Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2011-02-24

2011 m. birželio užtemimas ir vaikų dingimai

2011 m vidurnaktį iš birželio 1-os į 2-tą ą,00:15 min vyks antrasis (iš 4-ių) šiemet SAULËS dalinis UŽTEMIMAS. DVYNIØ ženklo 11 laipsnyje.

Redjaro Sabos laipsnių simbolika (užtemimo energijų mitas) : „Naujai atrastos žemės siūlo pažadėtąsias ganyklas patirčiai kaupti.“ Redjaro interpretacija: Naujos perspektyvos sąmoningame konkrečiame augime (raidoje , tobulėjime). Atnaujintos , didesnių apimčių galimybės. Gamtos, Žemės galios įkvepia pionierišką, pirmtakų dvasią. Èia – pozityvus variantas.

 

Užtemimas – iš 13-tosios saroso serijos, užbaigia jos vieną ciklą. Kartojasi-tęsiasi  analogiškos situacijos, vykusios 1939 m. pavasarį, 1957 m. pavasarį, 1975 pavasarį, 1993 pavasarį.

Užtemimo įtakos zona nuo 2011 sausio iki 2011 liepos. Užtemimo įvykių režisieriai – Dvyniai, žmonės su stipriu Dvynių pradu horoskope (pvz. Muamaras Kadafis, G.Vagnorius, I.Degutienė).

Arčiau tiesos B. Bredi šio užtemimo energijų įtakos apibrėžimas: „ekspansyvi energija, kuri slepia grėsmingas potekstes; ekspansija , lydima nusivylimo, išsiskyrimo, netekčių, priverstinio prisitaikymo, frustracijų.“ Pavyzdys: greiti pergalingi Vokietijos nacių kariuomenės 1939 m. žygiai po Europą. Vokiečių ekspansija, lydima pavergtų tautų netekčių, priverstinio atsitraukimo, masinės desperacijos. Rusų okupantų ekspansija ('začistkos") 1957-aisiais, lydima Lietuvos pogrindžio praradimų, atsitraukimų ir rezistencijos judėjimo sunaikinimo.

USA intelektualų surežisuotų, gatvės ir jaunimo, medijinių –TV-feisbukinių revoliucijų grandinė Tunise-Egipte- Libijoje, kuri ves į tų šalių masių nusivylimą, „brolių islamistų“(Al Kaidos tipo) įsigalėjimą ir tų šalių bendrą ekonominį nuosmukį.

Šiųmetinio BIRŽELIO užtemimo įvykių giluminės priežastys: STIPRÛS JAUSMAI, MATERIALINIAI POREIKIAI, FINANSAI, IŠTEKLIØ UŽTIKRINIMAS, GEISMAS GAUTI IR PAVARTOTI. Nors išoriškai tai gali atrodyti kaip kvaila užgaida, nuotykis, nekaltas prašymas, pakvietimas draugauti ar bilietas į LAISVÆ.

ASTROPATARIMAS: prieš pradedant plėtrą ir atsinaujinimą, sekant paskui jausmus ar siekiant geresnio gerbūvio – ūkiškai pasverkit, kiek tai kainuos, ar verta ir vertinga. Vertinga – kas amžina, kas iš Meilės ir dėl Dievo. Atsargiau su žodžiais, bendraudami - vienas neatsargus pasisakymas, neatsakytas laiškas ar skambutis -  veda į didelius praradimus.  

 

Užtemimo fatalizmas: sprendimai, kuriuos priimate užtemimo dieną ar įvykiai, kuriuose tądien dalyvaujate, turi ilgalaikes pasekmes (nebūtinai blogas). Stipriau veiks žmones , gimusius gegužės27- birželio 5 dd., rugpjūčio 30- rugsėjo 9dd., vasario 25- kovo 7dd., lapkričio 29- gruodžio 8 dd.

 

Lietuvoje šio užtemimo energijos duoda:

a) pozityvu: naujas socialines švietėjiškas ir labdaros programas, gamtosaugines akcijas , dėmesį laukinei gamtai, atsinaujinimą ir pokyčius webe, permainas kalėjimų ir neįgaliųjų, psichdispanserių sistemoje , atsinaujinimo pokyčius STT sistemoje, lietuvių poetų iškilimą ir apdovanojimus (http://www.lrytas.lt/-12985533591296396153-poezijos-festivalyje-kinijoje-auksin%C4%97-tibeto-antilop%C4%97-poetui-i%C5%A1-lietuvos.htm), mistinę pagalbą netikėčiausiu momentu;

b) negatyvu: mokyklinio amžiaus vaikų, infantilių jaunuolių dingimus, pabėgimus, liūdnai pasibaigusius nuotykius, jų spontanišką išėjimą iš gyvenimo, fatališkai pasibaigusius apsižodžiavimus ( moksleivio žūtis bendrabutyje dėl lovos).

Užtemimo įvykių jau apstu: nužudyta alytiškė Jurgita . Verčiant iš žvaigždžių kalbos: jos didelė šviesi meilė , išvirtusi jos žudiko gamtiniais nesuvaldytais žvėriškais geiduliais . Prasmė: MOKYKLOJE PRIVALOMAS humaniškas lytinis švietimas, atitinkantis vaiko amžiaus tarpsnį, kitaip tokių atvejų tik daugės. Akseleracija , šeimoje patiriamas psichologinis smurtas, tėvų užimtumas, sporto merdėjimas, pornografinės laisvos , brukamos alternatyvos ir nesuvokimas libido apraiškų ir toliau garsins Lietuvą kaip daugybinių išprievartavimų kraštą. Prikišamas religinis auklėjimas užslopina natūralią bręstančio Žmogaus prigimtį. Užslopinta ji prasiveržia nemotyvuota agresija, smurto protrūkiais kitokiems, kitamaniams. Žinios apie lyčių biologiją, pateiktos moderniai , paprastai ir humaniškai, apsaugo vaikus nuo tragiškų situacijų.

etnoso Poetų netektis ;

- etnoso sakralių žmonių netektis;

- garbaus amžiaus menininkų , kinoaktorių ir kino bei teatro režisierių , šou artistų ( virš 70 m) išėjimą Anapilin ;

- menininkų karjeros pabaigas ( E. Špokaitė)

- šou herojų, mados aktyvistų, dizainerių nesėkmes dėl melo ar netikslios informacijos (M. Gelažnikas, būrėja Vaiva, piarininkas A.Nedzinskas )

- laukinių gyvūnų nelegalias medžiokles;

- stichines –mistines gamtos nelaimes ( su senų pastatų gaisrais, kritusiais medžiais , savavališkomis iškirtomis );

- telefoninių sukčių suaktyvėjimą;

- machinacijas webe ir t.t.

- permainas žiniasklaidos žvaigždžių , vadovybės ešelonuose ;

- TV kanalų dideles, netikėtai paskelbtas finansines machinacijas, patirtus nuostolius ar problemas;

- politikų atlygio, pajamų šaltinių tyrimai (su apgaulėmis ir „nieko čia tokio“)

- valstybės vadovų, valdžios atstovų melagingus pareiškimus, avarijas, finansinių susitarimų dokumentų išviešinimus; ir t.t.

 

 

Privačiame LIETUVOS žemės gyventojo gyvenime šis užtemimas duoda atsinaujinimą, permainas, atradimus su tam tikrais nuostoliais, netikėtą informaciją šiose srityse:

a) mokslai: vieni lengvai su pagyrimu pabaigiami po ilgamečių pastangų; kiti – priverstinai sustabdomi dėl lėšų/mokytojų/priemonių trūkumo

 

b) autotransportas: įgyjamos svajonių mašinos sutaupius, užsidirbus; sudaužomos  ar negrįžtamai prarandamos mašinos per lengvabūdiškumą ;

c) galutinai greitai įregistruojamas turtas, pastatomas, užbaigiamas būstas kitoje vietoje (rajone, šalyje) ; priverstinai atsisakoma planų emigruoti ar persikelti kitur;

d) vaikai pareikalauja papildomų, neplanuotų išlaidų; vaikai reikalauja naujos apsaugos ; vaikų gyvenime vyksta psichologiškai sudėtingi pokyčiai, lūžiai;

e) darbo santykiuose paaštrėja konkurencija, bet ir prasideda draugiškas kolegiškas bendradarbiavimas;

f) garbingai gaunamas diplomas ar dėl lėšų trūkumo, antipatijos dalykui metamos studijos;

g) draugai teikia dovanas arba su draugais kyla daug tarpusavio aiškinimosi dėl finansų; iš draugų ateina netikėti pasiūlymai dėl papildomų pajamų ( ir patikimi, ir apgaulingi).

h) rengiamos tolimos kelionės su šeima, su giminėmis, pas gimines;

2011 vasario 24 d.