Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2009-09-10

Kur kokie vaikai užauga

Versija, kurią pateiksiu, - žiauroka. Tačiau tai - tiesa, kurią patvirtins ateitis. Jos tikslas – suteikti mąstantiems tėvams pasirinkimo laisvę, kurioje šalyje užauginti vaiką

Štai yra globalus pasaulis. Jame po krizės kiekviena šalis dar labiau autonomizuosis, kurs savas socialines sistemas, skirtas piliečių ar tos šalies valdžios apsaugai . Kiekvienos socialinė sistemos pagrindas bus – tautinis charakteris su jo visais įdarais – kultūra, tradicijomis ir t.t.

Štai yra šeima, auginanti vaikus kažkokioje šalyje, tam tikroje socialinėje sistemoje. Vaiką „užaugina“ į brandų žmogų socialinė terpė: giminės tradicijos, kaimynų santykiai, bendra buitinė kultūra , auklės ar mamos papročiai ir įtikėjimai, televizija, vaikų darželio santykiai, mokykla, viešų erdvių stilius, žurnalų viršelių įvaizdžiai ir t.t. Vaiko sąmonėje, kaip baltoje knygoje įsirašo visa informacija, kurią jis gauna iš aplinkos, iš kasdienių gyvenimo pamokų..

Dažniausiai abu tėvai dirba, taigi vaiko auklėjimas paliktas sociumui ir mokykloms . Galima priešintis sociumui tik tuo atveju, kai vaikas šalia turi laisvai mąstantį žmogų su stipriomis vertybėmis . Toks žmogus ( išprususi auklė, mama, dėdė ar teta, treneris) galėtų vaikui įskiepyti itin individualų požiūrį ar elgesį, neatitinkantį bendrų elgesio standartų, galiojančių toje šalyje. Jis galėtų ieškoti jam išsilavinusių guvernančių, vežioti į meno, sporto mokyklas, išmintingai įvesti į IT pasaulį, padėti suprasti, kas vyksta aplink ir kaip reikia teisingai elgtis, kad pakeliui į didžiuosius tikslus sociumas, aplinka, terpė nenužmogintų, nepakirptų svajonių sparnų.

Jei tokio žmogaus, nėra, vaiką užaugina MOKYTOJAI , MEDIJA (TV-WEB) arba GATVË , jį supantys žmonės, informacinės erdvės. Skirtingose šalyse užaugs skirtingų tipinių gebėjimų vaikai.

Nepriklausomoje Lietuvoje įsitvirtinančioje socialinėje sistemoje augs vaikai , kurie pasaulio darbo rinkoje dominuos, jei neturės apsaugos-skiepo nuo sociumo, kaip :

nuoširdūs darbininkai ir juodadarbiai , tarnai (slengas – negrai) , uolūs kariai ir policininkai, sportininkai –legionieriai (komandų molis, o ne žvaigždės), emocionalūs vykdytojai, jautrūs medicinos darbuotojai, gydytojai, sveikatos specialistai, gyduoliai ir žyniuoniai, idealūs biurokratai ir valdininkai, puikūs žemės ūkio darbuotojai ir ūkininkai, įvairaus rango administratoriai- asistentai-pavaduotojai-atlikėjai-išpildytojai , viduriniosios grandies vadybininkai (tipo – barakų prižiūrėtojai), nekreatyviniai programuotojai ir inžinieriai, prižiūrintys ( bet nekuriantys!) elektroninę aparatūrą ir mechanizmus ; silpnųju ir gyvulių priežiūros specialistai (darbas hospise, vaikų auklėjimas namuose, gyvulių auginimas fermose), smulkių paslaugų teikėjai, nuoširdžiausi bažnyčių tarnai.

Be abejo, kertinis vaidmuo užauginant idealų TARNÀ atities pasauliui, globaliai rinkai teks lietuviškai mokyklai. Mokytojai mūsų puikūs, o štai valstybinės lietuviškos mokyklos konceptas, jos sistema – užmuša žmoguje kūrybinį pradą, produkuoja paklusnius sistemų sraigtelius (su išimtimis, be abejo):

Sakysit, esam menininkų-kultūrininkų tauta. Taip, tie, kas dar gavo išsilavinimą, užaugo iki 2000-ųjų yra dvasiniai kūrybiniai, tačiau skaitmeninio meno, modernaus teatro-cirko srityse – jau bejėgiai atsilikėliai. Juk šiuolaikinio meno pagrindas - VAIZ- DUO –TË. Ją lavina ir išlaisvina kūrybinis, hiperintelktualus auklėjimas, laisvės ir džiaugsmo dvasia pamokose, nuolat pasotinamas pažinimo troškulys:.

Didžiosios Britanijos socialinėse sistemose užaugs – teisininkai, keliautojai, tarptautinio verslo plėtotojai, tarptautinių kompanijų atstovai įvairiose šalyse, aukštojo mokslo sistemų kūrėjai, diplomatai, naujo mąstymo dvasininkai, žmogaus teisių gynėjai , užsienio ryšių plėtotojai (facebook - geriausias pavyzdys) . Sakysit, kiek kaimynų jaunų anglų laka-mušasi , kokie jie teisininkai? Ogi juodo darbo sūrių fabrike jie nedirbs, o lengvai išgyvens puikiai išmanydami savo socialines teises ir garantijas.

JAV socialinėse sistemose ir jų tradicinėse šeimose užaugs naujieji menininkai, šou garsenybės, kino aktoriai ir režisieriai, teatralai, sportininkai-žvaigždės, reklamos ir suaugusiųjų mokymo specai, biržų makleriai, strateginių žaidimų kūrėjai .

Airijos, Vokietijos, Irano ir Irako socialinėse sistemose ir jų tradicinėse šeimose užaugs – modernūs kūrybingi pedagogai, pažangių švietimo sistemų kūrėjai, geri komersantai, mokslininkai-praktikai, rašytojai, žurnalistai, transporto ir ryšių specialistai, naujų susisiekimo priemonių išradėjai , geriausi automobilių-mobiliųjų –televizorių gamintojai, turistai ir turizmo organizatoriai, Airiai ir vokietukai ir kitus skatins visur mokytis bei siekti novacijų ryšiuose.

Norvegų , kinų ir estų– mokslininkai-išradėjai-teoretikai , verslo konsultantai, interneto specialistai,.web‘o portalų savininkai ir verslininkai, socialinės rūpybos ir kalėjimų specialistai, disidentai, laukinės gamtos saugotojai, psichiniai ligoniai (estas , kinas ar norvegas bendroje kelionės komandoje ateityje – jau pavojus, ką tokio savanaudiško iškrės, kokį diversijos aktą atliks ...) , socialiniai parazitai (dirba mažiausiai, o turi daugiausiai), mafijozai ir gyvenimo outsaideriai , tikrieji dvasininkai, dvasinių praktikų kūrėjai. Beje, Norvegija, Kinija ir Estija – daugiausiai kentės ateities pasaulyje dėl klimato pokyčių , gamtos stichijų , technologijų invazijos, teritorinių kazusų, dėl šių tautų perdėm konservatyvaus charakterio. Plutonas Ožiaragyje kaip globalizmo buldozeris laužys jų charakterius.

Švedų, austrų, ukrainiečių socialinėse sistemose ir jų tradicinėse šeimose užaugs geri ekologai, politikai, farmacininkai, psichologai, žemdirbiai ir žemės ūkio technologijų kūrėjai, kaimo turizmo plėtotojai, smulkaus verslo strategai, bankininkai, privačių namų architektai ir dizaineriai, istorikai, archeologai, namų šeimininkės .

Pagrindinė mintis: tautinio charakterio ir papročių nepakeisite, galite tik pasišvęsti ir priešintis socialinei sistemai, mokyti ir auginti vaikus privačiai.Tai – brangiai kainuos. Galite pasiryžti tobulinti socialinę sistemą, tačiau ji nepakeis genetikos , lietuviško nuolankaus, geraširdžio jausmingumo ir svajingumo , kuris konkurencingame kūrybingų , savistovių žmonių pasaulyje taps parankine priemone kokiems išradingiems danams ar rusams be skrupulų. Neieškokite dabarties įvykių paralelių istorijoje, laikas spartėja, vaikai auga, į ką jie užaugs čia , be šeimos pasipriešinimo sistemai, – skaitykite viršuje.

Galite išvykti į kitą šalį, ir vaikas joje užaugs, be didelių auklėjimo pastangų kitoks, net prilipęs prie televizoriaus ekrano. Didelė tikimybė, jog jis , išauklėtas motinos lietuvės gimtosios kultūros dvasioje, čia sugrįš ir bus pajėgus įtvirtinti socialinę lygybę ir apginti bent minimalias žmogaus teises.

Gyvi pavyzdžiai  :

1) vieniša mama atgavo senelių žemę mažame miestelyje, plėšosi , kad įsikurtų , žemė ten tikrai mažai kam reikalinga, iš pardavimo nepraturtės, vaikai auga mokykloje, kur išsiugdo kario bruožus, nes tenka ginti kumščiais savo žemiausią socialinį laiptelį, kurį nuolat pabrėžia duoklių prašantys mokytojai. Papildomam vaikų išsilavinimui nelieka lėšų, knygos perbrangios, anglų kalbos jie nemoka, web-ištekliais dar negali pilnai pasinaudoti, informacijos apie užsienio studijas ar ateities paklausias profesijas niekas jiems nesutrekia . Kas užaugs? Kokio kapitalisto tarnai, nes norės valgyti ir turėti daugiau, nei gavo vaikystėje.

2) Jaunas elektronikos genijus, jo kursinis darbas, netyčia rastas internete , - sužavėjo originalia idėja . Jis dabar dirba silkių fabrike  in UK . Ten  jau dirba jo mama ir sesuo, butas pigiau išeina, ir kelionėms dar susitaupo. Èia jis niekaip nerado darbo. Ir ne joks čia jo likimas, o socialinė sistema, neleidusi  paprastam neturtingam žmogui prasimušti.

Vaikai negali pasirinkti, kur užaugti, o jų tėvai – privalo.

2009/09/10 Haros energijų įtakoje