveikūs, stiprūs  akmenys. Ten nebuvo atliekama jokių apeigų, tačiau šiuos akmenis  įdvasino pati gamta ,  vakariausias iškyšulys, jūros srovių susikirtimai . Tačiau jei žmogus nuvažiuos ten šiaip,  kažko ieškodamas, nieko neišeis. Tai turi būti sąmoningas, kryptingas veiksmas, atliekamas  pavieniui, o ne būriais. Didelė klaida- akmenį sudievinti. Sakralus akmuo- tik ypatinga vieta, žemės taškas, kurią žinojo  ir įdvasino protėviai.  

Britiškų , kaip ir Latvijos, dolmenų   energetika yra labai stipri. Dėl to eiti į aktyvią sąveiką,  bendravimą, prašymą su jais nepatarčiau žmonėms, kuriuos gąsdina gyvenimo lūžiai. Mat pokyčių virtinė gali būti tokia nuožmi, jog žmogus gali palūžti. Praktikos  prie dolmenų  skirtos žmonėms, kurie susivaldo, yra ganėtinai nepriklausomo mąstymo,  emociškai stabilūs,  nebijo gyvenimo iššūkių, žino, ko nori . Silpnesniems  labiau tinka pažindintis su dolmėnų galiomis per vedlius – stalkerius.

Eiti prie dolmeno nepasiruošus  yra gana pavojinga.  Niekada nežinai, ką jis  paims, o ką gausi. Dolmenai nėra vienodi, jų poveikis labai skirtingas. Energetiškai kinų dolmenai labai šilti. O latviški- šalti. Pastarieji labai rizikingi. Nesiūlyčiau važiuoti prie jų nepasiruošusiems žmonėms. Jie gali įsukti mirties grandinę.

Dolmenui turėtų būti jaučiama didžiulė pagarba. Mes nežinome, ar ten yra dvasių buveinė , ar ten yra portalas, mus jungiantis su aukštybėmis.

Sąveikaujant su dolmenais žmogaus prašymai turi būti motyvuoti, vidiniai: padėk rasti sprendimą,  parodyk kelią, paimk iš manęs tai, pastūmėk į atgimią. Viskas, kas vyksta sakralaus ir asmeniška, turi būti ne vieša, neišsakyta, o giliai žmogaus viduje, išlaikyta paslaptyje. Beje, negatyvu persunkti žmonės šalia dolmenų  prastai jaučiasi, gali net prarasti sąmonę, bujoti.  Dolmenai nėra magija. Per dolmenus nenorima niekam pakenkti, tiesiog vyksta žmogaus darbas su savimi ypatingoje ,  proamžiuose įšventintoje vietoje.  Tai – viena iš naujų sakralumo apraiškų.  Dolmenas gai padėti giliau pažinti save, praplėsti sąmonės  ir pasaulėvokos ribas.

Ant Olandijos dolmeno Van Gogo gimtinėje , 2013 lapkritis

Ar Lietuvoje yra dolmenų?

Tipinės formos  dolmeną Lietuvoje mačiau vieną kartą- Reškutėnuose (Švenčionių raj.)  kraštotyros muziejuje žiūrinėdama  archeologinių kasinėjimų prie Kretuonykščio ežero nuotraukas. Vienoje nuotraukoje pamačiau atkastą tikrą dolmeną. Trijų akmenų statinys buvo nufotografuotas ir vėl užkastas. Archeologai jį pavadino senovinės kapavietės dalimi.  Įtariu, kad tokių užkastų dolmenų yra labai daug, nes trukdė žemdirbystei.

Kalbant apie didžiulius  riedulius, tokius kaip Puntuko akmuo, negalima jų vadinti dolmenais. Tokie akmenys nebuvo teritorijoje, kurioje vyko apeigos: specialioje alkavietėje ar kapinyne.  Lietuvių tautosakoje akmeniui skirta labai daug vietos. Tai yra ne šiaip sau pasakos, bet susietos su didelių akmenų apeigine reikšme.

Lopaičiuose  ( Rietavo sav.)  tyrinėjau  akmenį, kuris yra pažymėtas  Neptūno energija. Tačiau jis nėra tipinis dolmenas, kaip dauguma mano.  Greičiau  tai tėra dalis senovinės šventvietės, kuriose vyko apeigos.  Latvijoje, Puokainių miške esančių alkakmenių  irgi negalima vadinti dolmenais dėl to, kad jie nėra dolmenams įprastos formos. Nors ten protėviai vykdė tikėjimo apeigas.

Lietuviški alkakmeniai ir kiti megalitai  man patinka ir brangūs  tuo,jog   meditacijose  atveria  sakraliausias žinias  ir  nežinomas Gamtos paslaptis .  Tai labai vertingos žinios. Lietuva tiems, kas ieško,  yra dvasingumo pažinimo žemė.  Galbūt netgi stipresnė nei Indija.