Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2009-09-02

Lietuviško politiko astroformulė

Būsimo Lietuvos politiko atmintinė

Lengva atspėti, kas New Vasiukų šalyje dažniausiai eina studijuoti politologiją. Politikų vaikai. Èia tai bent valstybės intelektualinių išteklių taupymas! Išdėstei sūnui, dukrai ar žentams partijos politiką, jis prikabino prie jos Kembridžo ar Oksfordo diplomą, dar įmantresnę socioteoriją primuilino - ir saugios politikos ėdžios pasipildo reguliariais papildais, stimuliuojančiais vieną kurią politinę jėgą.

Pasirenkant studijuoti politologiją ar eiti į politiką Lietuvoje, siūlyčiau iškart rinktis pačią politinę karjerą. Politologijoje teks kažkam tarnauti ir laukti, vizginti uodegas, gadintis akis rankiojant parankias užsienio politguru citatas, varginti protą prikabinant jas prie Lietuvos realijų, garsiai loti , dairantis, kas tą kaulą numes.

Geriau tiesiu taikymu varyti į politiką.Į kurią pusę? Kol kas 2partinėje politinėje sistemoje patikimos yra tik 2 pusės – socdemų ir konservatorių ganyklos.

Pasitikrinkite, ar turite šių savybių, be kurių nepritapsite niekaip prie Lietuvos politikų bandos (atskirkite politikus nuo valdžios lyderių, apie anuos rašiau čia : http://www.horoskopas.lt/index.php?id=522)

Sugebate išlaikyti visišką ramybę bet kokių vėtrų, uraganų, skandalų metu.Turite ramų akmeninį veidą, nedrebančias rankas, netrūkčiojančius akių vokus, storą nepramušamą sprandą. Niekas iš aplinkos nepajėgia jūsų išerzinti, sudrumsti tol, kol esate beribėje žolės ( milijoninių babkių, valstybės iždo) ganykloje arba bent jau saugioje fermoje (atstovaujat kokia finansinę grupuotę ar turit kieno nors verslą).

Esate amžinai alkanas, turit NEPASOTINAMÀ apetitą materialioms žemės gėrybėms. Galit rupšnoti, imti, vartoti, žiaumoti, šlamšti, šopintis kiaurą parą. Nes vos tik apetitas sumažės ar prisivalgysite ligi soties, jus nustums nuo lovio (išmes iš politikos) kiti alkani, kuriems niekada nepermažai, kurie vaikystėje prisibadavo ar kurie turi pulką išlaikytinių.

Turite paveldėtą ūkininko gyslelę – darote iš visko pinigus, jaučiate, kada bus geras derlius, kada teks susiveržti diržus. Be šitos gyslelės – pražūsite, nes sukauptas politikoje gėrybes, kapitalus paleisite vėjais, taigi jūsų vaikams politologams teks lenkti nugaras konkurentams. Šito juk nenorite?

Jei neturit ūkininko gyslelės, pravers ekonomisto, pardavėjo, prekybininko genai ir talentai . Juk nuolat teks atsakinėti į kausimą „Kiek ir koks procentas?“ , derėtis dėl užsakymo kiekio, lyginti tiekėjus, nujausti konkurentus, planuoti investicijas ir t.t.

Turite tvirtą šeimą . Nes vienas greitai patenkinsite poreikius, o šeimai niekada nebus gana. Taigi - verslai –studijos-kelionės sūnums-dukroms, visiems privalomi namų ūkiai, masažai, dress-kodai „Žmonių“ kronikoms ir pasimatymams su E.Jakilaičiu televizoriuje, o po to dar marčių-žentų šeimos, o po to dar anūkai, ir visiems reikia užtikrinti sotų būvį iki gyvos galvos . Be šeimos jūs būsit lietuviškoje politikoje balta varna, jūsų nesupras visai pagrįstai, nes neturėsit normalios motyvacijos, kuri reikalinga arti „ politikos ganyklose“ iki juodo prakaito gerinant šeimos gerbūvį. Juk jūsų šeima ir yra visa Lietuva. Jei arsite dėl savęs ar dėl visos Lietuvos, atrodysite dunduku ar su psichikos nukrypimais . Dar galima politiškai suprasti, ko Tomaševskis plėšosi, - iš patriotizmo, dėl lenkų. Ir Zingeris ko skraido kaip įkirptas - suprantama, dėl savo tautos.

Esate iki skausmo krūtinėje apsigimęs patriotas. Tik prabundate naktį – ir žodžiai „Lietuva! Baltijos kelias! Landsbergis!Valdovų rūmai! Rusai puola , slėpkimės! “ veržiasi iš krūtinės kaip Vilniaus Geležinio vilko staugimas. Blogiausiu atveju išmokite 2 dainas : Kudirkos „Tautinę giesmę“ ir Marijono „3 milijonai“. Jas turite sugebėti sudainuoti kritiškiausiu momentu, o 3 milijonus bet kada, vos tik tampate Seimo nariu ar įtakingu politiku. „Mums - 3 milijonai!“ turėtų būti kaip mantra, kaip startinė suma , nuo kurios dar jokių atkatų . Juk jums teks sunkiai dirbti, prasimanant nuolatinių pajamų visam jūsų politiniam klanui

Išmanote Lietuvos istoriją .Istorinės žinios padės pridengti jūsų natūralų troškimą iš Lietuvos žemės ir jos žemdirbių išmelžti kuo daugiau į tikrąją , dorąją jūsų katalikų šeimą . Juk melžiate, kaip Kubilius, Žiemelis ar Degutienė ir dėl savo šeimos išsaugojimo, tik jos dora ateitis verta investicijų.Juk Lietuva žlugs, jei iš jos aruodų ims melžti kokie gėjai, juodaodžiai, mišrūnai ar – neduok dieve – vienišos mamos.

Intuityviai nujaučiate kintamą dress-kodą (vyraujantį politikų tarpe aprangos stilių). Tai netgi labai svarbu. Pavyzdys – crazy-prisikėlėlis Antanas ar „budistas“ Karalius. Malonu stebėti kokiai konservatyviai akiai, kaip greitai jie susitvarkė, išsilygino kostiumus , nusiskuto ir visaip kitaip supanašėjo su bendra politikų minia . Vadinasi, jie rimtai nori būti politikais ir apturėti savas ilgalaikes ėdžias su šienu. Atgavus nepriklausomybę visi politikai turėjo pradžioje nešioti barzdas ir tautines juosteles. Dabar pakanka imituoti Briuselio biurokratų juodus tvido paltus ir ekologiškai paglamžytus lietpalčius . Štai Kubilius mėgina įvesti visuotiną eko-dviratininko kostiumą , bet jis neprigis, nes didžiajai politikų daugumai būdingas tingumas-sėslumas.Juos treniruoja – darbas prie žemės, savo šeimos hektaruose. Išimtis – uždari sporto klubai seimūnų ir politikų šeimų nariams.

Turite pakankamai vidinio  įniršio ir buliaus agresijos, jei kas kėsinsis į jūsų piniginę, lėkštę ar nužiūrėtą „žaliųjų“ pievelę. Tik pajusit pavojų – moment stokitės ant ragų , lėkit į televizijas – radijas- neškit kompromatą , kaukitės iki paskutinio kraujo lašo su tais, kas išdrįs kėsintis į jūsų patriotiškos šeimos valdas ar į jūsų vokelius-procentus-ramių pensijų deguonies kokteilius. Įspėju, prieš puolant į gynybą privalėsite turėti tvirtą savo bandos – partijos užnugarį.

Būkite uoliai darbščiu, pareigingu, turėkite gerą sveikatą. Juk laukia jautiškai sunkus darbelis. Teks dalyvauti partijos organizaciniame darbe, o tai baliukai su verslininkais, katorgiškas parašų rinkimas ir agitacijos turne rinkimų kampanijų metu, miegant kur papuola ir su kuo papuola, kepant tuos šašlykus ir sportuojant masiškai politikų sąskrydžiuose. Teks sėdėti salėje, prastūminėti įstatymus, gilintis, ar kas juose neprastūmė kažko tokio, už ką jūs iš kažko gausite sutartus procentus. Tačiau sunkus, kone gyvuliškaas darbas laukia tik – pradžioje, kol su kostiumu pritapsite prie didesnės politikų bandos. Vos tik tapsite savas, darbų vežimą galės vežti kiti, senesni politikai, su didesnių poreikių šeimynomis

Nereikia jokio intelekto. Protingas knygeles lai skaito ir pasaulio naujienas seka vaikai-politologai, Seimo informatikos analitikai, spaudos atstovai ar laisvi verslininkai bei prokurorai. Svarbiausia, turėti galingą, gamtinį instinktą – iš kur gauti mitalo (pinigų) ir prie kokios bandos prisišlieti dėl jo. Sugebėti laiku perbėgti į kitą politikos karvių bandą įmanoma tik iš instinkto, didelio proto tam nereikia. Geriausias pavyzdys , kaip reikia sunkiai dirbti ir dar išsaugoti gerą vardą , - Èeslovas Juršėnas . Darbštus, ramus žmogėnas turi savo apylinkę rinkėjų ir atsakingai, sunkiai rūpinasi jų gerbūviu – asfaltuoja už valdiškus pinigus kelius, išklauso asmeninių prašymų ir t.t. Už tai turi pomirtinę pagarbą ir priešmirtines amžinas garantijas, kad gaus tą Seimo algą ir dar partijos įvaizdį išbalins. Esate išoriškai nekonfliktiškas, su visais sugyvenate ramiai ir gerietiškai. Pinigų visiems užteks, šeimos kapitalo stabilumas – aukščiau visko, nėra čia ko be reikalo ardytis ar ieškoti prasmių, deklaruoti kažkokias programas. Na kokios programos, kai tiek daug sunkaus politinio darbo? „Mylėkim Lietuvą, jos istoriją, susitelkime darbui kasdienniam dėl jos!“, - šita programa yra universali visoms liet. partijoms. Turite pradinį kapitalą ar skolų – finansinė motyvacija irgi atgina teisingu keliu į politikos elitą Jei neturite aukščiau išvardytų savybių bei polinkų, būsite išrinktas tik vienai kadencijai, ir vėl teks sunkiai dirbti, kol būsit įleistas į politikos šventovę – Seimo valgyklą. Galimas atėjimas į politiką ir per meilę kažkam. Štai Valinskienė myli Valinską , ir nuėjo , ir politikuoja, ko nepadarysi dėl jausmų vyrui , šeimai ar dideliam namui . Galima mylėti Lietuvos žemę taip karštai, jog iš tų didelių jausmų ryšitės eiti su politinėmis partijomis prie bendrų ėdžių. Tačiau prie tų ėdžių, bendroje politinėje fermoje, kilnūs jausmai be išimčių virsta bendru politiniu instinktu – mylėk patį save, kaip Lietuvą ir dulkink ją kuo stipriau, nes per kitą kadenciją Lietuva tave gali atstumti, ir ją oj kaip karštai „pamylės“ kiti.

Įspėju, jog norintiems kažką dar gauti apčiuopiamo iš Lietuvos politikos, reikia paskubėti, mat

nuo 2012 rudens iki 2015 m Lietuvos politinį elitinį užpuls ir skalpuos žiaurūs destruktyvių jaunųjų keršytojų būriai, prilygstantys raudoniesiems khmerams. Bus puldinėjamas ir pats Seimas, ir visos vietos, kur politikai mėgins burtis. Juodųjų anarchistų antpuolių sulauks jų tėvai ir šeimos. Politikų sotus atrajojimas baigsis, ir nuo 2012 rudens iki 2015 –tųjų čia likę politikieriai ir jų klanų nariai, finansinis elitas išgyvens partizanines skerdynes . Panašiai, kaip jauni, prisibadavę mažažemiai ir bedaliai, naujieji kolūkiečiai ir darbininkai 1953-1956 talkino okupantams sunaikinant senąjį prieškario ūkininkų ir bakininkų elitą, išėjusį į pogrindį, į partizanų būrius. Taip 2012-2015 metais veiks fanatizuoti jaunimo būriai, vedami pavienių senų vedlių.Jie griaus dabartinio politinio elito gerovę ir kėsinsis į jų šeimos narių gyvybes. Èia rimtai, be humoro, iš žvaigždžių.

Ramybė lyg ir baigsis, kol 2018 tą politinį chaosą imsi valdyti užsienio remiami savigynos būriai , naujieji išvaduotojai .

Šį  niūrų ateities scenarijų dar galima pakeisti, jei dabar 2009-2012 metais ATKREIPSITE KUO RIMÈIAUSIÀ DËMESĮ Į 1990-2008 metais gimusių vaikų socialines garantijas, mitybą ir užimtumą . Būtent šie vaikiukai išaugs į kerštingus VILKIUKUS, bursis į gaujas  ir keršys už tėvus, išvarytus ieškoti darbo į užjūrius, atplėštus nuo šeimų, už alkaną vaikystę ir žaislų trūkumą,už NETEISYBÆ , kurią patyrė jų šeimos, už psichologinį smurtą, patirtą iš popierių ir įsakymų išerzintų mokytojų, už tėvų materializmą . Fanatiškai keršys ne tik už save, bet ir už kiemo ar klasės draugus, iš kurių buvo atimta vaikystė su gerais batais, su bent viena išsipildžiusia svajone.

Moterų bendrijos ir sporto treneriai gali organizuoti jų laisvalaikį, nukreipti jų įniršį kokia religine ar kovine idėjine, bet pozityvia linkme, ugdyti juose gėrio karius ir senelių globėjus. Per tai jie netaps jaunaisiais chunveibinais, kurie be gailesčio nuiminės dabartinio politinio elito seneliams skalpus ir sės šioje žemėje chaosą.

2009/09/02. Aliot energijų įtakoje, su didele padėka Indrei, kurios pranašingi sapnai sutampa su mano vizijomis ir verčia kartais dirstelėti ir į Lietuvos ateities žvaigždes