Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2018-12-31

2019 sausio užtemimas Ožiaragyje

2019 m. sausio 6 d 04:43  Vilniaus laiku   per Jaunatį vyks  dalinis Saulės užtemimas  Ožiaragio ženklo 15 laipsnyje 25 min. Tai bus pirmasis iš trijų Saulės užtemimų 2019 metais ( sekantys – liepos 2 d ir gruodžio 26d).

Užtemimas stipriau pasireiškia įvairiais gamtiniais  ir socialiniais  kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės  užtemimo „šešėlis”. Šįsyk jis stipriausiai kabins, jo dalinės fazės bus matomos  Rytų Azijoje: Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ( Vladivostokas), Japonijoje, Pietų ir Šiaurės Korėjose,Ramiojo vandenyno šiaurinėse dalyse, rytų Kinijoje ir Mongolijoje, Aliaskos pietvakariuose.   

2019 sausio užtemimo poveikio, įtakų periodas : nuo 2018 rugpjūčio vidurio iki  2019 liepos. Apogėjaus taškas (viršūnė) ,2018 rudenį prasidėjusių reiškinių  ir aplinkybių pikai, lemtingi  individualūs sprendimai  daromi  – 2019 m sausio pradžioje.

2019 balandžio 2d  -  tai lūžio taškas, kai užtemimo įtakojamose aplinkybėse ima dominuoti  ateinančio, 2019m liepos  užtemimo temos, o sausio  užtemimo temos  pamažėle nugęsta. 

Užtemimo saroso serija: 2s

Analoginiai  pokyčiai ir  juos  lydinčios aplinkybės  dėliojosi, vyko cikliškai:,1982 rudenį , 2000 rudenį

Saulės užtemimai vyksta poromis su Mėnulio. Pilnas kruvinojo arba Vilko Mėnulio užtemimas vyks  sausio 21 d Liūto 1 laipsnyje.

Astrologinės Užtemimo ypatybės:

Į užtemimo temą argentiniečio Alberto Mangelio apysaka " SUGRĮŽIMAS" (Alberto Manguel). Filmai: "Kaltė" (2018, Vokietija), "Šaltasis karas" ( Lenkija, rež. Pawlikovskis),  "Gregoire" ( 2017, Kanada),  "Nematoma siūlė" ( Phantom thread, rež. P.T. Andersonas) , "Drugelis" ( 1973, rež.Fr. Šafneris)     

Planetų  „akmeninė, stagnaciška, ultrakonservatyvi, karminė ( nes Ketu įtakose) sankaupa Ožiaragyje ( Saulė-Mėnulis- Merkurijus-Saturnas, Plutonas).Ši sankaupa konfiktuoja ( yra  kvadrate) su  ugningu Marsu Avine. Saulė atsidurs  tarp Saturno -Plutono, šių planetų vidurio taške. Stipraus Jupiterio ir Veneros Skorpyje  trinai su Marsu Avine.  Galingas Jupiterio Šaulyje ir Neptūno Žuvyse konfliktas. Saulė jungtyje su Lyros žvaigždyno žvaigžde Vega, kuri žadina optimizmą, idealizmą, tikėjimą aukštaisiais idealais, teikia netikėtas  malonias pažintis ir didelę  kūrybinę sėkmę, jei kuriama ne dėl ego, o dėl žmonių.   

Užtemimo taškas ir planetos Ožiaragyje suaktyvina  Ketu temas. Iš spintų iškrenta seni skeletai, iš  individualios ir kolektyvinės pasąmonės  išlenda seniai pamiršti baubai ir praeities  šešėliai, prisikelia  nuslėptos ar nepastebėtos praeities pražangos ir užmaršties dulkėmis apsinešę kertiniai, lemtingi gyvenimo žmonės  bei pasirinkimai. Retas laikas , kai atsigręžus atgal, įmanoma pamatyti vertingiausius dalykus,  įspūdingiausius pasiekimus, kuriuos paliksime kaip neišdildomas pėdas Amžinybės laike. Saturno Plutono girnos kiekvieną spaus sugrįžti prie  pašaukimų ir neišpildytų atskomybių, atsigręžti į tuos, kas nebepajėgia  pakelti Likimo, valstybės,diktatorių totalios priespaudos.  

Prievarta, spaudimu, griežta kontrole ar ultimatumais reikalaujama grįžti prie senos, vienvaldės  tvarkos , paklusti vieninteliam autoritetui. Revanšistai, šešėliniai  generolai  pakelia ne tik galvas, bet ir vėzdais bei  diktatoriškais eikalavimais stumia  generalinį  centralizuotą planą/įstatymą ar režimą,  kuriam turi visi besąlygiškai paklusti. Pavyzdžiai: Putino prievarta stumiama sąjunga su Baltarusija.

  Aktyvūs  ryžtingi veiksmai, nors ir sulaukia entuziastingo, karšto  draugų/grupių palaikymo ,   atsitrenkia į  NEPAJUDINAMĄ senų įpročių, atgyvenusių  senų sistemų, stagnuojančių  vadovų , akmeninių autoritetų SIENĄ ir naujokų IGNORAVIMĄ. Konservatyvių ir dogmatiškų sistemų atstovų stabdomos bet kokios naujovės , pažanga, ryžtingi žingsniai pirmyn. Visi priversti  atsigręžti į praeitį ir sunkiai su kalte, gėda ar atsiprašymais beiišpažintimis prisipažinti , kas privedė iki  dabarties sąstingio ar sukllupimo, prie ligos ar vienatvės, praradimo ar atsiskyrimo, galbūt tenka atsitraukti ir perlaukti, susitaikyti su spaudimu ar priverstiniu laukimu, nes DAR NE LAIKAS , DAR SENI SLIBINAI turi jėgos, neprileidžia naujokų su šviežiomis idėjomis.

Jei neskubama ir susikaupus, atsakingai ir lėtai atraišiojami seniausi praeities karminiai  mazgai, galimas netikėtas išsilaisvinimas iš aklaviečių, ištrūkimas iš vidinių kompleksų ir sielos kalėjimų. IŠKUOPIAMA praeitis, surenkami  kadaise išmėtyti akmenys  ar atstumti artimiausieji žmonės.  Užtemimo  įvykiai RESTAURUOJA tai, ką praradome vertingiausio, bet ir bloškia smarkiai  Laike atgal nuo naujų pasirinkimų ir naujų pažinimo krypčių.

 Išjudinami giliausi , kiečiausi pasąmonės klodai, dėl to galimi spontaniški, nekontroliuojami psichoproveržiai, psichosomatinės ligos. Paūmėja depresijos ir  atskirties būsenos, kurios reiškiasi hyperaktyvumu ir reitingų medžiojimu soc.tinkluose, suicidinėmis mintimis, depresiniais išgyvenimais dėl nereikalingumo ir nepripažinimo. Aplinka aiškiai pamato, koks šešėlinis lėlininkas ( kokios akmeninės nuostatos  uždeda šorus)  diriguoja to ar kito žmogaus veiksmams. 

Galimi mistiniai  stabdžiai –  sunki trauma, operacija, darbo  ar mylimųju praradimas, vaikų netekimas, išdavystė santuokoje.  Viena vertus, tai gali būti – praeitų  senų pražangų karminis bumerangas, kurį  tenka priimti kaip  pelnytą bausmę.  Kita vertus, taip pasąmonė sustabdo nuo klaidingų žingsnių, sutrukdo klaidingiems pasirinkimams.  Šis užtemimas siunčia aiškius, materialius, nedviprasmiškus ženklus – kas mus  varžo, o kas yra patikimiausias užnugaris, angelas-sargas  gyvenimo sunkumuose ir nepritekliuose, kas mus atvedė į nesėkmių aklavietes ir kaip iš jų išeiti, kaip gydytis nuo beviltiškų ligų, vedančių į neišvengiamą invalidumą.

Tiems, kas ilgai kentėjo, atsiveria nesavanaudiškos pagalbos vartai. Tiems, kas lipo per galvas ir engė, kas mėgino slapta užvaldyti svetimo brangenybes ar kito reputaciją, karjerą , nuopelnus , kas veikė grobuoniškai slapta, ar atstovavo šešėlinėms destruktyvioms jėgoms ar mafijoms – tiems užsitrenkia reikšmingos durys prieš pat nosį, atimama  tai, kas buvo brangiausia. Patenkama į stichines nelaimes, ligonines, kalėjimus, užpuola  bepročiai ar asocialūs.    

Pozityvios šio užtemimo dovanos : pasveikimas po sunkios ilgos ligos, prisikėlimas iš mirties patalo, atsiradimas trumpam  Nirvanos rojuje su mylimu žmogumi, vaikais ar sutuoktiniais, kur  galima pailsėti nuo darbų , atsikvėpti ir pasisemti ilgam jėgų. Gamta, artimieji atskleidžia slapčiausias  Visatos, Žmogaus, Kilties, Inkarnacijų paslaptis, parodo – kas esi  ir ką čia veiki. Sutinkami šventuoliai, tikrieji ( ne šou-bernardiniai) vienuoliai, disidentai,  laukiniai žvėrys  nebijodami sveikinasi, eina į kontaktą.Regimos reikšmingos vizijos, pranašingi likiminiai sapnai, sąlyčiai su anapusinėmis tikrovėmis.          

Šio užtemimo metu primygtinai rekomenduojamos ilgesnės maldos ir meditacijos,  ind.terapijos per  spontanišką rašymą, tylą,  sąmoningą sapnavimą, pasninką ar piligriminius sunkius žygius į alkavietes ar šventvietes, į kalnus.

.    

Užtemimo simbolika pagal Redjarą:

Vaikų skyrius ligoninėje, užpildytas žaislais. (Visuomenės įsipareigojimai užtikrinti  vaikų ir ateities kartų gerovę ir sveikatą.)  

Užtemimo interpretacija pagal B. Braddy:

Kiekvienas žmogus yra įtraukiamas į kažkokių grupių, grupelių ar bendruomenių, kolektyvų veiklą ar ritualus, problemas. Atsiranda noras ar pildosi seni ketinimai prisijungti, įsiterpti , susitapatinti su tam tikra sub-kultūra ar grupe, kurią motyvuoja nekomerciniai tikslai – pasišventimas labdarai, menams,  kertamų miškų ar  grobiamų vaikų apsaugai. Kiekvienas žmogus gali aštraiai pajusti,kiek daug jis gali gauti , praturtėti, atsiskleisti tapęs vienos ar kitos grupės, draugijos dalyviu, nariu.   .    

            

Kaip teisinga elgtis šio užtemimo aplinkybėse:

Neskubinti įvykių, nepasiduoti  naujokų ar išsišokėlių, žurnalistų, mokytojų    raginimams kažką greitinti,  daryti paskubomis. Kantriai ir ištvermingai laukti to, kas pažadėta, susitarta. Sugebėti išlaukti ir garbingai atsitraukti, kai kažkas drasko akis ar puola. Susitaikyti santūriai su tuo, ko nešmanoma pakeisti. Analizuoti didžiąsias gyvenimo klaidas. Konsultuotis su labiau patyrusiais savo srities profesionalais. Daugiau laiko skirti savityrai,nei aktyviems veiksmams. Paklusti autoritetams. Atsiprašyti  ir palaikyti tuos, ką kadaise savanaudiškai atstūmėte ar sužlugdėte Prisiimant įsipareigojimus darbe, santuokoje, meilėje , dėl vaikų –  skirti jiems  daugiau laiko, kažkiek pasiaukoti,  pasirūpinti neįgaliais, ligoniais ir vargšais, ypač SENOLIAIS.Kažką paaukoti  disidentams, tiems, kas nesavanaudiškai  stengiasi bendram labui, ligoninių fondams ir labdaros draugijoms. Visi nori nenori kažką kažkąm turės paaukoti, kas vertinama kaip karminiai kvitai.        

  Susivokti savo giluminiuose noruose ir interesuose, atsisakant skubotos sėkmės ar  trumpalaikio beverčio bėgimo į niekur dėl lyderystės  ar  vienadienio populiarumo.  Priešintis, griežtai sakyti "ne"  sektų verbuotojams.  Neišsižadėti pasirinktų gyvenimo tikslų ar mėgiamos  profesijos tik todėl, kad laikinai nesiseka ar kas tyčia kaišioja pagalius į ratus, stumia į užribius, niekina. Šio užtemimo metu yra didelė rizika tapti ilgam kažkieno  slaptos valios įrankiu, įkaitu, patekti į nematomą  dvasios ir sielos vergiją.

Susidūrus su išdavyste, praradimais  ar slaptais priešais - atsekti, koks  seniai pamirštas asmeninis poelgis juos pagimdė, iš kokių ankstesnių pasirinkimų kilo šis nesėkmių ruožas. 

                   

Užtemimo įtakas stipriausiai pajus kardinalių Zodiako ženklų atstovai ir tie,  kas turi planetas ar aktyvius astrogramos taškus Ožiaragio 10-25 laipsnyje

Ožiaragiai , gimę sausio 1-16.

Jie bus ir pagrindiniai atpirkimo ožiai, ir centriniai įvykių režisieriai, motyvuojantys ar blokuojantys kitus. Jiems teks sunkiausios  atsakomybės  už kitų nesėkmes, klaidas. Veiks kaip Karmos baudėjai ar dovanų teikėjai, šešėliniai generolai. Jų verdiktai veiks  kitiems kaip reklama ar antireklama, kaip pakvietimas ar išmetimas iš darbų, kaip sąjungų ar skyrybų  postūmis.  

 Avinai, gimę balandžio 1-16

Jų laukia lemtingas išbandymas karjeroje, po kurio seks arba itin aukštos pareigos, ilgalaikis autoritetas ir  prieiga prie didžiulių finansų, - arba – kritimas nuo aukštų pasiekimų viršūnės ilgam, 20 metų žemyn. Moterimi galimos vedybos , iškeliančios ant žymiai aukštesnio soc.laiptelio arba-  nubloškiančios nuo esamo. Visais atvejais reikia saugoti reputaciją,  veikti įstatymo rėmuose ir nesišakoti prieš vadus, turinčius didesnių valdymo galių, prieš profus, turinčius ilgametę patirtį.      

Vėžiai, gimę liepos 3-18

Laukia rimtas išbandymas viešumoje,  santuokoje, konkurencijoje. Galimos sunkios skyrybos, kur sąlygas  griežtai diktuoja antra pusė. Galimos  ilgalaikės vedybos su itin rimtu, atsakingu, rūpestingu ir protingu žmogumi. Išnyra seni, keiti,  patyrę ir nemarūs konkurentai, kurių autoritetas prislegia,gniuždo jautruolius vėžiukus. Pozityvu: atsiranda rimti, patikimi sąjungininkai, antra pusė tampa tvirta ir patikima atrama. Lemtingos sutartys.         

Svarstyklės, gimusios 4-19

Laukia rimtas išbandymas šeimyniniuose santykiuose, privačiose erdvėse, akistata su praeitimi . Galimas nuosavybės įsigijimas , namo statybos ar statybų nutraukimas, pabaiga, būsto praradimas, nutrūkę ilgam ar po konfliktų atsistatę  santykiai su artimaisias, tėvais.  Galimas sugrįžimas prie ištakų, prie starto linijos, į gimtas vietas ar kažkieno patikimą glėbį. Svarbu – nenusikirsti šaknų, prisiimti didžiausius įsipareigojimus už savus, šeimoje, pabūti kažkam išmintingu  tėvu ar tvirtu duobkasiu. Kažkokios baigtys ir grįžimas į pradžių pradžias. Senyvoms Svarstyklėms didesnės grėsmės gyvybei.     

Užtemimo veikiantys asmenys, energijų nešėjai globaliai : Ožiaragiai, Šauliai, Žuvys, Skorpionai, Avinai.