Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2009-09-28

Geri ir blogi Seimo nariai

Kokį požiūrio kampą rasti, kad nejaudintų valstybės valdymas? Kad ramiai, be pilietinių spazmų, stebėtum ekonominius-politinius procesus, kai su patriotų Trojos arkliu į Tėvynės valdymą patyliukais įsimontuoja užsienietiški vamzdynai-burilkos?

Ok, valdžia tai – žmonės. Na ir kas, kad jie neturi principų, programų, ateities vizijų, kad jie tik balsuoja. Jei šito neįmanoma pakeisti, gal sveikiau bus keisti požiūrį į nepriimtiną tikrovę? Na gal pakaktų žinoti, kad jie yra geri žmonės. Nuo to jų gerumo gal ramiau miegosiu, prisidengusi trispalve? Ką?

Kaip astrologai ieško horoskopuose gerumo-blogumo? Yra Balto ir Juodo Mėnulio kriterijai. Jei gimimo horoskope kokia planeta jungiasi gimimo horoskope su Baltu Mėnuliu (Selena), vadinasi tam tikrose srityse šis žmogus gins daugumos žmonių interesus ar net gyvybes, elgsis gerietiškai. Jei planeta jungsis su Juodu Mėnuliu (Lilit) – tose srityse jis elgsis tik savo naudai, egoistiškai-savanaudiškai, taigi – blogai. Atskira filosofinė diskusijų tema apie blogio-gėrio yin-yan sąveikas, apie tai kad be blogio skiepų ir provokacijų gėris taptų negyvybingas, ir kad visi angelai ir demonai tūno mumyse, o ne išorėje, ir kad absoliutus blogio įsikūnijimas yra visažinis baudėjas-draudėjas- smerkėjas ( žodžio „diabbolo“ kilmė – „pasmerkėjęs“)

Ok, ieškom geriečių-blogiečių Seime. Seimo narių priedermė – kurti ir prižiūrėti įstatymus. Įstatymai tai – Saturnas. Jei nataliniame horoskope Saturnas jungiasi su Lilit, vadinasi tam žmogui galioja tik jo vieno įstatymai, prie bendrų įstatymų jo negalima prileisti. Webe viešai pateiktos Seimo narių gimimo datos – rėmiausi jomis , ten minutės valandos nesvarbios.

Nuo 2010 lapkričio 15 iki 2010/06/16 Selena eis per Taurą, taigi  Lietuvos Seime ir lietuviškoje politikoje suaktyvės, diktuos madas geriečiai, pozityvūs politikai. Degutienės išrinkimas – pirmoji kregždė, kad politikų šventovėje atsiras tvarka ir prasidės konstruktyvus darbas stabilizuojant ekonomiką ir pažabojant vyriausybės pavojingą eksperimentinį-laboratorinį anarchizmą.

Štai šių žmonių Saturnas jungiasi su Selena, jie  atsakingai kuria ir gina gerus įstatymus, laikosi kitų sutartinių įstatymų, jiems galima patikėti įstatymdavystę, į jų nuotraukas pažiūrėsiu prieš miegą ir gal bus ramiau dėl Tėvynės:

Degutienė, Dambrava, Glaveckas, Jagminas, Kupčinskas, Margevičienė, Šedbaras, Šedžius, Budrys.

Štai šių žmonių Saturnas jungiasi su Lilit, jie įstatymus kuria tik sau ir pagal save, jų įstatymai yra žalingi daugumai, jie nesilaiko bendražmogiškų įstatymų , gina tik savo teises, jiems  astrologai nepatikėtų  valstybės valdymo : Valinskas, Valinskienė, Stoma, Šiaulienė, Užlytė, Ručys (nors žmogus yra labai geras, Saulė+Selena, bes ne įstatymuose tas gerumas), Simulik. Stancikienė, Babilius, Matuzas, jaunesn. Mazuronis, Mikutienė.

Selena Svarstyklėse irgi neleidžia pažeidinėti įstatymų ar įstatymiškai kenkti daugumos interesams. Atrinkau teisingus įstatymdavius, kurių Svarstyklėse yra ryškesnė natalinės planetos ir Selenos jungtis: Abramikienė, Veselka.

Lilit Svarstyklėse, jungtyje su planetomis, irgi rodo, jog šiems žmonėms geriau nepatikėti balsuoti už visuotinus įstatymus, jie gins tik savo teises: Sysas, Smetona, Songaila, Ručys, Juozapaitis, Kašėta, Teišerskytė

Pasirodo, Seime yra gerų žmonių, o kur geri žmonės – ten yra prošvaisčių . Štai jų Saulės jungiasi su Selena: Anušauskas ir Ručys, (tik prie įstatymų jų negalima būtų prileisti, mat  jų Saturnas jungiasi su Lilit) , Ramonas, Sacharukas, Nedzinskas, Pauža, Užlytė.

Tikrų , sąmoningų, blogiukų Seime nėra daug. Blogiukai – tai žmonės, kurių Saulė jungiasi su Lilit: Pečeliūnas, Razma, Sabatauskas, Sabutis, Vareikis, Galvonas, V.Gedvilas,

Yra žmonių , kurių individualus charakteris ir įvaizdis yra paženklinti negatyviosios Lilit. Taigi jų nevalingas, nesąmoningas vaidmuo procesuose būna dažniau kenksmingas visuotiniu požiūriu: Kubilius (horoskopo valdovas Mėnulis Vandenyje jungiasi su Lilit), Kirkilas (horoskopo valdovas Uranas Vėžyje jungiasi su Lilit), Žilinskas (Mėnulis Skorpione +Lilit 1 būste).

Yra žmonių, kurių svarbios planetos, valdančios jų Saulę (valią, sprendimus) yra paženklintos Lilit , taigi juos irgi priskirčiau prie antros eilės blogiukų, kurie patys nesuvokia, kada kenkia, bet dažniau kenkia , nei vienija ar konstruktyviai kuria: Rutkelytė (Merkurijus Vėžyje su Lilit), Komskis (Marsas+Neptūnas+Venera +Lilit Skorpione), Klumbys (Merkurijus+Plutonas+Lilit ) , Dagys (Mėnulis+Lilit Žuvyse), Dinius (Mėnulis+Plutonas+Lilit), Juršėnas (Lilit+Mėnulis ) , Salamakinas (Merkurijus+Plutonas+Lilit), Èigrejienė (Venera+Lilit Skorpione) .

Yra žmonių, kurių svarbios planetos, valdančios jų Saulę (valią, sprendimus) yra nušviesintos Selenos , taigi juos irgi priskirčiau prie antros eilės geriečių , kurie patys nesuvokdami dažniau pasielgia šviesiai, pozityviai, konstruktyviai , daugumos žmonių labui: Luomanas (Venera +Merkurijus+Selena), L.Kernagis

Marsai jungiasi su Selena, jų realūs darbai, poelgiai yra DAUGUMAI žmonių į gera: Ačas, Bacevičius, Bukauskas, Songaila (išskyrus įstatymus), Graužinienė, Kašėta

Marsai jungiasi su Lilit, jų realūs darbai ir poelgiai yra DAUGUMAI į bloga: Baškienė, Bogušis, Valentinas Mazuronis, Dambrava , Karosas, Užlytė.

Jupiteris jungiasi su Lilit, taigi jų pasaulėžiūra ir požiūris į visuomenę yra žalingi daugumos santarvei: Kurpuvesas, Bradauskas

Jupiteris jungiasi su Selena, taigi jų pasaulėžiūra ir požiūris į visuomenę yra pozityvūs daugumos santarvei: Karosas, Ramelis., Žilinskas

O kaipgi šių metų dumblinoji politikos žvaigždė Baukutė, kurią į lietuvių kolektyvinę sąmonę įskiepijo 2009 liepos užtemimas Vėžyje, atskleisdamas ir viso Seimo autoūkio paslaptis? Vėžių charakterį ženkliai lemia Mėnulis ir Jupiteris ženkle. A.Baukutės Mėnulis jungiasi su Saturnu Avine (štai iš kur cholerikės temperamentas, drąsa ir karingos emocijos), Mėnulis jungiasi su Lilit ir Selena , užsiplieskusi ji gali elgtis ir narsiai pozityviai – pulti po rusų tankais (Selena) ir isteriškai negatyviai ( nevaldomų emocijų pagauta elgtis chamiškai - Lilit Avine). Taip pat ir įstatymdavystėje ji neskiria gėrio nuo blogio. Analogiškai diegdamas priešakinius, revoliucingus įstatymus gėrio nuo blogio neskiria Steponavičius (Saturnas Avine +Selena+Lilit).

Horoskopai Lietuvoje oficialiai – pramoginis žanras : )) Taigi ši informacija - ne tarnybiniam naudojimui , o laisvalaikio pasiskaitymams  :))) .

2009/09/28 Turais energijų įtakoje