Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2016-10-28

Ką Raudonasis Gaidys pagiedos 2017 m.?

 

  • Kas laukia Lietuvos ir pasaulio 2017 ( Raudonojo Gaidžio)
  • metais?
Interviu duotas žurnalui "Prie kavos" 2017 rugsėjo 20d, žurnalistei Ramunei Daugėlienei 
 

Kada prasideda Raudonojo Gaidžio metų įvykiai?

Didžiąsias pasaulinio masto aplinkybes ir permainas  lemia didžiausia Saulės sistemos planeta

– Jupiteris. Jo perėjimas į vieną ar kitą Zodiako ženklą iš esmės pakeičia visuomenės

dominantes. Jupiteris  į Svarstyklių ženklą jau perėjo 2016 m. rugsėjo mėn. pradžioje.

Kitas Jupiterio perėjimas į sekantį, Skorpiono, ženklą įvyks jau 2017 m. spalio mėn. 10 d.

Taigi, pagrindinius pokyčius, kurių galima tikėtis 2017 metais , žmonės jau pajautė

nuo 2016 m. rugsėjo vidurio. Pagal Kinų tradicijos kalendorių 2017 m. vadinami

Raudonojo Gaidžio metais. Taigi, faktiškai , ne simboliškai Raudonąją Beždžionę Raudonasis Gaidys pakeitė 2016 m. rugsėjo viduryje.

Kokių išbandymų  žmonija gali tikėtis 2017 m. ?

Tai metai, kai smarkiai užaštrėja visa, kas susiję su nelygybėmis, prieštaravimais ar teisių pažeidimais, jei jie  grindžiami teisiniais, etiniais ar religiniais įsitikinimais.

Tai-  chaoso  ir triukšmo metai, kai kils daug protestų, bus nagrinėjama  daug skandalingų teisinių bylų. Teisininkai turės išties daug darbo. Tai-teisinių, religinių ir ideologinių  karų,oponentų susidūrimų ir aštrių akistatų metai. Gyvenimo eiga primins sūpuokles ar žaisliuką lingu-lingu : aukštyn-žemyn, audringus chaoso periodus  po kompromisinių susitarimų keis ramūs štiliai.Dažnai teks rinktis iš dviejų blogybių ar lūkuriuoti dvejonėse, svarstant, ką pasirinkti. 

Šalyse, kuriose yra nežymi socialinė nelygybė ir  tvirti teisiniai pagrindai,plėtosis aukštojo mokslo, teisingumo,  emigracijos-imigracijos priežiūros sistemos. Neatsitiktinai kinai metams parinko Gaidžio įvaizdį. Tai triukšmingų  skandalų, garsiakalbinių pareiškimų  metai, o jie visuomet kyla, kai susiduria priešingos, nesutaikomos  nuomonės.

Gali pasirodyti, jog laukia chaoso metai, nes visi įsiaudrinę ginčijasi ir kovoja už savo teises, tarsi kas  aukštai danguje muštų iš jėgos  į dzen-būgnus. Tačiau taikdariai, derybininkai, diplomatai turės labai daug galių ir stengsis rasti visiems priimtinus, objektyvius sprendimus ir pertvarkyti įstatymų bazę  bei nugesinti priešpriešų kaktomušas ,kad tų prieštaravimų būtų kuo mažiau.

 Kaip dėliosis politiniai akcentai 2017 m.?

Lietuvoje itin aktyviai, bet po nepermatomu paslapties šydu( kaip ir įprasta Daukanto gatvės įstaigai)  plėtosis užsienio reikalų sfera. Europoje ją jau įsiūbavo BREXIT. Gaidžio metais  gims daug  naujų tarpvalstybinių sąjungų, blokų, persiskirs įtakų ašys, planeta tarsi skils pusiau į draugus ir priešus- diplomatai turės ką veikti. Daug kur keisis įstatymai. Dėl jų virs itin aršūs ginčai,priešingos nuomonės susidurs kaktomuša . Dažniausiai laimės...pinigai (kas jau tampa įprasta mūsų pasaulyje)  arba vienos ar kitos pusės nenuginčijamos,tvirtos politinės nuostatos.

Pavieniams kovotojams ar teisybės ieškotojams 2017 m. bus labai sudėtingi. Jie tiesiog liks vieni, nesuprasti, be palaikymo, gal net izoliuoti.

 2017 metais itin aktyviai plėtosis, liepsnos  gaisrais  viešasis gyvenimas.

Pagrindinis būdas kažko pasiekti šiais metais-derybos, dialogai, tarpininkavimai, pasitarimai..  Tai-pagrindinis metodas pasiekti taiką ar išvengti tiesioginių atvirų  mūšių. Apvalus stalas –metų simbolis Derybų pasekoje Pasaulio užsienio politikoje gali atsirasti nauji dariniai. Gera žinia yra tai,  kad susitarti bus įmanoma visiems, jeigu tik bus remiamasi teisiniu pagrindu ir ieškoma  sąlyčio taškų, aiškinamasi dėl nesusikalbėjimų.

Tai bus metai, kai seni , landsberginiai-makiaveliniai valdžios metodai (kontrolė, jėga, spaudimas, ultimatyvūs reikalavimai, oponentų sudorojimas iki paskutinio kraujo lašo) nebeveiks. Nuožmiam spaudimui iš viršaus priešinsis ir visuomenė, ir pavieniai žmonės. Vienvaldžiams vadovams –diktatoriams šis periodas bus ypatingai sunkus. Bus išstumiami, įvaromi į izoliacinį kampą seni, griežtos rankos šalininkai. Politiniai nelankstūs  „kelmai“  bus stumiami iš  Žinių visuomenių priešakinių pozicijų į užribius. Politika nuo 2016

m.rugsėjo iki 2017 m. spalio bus grindžiama audringais debatais. Į  gyvą, aktyvią  politiką tikrai

neateis visiškai naujų žmonių ( išrinkta nežinoma  minia su partiniu  sąrašu – tai ne nauji  politikai, o laimėjusio lyderio svita)  , bet išryškės etiniai, teisiniai  prieštaravimai tarp populiarių partijų.Jos susiskirstys  į 2 priešininkų grupes , kovos tarpusavyje ir vienysis kovoje prieš naujokus radikalus.   

Šie metai bus nepaprastai  sunkūs visų rangų vadovams . Mat pešis tarpusavyje  iniciatyvus veržlus, bet žalias, jaunimas,trokštantis savarankiškumo ( karštakošiai  Pilypai iš kanapių, arogantiški Anūkai), ambicingi agresyvūs ereliai )  ir-iš kitos pusės: taikūs  elitiniai, išsilavinę  kolektyvų nariai,besilaikantys kodeksų , etikos ir įstatymų, išpažįstantys visuomenės sandorą, kolektyvizmo dvasios.  

 Vadovams bus sudėtinga kurti strategijas ir siekti rezultatų tokioje įsiaudrinusioje visuomenėje, prieštaravimų virtinėje ir naujų, nuolat besimainančių kontaktų raizgalynėje . Tie vadovai ir lyderiai, kurie nesilaikys susitarimų , nediegs technologijų, neplės tarptautinių ryšių, nesugebės derėtis, rasti teisingų visiems sprendimų,, pasitrauks arba bus priversti pasitraukti. Sėkmė  lydės tuos vadovus, kurie yra šeimyniško mąstymo,  gamtiški ir tautiški, psichologiškai įžvalgūs, atidūs silpnesnių poreikiams,  atsargūs ir  taupūs, gana  švelnūs.

Tikėtini  religiniai  ar ideologiniai karai. Šalyse, kur yra kurios nors vienos religijos ar ideologijos  monopolis,jų atstovai gali dar labiau sustiprėti ir daryti įtaką politikai. Šalyse, kuriose yra religijų įvairovė, santaiką lems bažnyčių  vadovų politika -kiek jie sugebės gesinti, o ne aštrinti tikėjimų priešpriešas.Jei 2016 m. buvo  daugybinių karinių konfliktų metai, tai 2017 m. galima būtų pavadinti Kryžiaus  ar  pasaulėžiūrų ,propagandos karų metais. Turėtų pasimatyti, kam atstovauja tikrieji bažnyčių hierarchai-karui ar taikai. Be abejo, jie sieks didesnių įtakų.Susirems ir priešiškos ideologijos, filosofijos .  

2017 m. laukia du Saulės užtemimai. Kaip jie paveiks žmonijos gyvenimą?

Vasario 26 įvyks trečiasis  pamečiui  Saulės ( ankstesni buvo 2015 ir 2016 m.) užtemimas Žuvyse. Pirmą metų pusmetį jis išjudins finansinę sritį: bankus, šalių ekonomikas, taip pat pardavimus, maisto gamybą ir maitinimo tinklus. Šis išjudinimas labai pozityvus: pavyks  natūraliai rasti nemažai teisingų ekonominių, finansinių sprendimų. 

Taip pat  kažkiek atlaisvės mokestiniai varžtai ,  rinkos pakryps link  savaiminės tėkmės, priartintos prie žmogaus poreikių, kainos humanizuosis.Pavyzdys - „Lidl“ atėjimas į Lietuvą, juk kainos nusileido iki realaus žmonių mokumo. O monopolinės  prekybos sistemos, gamintojai-drambliai su nelanksčia vadyba,  bus  priversti  iš esmės persitvarkyti, artėti prie realybės.  Iki kito rudens sunkmetis palies didžiuosius pardavimo ir maitinimo tinklus, prekybcentirius gigantus, maisto pramonę, didelius prabangius restoranus, globalius restoranų ir kavinių tinklus.  Mat  didžiuma žmonių investuos į būstą, mokslus, automobilius, todėl taupys maistui ir kosmetikai,  valgys namie ar arti namų, miegamuose rajonuose, ne centre.

 2017 m.- išskirtinai antimonopoliniai metai.

Kitas  Saulės užtemimas įvyks rugpjūčio 21 d. Liūto ženkle. Tai  darys įtaką pasaulio diplomatijos laimėjimams, kai  gali susitarti kariaujančios šalys, kai bus pasiekti pergalingi bendri susitarimai. Pasaulyje iškils diplomatinės pajėgos, įrodančios, kad pasaulis nėra chaosas, valdomas karinių interesų. Bus atsigręžta į žmogų. Tikėtini didieji sandoriai tarp šalių, apie kuriuos kol kas nė neįtariame.  Šis užtemimas didelę įtaką turės Europai (juk Europa – po Liūto ženklu) .

Europa centralizuosis. Dominuojančio vaidmens  tarpvalstybiniuose sandoriuose sieks Prancūzija, Italija. Europa ( bet ne Briuselio reguliuojama ES) parodys savo didžiąsias galias.

 Vis didesni ir svarbesni atradimai padaromi mokslo ar IT srityse. Ar žmonių

smegenys  dar atlaikys milžinišką informacijos srautą 2017 m.?

Tai-klausimas, atskleidžiantis pagrindinį metų konfliktą. Daugybė žmonių priešinsis gyvenimo techologizavimui ir robotizavimui, nepavejamai informacijos spartai. Jau dabar atsiranda  vis daugiau žmonių, grįžtančių  prie seno modelio telefonų aparatų. Štai serialo „Karas ir taika „ gamybos komanda  naudojosi primityviais  Nokia telefonais, mat jie  patikimai užtikrindavo  kosminius bendravimo greičius , kuriuose žmogui  dėl patogumo reikia kuo paprastesnių svirtelių ir mygtukų. Dauguma žmonių nebenorės laikinai įsisavinti IT naujovių, atsiribos  laikinai nuo socialinių tinklų, vertins betarpišką bendravimą, tradicinius  gyvus, akis į akį pasimatymus su arbatėlėmis. Naujovės IT sektoriuje pvz. išmanieji telefonai dar aktyviai bus tobulinami

iki 2019 m. Nuo 2019 m. , kai Uranas pereis į Tauro ženklą, žaibiška  technologijų pažanga ir multifunkcijų sintezė IT ir komunikacijų sektoriuje  smarkiai sulėtės. Vis tik žmogus –gamtos dalis ir jo psichikos sandara niekuomet nepajėgs konkuruoti su kompiuteriu. Žmogaus smegenys-pažeidžiamiausia  kūno dalis Raudonojo Gaidžio metais. Didės smegenų vėžio susirgimų,didžiausia smegenų vėžio, dimencijos ir Alchaimerio  rizikos grupė- vyresnio amžiaus moterys,  didelių įmonių vadovai, bankų darbuotojai, vieniši senoliai, statybininkai. Apie informacinių srautų keliamus pavojus, apie  neatitaisomą karų žalą vaikams  ypatingai garsiai kalbės mamos, tarptautinės  moterų  organizacijos.

 Žmonija 2017 m. labiau orientuosis į materialumą ar dvasingumą?

Žinoma,  į dvasingumą. Šaltakraujis, savanaudis naudos siekimas,  vartotojų godumas,  drastiškai keičiantis klimatą ir keliantis grėsmes Žemei, bus smerkiamas. Visuomenė ypač aršiai  bus nusistačiusi prieš stambius kapitalistus, prieš nebaudžiamas  korporacijas, niokojančias gamtą ir didinančius skurdą. Visus smarkiai jaudins  ir įkvėps Neptūno planetos valdomi dalykai: atjauta, gailestingumas, pakantumas, besąlygiška meilė, dvasinės praktikos, tiesiog  žmogiškumas.  Neatsitiktinai rugsėjį taip buvo šlovinami parolimpiados čempionai. Anksčiau apie juos  niekuomet nebuvo rašoma laikraščių pirmuosiuose puslapiuose. Tai- naujų metų žymė, kai didesnis dėmesys kreipiamas ne į nugalėtojus,bet į silpnuosius, į tuos, kurie savo veiklai suteikia dvasingumo, žadina gailestingumą.

Šių metų vyraujanti tema -  žmonių sutelktis  taikoje, kai vadovaujamasi bendražmogiškos etikos principais, pabrėžiant visuomeniškumą.

2016 m. „Brexit“ nejuokais  sujudino ES pagrindus. Europos sąjunga kitais

metais gali tikėtis esminių pokyčių?

Be abejo. Tai-ypatingai reikšmingi metai Europos Sąjungai. Tikrai bus priešinamasi multikultūrinei idėjai, ant kurios pamato stovi visa Briuselio aparato politika. Neva visi esame vienodi ir visi turime sueiti prie bendro vieno katilo, paklusniai vykdydami nurodymus iš centro.   Pagaliau bus iškelta į viešų diskusijų lygmenį, jog  šalys yra skirtingos, skiriasi ne tik jų ekonominis lygmuo, bet visų pirma – kultūros, mentalitetai, papročiai. Ir tą unikalumą reikia gerbti, o ne niekinti, užgožti, suniveliuoti. Taigi  ES „inžinieriai“, projektavę skirtingų šalių greitaeigius susijungimus, Raudonojo Gaidžio metais nesulauks didesnio palaikymo, nors bandys forsuoti procesus jėga, agresyviais nurodymais ir vienašališkais ultimatumais. Jiems pritars nebent senesnės kartos politikai, ES multikultūrinio švietimo išugdyti mankurtai žurnalistai. Dauguma , ypač akademikai, teisininkai, valstybių elitas, bus prieš greitą „bendro katilo“ integraciją.

Rugpjūčio mėn.Saulės  užtemimas labai sustiprins Europos galias. ES tikrai dar  neskils ir negrius. Tik bus po audringų debatų  peržiūrėtos jos esminės gairės ir kryptys,  vadybos modeliai, suteikiant daugiau autonomijos šalims..

JAV 2017 m. turės naują vadovą. Į kurią pusę keisis vienos galingiausių pasaulio

valstybių politika?

Saulės užtemimas vasario mėn. nubrėš ilgalaikes gaires JAV valstybei. Naujas vadovas bus orientuotas į pačios  Amerikos poreikius, bus  savalaikis ir reikalingas savo šaliai, ne  pasauliui. Jam  svarbiausi bus nacionaliniai JAV interesai. Šiuo metu JAV yra užkrauta milžiniška atsakomybės už pasaulį našta. Todėl naujasis vadovas stengsis sumažinti tą naštą, mat jo prioritetas bus amerikiečių gerovė.  Žvelgiant iš mistinės pusės galima būtų pasakyti, jog tai Dievo siųstas Amerikai (o ne pasauliui) žmogus. Jo atėjimas lems Amerikos raidą 18 metų į priekį. Nuo 2018 m. iki 2021 m. bus ženkliai  mažinama Amerikos pagalba pasauliui. Ji bus apribota iki realaus lygio, kiek išties Amerika yra  pajėgi pasauliui tos pagalbos suteikti. Nuo kito rudens iki 2019 m. ypatingai sparčiai modernizuosis Amerikos kariuomenė, policija, valdiškos tarnybos. Lietuviams, kurie įpratę reikalauti, kad juos kažkas gintų tuo tarpu, kai patys perkasi „auksinius“ šaukštus, šie pokyčiai JAV politikoje gali ir nepatikti, nuliūdinti,atimti viltį.

 Rusija –nevienareikšmiškai vertinama Lietuvos kaimynė. Kokia atmosfera  2017

m. vyraus šioje šalyje?

Tai-metai, kai britai diktuoja madas ne tik politikoje. Per susitarimus, diplomatines akcijas, tarptautinius teismus . Labai tikėtina, jog Didž. Britanijos politikams pavyks nuslopinti rusų šovinizmą, bus aptramdytos nacionalfašistinės rusų idėjos ir agresyvios puolančiosios jėgos, kurias stebėjome pastaruoju metu. Rusų valdžiai tai vieni sunkiausių metų.2017 m. jai bus sunku suvaldyti drąsiai keliančią galvas studentiją, teisininkus ir tą stiprią įtaką, kurią darys iš šalies emigravę rusai. Ypatingai sunku bus seniems Rusiją valdantiems „kadrams“ , kurie šiuo metu ir diktuoja vienašališko bolševikinio spaudimo politiką tarptautinei bendruomenei.Keisis Rusijos FSB  (federalinės saugumo tarnybos) veidas. Neteks valdymo galių  saugumiečių šulai-veteranai, pasukę šalį atgal, į praeitį, diktavę sovietinio revanšizmo idėjas.  Rugpjūčio mėn. Saulės   užtemimas Rusiją jau nuo pavasario  gali pastūmėti  kilniems poelgiams . Tai jai padės pelnyti daugiau simpatijų užsienyje.Kita vertus  vasaros užtemimo įtakose  jau nuo kovo  Rusija  atvirai konkuruos su Europa, su Vakarais, sieks dominuoti pasaulio arenoje .Nuo  spalio mėn. Rusijos įtaka pasaulyje ypatingai sustiprės. Bet prieš tai dar turėtų iš esmės  pasikeisti valdžios hierarchija.

Pavasarį Rusijos laukia didelė finansinė krizė. Tik pasaulis apie ją vargu ar ką sužinos. Juk Rusija niekuomet niekam nesiviešina, kad badauja. Lietuvos santykiai su Rusija priklausys nuo to, kaip greitai lietuviai sugebės persiorientuoti ir pripažinti, kad Rusijos politika šiek tiek keičiasi. Bet vargiai ar tai įvyks, nes Lietuvos ypatybė - gyventi praeitimi, dabartyje būti nuolat atsisukus veidu į užvakar dienos įvykius. 

Indija- ypatingų kontrastų šalis:šiuo metu  joje randa atgaivą ieškantys ypatingo

Dvasingumo.Iš kitos pusės joje masiškai prievartaujamos moterys ar vyksta kiti

civilizuotos visuomenės nariui sunkiai suvokiami dalykai. Kur link ši šalis suks

kitais metais?

Indija niekuomet nebuvo civilizuotas kraštas socialiniu požiūriu, tik vakariečius ten traukia etninė egzotika ir dvasinių praktikų paveldas, jie  ir anglų viešpatavimas sukūrė  didįjį Indijos mitą. 2017 m. patys žmonės, bendruomenės ir  policija labai aktyviai priešinsis  grupiniams  moterų prievartavimams, kurie kenkia turizmui.  Tačiau prievartavimų  ir vėl bus.2017 m. pab.-2018 m. vėl per Indiją nusiris masinių prievartavimų banga. Tiems, kas nori keliauti po Indiją, tai geriausiai būtų padaryti iki 2017 m.pabaigos. 2018 m. keliauti po šią šalį bus ir vėl gana pavojinga. Indijoje 2017 m. vyks labai daug statybų, plėtosis miestai, vyks kartų kaita valdininkijoje, plėtosis laivynas, visa, kas susiję su savivalda. Indija, kaip ir Lietuva  pasauliui ir toliau  ruoš puikius  IT specialistus, iškilius mokslininkus,švietėjus. Tiems, kurie ieško  gryno dvasingumo, autentiškų dvasinių praktikų, geriausiai jų ieškoti Tibete, ne Indijoje.

 Pasaulio ekonomika vis dažniau siejama su Kinijos ekonomika. Kokios

permainos 2017 m. laukia šio ypatingai  darbščių žmonių krašto? 

Kinijoje 2017 m. kils labai daug prieštaravimų  aukščiausioje jos valdžioje. Visuomenėje atmosfera taps vis liberalesnė. Tam didelę įtaką ir vėl turės britai, strateginė partnerystė su jais, dėl kurios buvo susitarta dar 2015 metais. Kinai kaip valstybė darys labai didelę įtaką pasauliui iki pat 2026m. Tačiau artimiausiais metais    valstybės įtakų plėtra,aktyvus įsijungimas į tarptautinę politiką , taigi  privalomi teisiniai sąlyginumai  ( gerėjantis prestižas) neigiamai atsilieps jų ekonomikai. Jie negalės spurtuoti,

privalės laikytis tam tikrų susitarimų. Kinijos ekonomika laikinai  smuks. Tačiau ženkliai  stiprės jų

verslas, kariuomenės galios. Ši  palaipsniui tampa didžiausia ir galingiausia pasaulyje. Manyčiau, jog vienintelė kinų kariuomenė yra pajėgi sustabdyti Rusijos karinę ekspansiją. Rusijos klaida yra nuostata, jog  pagrindinis priešas - Vakarai,kad su jais  reikia kovoti. Išties Rusija turėtų bijoti Kinijos.  Rusija juk Sibiro žemių įdirbti neketina. O kinai- viena skaitlingiausių ir darbščiausių tautų Žemėje. Jiems nuo neatmenamų laikų trūksta dirbamos žemės. Todėl Sibirą Rusija faktiškai atiduos Kinijai, dėl jo niekas nekariaus. Bet tai nutiks dar ne dabar. Visa tai turėtų prasidėti po 2026 metų. Dar vėliau kinai nužygiuos iki Uralo. Ateis laikas, kai Rusija prašys Europos paramos atremti kinų puolimą.

Vienas iš karščiausių pasaulio taškų 2016 m. buvo Artimieji rytai. Atmosfera

šiame regione ateinančiais metais keisis?

Artimieji Rytai-labai skirtingi. Tai- regionas, kurio niekaip neįmanoma apjungti į vieną bendrą politiką. Egiptas, Izraelis- priešingų orientyrų šalys. Sirija, Afganistanas, Iranas- apie kiekvieną galima kalbėti atskirai. Iranas laikomas šio regiono lyderiu. Pasaulio politikai prislopins Irano karingumą ir branduolinę grėsmę. Irano radikalai irgi sulauks didelio pasipriešinimo iš pasaulio galingųjų.Pasaulio galingieji kels ultimatumus: jei Iranas be susitarimų plėtos savo branduolinę programą, jis tiesiog nebus kviečiamas  dalyvauti prekybiniuose mainuose, diplomatiniuose susitarimuose ar pan.

Kalbant apie Siriją per 2017 metus bus pasiekti taikos susitarimai. Bus slopinami sukilėliai, atstovaujantys islamistams. Tačiau nuo 2017 m. spalio jie ir vėl sulauks labai didelio palaikymo iš kitų jaunimo grupuočių, kurios susiformavo per kruviną  karą.

 Daugybė tikrų ir tariamų pranašų vis dažniau bando įspėti apie Trečiojo

pasaulinio karo grėsmę. Ar tokie įspėjimai turi realų pagrindą? Ką apie tai sako

žvaigždės?

Šiuolaikiniai  technologiniai, lokalūs, informaciniai  karai visai kitokio pavidalo nei ankstesni: I-asis ir II-asis pasauliniai karai. Tokių karų, kai visi įsijungia ir mobilizuojasi tikrai nebebus. Sirija- III-iojo

pasaulinio karo viena iš pradžių. Jo esmė labai tiksliai atvaizduota J. Camerono

filme „ Įsikūnijimas“  (2009 m.).  Didžiosios šalys pasirenka silpną šalį kaip interesų susikirtimo tašką, kaip  parankų geografinį tašką savo kariuomenių įkurdinimui.Išvaro iš jos žmones ir kariauja. Sunyksta šalies kultūra, artefaktai. Vaikai dalyvauja kare. Vaikas, dalyvavęs kare, patiria neišdildomą traumą. Jokios psichologinės programos nebeatstatys jo psichikos. Jis paskui kariaus visą gyvenimą: su savo šeima, savimi, savo kompleksais ir košmarais. Tokių karų prieš mažas valstybes visuomet bus ir tokių taškų tik daugės. Tačiau nepaisant to, kad pasaulyje vyksta karas , mes ramiai gyvename savo gyvenimus ir, tiesą sakant, nelabai dėl karo Sirijoje mums maudžia  širdis. Nelabai suprantama, apie kokį trečią pasaulinį karą kažkas dar bando įspėti. Šis karas jau vyksta! Deja, šio karo pasekmės yra žymiai baisesnės nei prieš tai buvusių. Užauga karta, kuri keršija. Ir ji keršys...sprogimais civiliuose miestuose. Niekada niekas negali žinoti, kokia Sirijos kaimo berniukų grupuotė ką susigalvos ir ką sprogdins.

Taip karas tampa lokalus ir vidinis, vietinis, su teroro žyme. Jo visai kita plotmė. Lygiai tas pats vyksta ir Ukrainoje. Donbase kaunamasi, kraujuojama, o pasauliui tai nerūpi, vartotojai abejingi spokso į televizorių, žaidžia pokemonus, naršo internete pramogų. Kaip  žmonija, įnikusi į informacijos vartojimą,  pajus III-iąjį  pasaulinį karą, jei dabar į tai nereaguoja? Pasaulis šiemet kaip niekad šauksis taikos. Visuomenė ypatingai palaikys tuos, kurie nori taikos ir teisingumo kitiems,kovoja už pažeistas teises.

 Gamta vis dažniau žmonėms demonstruoja savo galią. 2017 m. galima tikėtis

ypatingų gamtos kataklizmų?

Stichinių ir technologinių nelaimių nebus daug, bet jų galia bus ypatingai mirtina, griaunama. T.y. tai, kas bus suniokota, atstatyti bus neįmanoma, pasekmės išliks ilgam.  

Į ką reiktų atkreipti dėmesį 2017 m. kalbant apie  paprasto  žmogaus gyvenimo

kokybę?

Šie metai ypatingai keblūs verslui. Kokybiški verslai, kurie turi tiesioginį ryšį su šeimos poreikiais ir vietos rinka, su tradicine sankloda, sustiprės, įsišaknys. Daliai verslų tai-galutinių bankrotų metai. Visus metus nuolat tvyros  sunkiai pakeliama, kone beprotiška  įtampa ir konkurencija  visose pardavimų sistemose.  Atsilaikys patyrę ir kanttriausi. Finansiškai žmonėms tai nelengvi metai. Finansus bus palanku investuoti į nekilnojamąjį turtą, būstą, nacionalines vertybes. Ekonominio prieaugio,klestėjimo nereikia tikėtis.  Iki rudens eis į minusą parduotuvių sistemos, dirbančios senais metodais.

Tie, kurie sugebės persitvarkyti ir išspręsti ryšių bei šiuolaikinės reklamos reikalus, sutvirtės ir nuo kito rudens intensyviai plėtosis. Ryškus ekonomikos augimas pasauliniu mastu turėtų pasijusti nuo rudens šalyse, kurių  vyriausybėse įtakas darys konkurencingi, profesionalūs,nesovietinio kirpimo ekonomistai, kur įžvalgūs,  politikai  vieningai susitelks  savo valstybių  labui, nebijos rizikuoti. Tai laikas, kai klosis mistiškos galimybės rasti savo „svajonių darbus“. Darbo santykiuose atsiras  daugiau žmogiškumo, pakantumo,bet ir šešėlio.

Tai metai, kai visi norės mokytis.Klestės tie, kurie teikia žinias, kažko moko, tarpininkauja, sujungia tarpusavyje regionus, šalis. Bus organizuojama daug kursų, steigsis naujos mokyklos, švietimo įstaigos, taisomi keliai. Smarkiai išaugs automobilių, dviračių ir mobilių telefonų paklausa, plėtosis grupinio turizmo sektorius. Plėtosis ir bus ypatingai paklausu visa, kas susiję su komunikacijomis, tradiciniais, išpopuliarintais metodais, bet ne supernaujausiomis technologijomis. Tai visokeriopų ryšių, plataus tarptautinio bendradarbiavimo metai, kai vyks plataus masto tarptautinės konferencijos, pasauliniai forumai.

Šiemet jaunimas bus  nepaklusnus, karštakošis, linkęs į greitus sprendimus, neprognozuojamas, nepaklus mokytojams. Daug kam didelį galvos skausmą kels jaunimo, neklaužadų  vaikų elgesys.

Vieni jaunuoliai nuspręs staiga, it akis išdegę  tuoktis, kiti reikšis visuomeniniuose protestuose, nepaklus bendrai tvarkai ir etiketui.Būtina pasaugoti vaikus , nes jie vis „bandys“ lįsti po automobiliais, provokuos staigiais judesiais avarijas. Tai metai, kai vaikai labai neklauso mamų,  stojasi piestu prieš bandymus juos kontroliuoti,  akis išpūtę gina savo nepriklausomybę.Mamos turėtų būti  ypatingai kantrios, tolerantiškesnės ir lankstesnės,labiau atsižvelgti į vaikų perspektyvas darydamos  šeimos, būsto sprendimus.

Ypatingai palankūs metai tėčių bendravimui su vaikais. Vyrai ras bendrą ir stiprią kalbą su atžalomis.Apskritai vyrai gyvensenoje bus  dabar nuolaidesni, prisitaikys, atleis, bet ir sunkiai depresuos,klims į kvaišalus  ir fanatizmą, taps darboholikais ar sportoholikais, bus lengvai stumdomi, pasyviai  pasiduos įtikinėjimams ir prietarams. Užtat moterys bus kaip niekad ryžtingos,veiklios, savarankiškos, net radikalios ir agresyvios, kovos už savo  bei kitų laisves ir nepriklausomybes.   

Sveikata.

 Žmonės bus labai linkę įtikėti stebuklingais placebais. Jie tikės stebuklingomis dietomis, stebuklingu gydytoju, savigyda. Daug kas  patikliai tikėsis stebuklingu rezultatų. Jų netgi sulauks dėl to, kad tikėjimas bus išties stiprus.  2017 m. sezoniniai virusai guldys  ištisus darboviečių skyrius. Jais užsikrėtę bus visiškai nedarbingi ir mieguisti, alpės it  pavartoję kvaišalų ar apsinuodiję. Gripas nebus toks  mirtinai agresyvus kaip pernai.

 Taip pat nusimato didelis depresijų cunamis , ypatingai vyrų tarpe. Tiems, kurie priiminėja gimdymus šiais metais reikia būti pasiruošus akibrokštams,  neprognozuojamos eigos, aštriems gimdymams.

Bendras mirtingumas padidės kovo-balandžio mėnesiais. Tai-pavojingiausias laikas pavieniams keliautojams. Turistams ypatingai atsargiai reiktų rinktis viešbučius, išvykų vietoves . Juk sprogimai tampa kasdiene realybe.  Padaugės smurtinių mirčių šeimose, kivirčų ir muštynių tarp giminės narių .

2017 m. padidėja katastrofų ir mirčių tikimybė uostuose,vandens telkiniuose, privačiose valdose, provincijoje, kaimuose . Tai ypatingai palankūs metai turistams, keliaujantiems šeimomis arba grupėmis, bet ne pavieniui.

Šie metai-  skaitlingų vestuvių, gražiausių ceremonijų ir  elegantiškų iškilmių metai. Žmonės gana greitai priiminės sprendimus tuoktis. Ir bus tikrai daug skubančių susituokti. Pamatysime ir labai keistų  porų, lyg iš cirko ar fantastikos filmo. Vasario mėn. užtemimas išprovokuos  tylių, neviešinamų  skyrybų bumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pridėti Komentarą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Ši svetainė – ne smurto zona. Provokatyvus, įžeidžiamas ar skleidžiantis negatyvias žinias bei emocijas komentaras bus be įspėjimo šalinamas, jo autorius – blokuojamas, praras teisę toliau komentuoti. Demokratija – tik su pliuso ženklu! Negalintys suturėti pykčio autorei rašykite tiesiai: sauleastrologe@yahoo.com

Jūsų Vardas
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite simbolius, iš paveikslėlio