Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2009-12-03

Apie zombius

 

 

 

Kaip buvusi ir (likusi širdyje) žurnalistė stebiu procesus Lietuvos žiniasklaidoje.

Suprantama, kai žurnalistas, pavargęs nuo informacinių karų, ramiai išeina į užtarnautą poilsį , atsisėda į kokio banko spaudos atstovo kėdę. Suintriguoja, kai pilietinės visuomenės šauklys, demokratinių idėjų skleidėjas V.Valentinavičius nueina patarinėti vyriausybei politikos klausimais. Žurnalistas- laisva profesija, jis turi tarnauti, visuomenei, greitai skleisti objektyvias žinias, o ne patarinėti valstybei, kuri pagal K.Marksą , tėra valdančiųjų interesų gynimo forma. Įdomu, ar V. Valentinavičiui pavyks sukurti veiksnią propagandą – bendrą mitą į skurdą įstumtai  tautai – kad mus greitai paverstų zombiais, aklai tikinčiais valstybės  propaganda.

 

Užsidegiau patarti  gražiam ir protingam vyrui, suteikti ir jam geranorišką  astropagalbą.

 

Kokios tautos yra atspariausios ir paveikiausios propagandai – zombavimui? Kurių tautų pasąmonę galima minkyti kaip molį, o į kurių neprasigręši su giluminiais grąžtais? .

Beje, zombuoti galima ir laisvo kapitalizmo idėjomis, nes žmonėms lengviausiai patikėti viskuo, kas materialu, kas žvanga, investuojama.

Itin sunkiai zombuojami, nepasiduoda masinei propagandai be žiaurių represijų ir policinės jėgos: rusai, belgai, kanadiečiai,žydai, arabai, egiptiečiai, vengrai, olandai turkai, latviai, amerikiečiai, kazachai, meksikonai ir... lietuviai.

 

Itin lengvai zombuojami, kur pakanka išjudinti jų tautinius archetipus ir tam tikru būdu įtakoti jų atskiras socialines grupes ar gyvenimo sritis (kokias –astropaslaptis): vokiečiai, airiai, kinai, norvegai, estai, italai, prancūzai, čekai, lenkai, švedai, šveicarai, rumunai, australai, iraniečiai, irakiečiai, afganistaniečiai, japonai , austrai.

 

Kaip greičiausiai zombuoti lietuvius:

- ĮVESTI CENZÛRÀ

- uždrausti laisvą informacijos cirkuliavimą

- uždrausti interneto komentarus

- atjungti tautą nuo pasaulio ir kultūros naujienų (tas jau beveik padaryta)

pradėti sekti ir mesti iš darbo, atiminėti socialines garantijas iš mokytojų-šviesuolių,

- stabdyti progresyvias švietimo sistemas

- uždarinėti mokyklas, mažinti algas mokytojams

- uždrausti internetą

- kelti mokesčius knygų leidėjams, reguliuoti knygų ir modernių leidinių platinimo sistemas, kad tauta bukėtų, taigi taptų lengvai zombuojama

- drausti jaunimo organizacijas, persekioti jų lyderius

- bausti ir persekioti laisvamanius, laisvai mąstančius žmones, trukdyti jiems burtis(Santara – susireikšminusių senukų muziejus, neturintis jokios įtakos tautos savimonės raidai),

- paleisti masiniais tiražais daug krikščioniškos spaudos. Kai skaitai ir girdi visur kur gražius Biblijos žodžius apie Kristų, širdis atrofuojasi ir nemato, kad gyvoji Kristaus širdis kraujuoja čia pat - vienišos mamos ar badaujančio vaiko, nugydytos nėščiosios, priverstinai emigruojančių tėvų, parduotos vergijon nepilnametės akyse, ir kad kaltas čia ne Dievas ar karma , o valstybės vyrai ir pusiauzombuotos visuomenės pilietinis pasyvumas.

- varžyti judėjimo ir  greito susiekimo galimybę;

 

Lietuviai archetipiškai pasižymi itin kritiniu, analitiniu, intelktualizuotu mąstymu. Tokiam mąstymui reikalinga nuo mažens gauti daug įvairialypės informacijos apie viską , kas kur vyksta . Neapsišvietęs , negavęs nuo mažens informacijos spektro ir Žinių bagažo lietuvis – tampa siaurakakčiu – primityviu kaimynų ir gyvenimo smulkmenų tyrinėtojas: „nagi nagi kokia ten sukienka Šokių projekte? Ir ką gi tas A. Kubilius pasakė? Vadinasi taip ir bus? O žmonės kalba, kad mus specialiai nuodija E-priedais, kad greičiau išmirtųmėm “.

 

Knygnešys spaudos draudimo sunkmečiu – ne atsitiktinė, o labai simbolinė ir reikšminga laisvam tautos mąstymui figūra. Knygnešio nauja atmina – Laisvės radijas Tarybų laikais. Atsimenat, kiek jis daug reiškė tautai? Šiuolaikinis lietuvių knygnešys ar laisvės radijas galėtų būti laisvas žurnalistas. Beveik nebeliko laisvos spaudos ir media kanalų . Zvonkės –Pikul tiražuojami papai ir Skaisgirio serialai – irgi informacinio karo elementai. Dideli TV produktų gamybos pinigai duodami LNK šeškams ar bukavotam sportininkui, kuris juos godžiai panaudoja – suprodiusuoja jo buko lygio „nekviestoms meilėms“ , kad tik tauta nesidomėtų, nesišviestų, nežinotų, kas vyksta su jos žeme ir nacionaliniais turtais .Beveik visur Lt medijoje kyšo svetimi pinigai ir masinės propagandos technologai. Taigi didelis darbas zombuojant tautą – jau atliktas. Užskaitoma : ))

 

 

Šiuolaikiniai lietuvių knygnešiai-laisvės radijai galėtų būti laisvamaniai, technologiškai APSIŠVIETÆ mokytojai, Jų šviečiamasis darbas, idėjos ir inovaciniai požiūriai skiepija lietuviukams stiprų imunitetą nuo informacinio kiaulių maro – aklo tikėjimo svetimų valdomos valstybės propaganda.

 

Linkiu V.Valentinavičiui sėkmės.Užduotį gavo itin sunkią. Beveik kaip A.Èekuolis, kai buvo atsiųstas į komunistinę Lietuvą leisti „Gimtojo krašto“. Kaip rusus zombuoja ar išlaisvina  geležinės sienos, vienutės,  Sibiro kandalai ar badas, taip lietuvius zombuoja ar išlaisvina ŽODIS ir suvaržytas  tarpusavio BENDRAVIMAS. Tegyvuoja Facebook‘as, anglai ir čia gelbėja mus nuo zombavimo .

Informacija, gauta „iš žvaigždžių“ , taigi – ne tarnybiniam, o pramoginiam laisvalaikio naudojimui :J))))))

 

2009 gruodžio 3 d. , Rastabano energijų įtakoje