Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2018-01-12

2018 užtemimas Vandenyje - išsivadavimas per skausmą

2018 m. vasario 15d 23:05 Vilniaus laiku  vyks  dalinis Saulės užtemimas  Vandenio 27 laipsnyje.

Užtemimas stipriau pasireiškia įvairiais gamtiniais  ir socialiniais  kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės  užtemimo „šešėlis”. Šįsyk jis stipriausiai kabins, užtemimo fazes praeis,jo dalinės fazės bus matomos Pietų Amerikoje ir Antarktidoje  http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/TSE_2017_GoogleMapFull.html  

2018 vasario užtemimo poveikio, įtakų periodas : nuo 2017 rupjūčio 21 d iki 2018 liepos 13 . Apogėjaus taškas (viršūnė) ,2017 rudenį prasidėjusių reiškinių  ir aplinkybių pikai, lemtingi  individualūs sprendimai  daromi  – 2018 vasarį.  Lūžio taškas, kai aplinkybėse ėmė dominuoti  ateinančio, vasario  užtemimo temos, o praėjusio rugpjūčio  užtemimo temos nugeso – 2017 lapkričio 20d.  Užtemimo saroso serija: 1 S.

 Astrologinės Užtemimo ypatybės, jei Vilniaus laikas 23:05

:1)planetų sankaupa Vandenyje suaktyvina Ketu mazgą – išoperuojama, ištraukiama į dienos šviesą praeitis, daromi išlaisvinantys poelgiai, kažkaip susiję su  giminės paveldu, mirusiais protėviais, karminiu įdirbiu, šeimos ar giminių perspektyvomis.Tačiau atsiranda ir aktyvūs veikėjai, kurie  originaliai kviečia, vilioja vėl  kažkokiu būdu grįžti, regresuoti  į išaugtinę praeitį, bet su naujais drabužiais. 

2) Saulės/Mėnulio ir Jupiterio kvadratas: fantastiškos idėjos, naujausios technologijos, naujos perspektyvosi kertasi su vyraujančia opinija, su daugumos ir ją atstovaujančių įtakuolių pažiūromis, su gajais papročiais, su  grupių lyderių nuostatomis/tikslais/pasaulėžiūra, su  galios žmonių slaptais interesais, pakerta grupių ar VIP‘ų visuotinai pripažintus autoritetus. Naujokai ar novatoriai sukyla  prieš bendrą opiniją, prieš meinstrymus, tačiau  dažnai per anksti išsišoka nesuvaldo situacijų, prasilenkia su realybe ar faktais. UŽGĘSTA ( yra užgesinamos,  įvairiai išnaudojamos dėl pelno , net prievarta nutildomos ) RYŠKIOS JAUNOS ŽVAIGŽDUTĖS, kurias pakerta visuomenės smurtiniai papročiai (koks apšalęs pornušnikas iš talentingos savitos Moniq padarė kičinę stoties prostę klipe Žemė plokščia ?)    

3) Marso-Neptūno konfliktas( kvadratas): aktyvų pilietinį, solidarų veiksmą, kovas už teisybes nugesina pinigai ( jų perteklius ar stygius) , kažkieno slapti finansiniai suokalbiai/interesai , religinių bendrijų  nepasotinamas godumas . Pavyzdžiai: Pilaitės bendruomenės kovą už valstybinę mokyklą  nugesina RKB ir S.Skvernelio neaiškūs, įslaptinti susitarimai, Pilaitės bendruomenei užmuilinamos akys gražiais pažadais, įperšamas Bažnyčios fin. interesas. Švietimo plėtrą/transporto pertvarką nuskandina finansų stygius ar kažkieno nostalgijos. Dezinformacija, įsigalioję stereotipai, gailestis ir į kraują įaugęs nuolankumas( mistiniai šešėlio baubai L.Pernavo galvoje ir jam pavaldžų kabinetų fantastų galvose) prieš turgaviečių komersantus, kuriančius visuomenės ateitį( Marsas Šaulyje, žmonės solidariai kovoja už būvį, prieš skurdą, nenorėdami emigruoti) .  Masiniai protestai prieš lytinį išnaudojimą kine akcija #metoo 

4) Saturno ir Lilit jungtis. Sena patirtis, senas „stuburas“ , tvirtos sistemos ir griežtos taisyklės, savanaudiškas karjerizmas, įsikibimas į asm.kėdes ar asm. turtinius interesus, griežta kitų kontrolė ir vienpusiškas užsispyrėliškas ožiškas spaudimas šiuo periodu – smarkiai kenkia,yra didelė žala ir tiems , kas reikalauja griežtos tvrakos, ir tiems, kas bando išlaikyti  atgyvenusias  ydingas sistemas, „geležinę pavaldumo tvarką, hierarchiją“.

  Australės astrologės B.Bredi  interpretacija  (papildyta mano  pastebėjimais )šios serijos užtemimams :”Karštai užsidegama novatoriškomis, netradicinėmis,ypač  originaliomis  ir revoliucingomis idėjomis, jos aktyviai skleidžiamos aplinkai. Kažkieno atskleista  netikėta informacija  ar atsivėrimas duoda stiprų postūmį keistis,pažangėti, staiga  atsiverti,  nusiplėšti prievartinės tylos užraktus, atskleisti nusleptus dalykus, iššokti iš esamų rėmų, formatų  ir susitarimų. Sąmonėje knibždėte knibžda  genialios idėjos, pažangių projektų sumanymai, protas žaibuoja  nušvitimais, atradimais. Atsiveria daug įvairiausių viliojančių naujų perspektyvių , savarankiškų kelių į laisvę.

Atrodo, lyg kas skubintų , vytų veržtis į naujas, įdomesnes erdves netgi atmetus esamą saugią padėtį. Plūsta prognozių ir futuristinių, ultramokslinių tekstų srautas, lyg kas atvėrė langą  plačiai publikai į kosminę mokslo laboratoriją ar vizionierių smegenis. Jei pavyks suvaldyti skubotumo, pagreitinto vyksmo energijas, jei pavyks atsispirti bendrai nuomonei, tradicijoms ir fin.vilionėms bei sočioms lesykloms, jei išdrįsite  atsiverti ir eiti paskui bent vieną iš kilusių vaizduotėje ar paskui  draugų/ netikėtai atsiradusių keistuolių pasiūlytų paradoksalių/netikėtų, net  šokiruojančių sumanymų ar technologijų ( tegu jie ir kertasi su dabartine sėkme, vyraujančia nuomone,  gresia dabartinių pajamų šaltinių praradimais), jei įsikirsite ir įvaldysite naujas technologijas, artimiausioje ateityje pasimatys pozityvūs  rezultatai,kažkokiu būdu išsilaisvinsite, atsikratysite engiančių suvaržymų ir prievolių. Svarbu : nusekus paskui idėjas nemesti  garantuoto pajamų šaltinio ir minimalaus duonos kąsnio, neišsižadėti vertybių, nesusipykti su maitintojais, mamomis."             

 Analoginiai  pokyčiai ir  juos  lydinčios aplinkybės  dėliojosi, vyko cikliškai: 1964 pavasarį,1982 pavasarį, 2000 pavasarį   

Saulės užtemimai vyksta poromis su Mėnulio. Mėnulio užtemimas vyks sausio 31d  Liūto 12 laipsnyje. Išsilaisvinimą, pažangėjimą , kelius į nepriklausomybę šoko būdu atveria kūrybingesni ir drąsesni partneriai, sutuoktiniai, konkurentai, susidūrimas su vieša opinija.  

 

Užtemimo simbolika pagal Redjarą:

Tarp retų raritetinių knygų stovi molinė vaza su šviežiai skintomis žibuoklėmis. Atsiranda ir sustiprėja poreikis tradiciniams, proamžiams  amatams, žinojimams ir menams, kurie glūdi giliai giliai žmonių instinktų ir jausmų gelmėse. Visa tai reikalinga kaip  tvirta atrama ir  palaikymas  natūraliems, tikriesiems žmogaus jausmams, norams, poreikiams  

Papildomi užtemimo motyvai:  Pozityviems: aktyvus bendradarbiavimas, šansas susitarti, rasti abipusį supratimą  beviltiškuose konfliktuose/ krizėse, ryšys su protėviais (jų akivaizdi parama ar patarimai), sėkmingos veiklos plėtra ir pasitenkinimas rezultatais, teisingi sprendimai dėl emigracijos/ studijų, patekimas į reikšmingų įvykių sūkurį. Sustiprėja jautrumas, imlumas grožiui ir muzikai, meninis įkvėpimas  ir palaimos būsenos, gaunama daug gėrio,  įkvepia altruizmas, nesavanaudiškumas, atleidžiamos skriaudos.  Negatyviems: patekimas į stichines nelaimes, savižudybės, savidestrukcija,ištižimas, išbujoja silpnybės, tampama  psichomanipuliatorių auka, patenkama į potvynius, įklimpstama sniego pūgose, kiaurai peršlampa  reputacija, sunaikinami  svarbūs daiktai.  

Filmai, iliustruojantys artėjančio užtemimo energijas-įvykines temas, archetipinius siužetus:”Mama!”, „Kvadratas”, “Okja”, “Žmogus Amfibija “ , “Granato spalva”, „Vasaros lietus“ ( 2006, Ispanija), "Vandens forma", 'Slaptas keleivis',    visi fantastinio žanro, pasirodę 2017-2018mm.

Archetipai ir personažai: Ikaras, Antigonė, Prometėjas, Berniukas-Lakštingala ( P.Cvirkos apsakymo herojus), Balta Varna,  Bebenčiukas, Operatorius Kypsas ( iš legendinės estų animacijos), Pilypas iš Kanapių,  ir kt. 

Šio užtemimo metu teisinga elgtis:  išsivaduoti iš draugų ar grupių, kurie engia ir verčia vergauti,atima jėgas ir veda iš kelio, naikina tapatybę, neleidžia kalbėti savo balsu ir laisvai kvėpuoti. Išsivaduoti iš perspektyvų ir planų, kuriuos kažkada  primetė kiti ar būtinybė bet kokia kaina prasimaitinti. Sekti savo širdies balsu.Visomis prasmėmis išsilaisvinti iš įvairiaus plauko manipuliatorių, siurbėlių ir „stogų“, stabų, vedlių,kurie žada šlovę ir viso pasaulio galias bei viršūnės, gražią ateitį, bet  verčia rizikuoti  peržengus galimybių ribas, mygia ir šantažuoja,  reikalauja besąlygiško paklusimo, ėjimo prieš savo širdį ir sąžinę. Ieškoti ir tyrinėti, nesikliauti bendra opinija, suformuota nuomone, autoritetais.  „Nusimeskite jungą, nors ir prarasite  draugus, patirsite grupių ir draugų  nuoskaudas, kerštavimus, kaltinimus.“   JUOKITĖS ir SIEKITE VIEŠUMO situacijose, kur kažkas gąsdina ar šantažuoja, manipuliuoja faktais ar jėga bando užimti/užgrobti  jūsų vietą po saule, įtraukti į grupinius ritualus,  stumia kažką daryti prieš jūsų valią.  Kaip auksą branginkite ir niekam neparduokite savo NEPRIKLAUSOMYBĖs ir IDĖJŲ, iš kurių maitinsitės ateityje. KLAUSYKITĖS TĖVO ar tėviško asmens patarimų, jie – atveria išeitis iš aklaviečių ar apdraudžia nuo  finansinių klaidų.       

Užtemimo įvykiai, aplinkybės ir pagrindinės temos Lietuvoje:

Visuomeninis-socialinis  lygmuo

ISTORIJA – į dienos šviesą keliami anksčiau nuslėpti faktai. Būtent iš istorijos atviro, intelektualaus  įsisąmoninimo šiuo periodu  prasideda šalies, visuomenės atgimimas. R. Vanagaitė (Vandenė) – šio užtemimo viena iš pagrindinių  veikėjų. Jos diletantiški (istorinu požiūriu) ir nusikalstami (valstybinių interesų požiūriu) pareiškimai išjudina pamatinius kolektyvinės sąmonės dalykus, konsoliduoja šalies pažangiausias jėgas (nors tai konsolidacijai trukdo, ją skandina godi žiniasklaida, kiršinanti R.Vanagaitę su visuomene dėl reklaminių klikų). 

Banionio ir Sondeckio  bendradarbiavimo istoriniai  faktai –ne skandalas, o rūsti išviešinta  tiesa jaunimui: tik su formaliais KGB parašais talentingi menininkai galėjo išvykti į užsienį, gauti žalią gatvę lietuviškos  kultūros sklaidai.   S. Sondeckis , jo aukščiausios prabos programos, mane išauklėjo  Europos dvasioje. Užtat,palyginkime, nac.premijos laureatės D. Kalinauskaitės novelės – grąžina į sovietinės pasaulėvokos depresyvias retro-miglas. Apie žmogų sprendžiama pagal jo darbus, o ne  formalius parašėlius. S.Sondeckis  žmonių neišdavė, lietuviškosios  kultūros nemaitojo ( kaip tą sistemiškai  darė A.Venclova, kurio muziejui skiriami mano, mokesčių mokėtojos pinigai)

Virtinė išviešinimų, tiesos atskleidimų, kai NUOGA TIESA atsiveria apie vadovus, teismus, verslininkus, VSD marčias ir jų lovatieses, politikus, diplomatus, kariuomenę, televiziją. Šių sričių atstovai atskleidžia savo tikruosius veidus.  

Tačiau gamybininkai,bankai, pardavėjai, prekybcentriai , maisto pramonė – lieka patikimai  užsislėpę, kontroliuoja žiniasklaidą ir nebaudžiami  drastiškai kelia įkainius,kainas, žlugdo pilietinę  visuomenę ir jos griaučius – valstybę.         

Lietuva atgimsta per šviesuolius ir investicijas  regionuose. Steigiasi naujos partijos.

Vyksta  neformalus,žiniasklaidos neatspindėtas ir net niekinamas sąjūdis regionų  ir kaimų bendrijose , kiekvienos pilietiškos šeimos lygmenyje. Nepriklausomybės karta atvirai ir išradingai  bando keisti iš tarybų  paveldėtus papročius ir sanklodą, kurią aršiai gina destruktyvūs  žurnalistai,  finansiškai šališki pedagogai, švietimo įtakingi veikėjai, užrūgę praeities nihilizme intelektualai ( pvz - V.Rubavičius).  

Reformas ir pertvarkas užgesina kaip niekad vieninga, gaji, kovinga  ir kūrybinga valdininkija,  kerštingi it alkani šunys reklamistai ( juk liko be alkomilijonų). Jie pasitelkia patyrusius teisininkus ir  geriausias viešryšių kūrybines pajėgas ( pvz: lapų plėšymo dirbtinai sukurta akcija - juk totali  visuomenės destrukcija, o ne jos pažanga).  Vagšas Heraklas šįsyk dar   nepajėgus išmiešti budriai ginamas valdininkijos Augijaus arklides, nors bando, stengiasi, tuo įkvepia jaunimą ir emigrantus.   

Valstybingumo svaigus kritimas žemyn  dėl žaliasnapių   marionečių- naujokų valdžioje, dėl idiotų su iniciatyva. Krentama veidu žemyn viešai -  lyg Amerikietiškuose kalneliuose ar nevykėlių cirke. Tragikomiškas beprotiškas  valdymo DUGNAS, kuriame  viršūnės paiso savo privačių  smulkiapartinių interesų, užsidaro savo  privačiuose , artimųjų burbuluose ir pataikauja, flirtuoja su  gerbėjais. Tačiau krentant žemyn daug kam atsiveria akys, patiriami nušvitimai ir ieškoma naujų lyderių.

Naujokai visų lygių  valdžioje eksperimentuoja ir žiburiuoja kosminėmis idėjomis, hyperkosmopolitiniais "prožektais",  neturinčiais nieko bendra su realybe ir ekonom.situacija.  Visų lygių vadyboje  top-vadybininkai  apsėsti  utopinių, fantastinių , „projektinių“ idėjų ( projektas „Idėja Lietuvai“), kurios dar labiau sužlugdytų paskolinę ekonomiką, pasiekusią kritinę raidos ribą. Daugumos idėjų tikslas –  pasipiarinti ar išplėšti  finansavimą idėjų autoriams. Nagi kostiumuoti vaikinukai  oro uoste su plakatais „Emigrante, grįšk į  Lietuvą“ akimoju pabėgo ir pasislėpė , kai pradėjau kamantinėti, kokia organizacija juos atsiuntė, kiek jiems mokama, kieno tai finansinis patriotinių lėšų įsisavinimo „ projektas"?

 Tarnautojai/ pareigūnai/samdomi/paslaugų teikėjai/medikai vienijasi ir  eskaluoja konfliktą su valdžia/vadovais/vadybininkais dėl algų pakėlimo. 

Paprasti žmonės, nepriklausomi psichologai, smulkūs verslininkai drąsiai,atvirai ir nestandartiškai  stoja prieš didžiųjų  ryklių sukurtą smurtinę  terpę, kurioje traumuojami, žlugdomi taikūs, geri, nekonkurencingi  vaikai, silpnos moterys, kur  kriminalai ir nedorybės užglaistomi kyšiais.   

Išeina į privatų verslą, emigruoja  ar yra žaibiškai atleidžiami patys geriausi, perspektyviausi  vadovai, nepajėgūs atlaikyti fin. grupių nuožmaus šantažo, nepasitikėjimo ir kasdienių trukdymų, smurtinės bendravimo kultūros ,nepaklusnumo, žiniasklaidos kandimų  ( Dargužaitės atvejis). Tarnybų, biurokratijos  ir  - valdžios konfliktas.

Viena žiniasklaida aršiai gina valstybinį interesą ir nacionalines vertybes, verčia iš postų valdžioje Maskvos statytinius. Jai oponuojanti žiniasklaida už didžiulius pinigus aršiai veršia iš postų pažangiausius lyderius.

Naujų verslų  bankrotai .Vieni nusibaigiai tyliai, be reklamos, su ašaromis ir liūdesiu   . Kiti smigdami dugnan  dar kapstosi,  atvirai išsipažįsta, klykia, spiegia  ir viešinasi, keikia VMI suktą bruktą, miglotą ir tyčia supainiotą e-sistemą, kur tik  samdyti buhalteriai pajėgūs susivokti , kaip ir ką ten pildyti. Norėčiau irgi ją iškeikti, nes kaskart pildant – nesusipratimai, neaiškumai, akibrokštai,  tamsus miškas, kad klestėtų dokumentus tvarkantys tarpininkai. RŪPŪS MILTAI, o ne  palankios sąlygos  savarankišiems smulkiems verslininkams.

 Dokumentacijos džiunglės ir logistikos/ programerių  brangiausi, Dubajaus lygio  kaštai, bankininkų žvėriški įkainiai  smarkiai  trukdo įsibėgėti startuoliams, žlugdo privatininkus, ūkininkus. Nors daugybė žmonių, ypač jaunimas, auginantis vaikus ar  imantis būsto paskolas,  per šį užtemimą nori legalizuotis, pradėti  savo verslą, rimtai skaičiuoja perspektyvas, steigia naujas įmones.

Steigiasi daugybė įdomiausių kavinių, restoranų, maitinimo įstaigų,  statomos gamyklos ir fabrikai. Tačiau jų intensyvią plėtrą smarkiai stabdo  stiprių vadovų ir kvalifikuotų, IŠMANIŲJŲ   žmogiškųjų išteklių stygius, naujokų akibrokštai ( Jau nebestebina, kai  kavinės naujokė padavėja-studentė nesupranta, kas yra vegetariškas patiekalas...). Dėl  statybos lėšų įsisavinimo , dėl potencialių investuotojų , dėl pasenusios rinkodaros statoma  ON RISK daugybė naujų prekybos centrų, kurie grobia viešas erdves iš žmonių, bet yra  nesusieti su paklausa , perspektyvoje bus tušti ar lauks stipraus pirkėjo. Dalis jų bus nuostolingi , nes  dabar nesuras Vadovų, kurie valdytų verslą.

Visur plėtrą stabdo vadovų ir lyderių  stygius. Cha -cha, tuo tarpu  vadovai, talentingi direktoriai, ministrai yra, bet jie  šiuo periodu nenori lipti ant bačkos, stangintis smurtinėje kasdienybėje , aukoti šeimų ramybę  užsiundytai  nekontroliuojamai žiniasklaidai, jiems atsibodo lieti kruviną prakaitą nedidėjant atlygiui ir kovojant su agresyvių  pavaldinių neadekvačiais  reikalavimais.  Tikrieji vadovai pasio savo naudos ,šiuo periodu mėgaujasi laisve, hobiais ir šeimos malonumais, keliauja ir dykinėja, kurdami vizijas,lavėja intelektualiai namuose, statosi namus, eksperimentuoja su įvaizdžiais, svečiuojasi ir priima svečius.         

Ekonomiką  smarkiai kelia tranzitas, komercinė investicijos į gamybą  ir TURIZMO plėtra. Priešingai, nei pasaulyje, pirmą pusmetį  smarkiai išauga turizmo srautai į Lietuvą, į regionus, o ne į sostines.Tačiau didelės turizmo  lėšos liks  neišleistos, nes na  regionuose  nespėta sukurti vakariečiams saugių pramogų ir klubų jaunimui ( išskyrus kurortus ir dipolį).

Krepšinio cirkas nusileidžia parašiutu į Prienus ir parodo šalies sporto funkcionierių neįgalumą. Ballų cirkas  aktyviai ir nestandartiškai gaivina kuriamąsias Lietuvos galias, suteikia vilčių, suvienija  jaunimą.Tačiau „pseudodvasingi“ intelektualai/publicistai, užsiknisę  bedugnių prasmių ieškojimuose, ignoruoja ar niekina Ballų  pažanginimo injekciją depresuojančiam regionų  jaunimui.          

Leidėjai pagaliau leidžia išties vertingas, prasmingas, pasaulinio lygio knygas, didžiąją literatūrą  ir neblogai užsidirba,o popsiniai šou naujokų  leidiniai lieka jų istorijoje kaip gėdos dėmė ar kvailas eksperimentas... anie  pardavimų negeneruoja.  

Smurtinės mokyklos/švietimo sistemos ir pilietiškų, atviros visuomenės  tėvų/šeimų konfliktai.

Atsiranda jauni, nepriklausomi, pažangūs teisininkai, kurie  drąsiai stoja ir kapoja galvas finansinių klanų  slibinams,įtvirtinusiems smurtinę Pinigo,Jėgos teisę (pagal ją - kas finansiškai galingesnis, tas ir laimi bylas ).         

Lietuvą užplūsta cunamis įdomiausių,meniškiausių,betnereklamuojamų, uždarų ar nutylėtų   seminarų, meninių dirbtuvių, švenčių ir renginių, kino filmų seansų, parodų. Karaliauja MENAS ar jo imitacijos. Tai vienas geriausių  periodų  Lietuvos kinui, teatrui, meno centrams, dizaineriams, šou menams, grožio industrijai, renginių organizatoriams. Net viskuo  visada nepatenkinti niurzgos ir pikčiurnos lietuvių  fotografai laaaabai neblogai uždirba. 

Slenka viešai , selfių pleškinamas Gedimino kalnas. Slenka ir kitų skardžių, kalnų,aukštybių nuošliaužos, atsiveria smegduobės. Bet tvarkomi pagrindiniai keliai, lėtai, sunkiai, su ilgomis pauzėmis reorganizuojamas paštas/ryšių sistema/infrastuktūros. Dalis kelių liks netvarkyta dėl lėšų stygiaus.

Mirtini skrydžiai ir kritimai žemyn:krenta nepatyrę naujokai ar keistuoliai, neįvertinę pavojų ir aplinkybių klastos,neturintys apsaugų, neperpratę nerašytų žaidimo taisyklių svetimoje terpėje, kurioje  netikėtai atsidūrė ( Manekenės Julijos tragiška žūtis).  

Europinės lėšos slapčia, po melagingos reklamos širma, teka ūkininkams ir vietos mafijoms bei jų atžaloms,  yra slapta  skalbiami ir praplaunami, tačiau tam sėkmingai priešinasi finansiškai pajėgi žiniasklaida, budrūs finansininkai ir bankai,  įžvalgūs ekonomistai .        

Į regionus  be reklamos ateina fantastiškos investicijos, grįžta su kosminėmis idėjomis pažangūs emigrantai, bet juos smarkiai stabdo kylančios kainos ir rūsti ekonominė realybė.  Regionų atgimimas.

Kruvinose avarijose ar gatvių konfliktiniuose incidentuose, susidūrime su smurtu netikėtai  žūsta ar išeina iš gyvenimo  šviesiausi žmonės, ateities lyderiai, galėję garsinti Lietuvą .  Tačiau jie pasilieka aplinkinių atmintyje ir etnoso dvasios lauke  kaip amžinai šviečiančios  gėrio žvaigdžės. 

Užtemimo  liūdnas žymuo: garsių mecenatų (Giedraitis), karininkų,šviesuolių, valstybingumo lyderių mirtys , kurios dar labiau suvienys etnosą atgimimui, prisikėlimui.     

Gaisringumas  naujakurių valdose dėl  netvarkingos elektros ar net tyčinių padegimų, tarpusavio vaidų. Agresyviai kertami nauji miško plotai, padeginėjami miškai, perskirstomas nek.turtas ir akcijos naujokų naudai. Rusijos patikėtiniai supirkinėja žemę ir miškus, aktyviai reiškiasi savivaldoje.      

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Atsakingiausias  išlaisvintojų iš priespaudos, pažangos stūmoklių, genijų  ir intelektualų rėmėjų, valdžios/ politikų/ profesijų lyderių tamsių paslapčių ir galios svertų  demaskuotojų, pertvarkų ir sutelkties iniciatorių,  niūrių dogmų naikintojų  šio  užtemimo ribose  laukia VANDENIŲ,   gimusių vasario 6-19 dd, ir Žuvų, gimusių vasario 19-26 dd.  

Užtemimo įtakas labiau pajus 

Vandeniai, gimę 02/06-19. Negatyvu: pavojai gyvybei, iššūkiai orumui, fizinės traumos. Pozityvu: charakterio sklandūs virsmai,asmenybės kūrybinis, dvasinis  atgimimas ,  kryptingos valios apraiškos, teigiamos įtakos aplinkinių humanizavimui, dvasingumui, nežemiškos dovanos, sėkmė finansuose, gebėjimų maksimali sklaida.

 Žuvys, gimusios 02/19-26, Liūtai ,gimę 08/10-23,Mergelės, gimusios rugpjūčio 23- 31,Taurai, gimę 05/8- 22,Dvyniai, gimę  05/22- 29, Skorpionai, gimę 11/10-23,Šauliai, gimę  lapkritį.  

 Užtemimo veikiantys asmenys, energijų nešėjai globaliai :

 Vandeniai,  Skorpionai , Žuvys, Avinai, Ožiaragiai, Šauliai

Skorpionai : stipriai įtakos, stimuliuos  vadovus  ir grupių lyderius, vykdys keršto ar intensyvios paramos/reorganizacijos/apsaugos akcijas, kurios stiprins vienų karjeras ir lyderystes, iškilimą, o kitus provokacijomis ar maginiais būdais nuvers nuo pjedestalo. Skorpai stengsit žūtbūt išlaikyti esamą padėtį, priešinsis naujovėms, nepaleis į laisvę, ardys svetimą naują laimę, netradicines poras, trukdys  išsivadavimams ir išsilaisvinimams, pažanguolių ar šviesuolių netradicinei kūrybai/ darbui/sveikatai/meilei, netradiciniam verslui, originalių , superpažangių sistemų kūrimui. Provokuos, bet ir griaus, tvirtai įsitikinę, jog gina teisingumą ar  kažką apsaugo.       

Žuvys skleis taiką, spinduliuos visuotiną meilę, neš ramybę ir gėrybes, malonumus ir pasitenkinimus , stebuklingas dovanas, gerietišką psichologiją ir humanistinę pasaulėžiūrą į šeimas, santuokas,  gesins konfliktus ir bet kokias agresijos apraiškas  draugijose, aplinkoje, palaikys pažanguolius/šviesuolius/ keistuolius/reformatorius, naujausias idėjas.  

 Šauliai, ypač 35-46 m vyrai ( pasidavę Skorpų  ar populiarių lyderių provokacijoms, įtakoms )  kurstys  karingus konfliktus, bus pykčio ir agresijos židiniai bendruomenėse,politikoje, televizijoje, elite griaus šeimas, kitų įsitikinimus, pasaulėžiūras, kovos prieš esamas amžinas vertybes, etiką, principus, bendrą moralę, klibins šeimų pamatus, elgis  nežmonišikai, žalos jausmus ir niekins idealus, kovos prieš kitų įsitikinimus, tikėjimus   

Avinai  ir šiuosyk veikia kaip mąstymo katalizatorius, aktyvatorius, kaip naujų idėjų šaukliai, kaip laiko ir bendravimo greitintuvai. Jų idėjos ir iniciatyvos įžiebia  inovatyviausius projektus , atveria kelius į ateitį, skatina pažangą ,stimuliuoja šviesuolius, pažangiečius, gabiausią jaunimą, atvirus naujovėms kolegas, daro šviežią  kūrybingą orą  ir neformalias sutelktis aplinkoje, versluose, šventėse, renginiuose, vaikų sambūriuose, vienu žodžiu nurodo perspektyviausią ir  pažangiausią kryptį. Bet jie ir toliau kariauja su sustabarėjusia valdžia, demaskuoja jos ydas ir paslaptis, griauna atgyvenusius autoritetus. 

Ožiaragiams tenka atpirkimo ožių  arba rąsto po kojomis vaidmuo . Jie visiems kliūna,trukdo, dėl to  iš visur juos bandoma išstumyi ,nors  jie atsakingiausiai laikosi ankstesnių susitarimų, sutinka aukotis ir dirbti už kitus dešimteriopai. Teisinga, jei Ožiaragiai vietoj pasipriešinimo viskam pristabdytų revoliucijų vadų įniršį ir  pakirkintų delsiančių susitaikėlių, prisitaikėlių  abuojumą.