Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2018-06-18

2018 liepos užtemimas Vėžyje - akistatoje su praeitimi sugrąžinama tapatybė, atitaisomos klaidos ,

2018 m. liepos 13d 5:47  Vilniaus laiku  vyks  dalinis Saulės užtemimas  Vėžio ženklo 20 laipsnyje 41 min ,

Užtemimas stipriau pasireiškia įvairiais gamtiniais  ir socialiniais  kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės  užtemimo „šešėlis”. Šįsyk jis stipriausiai kabins, užtemimo fazes praeis,jo dalinės fazės bus matomos : Australijos Pietuose, Indijos ir Ramiojo vandenynų pietuose. 

2018 liepos užtemimo poveikio, įtakų periodas : nuo 2018 vasario vidurio iki 2018 rugpjūčio vidurio . Apogėjaus taškas (viršūnė) ,2018m pavasarį prasidėjusių reiškinių  ir aplinkybių pikai, lemtingi  individualūs sprendimai  daromi  – 2018 liepą.  Lūžio taškas, kai aplinkybėse ima dominuoti  ateinančio, liepos  užtemimo temos, o praėjusio vasario  užtemimo temos nugęsta – 2018 balandžio 30d.  Užtemimo saroso serija: 2N ( 117).

Saulės užtemimai vyksta poromis su Mėnulio. Mėnulio užtemimas vyks liepos 27d. 5 Vandenio laipsnyje. Šis Mėnulio  užtemimas – pilnas, Paskutinįsyk pilnas Mėnulio užemimas vyko 2011 birželio 15d. Tai pats ilgiausias ir pats pilniausias MĖNULIO  užtemimas 21 amžiuje, jis truks 103 min.

Liepos Saulės užtemimas suaktyvins Vėžio-Ožiaragio ašį, kuri bus aktyvi ir 2019-2020 metais, kai  užtemimai vyks Vėžio ir Ožiaragio ženkluose. Be to, lapkričio 6d Rahu ( Kylantis Mėnulio mazgas) pereina į Vėžį, kur bus iki 2020/05/05. Šią liepą apsibrėš aplinkybės, kurios  plėtosis ir 2019-2020 mm.     

 

Astrologinės Užtemimo ypatybės, jei Vilniaus laikas 05:45

1.2 Laimės trikampiai, kuriuos sudaro planetos Vandens ir Žemės stichijose.

a)      Saulės/Mėnulio  Vėžyje –  Jupiterio Skorpione – Neptūno Vėžyje  „vandeninis“ trinas

b)      Urano Taure- Veneros Mergelėje-Satuno   Ožiaragyje žemiškasis trinas.

2.  Stipri T-kvadratūra, kuri teikia vystymosi energijas, impulsuoja  ramią, paslaptingą, taikią užtemimo energijų sklaidą: Merkurijaus Liūte- Jupiterio Skorpione- Marso Vandenyje  įtampinis T-kvadratas.Jame silpnoji grandis Marsas Vandenyje ( vadovų ir valdžios pažangiso idėjos atsimuša į naujokų pasipūtimą/karališkus įnorius, dėl ko klimpsta  svarbiausi  darbai , o senbuviai ir darbo kolektyvai, laukdami, kas laimės,  užsislėpę tyko ir užsiima savo malonumais, pomėgiais, seminarais ir tt).   

3. Pažeistas silpnas Marsas Vandenyje.

Eksperimentai, atakos, ryžtingi nepriklausomi veiksmai ar nesuderintos spontaniškos  iniciatyvos, patyčios,  karštakošiai , iš pirtšo laužti eksperimentai ir fantasmagoriniai „projektai“ lieka nesuprasti, sukritikuoti ir daugumos/kolektyvų vieningai tylomis suignoruoti.

4.Saulės/Mėnulio/Selenos  -Plutono/Lilit  priešprieša.

Vidujai atmetamos liepiamosios  nuosakos, smurtas ir ypač valdžios kontrolė ir spaudimas. Geriausi darbuotojai gali išeiti , keisti darbą, teisiškai apsiginti , emigruoti, jei jų vadovai/valstybės   peržengia pilietinių susitarimų ribas, juodai užengia ir  nežmoniškai išnaudoja. Dauguma bėga nuo engimo, nuo  ydingų ankstesnių prof.pasirinkimų , renkasi saugesnes erdves, glaudžiasi prie artimesnių žmonių, kuriose ieško laimės, artumo , atgaivina sielos balsą.   

5. Saulės-Mėnulio-Balto Mėnulio-Laimės taško jungtis. Analoginiai  pokyčiai ir  juos  lydinčios aplinkybės  dėliojosi, vyko cikliškai: 1964 vasarą-rudėnį ,1982 vasarą-rudenį , 2000 vasarą-rudenį.    

Užtemimo simbolika pagal Redjarą:

Linksma draugų grupė pramogauja Venecijos gondoloje.

Psichoanalitinė šio vaizdinio reikšmė: Visuomeniniai ryšiai glaudinami, vystomi ir progresuoja į aukštesnį lygį tradiciniais, daugumai priimtinais būdais. Sustiprėja sentimentalus portraukis prie istoriškų, senųjų, amžinų idealų, kolekcinių brangenybių(raritetų). Iš močiučių skrynių traukiama tai, kas vertingiausio, kas sušildo sielą. Tampa itin paklausūs romantiški, elegantiški  ritualai, tikrovė romantizuojama.     

Kaip teisinga elgtis šio užtemimo aplinkybėse:

Apsivalyti sielą, išgirsti ir šiuosyk klausytis tik jos tylaus  balso – intuicijos, savisaugos instinktų  užsitikrinti apsaugas,  atsiriboti ir užsisklęsti nuo to, kas kelia pavojus savasčiai ir tapatybei, keisti gyvenseną ir įprastą veiklą , net mažinti darbinių krūvių apimtis, jei tai kenkia sveikatai ar neigiamai veikia santuoką, trukdo susiporuoti, socialiai reikštis. '

Vadovautis intuicija ir įvairias mistiniais  ženklais, sapnais. Saugoti darbo vietą tol, kol nebus 100 proc garantijų dėl naujos, kol negausite patvirtinimų iš kitų vadovų . Saugoti  kaip savo akį darbines paslaptis, autorines technologijas, privatų gyvenimą  ( ypač soc. tinkluose)  nuo konkurentų  ar kriminalinių piktų akių. Rodyti krištolinį lojalumą vadovams ir draugams. Viešumas ir atviravimai šiuosyk pridaro daugiau bėdos, nei naudos. Padėti partneriams, sutuoktiniams , net konkurentams jų sveikatos,  buitiniuose ir materialiuose nesklandumuose.Saugoti  kaip savo akį partnerių, sutuoktinių paslaptis, niekam neatskleisti jų silpnųjų vietų. Keisti paslaugų teikėjus, kadrus į  atidesnius,patikimesnius,  geresnius, konfidencialesnius, kūrybingesnius, labiau atliepančius ind. poreikius. Visaip padėti draugams prasisiekti , iškilti, remti jų ambicijas. Iš nieko nesityčioti. Būti atsargesniems, neišsišokti, nesavivaliauti ir neprovokuoti  kelyje,  transporte, renginių vietose,įtartinose grupėse , ten, kur yra vaikų. Neįsileisti į meilės reikalus geriausių draugų ( bus daug situacijų , kai stipresnė  draugė ar draugas paveržia mylimuosius). Nepradėti verslų su draugais, neįsileisti į dalį/ į verslą draugų.Atostogos su draugais ar didelėmis nepažįstamųjų grupėmis  šiuosyk bus probleminės ( skirsis interesai, dienotvarkės).                     

Užtemimo įtakas stipriausiai pajus 

Vėžiai pagal ASCendentą. Jų įvaizdis , charakteris bus apkalbami, aptariami, įtakojami užnugarinių,šešėlinių  asmenų, mafijos ar STT atstovų. Jie bus sekami, ieškoma jų silpnųjų vietų, jie patys bus įtraukti į slaptus sąmokslus, suokalbius. Per praradimus, atskyrimus, sapnus ar ligas atsiranda mistinė galimybė apsivalyti, kažko atsiprašyti, įžvelgti slaptas praeities įvykių priežastis ir ištakas.

Vėžiai, gimę liepą. Jiems teks daugiausia nerimastingų, painių aplinkybių, kuriose teks adaptuotis, įveikiant asmenines baimes. Užduotis: saugoti ir ginti įvaizdį; sustprinti asmenines apsaugas, pasirūpinti fizinio kūno saugumu, nerizikuoti fiziškai  be didelio reikalo. 

Ožiaragiai, gimę sausį. Permainos, baimės,  nerimas, slapukavimai, pokyčiai, susiję su viešuma, santuoka, konkurencija. Užtemimas labiau palies jų sutuoktinius, partnerius, oponentus, kurie susidurs su virtine paslaptingų išbandymų, su smurtu,   kažkieno slapčia sukurtų  pinklių/patikrinimų. Užduotis: būti atsargiais  viešumoje, keisti viešryšių stilių, apsaugoti nuo grėsmių, pridengti  sutuoktinius,partnerius. Suslėpti sutarčių, bendrų verslų galus. Iškuopti pamazgas  arba apskritai išeiti iš praeities susitarimų, sutarčių.    

Avinai, gimę balandį. Užtemimas palies jų  turtus, nuosavybę, šeimą, giminę,  praeitį. Užduotis: apsaugoti turimą nuosavybę, apdrausti namus,  šeimos narius, pasirūpinti tėvais, laikytis saugumo  vandenyje, maksimaliai apsidrausti ( pasigilinti į sutartis, objektus) įsigyjant, nuomuojant ar keičiant  būstą.

Svarstyklės, gimusios spalį. Užtemimas palies jų reputaciją, karjerą, socialinę padėtį, santykius su vadovais ir darbdaviais,  profesinius orientyrus, pakreips Likimą vienokia ar kitokia eiga.  Užduotis:  jautriai, draugiškai  taikytis prie darbdavių, vadovų poreikių ( arba keisti organizaciją), jei prsisitaikyti ir ,susitarti neįmanoma.        

 Užtemimo veikiantys asmenys, energijų nešėjai globaliai :

 Vėžiai Skorpionai , Žuvys, Ožiaragiai, Šauliai, Liūtai, Mergelės, Vandeniai 

 Visi Vėžiai yra šio užtemimo  pozityvių , Baltojo Mėnulio energijų skleidėjai ir  pagrindiniai veikiantys asmenys, aplinkinių įtakotojai. Vėžių veikimas visada - paslaptingas, užslėptas, alcheminis , bet dėl to ypač galingas,  nes paliečia giliausius , tamsiausius , slepiamus reiškiinių ir žmonių  slėpinius, vidinę jų esmę. Šįsyk jie padės lyderiams ir vadovams kilti, o  draugams - prasisiekti,  saugos ar atlieps mamas ir moteris,  priešinsis  šešėliniams  pilkiesiems kardinolams, stabdys smurtautojus, trauks iš nesėkmių          

Skorpionai:  tiksliais , draugiškais, aštriais dūriais ir postūmiais veda į  visokeriopą  gyvenimo sėkmę  ir šviesesnę ateitį, aktyviai gina ir globoja  gražias santuokas,  silpnus vaikus, jaunimą,  padeda atskleisti talentus, ištempia iš finansinių duobių ir ligų, iš santuokų krizių,  kažką vertingo dovanoja, bet…  užgesina pažangias idėjas, pilietiškas iniciatyvas, blokuoja laisvas mintis ir laisvą žodį,nuolat trikdo kasdienę dienotvarkę ir įvykių eigą, stoja skersai kelio šviesuoliams pažanguoliams, žlugdo  jaunus verslininkus ir artistus, kenkia grožiui, madai ir įdomiam, nerūpestingam  laisvalaikiui.

Žuvys: visapusiškai įkvepia, motiniškai ir jautriai globia , dovanoja mistiškas dovanas, pildo slapčiausius norus, išgrynina  ( arba sujaukia) vertybes.

Vandeniai:  daug kam kliudo paradoksaliomis idėjomis, spontaniškomis iniciatyvomis, išpuoliais ir išsišokimais ne laiku ir ne vietoje , neįgyvendinamais , nerealiais projektais, išviešinimais. Jie krizena ne vietoje ir ne laiku, na maišosi po kojomis tiek lyderiams, tiek vartotojams. Jų  nenuspėjami veiksmai ir iniciatyvos  lieka be atsako,nepopuliarūs, nesuprasti kolektyvų bei vadovų ,  dauguma kolegų/pavaldinių  Vandenių ekperimentinius veiksmus  ir savavales technoiniciatyvas  nuneigia ar nutyli ,o  sutuoktiniai ir oponentai /partneriai/ viešuma  atvirai užprotestuoja. Vandeniai , nors aktyviai reiškiasi, tampa šio užtemimo įvykiuose vienišais kosmonautais ar  spragtukais, kuriuos lengvai įveikia devyngalbiai slibinai ir kūrybingesni priešininkai .

Taurai: jie atskleidžia visiems įvykių  esmę ir gyvenimo dėsningumus, vienija ir palaiko švietėjus/mokslininkus/intelektualus, kelia taikias revoliucijas švietime, komunikacijoje, rinkodaroje, kaimynystėje. Daug kam papurto smegenis ir pagreitina  natūralią, ne dirbtinę kasdienybės spartą, palaiko socialius verlsus, teikia pagalbą moterims/ šeimoms/ užsieniečiams  bėdose.

Liūtai: drąsiai ir kūrybiškai, bet nesėkmingai  priešinasi valdžiai, daugumos ir draugų, grupių  opinijai, technoligzacijai-globalizacijai, nuasmenintam bendravimui, antihumaniškoms sistemoms.

Ožiaragiai: 1)) ožiaragiai vadovai ar siekiantys valdymo, lyderystės galių, negatyviais būdais  žlugdo, presinguoja  silpnesnius  ir kūrybingesnius darbe, trikdo visų taikų ir darnų darbą, gadina  sveikatą užsispyrimais ir savanaudiškais reikalavimais 2) atsakingi, patyrę ir stoiški Ožiaragiai tampa atrama visiems, pakliuvusiems bėdon ir pažangiečiams, telkiantiems šeimas, vietos bendrijas.  

Mergelės: kažkuo pamalonina, sužadina jausmus , paremia laiku ir vietoje, parodo paprastas ir pigias išeitis iš sudėtingiausių aplinkybių  .

 

Užtemimo įtakos po LT dangum

Keliamos į paviršių visos  mafijinės paslaptys , dumblai, kurie teršia šviesią šalies padangę, traukiami į dienos šviesą vorai, kurių  nematomi korupcijos voratinkliai apraizgė valstybės pagrindus.

Vegetuoja, degraduoja, daro fatalines klaidas ir slaptas makles, nugęsta ir sumenkėja, ima nykti ir išeina tyliai iš rinkos, patiria nesėkmių, neatlaiko konkurencijos su  nepalaužiamomis kaip titngas lenkų prekybos sistemomis , tampa neįgalūs, maldauja slapta paramos, kad išgyventų: VIETINIAI pardavimo tinklai, VIETINIAI bankai ir fin. dariniai, parduotuvės, smulkūs  gamintojai, augintojai. Sunyksta iki apgailėtino prduotuvių asortimentas. Išgyvena tie, kas sumažina drakoniškas kainas ar persikelia prekiauti į internetą.       

Ekonomika traukiasi į šešėlį, serga, galuojasi, bet to niekas nemato ir tai niekam nerūpi.

Prarandamas derlius , jei  augalai nebuvo pasiaukojamai laistomi  per sausrą. Gamtinės stichinės  anomalijos.

Švietimo sistemoje pavieniai drąsuoliai eina į atvirą konfliktą  su vieninga  usžsislėpusių valdininkų zonderkomanda, siekiančia dehumanizuoti švietimą, atstatyti ir sucementuoti  sistemą, kuri seniai atgyveno, kuri  dar stipriau mokinius verčia  paklusniais zombiais ,įkalintais ydingoje  sustabarėjusioje sistemoje.

Valdininkai ir valstybės tarnautojai bei darbininkai mėgaujasi gyvenimo malonumais, pramogauja, kažkuo aistrinasi,  imasi drastiškų sprendimų ir šantažo,  nedirba, dėl ko privatūs ūkiai, šeimos ir neįgalūs,  smulkūs verslininkai, soc. remtini  paliekami su savo problemomis vieni ant ledo.

Nesėkmių ruožą   dėl darbuotojų stygiaus ar nenoro dirbti  ir dėl valdininkų nuožmių reikalavimų išgyvena kelininkai, IT specialistai, turizmo sektorius, logistai ir rinkodarininkai, NT vystytojai, farmacininkai, statybininkai, švietėjai, komersantai  ( tačiau to neparodo ,o demonstruoja  jėgą ir dideina reikalavimus).

Šalies laimėjimai užsienyje,  varžybose, festivaliuose, olimpiadose, diplomatinės ir teisinės pergalės.

Naujokai pusžaliai  valdžioje daro cirkus, stumia  viešai idiotiškiausias kosmines  cirkines idėjas iš lempos ,bet jas – laimei- boikotuoja  kaip niekad vieningos valstybės tarnautojų pajėgos.

Kuklūs, nematomi ministrai ir profesionalai valdžioje išmaniai ir ūkiškai , šaltai ,  teisiškai ir strategiškai po žingsnelį vykdo racionalias ir savalaikes reformas, atsiremdami į  patyrusius ilgamečius kadrus ( pvz Kultūros ministrė)     

Viešinimo skandalai valdžioje veikia kaip valstybės augimo ir nepriklausomybės stiprinimo katalizatorius  ar greitintuvas ( paskata).

Vykdoma teisinga, nuosekli  mokesčių, Sodros, Pensijų reforma, kuriai priešinasi pikti klounai ir tuščių , orinių idėjų generatoriai.

Teismai pagaliau pradeda ginti aukas ir bendradariauja su policija.

  Ir – daugybė kitų įdomių ir įvairių gyvenimo socialinių reiškinių J))))))

 Kiekvienam Lietuvos žmogui šis užtemimas teikia šias galimybes ir aplinkybes:

 Atstatomos, apginamos pažeistos darbo teisės.

Galimybė ženkliai pagerinti sveikatą ir gyvenimo ar darbo sąlygas, jei rizikuojama ir sąžinigai atsidėkojama tiems, kas tą padarė.

Tenka kažką norimo prarasti,  liūdnos netektys,kai tenka liūdnai ar ašaringai susitaikyti su nesėkmėmis, praradimais, kažkokių brangiausių šviesuolių išėjimais.  Vieni verkia - praradę, kiti džiūgauja - ištrūkę iš voratinklių ar  smurtinių engyklų. Atsitraukimai ir prisitaikymai. 

Visi patiria fin. nuostolių ar emociškai išlaidauja, pameta pinigus ir brangenybes.

Visi  užsidaro savo privačiose   saugiose erdvėse, slepiasi nuo viešumos iššūkių, bet aktyviai savanoriauja , atvirauja soc. tinkluose.    

 Mistiškai pildosi daugumos  didžiosios gyvenimo ar profesinės svajonės. Dauguma susiduria su pasąmonės reiškiniais, anapusiniais pasauliais, išgyvena mistinius , iracionalius potyrius. 

Neramus miegas, suaktyvėja pasąmonė, iš jos išplaukia į paviršų senos pamirštos baimės, kompleksai, šviesiausi vaikystės prisiminimai.

Patiriami praradimai, nuostoliai – kurie veikia kaip apsauga, karminė duoklė, išganymas.

 Suserga ar paguldomos į ligonines, kažkur dingsta   mamos ar moterys, kurios atliko motiniškas priedermes.

Mamoms, buhalteriams pakrinka psichinė sveikata. Išduoda , apskundžia ar  tyliai pabėga, pasislepia  reikšmingos,  moterys, finansininkai.

Per sapnus galimas kontaktas su mirusia mama, angelu sargu. Gaunama  stipri apsauga, jei kažkam paaukojama, savanoriaujama    

Visiems sudėtinga susikalbėti tarpusavyje, daug nesusipratimų, kuriozų bendravime, kai vieniems atrodo, kad iš jų tyčiojamasi, kitiems atrodo, kad juos žemina, treti apskritai  paranojiškai visus seka ir niekuo nepasitikti.  Dingsta laiškai ir siuntos. Masinės avarijos dėl kažkieno žioplumo ar neišmanymo ( priežastis – neapdairumas, nuovargis, kažkokios pasislėpusios moters pavydas ar isterikos, alkoholis)

Draugai visakeriopai padeda ir pataria.

Visuotinis, bet  bailiai slepiamas  ar atsargiai internete išverkiamas nepasitenkinimas kainomis, maistu, ekonomika, bankais.

Kiekvienas išgyvena mažus stebuklus ir trumpus nušviesėjimus, apsivalymus   – sąlytyje su sakralia gamta , su dvasingomis moterimis, su Dalai Lama, su  jautriausiais vaikystės prisiminimais.

 Globaliai kiekvienam žmogui:

Stiprios  pozityvios emocijos, nerimas, panikos priepuoliai, nemiga irkotikie psichiniai sutrikimai  dėl  darbo keitimo, dėl sveikatos , dėl buitinių ir materialių rūpesčių, pasikeitus darbo ir gyvensenos sąlygoms, Kolegų  geranoriška pagalba arba – neslepiamas pavydas. Daug kas sugrįžta į senąjį  darbą  ar vaikystėje išsvajotą veiklą,  pamirštą, bet tokį mielą sportą ,keičia darbus ir paslaugų teikėjus , kurie pigesni ar saugesni.   

Sutuoktiniai/partneriai  geranoriškai atliepia  ir padeda  buityje, sveikatoje imasi dar stipriau  globoti,  atsiprašo, pripažįsta kaltę , sugrįžta pas paliktus partnerius, o negatyvu: manipuliuoja, varo vėžį , užkrauna buitimi, ėda gyvastį emocinėmis manipuliacijomis. Santuoką užplūsta praeitis.

Pirmagimiai susiduria su kolektyvų ar draugų smurtu, patenka į avarines  ar konfliktines situacijas, jiems nesiseka įgyvendinti tikslų dėl … Likimo nepalankumo, Valstybės nepalankios politikos, dėl asm nepamatuotų ambicijų.

Antragimiai sirguliuoja, prašosi pagalbos , jiems sekasi tiek gyvenime, profesijoje, tiek piniguose,  jie dovanoja ir gauna dovanas, išsivaduoja iš priklausomybių ar klaidingų gyvenimo pasirinkimų, nesėkmių ruožo.

Trečiagimiai išgyvena virsmus, turi psicholog. ar raidos problemas, dėl jų šeimos kažką keičia ar keičiasi, skolinasi ar  ieško pagalbos iš šalies      

Romanai ir meilės ryšiai išgyvena  nesėkmių ruožą dėl skirtingų perspektyvų, dėl draugų ardomosios veiklos , dėl išviešintos  nepataogios informacijos, dėl sužinotų  šokiruojamų faktų.  

Po kažkokių geradarių  slapto tarpininkavimo randamas geresnis darbas, pagerinamos darbo sąlygos, pasveikstama ar sutvarkomi darbo, buities  ir sveikatos  įsisenėję reikalai .

Nesėkmės versle/ renginiuose/ atostogose  dėl  kažkokių grupių ar draugijų, net draugų  keršto, dėl valstybės  drakoniškų  sprendimų , dėl klimato ar radikaliai pasikeitusio organizacijos kurso, dėl ryšių ar transporto bei ryšių ar žiniasklaidos   akibrokštų,  netikėtų  pakrikimų. Visur verslo ir  aukščiausios politinės valdžios  aštrus konflikjtas, dėl kurio verslas praranda perspektyvas.

Nereali , fantastiška sėkmė karjeroje per draugus ar patekus į lyderių komandas, išgelbėjus laiku ir vietoje vadovus ar lyderiaujančias organizacijas, išgyvenančias komunikacinius ar IT sunkumus,

Kasdieniai incidentai transporte ir gatvėse, keliuose, ryšių mazguose del  to, jog jaunikliai nesiorientuoja kelio ženkluose,vietovėje, nemoka naudotis informac. ar ryšių technologijomis.     

Laipsniški ( po žingsnelį, link tvarkos ir ekologijos ar ekonomijos)  pokyčiai šeimų gyvenime: persikraustymas, skyrybos, dalybos, pertvarkos, remontai, operacijos, saikingos paskolos.