Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2016-06-06

2016 m rugsėjo užtemimas : klaidų taisymas po nuostolių, neaiškumų ir nusivylimų

2016 rugsėjo  1d.  11:02  Vilniaus laiku  vyks  žiedinis Saulės užtemimas 9  Mergelės laipsnyje. Lietuvoje , kaip ir visame Šiaurės pusrutulyje, jis nesimatys. Matysis  Afrikoje ( Gabone, Konge, Tanzanijoje, Mozambike) , Madagaskaro saloje, Indijos vandenyne.   

Užtemimas stipriau pasireiškia įvairiais gamtiniais  ir socialiniais  kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės  užtemimo „šešėlis”..    

2016 rugsėjo  užtemimo poveikio, įtakų periodas : nuo  2016  balandžio iki   2017 vasario.   Apogėjaus, stipriausių apraiškų taškas (viršūnė) ,balandį prasidėjusių procesų ir aplinkybių pikai, lemtingi individualūs sprendimai  daromi  – 2016 rugpjūtį- rugsėjo pirmoje pusėje.

 Užtemimo saroso serija: 19 N. Nueinančio (kovo)ir ateinančio(rugsėjo)  užtemimo energijos (jos kuria aplinkybes ir sąmonės fiksacines temas) persipina.Nueinančiojo temos ir aplinkybės pamažu gęsta, ateinančio įsivyrauja, stiprėja. Lūžio taškas – birželio 5d., kai pasyvumus, nostalgijas ir  graudžius atsisvekinimus, atsigręžimą į praeitį ir neaiškumus, pagrįstus tikėjimu,nepagrįstais lūkesčiais ir A.Tapino  frontaliai skleidžiamomis  antipilietiškomis utopijomis,  keičia veiklumas ir racionalūs, socialūs veiksmai , sveiko ir žemiško proto balsas, svajonės pradedamos įgyvendinti. Skaičiai  ir reitingai, daiktinė tikrovė,KONKRETIKA  prablaivina, nuleidžia ant žemės,išsklaido iliuzijas, pramanus ir klaidingus lūkesčius, šmeižtus ir nepagrįstus įsivaizdavimus. „ YRA KAIP YRA ir KAŽKĄ REIKIA DARYTI, KAD BŪTŲ GERIAU “ tampa svarbiau, negu „KAIP TAU ATRODO ? KAIP TU TIKĖJAISI? REIKIA PASIKLIAUTI DIEVO VALIA ir fatališkai LAUKTI“.

Visuose lygmenyse siekiama tikslumo, tobulumo, TAISOMOS KLAIDOS, atsižvelgiant į kritiką, konfliktus ir socialinių paslaugų reitingus,  daromi patikslinimai, viskas perskaičiuojama, perplanuojama pagal turimus išteklius ir pajėgumus, pagal esaties duomenis,  maksimaliai realistiškai ir pragmatiškai. Padidėja poreikis kvalifkuotų atlikėjų, specialistų, visi atšlyja nuo tų, kurie uždirbinėjo  įvaizdžiais / pramanais/ falsifikatais, pardavinėjo pasakas ir vizijas.    

Saulės užtemimai veikia visų, BE IŠIMTIES, žmonių sąmonę. Joje įvyksta tam tikri virsmai,  pasilieka stiprūs įspraudai  (inprintai),  sutikus užtemimo metu reikšminius, lemtingus  žmones. Jie  įtraukia į reikšminius, turinčius ilgalaikes pasekmes  santykius ar įvykius. Žmogaus sąmonė  gauna impulsą plėtotis  nauja kryptimi.  Užtemimo periodo ribose  gyvenama normaliai,  nekreipiant dėmesio į  įvairių astrologinių mokyklų gąsdinimus. Užtemimai vyksta reguliariai, reikia mokytis kūrybingai sąveikauti su jų energijomis,  vedančiomis į sąmonės  plėtrą  (sąmoningėjimą) ir dvasinį augimą.  Pavojinga, fatališka  tik pati  Užtemimo diena, kai Saulę (žmogaus  sąmonę, dvasią, valią) užtemdo Mėnulis (instinktai, biologija,baimės, praeities komforto trauka ). Tą dieną reikėtų vengti  naujų kontaktų ir spontaniškų veiksmų, mat jie turės neatšaukiamas pasekmes.       

Artėjančio užtemimo simbolika pagal Redjarą: “ Šiuolaikinis dailininkas-ekspresionistas tapo keistą, neįprastą  paveikslą.”      

Kolektyvinė sąmonė  išgyvens  pozityvius energetinius virsmus, kurie  verčiami į senąją psichologijos prokalbę kaip : “Kiekviena individuali siela, nepaveikta kolektyvinių ir masinių vertybių bei standartų, gauna šansą  atrasti savo originalumą, net genialumą. Visiškai netradicinė, netikėta, spontaniška duotybių ir gebėjimų saviraiška.”   

Australės astrologės B.Bredi  interpretacija  (papildyta mano  pastebėjimais )šios serijos užtemimams:”Ima dominuoti sveikas protas, praktinis realizmas, aplinkybės įžemina, nuleidžia ant žemės, prablaivina.Žmogui tarsi nukrenta rožiniai akniai, jis praregi ir  racionaliai, maksimaliai OBJEJKTYVIAI (realistiškai)  suvokia  tam tikrą situaciją , reiškinį ar santykius tokius, kokie jie yra žemiškame, daiktiniame , socialiniame pavidale,o  ne kokiais juos įsivaizdavo, apipynė utopinais, fantastiniais, antgamtiniais  vaizdiniais ar perdėm fantasmagoriniais lūkesčiais. Per išsamią savityrą  ar aplinkos reškinių ištyrimą, per praktinius darbus suvokiamos konstruktyvios tiesos, socialinių ir asmeninio gyvenimo reiškinių priežastingumas, esatyje vyraujantys dėsningumai .”                   

     Tapatūs pokyčiai ir  juos  lydinčios aplinkybės  dėliojosi, vyko cikliškai: 1961, 1979, 1997 rudenį.  

Saulės užtemimai vyksta poromis su Mėnulio. Mėnulio užtemimas vyks  rugsėjo 28 d 04:48  Avino  ženklo 5 laipsnyje .                                                                                                                    

 Daugumai Lietuvoje vadovų,  profesinių ir gyvenimo orientyrų, pareigybių kaita,  nauji siekiai ir ambicijos, taip pat  iš valdžios ar autoritetų gauti stiprūs impulsai ( nebūtinai malonūs ) vers kažko mokytis, įgyti praktinių įgūdžių, tobulinti bendravimą, sutvarkyti/supaprastinti  IT priemones ir automobilius, susisiekimą, logistiką ir rinkodarą, kreiptis į ekspertus ir specalistus,  konkrečiai užsiimti švietimo reikalais, tobulinti bendravimą ir ryšius.

Pvz: mergeliškai kruopščiai, renkuosi funkcionalų, patogų, kupo pigresnį  naują dviratį, kuris tiktų ir Šalčios bekelei, ir pasivažinėjimams pajūrio plentais, miesto gatvėmis   

Rekomenduojami filmai į šio Užtemimo temą:

Karo ragana (War Witch, rež.Kim Nguyen, Kanada,2012)

Dviratininkas.(  rež.  M, Makbalbaf, Iranas,1998)

Dangaus vaikai ( rež. M. Madžidi, Iranas , 1997)

Žaltys ir Vaivorykštė (rež. Wes Kraven, JAV, 1988)

Užrakinta šalis ( Closet Land, rež.R. Bhardvage,  JAV,1991)

Camino ( rež.Ch. Fesser, Ispanija, 2008)

Demolition  ( rež. J.M. Valee,JAV, 2015)

Į pietus (  Vers le sud,rež. L. Cante, Kanada, 2005)

Colonia (  rež.F. Gallenberger, 2015, Vokietija)    

    Šio užtemimo metu energetiškai teisinga elgtis : 

Vadovautis skaičiais, faktais, patikrintais duomenimis, o ne prielaidomis ir aklais tikėjimais, tuščiais pažadais. Ne laukti keptų karvelių, o eiti ir gamintis tai, kas tinka iš to, ką galite gauti čia ir dabar. Ieškoti patogesnių, kuo realistiškesnių,praktiškai išpildomų variantų reikaluose, kurie klimpsta ar atima perdaug sveikatos.  APSIKUOPTI ir APSIŠVARINTI, susitvarkyti socialinių garantijų popierius, kreiptis dėl pašalpų,išmokų. Draustis ar pasirūpinti paveldu, bendru turtu, pensijomis.  Apkarpyti smarkiai poreikius ir apetitus.Turėti taktinį pirmaeilių veiksmų planelį, neišduodant strateginių tikslų. Derintis, taikytis prie gyvenimo REALIJŲ, nusileisti iš rožinių debesų ant Žemės, pereiti nuo tuščių svaičiojimų  ir pasyvaus laukimo prie konkrečių, praktiškų veiksmų. Paversti SVAJONES realiais pasiekimais, rezultatais. KAŽKĄ realiai keisti, PERTVARKYTI   ir daryti vardan – meilės, pajamų šaltinių, vertybių išsaugojimo, bėgant nuo pasyvumo, baugių sapnų ir nuojautų į konkretų veiksmą. Reitinguoti užduotis pagal jų pirmaeilę svarbą. KUO tiksliau apibrėžti ir sukonkretinti poreikius, bendrą biudžetą. Analizuoti aplinkybes, veikti tik apskaičiavus visus pliusus ir minusus. NETIKĖTI NIEKUO AKLAI, pasitikslinti  naujus ryšius ir kontaktus, kiek jie ŠVARŪS ir PATIKIMI.  Visame kame laikytis  MORALĖS ir SAIKO, savo pačių ar grupės  priimtų taisyklių, neperžengti moralės ir etikos normų.  PAPRASTINTI ir OPTIMIZUOTI viską, kas trukdo  psichologinę ramybę  ir trukdo atskleisti pilnutinai  gėbėjimus.         

 

Galimi įvykiai  ir procesai pasaulyje:

 • Politinės krizės, kurias įvairios šal;ys sprės skirtingai. Vienos – paprastions verslo są;lygaos, kitos ( A.Butkevičiaus valdomos) kels mokesčius ar siundys ant visų mokestines prievaizdų struktūras. Teisinga – kuo labiau paprastinti verslo sąlygas, peržiūrėti mokestinę politiką.
 • .Kriminalinių  ir teroristinių struktūrų suaktyvejimas, verbuojant į jas jaunimą, vaikus. Smulkūs apiplėšimai ir vagystės. Priešnuodis tam – MOTERYS MOTERYS  MOTERYS, jų intuicija, solidarumas, taikos siekiai, pasišventimas vertybėms . Pvz: herojė Viktorija Jankauskaitė, kuri  nepabijojo  viešai liudyti dėl Ugnės Rukuižaitės , kuri rasta negyva Varėnoje. Priešnuodis ir – BANKAI bei  manevringi, talentingi EKONOMISTAI,  SUPRATINGI PARDAVĖJAI , suvokiantys, jog  dauguma grobimų ir apiplėšimų, karinių konfiktų  bus tik tik todėl, jog  dalis bedarbių  žmonių  NETURI KĄ VALGYTI ir už KĄ  APSIRENGTI. Lanksti kainų politika mažina krizę. Mus gelbėja  vokiečių verslas, LIDL atėjimas į užkeltų kainų rinką, kurioje  dauguma yra nelasivi, nes jų  žūtbūtiniai poreikiai per menką perkamąją galią buvo apriboti.

 Sustiprėja  visų žmonių verslumas, apskaita, taupumas, kuklumas, racionalumas, priekabumas viskam, kas neaitinka realaus turinio, kas neturi profesionalių įgūdžių ir patirties, padidėja ekpertų ir technologiškų profesionalų  paklausa, mažiau žiūrima autoriteto ir kitų nuomonės, o renkamasi tikslingai tai, kas  maksimaliai funkcionalu, ko tikrai reikia.   

 • Daug įvairių, smulkių, lokalių  ( ne plataus masto) gamtinių  ir technogeninių/ gamybinių  avarijų, smulkių eko-katastrofų.Padaugėja smulkių nelamingų atsitikimų, nelaimių,  traumų, technoavarijų.    
 • Atsiranda daug smulkių, mozaikinių  karo židinių, visose šalyse   pagal turimus išteklius plėtojama karo pramonė ir karinės struktūros ( tą varžyti gali lėšų stygius, menki ekonom. Pajėgumai, krikščioniški , atgyvenę atsukto žando idealai ), vyksta mikro kariniai incidentai. JUngiasi  į blokus karinės struktūros ( NATO susitikimas Varšuvoje, Švedijos sutartis su NATO  ).   
 • Suaktyvėja, tikslingiau  ir  praktiškiau veikia, tampa pasklausesni kaip niekad, turi daugiau darbo  draudikai,  sponsoriai ( rėmėjai), finansiniai fondai,  investicinės bendrovės, apsaugos ir audito firmos . 
 • Daugiau įtakų turi, aktyviau ir tikslingiau reiškiasi aplinkosaugininkai, atliekų valymo ekspertai. Gali būti statoma daugiau atliekų valymo įrenginių, steigtis aplinkosaugos įstaigų   
 • Suaktyvėja,  išpopuliarėja, plečia  įtakas ,vienijasi, tampa žymiai paklausesni  psichiatrai ir psichoterapeutai ( ne psichologai)
 • Daugiau darbo turi chirurgai, reanimatologai ir narkologai, išblaivintojai ir visų lygių gelbėjimo tarnybos.
 •  Suaktyvėja, daro didesnes įtakas, plačiau reiškiasi VMI, antstoliai  įvairių lygių kontrolieriai, bet  nėra pajėgūs  pasipriešinti, sutvarkyti chaotiškus finansinius procesus.      
 • Savižudybių ir kriminalinių nusikaltimų, banditizmo ir mirtingumo bumas. Lavoninės dirba pilnu pajėgumu. Bet ir išaiškinami iki smulkmenų seni  kriminaliniai nusikaltimai, demaskuojami  žudikai, surandami paslėpti lavonai, Detektyvams kaip niekad sekasi, niekas šiuo periodu neįstengs jų apgauti.  
 • Padidėja susidomėjimas seksu – apie jį daugiau, nei bet kada rašoma, tobulinamos sekso technikos, atsikratoma seks. kompleksų. Seksualinė trauka, skolos ar bendri finansai  šiuo metu  poriniuose ryšiuose yra aktualesni nei jausmai ar didžioji meilė.    
 •  Padaugėja psichopatų – keistai besielgiančių asmenų -  su elgesio sutrikimais, su  įvairiomis psichopatologijomis, pavojingų visuomenei, ypač moterims.  Padaugėja smurto, barnių ir pykčių arba dėl skurdo, nepakeliamų paskolų arba dėl  užveržtų  libidinių energijų  - davatkos ir moralistai  bujoja, siautėja, pamokslauja, klatina, smerkia  vietoj to, kad  susireguliuotų libidus, išsiaiškintų savo seks. orientacijas. .

 

Lietuvoje

Užtemimo energijų nešėjai – asmenys, gimę po Mergelės ženklu, arba su ASC, dominuojančiomis planetomis,su  planetų sankaupa (steliumu) Mergelės ženkle . JIe  užtemimo  aprėpties periodu  veikia kaip sanitarai ar  Neo-kariai iš filmo Matrica ,  VISUS   OBJEKTYVIAI VERTINA, REMIA, SPONSORIAUJA,  kritikuoja, bara, tarkuoja,  patarinėja,gelbėja,  baksnoja į netvarką ir klaidas, rodo išeitis, pastūmėja augimo pokyčiams ir virsmams, atsiskyrimams ir pertvarkoms, psichologiškai ir finansiškai gelbėja, apjungia veiksnias grupes greitesniems pasiekimams, ištraukia iš chaoso ir beviltiškumo,

Užtemimo įtakas  labiau pajus Dvyniai, gimę 06/6-17dd ( įvykiai ir  paskaičiuoti sprendimai, susiję su būstu,turtu, ind. verslu, šeima), Žuvys, gimusios 03/6-17 ( santuoka arba skyrybos, konkurencija, kažkieno priešiškumas arba realistiškos sąjungos,  įtampos viešryšiuose), Šauliai, gimę  12/8-19 ( karjera, profesija, reputacija – čia svarbūs įvykiai, reikalaujantys šalto kalkuliavimo ir pasitaisymo)        

TIK LIETUVOJE 

Po  šaltokomis, realistiškomis,  pragmatinėmis, kritiškomis, bet ir geradariškomis, gelbėjančiomis  šio užtemino energijomis pataiko visa žiniasklaida, švietimo sistema, rinkodara, IT ir transporto sektorius, rašytojai, pedagogai vertėjai ir komersantai. Galimos reikšmingos netektys ( Saulės užtemo) jų gretose.     

Apytiksliai šio užtemimo aplinkybių kontūrai:Suaktyvėja visuomenininkai, politikai , bendruomenininkai, rinkodarininkai, rašytojai, pedagogai, TV darbuotojai.

Įvykiai šalies mastu:

Dominuoja politinės aktualijos, skyla/jungiasi/tarpusavyje/kariauja/sudera/ steigiasi naujos partijos/draugijos/.Vyksta  vadovų ir lyderių kaita/ arba vadovai keičia kryptis dėl pragmatinio intereso.Atsiranda daug naujų, įtakingesnių ir simpatiškesnių, protingesnių ir asmenybiškesnių  politikų/visuomenininkų/ bendruomenininkų/ astrologų/advokatų/ televizijos veidų ir laidų. STT, VSD ir prokuratūra išgrynina politiką nuo nešvarių pinigų.Krenta kainos, bet ir bendri  pardavimai, pirkimai.Šturmuojamos, atakuojamos populiarios  parduotuvės, maisto įstaigos , gamintojai , maisto pramonės darbuotojai( ten daugiau traumų, depresijų, konfliktų).Steigiami nauji  smulkūs, bet vertingi švietimo taškai, žiniasklaidos priemonės. Pedagogai/rašytojai/žurnalistai/mediatoriai  vienijasi, daro dideles įtakas politikai, bendruomenėms, kuria ir įgyvendina realistiškus planus ir projektus. Į TV ateina nauji žmonės, reikšmingos  ir tikslios TV kadrų bei laidų rotacijos. Vyksta daug elito sambūrių, kuriuose atsiranda naujų protingų veidų ir labai gražių moterų. Kaip ant mielių išbujoja jaunimo alkoholizmas/priklausomybės/depresijos/ sektantizmas/fanatizmas.Didėja laipsniškai valstybės biudžetas, plėtojasi sėkmingai  perspektyvūs verslai, kurių tikslas nėra vien greitas preikių prastūmimas be kokybės.Jungiasi ir diegia naujas, gyvenimiškesnes programas aukštosios. Padaugėja kadrų ministerijose, akademiniuose sluoksniuose. Uždaromi, stagnuoja sveikatos punktai dėl finansinių priežasčių ar sovietinės , ydingos planavimo sistemos.

Įvykiai  ir procesai kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenime:

Gimsta naujos vertingos draugystės, daug susitikimų/pokalbių/ateities planų  su ištikimais ir naujais draugais . Gražios , vertingos, pažintinės kelionės sekant VIP’ų ir draugų pakvietimais, patarimais.  Kuriama aibė planų ir projektų, paliekant tik tuos, kurie praktiškai įgyvendinami. Patiriami finansiniai sunkumai dėl sveikatos/paslaugų teikėjų naglumo/pareigūnų antpuolių/kolegų ar užsakovų  jungtinio spaudimo. Komunikacinių tinklų/žurnalistų/ kelių policijos atstovų/medikų/paslaugų teikėjų agresyvūs lindimai į lietuvio vartotojo piniginę ( pvz. 15 min akiplėšiškas  pasipinigavimas šaudant į vartotojo akiplotį grasinamomis užsklandomis). Konfliktai ar karminiai įvykiai santykiuose su mama. Mamos serga, jas užpuola,ant jų  rėkia ir  daro joms spaudimą medikai/policininkai/  valstybės tarnautojai/ paslaugų teikėjai/Ego –Forte   ir kitų sporto klubų brutalūs darbuotojai.

Atsakingų, drausmingų mamų ir individualistų, neprognozuojamų, eksperimentuojančių, lasivamanių tėčių konfliktai. Tėčiai nesilaiko finansinių susitarimų, o mamos vėluoja, nepasiveja tėčių progreso/spartos  gyvensenoje ir buityje. Šeimos aktyviai keičia gyvenseną į modernesnę, bet tą stabdo įšaldyti atlygiai, konservatyvios vertybės. Paūmėja chroniškos ligos ( klubo sąnariai, kaulai ir dantys, klausa ir virškinimas). Dažnos traumos su kaulų lūžiais, kritimais buityje ir gamyboje, virtuvėje ir sode. Aistringi konfiktai, muštynės ar nuomonių sankirtos  porose dėl skirtingų norų/finansų/vertybių/maisto.  Daugumoje porų – atšalimai, sąstingiai, jas palaiko bendras turtas/naujovės gyvensenoje/sportas.  Didelės išlaidos  dėl naminių gyvūnų/darbininkų chaltūros. Santaupų augimas, sėkmingos investicijos ir paskolos.Perkami  didesni kompai/automobiliai/ IT priemonės/išmanūs/ komp. programos, investuojama į mokslus, ryšius, transportą.   

Reikia saugoti vaikus nuo ligų/avarijų/smurto mokyklose/ profesinių pasirinkimų klaidų. Reikia rūpintis sveikata ir  kontroliuoti mitybą. Karjeros pasiūlymuose ir pasirinkimuose reikia kuo pragmatiškiau pasiskaičiuoti naudą,tikslingumą.           

 Užtemimo veikiantys asmenys, energijų nešėjai ( tik Lietuvos padangėje), Zodiako SAULĖS ( ne ASC )ženklai  :

Užtemimo žvaigždinis piešinys yra ypatingai, aštrus, kampuotas, su ryškiu T-kvadratu. Susidurs kiekviename žingsnyje Mergelės ( praktinis, konkretus protas ir faktai,  nuogas išskaičiavimas ir nauda) su Žuvimis ( idealai, tikėjimai, vertybės, gailestingumas, besąlygiška meilėi) ir Šauliais ( propaganda, grupių interesai, popsas).   

Mergelės. Vyresnio amžiaus ( 46-58mm) ar populiarios, elitinės  bus visuotinės sėkmės laidininkai ir vedliai, mokytojai ir patarėjai, plėtros įvykių stimuliatoriai ir sumanytojai..Stimuliuos mokslų, pažinimo,  kontaktų tikslesnę eigą, suves, pamokys, paaiškins, parodys, tačiau jų itin reikalingas, savalaikes  įtakas ir  bendrijoms naudingą plėtrą gesins meilės/vaikų klampūs reikalai, priklausomybės ar netikėliai kolegos, praeities finansinė karma,skolos ir turto, šeimos įsipareigojimai.

24-35mm Mergelės bus daugumos tikslų, karjeros,reputacijos, iškilimo ar nuokryčio LĖMĖJOS.

Įvairaus amžiaus Mergelės, ypač  šeimyninės moterys,   geranoriškai  ragins  visus patikslinti , aiškiau apsibrėžti profesinius reikalus, pareigybes, socialinę reputaciją, rasti ilgalaikius  didensius pajamų šaltinius ir dvasinio peno išteklius, patarinės, kaip pasiekti socialinę plėtrą ir augimą, išeiti į gerovės kelią  

Svarstyklės. Svarstyklėms teks itin reikšmingas vaidmuo po Lietuvos dangumi. Jų DRAUGIŠKA nuomonė ir vertinimai bus ypač paklausūs, kurs orą ir politiką bendrijose, politinėse struktūrose, draugijose, įtakos politinius procesus ir mąstymą, laiką, pasaulėžiūrą, ateitį ir pasirinkimus. DRAUGAUKIT, DISKUTUOKIT, KAUKITĖS  su SVARSTYKLĖMIS, ir šio užtemimo aplinkybėse neprapulsite, greitai išeisite į sėkmę, susivoksite, kaip teisiškai ir moraliai apsispręsti, pasielgti. Net oponavimas Svarstyklėms  pritrauks sėkmę ir populiarumą.  

Ožiaragiai. JIems tenka  rinkodarininkų ir ryšininkų, finansų ieškotojų ir tarpininkų,  atsakingų mediatorių ,informatorių, patarėjų ir mokytojų  vaidmuo. Patarimais ir ryšiais padės  ir parodys, kaip praktiškai realizuoti idealus ir svajones, palaikys profus ir kvalifikuotus vadovus, visuomenininkus,profesionalius, lyderius. Tačiau stabdys,blokuos pažangų jaunimą, ignoruos ar gesins inovacijas bei avangardą, trukdys šeimų atgimimui ir vienybei. 

 Avinai. Jie  aktyviai, atvirai skleis pozityvą darbe ir gyvensenoje, palaikys aktyvius kolegas, bet  ir kirs kitiems per kišenę,jauks ekonomikas ir biudžetus, puldinės rimtuoles  buhalteres/ pardavėjus,  draskys akis jautriiems, dvasingiems menininkams, neleis prasimaitinti, atitrauks nuo finansų, kirs per kišenę ir  tikruosius gebėjimus dėl popso, dėl greito populiarumo darbe.

    Žuvys. Atstovaus gryną meną ir bus daugumos mūzos, numylėtinės, reklamos įrankiai, talentų gerbėjos ir maitintojos. Tačiau šiame užtemime jų vaidmuo ypatingai klaidus, kaip Ivanų Susaninų. Savo utopijomis ir susižavėjimais, įsimylėjimais,  pasakomis ir pomėgiais, idealizavimu , nesiorientavimu laike, gailestingumu  jos trikdys kitų darbo ritmą, žalos sveikatą, ardys santuokinę laimę ir viešryšius, smukdys lyderius ir vadovus, turinčius galių suvaldyti  prieštaringas aplinkybes, parodyti išeitis iš krizių.           

  Šauliai. Diktuos ir mėgins kontroliuoti finansus, ekonominę politiką,  bendras vertybes, pardavimus, moterų ir motinų elgesį.  Realiai veiks kaip  agresyvūs ,senamadioški,  hyperkonservatyvūs visuotiniai stabžiai, trukdys politinių ir bendruomeninių krizių greitam sprendimui, išrišimui, konfliktuos su profais, puls ir tuos, kurie gali, ir tuos, kurie yra pasyvūs, nenori nieko daryti, o plaukia pasroviui, blokuos pajamas, atlygių didėjimą,  hyperaktyviai skleis pasenusias ir nesavalaikes tiesas. Šauliams šiame užtemime klius ir didelė doze kritikos, ir baudavimai dėl praeities, juos skandins finansiniai lūkesčiai ir  neskaidrūs finansiniai saitai, motinystės įsipareigojimai.Šauliai  žlugdys karjeras,  šiam laikmečiui  tinkamus  vadovus, lyderius, puldinės menininkus ir idealistinį, patriotinį  jaunimą, ardys meilės poras, gadins šventes ir laisvalaikį, reklamines kampanijas drambliškais finansiniais reikalavimais ar užsispyrimais. Kelmai, ašakai, sumedėję stulpai, užtvaros ir žmoniškumui, ir augimui, iškilimui , valstybingumui, pikti regresoriai  – štai tokį bjauroką  vaidmenį Šauliams  šįsyk suteiks žvaigždės.Su jais konfrontuodami kils , išsigrynins moralesni, profesionalesni lyderiai, vadovai.                                    

       Užtemimo energijų poveikis ASC ženklams  

Avino ASC . Plius : veiklos plėtra,  nauji kolegos, daug darbų pasiūlymų,  aktyvaus sporto ar sveikesnės gyvensenos pradžios, gyvūno įsigijimas. Minus: nesklanduma darbe, kolegų kritika, sveikatos sutrikimai, traumos.  Teisinga: lįsti iš šešėlio, miglų, užribių, klaidų, priklausomybių į konstruktyvią veiklą.      

Tauras ASC. Plius -  vaiko gimimas, įsimylėjimas, ilgalaikis širdies ryšys, vaiko ar vaikaičių sėkmė , nauji pomėgiai, reikšmingos šventės ,gerbėjų dėmesys  Minus: meilės kančios, vaikų nelaimės ar ligos, antireklama. Teisinga: atsikratyti falšyvų draugų ir draugijų bei pasyvaus ateities laukimo, o  užsiimti meilės, vaikų, kūrybos realiais darbais         

Dvyniai ASC. Plius – būsto ir nuosavybės įsigijimas, šeimos lizdelio sutvarkymas, tėvų parama,  teigiami  pokyčiai šeimoje. Minus: būsto praradimas, konfliktai su tėvais, mirtys šeimoje, giminėje, daugiau  artimųjų laidotuvių.Teisinga: liautis kurti utopijas ir aklai tikėti vadovais bei lemtimi, metas susitvarkyti būsto, pastogės reikalus.         

 Vėžys ASC. Plius –naudingos pažintys,  daug kontaktų ir pokalbių, sunkūs, bet sėkmingi mokslai,  kasdienių rūpesčių ir popierizmo antplūdis, parašomos vertingos knygos/straipsniai. Minus -  padidintas avaringumas, kažkas žiaurokai sudirba, kritikuoja mąstymą ir kalbą, automobilių ar ITgedimai, pražūtingi žodžiai. Teisinga: ištrūkti iš svajonių apie tolimas šalis , iš utopjų dėl studijų, iš guru pasakų, metas mokytis ir mokyti praktiškų  dalykų, susitavrkyti einamąsias problemas ir ryšius.

Lūtas ASC . Plius: vertingos dovanos ir pirkiniai, pajamų ir uždarbių didėjimas, susijęs su aktyvia smulkmeniška reklama,  sveikesnė mityba . Minus: mamos ligos, badas, finansinė duobė , kažkas žiauriai sudirba gebėjimus.Teisinga: ištrūkti iš skolų ir psichologinių aklaviečių, verslo ir sekso priklausomybių – užsiimti pinigų darymu, susitvarkyti finansus ir išteklius.      

Mergelė ASC. Plius –  vardo populiarinimas, asmeninės įtakos  saviškių aplinkai,  sustprėja autoritetas , patobulinamas įvaizdis, pagerėja charakteris. Minus –traumos, padidintas kritiškumas  ir bereikalinga geradarystė aplinkai, dėl ko – tam tikra izoliacija aplinkoje ir sąjungininkų išdavystės, kūno problemos,pervertinamos asmeninės galios.Teisinga: mažiau pasišvęsti aplinkai, ištrūkti iš smukdančių partnerių ar konkurentų  įtakų, užsiimti saves tobulinimu, fiziniu kūnu.   

Svarstyklės ASC. Plius – dvasinių šaltinių atradimas,  paslapčių atskleidimas, sėkmė savityroje ir antgamtinių dalykų pažinime,  sėkminga labdara ir savanoriavimai, sėkmė virtualybėje, išgražėja,  pelno sekso simbolių vardą.   Minus – praradimai, nesėkmės,  netektys, atskirtis, ligoninės, laikina izoliacija, nuovargis, situacijos, kai tenka prisitaikyti prie kitų,  pasiaukoti, sutuoktinių ligos. Teisinga : ištrūkti iš varginančių prievolių ir darbų, klampinančios gyvensenos – pailsėti, atsipūsti, išsikuopti vidinį pasaulį, užsiimti dažniau dvasinėmis pratybomis.         

Skorpionas ASC. Plius –  ilgalaikių draugysčių pradžios, dalyvavimas bendruomeninėje, politinėje veikloje, patekimas į  įdomius, įtakingus  kolektyvus,  į elitą,  romantika santuokoje. Minus: grupių ir kolektyvų kritika, kritinių  aplinkybių virtinė draugų gyvenime, planų žlugimas, sutuoktiniiai įsimyli į  kažką kitą .Teisinga: atitokti nuo meilės ir gryno meno svaigulių,laisvalaikio pomėių, aktyviau įsijungti į grupinę, kolektyvinę veiklą.         

Šaulys ASC . Plius – Dievų palaiminimas, profesinės pergalės, iškilimas, aukštesnės pareigos, lyderystė.   Minus- žiauri valdžios kritika, pareigų  ir reputacijos praradimas, sutuoktinių mirtis/ nuokryčiai karjeroje, skyrybos .Teisinga: kryptingai, pragmatiškai, švariai siekti pasirinktų tikslų, ištrūkstant iš praeities mafijinių ryšių ir klano įtakų.      

 Ožiaragis ASC –. Plius -  laimėti teismai,  sėkmė  ir pripažinimas,toli nuo namų, įspūdinga kelionė,  diplomai ,  atrandami dvasios vadovai. MInus – teisiniai keblumai, užvedamos bylos, pralaimėjimai konkursuose, rizikingos  kelionės.   Įtampos: pribrendo neišvengiami asmeninio  charakterio, įvaizdžio  pokyčiai, asm. autoritetas ir kontrolė išslįs iš rankų, galite pasijusti laikiniai vienišu samurajumi, ant kurio pečių sukrauta  nepakeliama atsakomybė už grupės, draugų , kolektyvų ateitį.Teisinga: ieškoti galimybių  ir pripažinimo kitur,kituose regionuose , kruopščiai apsiginkluoti teisinėmis priemonėmis,    

 Vandenis ASC . Reformos ir planingi pokyčiai, daromos revoliucijos, verslo pradžios, po įdirbio gaunami neblogi pelnai, atrandama  kitoniška seksualumo kokybė ir įvairovė, atsiranda rėmėjai ar investoriai, imamams teisingas kreditas,  įeinama  į bendrą fin. katilą, gaunamas pelnas ir paveldas. Minus -  verslo bankrotas,  skyrybos su kažkuo, traumos ir kažkieno ( gal uošvės ar anytos?)  psichoteroras, smurtas,  patekimas į konfliktų zonas ir mirtinai pavojingas aplinkybes, susidūrimas su magija, vagystėmis, šantažu,  kriminaliniais, kažkieno  priekabi kontrolė ir smulkūs patikrinimai, didelės  baudos.Teisinga: keistis patiems ir asm. pavyzdžiu  keisti aplinką, prašyti pagalbos, imtis realių pertvarkų, išsivaduoti iš nostalgiškų būsenų, nešvarių pinigų vilionių.      

 Žuvys ASC. Plius – santuoka,  vedybos, reikšmingos sutartys, įvairios naudingos  bei poragmatiškos sąjungos ir partnerystės , sėkmė ir populiarumas viešumoje, pergalė konkurecijoje. Minus: nesklandumai pas sutuoktinius, santuokos krizės, konkurentų pergalės  ir sėkmė, paliekant Žuvis skęsti jų tikėjimo akivaruose. Priešų ir oponentų  bjaurios, bet taiklos, objektyvios atakos.  Teisinga: atsižvelgti į aplinkos kritiką, inicijuoti bendradarbiavimą , daugiau rūpintis kitais, išeiti iš  vienatvės ar izoliacijos vienkiemių.     

               

-