Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2009-08-09

Lietuviškas verslas iš žvaigždžių perspektyvos

Pranašingas sapnas –vizija, nuliūdinęs 2009 pavasarį. Interpretavau, kaip Lt transporto sektoriaus ateities scenarijų. Šiandien esu tikra, jog jis - apie visus dar sąlyginai nepriklausomus mūsų valstybės verslininkus.

 

Sapnas: Tamsa. Juodo drumzlino vandens telkinys (finansinių problemų bendrinis simbolis). Jo sūkuriuose iriasi prieš bangas, bejėgiškai murkdosi pavieniai žmonės. Tarp jų daug sportiškų., drąsių moterų, 40-50 metų žilagalvių vyrų. Sūkuriai virsta bangomis, kurios atkakliausius plaukikus, mėginančius kovoti su stichija, vis nubloškia gilyn, į tėkmės tolius. Vieni neišnyra ,kitus vis stiprėjanti srovė nežinia kur nuneša. Bangos vis didėja. Štai, pagaliau krantą pasiekia pirmieji , stipriausieji. Svyruodami, leisgyviai, išsekę jie klupdami slenka paplūdimiu.Jų labai nedaug Džiaugiuosi, kad kažkam pavyko, bet ...vos paėjėję krantu jie – vienas po kito - ima kristi it mirtinų ligų pakirsti. Pusamžis plaukikas stveriasi už širdies ir krenta aukštielninkas., kita moteris , suriesta skausmo irgi griūva. Sekantys išplaukia toli vienas nuo kito, skirtingu laiku . galų gale tik keli, itin geros sportiškos formos ( interpretuoju - su gera verslo patirtimi) ar pagrindais sugeba atsiirti prieš bangas ir išlipę netvirtu žingsniu sau nueina.

 

Štai kaip simboliškai iki 2010 rudens atrodys reali, faktinė laisvo verslo padėtis Lietuvoje. Pabrėžiu , kad tai, ką senos mąstymo kultūros žmonės vadina faktais (statistika, straipsniai Lt spaudoje, radijo laidos) jau virto užsakomosiomis , taigi mistifikuotomis istorijomis arba propaganda, kuri kažkam reikalinga kažką imituoti. Gal – tapyti gražų vaizdelį Briuseliui, gal tiesiog palaikyti kažkuo dar tikinčių valstybės piliečių lūkesčius. Tikėti yra labai gerai. Tik stiprus tikėjimas duoda jėgų artinti ateitį, ieškoti geresnių galimybių vaikams. Tačiau tikėti, kad šios valstybės ekonomika pati atsigaus be draugingos pagalbos iš šalies  - gali tik naivuoliai ir kvailiai optimistai , na gal dar V.Kubilius. Žmogiški ištekliai – ne skaičiukai statistikos popieriuose. Bankrutavęs verslininkas tesugeba atsitiesti psichologiškai, rasti savyje jėgų ir vėl kažką iš pradžių daugų daugiausia 3 kartus, vėliau – psichologiškai užlūžta, pasiduoda savaiminei įvykių tėkmei, tampa depresuojantis samdinys ar praradęs vertybes paklusniai priima valdžios (valstybės) primestas sąlygas.

 

Rašau abiturientams, studentams, kurie mąsto apie savo verslo ateitį Lietuvoje. Lietuviai yra ypatingai versli tauta, sakyčiau genijai arba nindzės tarp kitų tautų verslininkų. Nemeluoju. Genijus yra tas, kuris savo sugebėjimais pranoksta didžiąją dalį amžininkų, kuris mąsto ir elgiasi itin netikėtai , paradoksaliai, išradingai. Na kaip Frankas krukas, tik tarybų propaganda jį pavertė pajuokos objektu. Didžioji dauguma (masės) nei genijaus minčių, nei motyvų, nei veiksmų negali suprasti. Net nebando jo atliepti , mat jo elgesys netelpa į visiems pažįstamas lentynėles. O genijus ir nesistengia į jas tilpti, nes jo užduotis – griauti su šypsenėle tas lentynėles, mat jos užtveria kelius į ateitį, blokuoja pažangą. Na, taip, deja deja, visuomenės požiūriu jis – absoliutus beprotis. Taigi žmogus, besiimantis Lietuvoje vienas pats verslo yra beprotis visuomenės požiūriu. Ir humanistas – bendražmogiškuoju. Nes kažkas juk vis dėlto kurti darbo vietas ir mąstyti, iš ko maitinsis, kur ir kaip gyvens žmonės poryt. Buka, egoistiška garbės ištroškusi valdžia čia mąsto tik apie savo ambicijas ir sureikšmintas vienadienes idėjas. Na taip, ji tokia, kaip duotybė, kol būsim nepriklausomi.

O aš mėginu rasti motyvaciją jauniems versliems, kuriems – pelno požiūriu žiūrint – čia yra ir bus pelės trupiniai. Taip, pajamos - didžiulės, jei - su fušeriuojama apskaita, „išskalbtais“ pinigais ar kitomis šešėlinėmis technologijomis Tačiau sukalkuliavus visa kita – sveikatos kaštus, investicijas į vokelius, tik robotui įkandamą biurokratizmą -popierizmą – galų gale gaunasi katino ašaros.

 

Sunkiausia keisti tautiečių mąstymą. Juk verslininkas čia net valstybės institucijų lygmenyje – vagis ir aferistas. Gaila, neįsirašiau kadaise tipinio Hanza skyriaus vadovės atsakymo. Prieš kelerius metus nustebau, kodėl pensijinės reformos projekte nenumatyti Individualių įmonių savininkai.“O ką, juk jūs ir taip prisukate , pasisavinate tiek, kad ir anūkams užtenka, kam jums valstybės remiamas draudimas? „ Trumpai drūtai.

 

Štai dėl ko dalinai džiaugiuosi krize. Gal masiškai atleidžiamai valstybės tarnautojai, bankų klierkai susimąstys, kas jiems „kuria“ algas ir kaip sunkiai , kokiuose stresuose ta „kūryba“ vyksta. Kad plaukiantys gyvi užsienio juodadarbių pinigai - ne amžini, ir kad reikia visaip skatinti tuos, kurie kuria gamybą, kuria darbo vietas, kurių mokesčiai išlaiko ligonines ir mokyklas. Verslumas – tai ne vien pelno siekimas kitų sąskaita, kaip mano dauguma pseudodvasingų menininkų. Verslumas - tai laisvo stipraus žmogaus natūralus troškimas būti nepriklausomu ir pačiam užsidirbti iš savo idėjų, iš savo sugebėjimų. Ne kiekvienas yra verslus . Ne kiekvienas verslininkas yra kapitalistas išnaudotojas.

Štai individualas, be stogo prokuratūroje , mokesčiuose ar „brigadose“, be pradinio tėvelių ar žmonos kapitalo, na tiesiog su gera verslia galva, užsidega idėja ir nori iš jos užsidirbti tiek, kad patenkintų savo poreikius. Kad nebūtų valstybės išlaikytinis, t.y. jis nenori socialiai parazituoti, o imasi atsakomybės už save ir dar nori įdomią idėją realizuoti. Jei jis sugeba išsilaikyti bent 10 metų mūsų kišeninio gintaro krašte, ir dar LEGALIAI pralobti – yra genijus , palyginus su kokiu anglu,amerikiečiu , net rusų. Spjaukite drąsiai į barzdą importiniams verslo guru . Lai pabando čia praktiškai įgyvendinti savo teorijas. Jei nebus nureketuoti, šantažuoti , apjuodinti medijos, - vadinasi jie turi lietuviškų genų .Yra verslo genijai arba nindzės. Jie nepražus niekur. O štai iš ko konservatoriai be  technologizuotų nindzių mokesčių pildys iždą ir partinę kasą? Gal iš Guggenheimo muziejaus "pelno"?

 

Tikrai laisvi, perspektyvūs mąstančių individualų verslai startavo ir plėtojosi, kaip rodo žvaigždės, čia nuo 1995 iki 2003 metų. Įdomu, kodėl būtent 2003-iaisiais , verslus individas, nematydamas legalios perspektyvos, nėrė į šešėlį arba įsikibo į ofšorus, nuklydo į užjūrius, visaip kitaip išsislapstė į pakampius? 2003 Lietuvoje prasidėjo periodas, kai jei norėdavai likti bent dalinia nepriklausomas ar kažkaip plėtotis - reikėdavo laikytis šešėlyje . Arba būti legaliu basakoju bernardinu su šmėžuojančia ūbago lazda senatvėje. Juk liūtiški ir egocentriški čionykščių bankų apetitai nepaisė ir nepaisys verslo logikos,idėjos, motyvacijos, kokia kilni ji bebūtų.

 

 

1996-1997 verslą palaikė muitinės, valstybės tarnybos, policija, kvalifikuota darbo jėga, gamybos poreikiai (na galima vadinti korumpuotos tarnybos, bet palaikė, nežlugdė gi...),. vis didėjantys gyventojų buitiniai poreikiai (baldai, namų apyvoka ir t.t.) , seni kvalifikuoti specialistai . 1996 ir 1997 stiprią atramą verslas gavo iš patyrusių vadovų , senų vadybos kadrų. Ir svarbiausia – iš valstybės valdžios drąsių ir paprastų iniciatyvų. Atsiverčiu. Wikipediją . Adolfas Šleževičius. Prasikaltęs prieš visuomenės normas tik tuo, kad kažkas suprovokavo jį su tuo LAIB‘indėliu. Na taip, misteris 5 procentai, bet juk ne 15, kaip dabar. Ir - bendrapartiečiams, tolesnėms investicijoms, naujų verslų plėtrai , o ne vien ištaigingoms jachtoms. Lietuvos laisvo verslo garbės lentoje jo vardas turėtų būti iškaltas aukso raidėmis. Jo laisvės idėjų pakako ir M. Stankevičiaus vieneriems pirmininkavimo metams. O tų laisvo verslo idėjų , kurias pamėgino žaibiškai įtvirtinti Adolfas Šleževičius, pakako atsistoti ir kažkiek pabūti ekonomiškai pajėgiais stipresniems verslininkams iki pat 2003 vasaros.

 

2003 ir 2004 metais , spėju, jau trynė rankas ir mojavo savo firminiais grafikais didysis Lietuvos laisvo verslo pakasėjas ir Maksimos bei Leo pribuvėjas G.Vagnorius. Tada pagal žvaigždes pradėjo kaip lapai rudenį kristi didžiuma jo sumanytų „žiaurios akcijos“ aukų – mažų parduotuvėlių savininkų, smulkių maisto perdirbėjų ir tiekėjų. Tai buvo viena didesnių laisvės dusinimo akcijų – skaudu buvo stebėti, kaip iš pašaknų buvo pjaunamas vidutinis ir smulkus smulkus verslas valant kelią stambiems monopolininkams, G.Vagnoriaus kraujo giminaičiams.

 

Replika į šoną. Gal įdomu kaip karma baudžia Lietuvai kenkusių aukščiausios, vykdomosios valdžios atstovus ? Per kur jiems trenkia jų kenkėjiškų poelgių Didžioji Kosminė atoveiksmio energijų švytuoklė? Tarkim, per tų vadovų profesinius stabdžius – žlunga bet kokios pastangos įsitvirtinti ilgesniam laikui kokioje vadovaujančioje pozicijoje. Per jų žmonų ir vyrų turtines, nuosavybės nesėkmes ( Kr.Brazauskienė, V.Kubiliaus uošvė , nesu tikra dėl G. Vagnoriaus žmonos verslų sėkmingos raidos ...) , per žmonų giminaičių mirtis , per ilgalaikes vaikų sveikatos ir darbo problemas (jaunesnysis Žeimelis), per viešos nuomonės, visuomenės atšiaurumą jų tėvų, jų giminių atžvilgiu. Èia tik mažuma Visatos energetinio atoveiksmio variantų, kuriuos metaastrofizika įvardina prasižengusių Lietuvos veikėjų ir stambių vadovų atžvilgiu. Dar – jų marčių ir žentų vis atsinaujinančios ligos (hm..., Mertino atvejis ?) bei marčių-žentų asocialumas, t.y. nušokimas nuo gyvenimo bėgių, ilgalaikis pamišimas. Dar – negabūs anūkai, užaugusių anūkų vargas ir finansinės problemos.

 

1999-2000 naujo laisvo verslo atsiradimą ir seno tolesnę plėtrą smarkiai ir ilgam pristabdė SEIMAS, politinės partijos ir jų konservatyvūs lyderiai, leidę priimti itin nepalankius verslui įstatymus, profsąjungų ir seno kirpimo darbdavių bei gamintojų aljansai, finansinių, pačios visuomenės pagal tuos metus konservatyvus ir dogmatiškas požiūris. Kita vertus, būtent 2000 aisias prasdidėjo neformalaus lobizmo praktika, kai į valstybės ar vietos valdžią būdavo sodinami-kišami savi, geria apmokami ar su ateities apmokėjimo garantijomis asmenys.

1999-2001 - šviežią vilčių ir astinaujinimo impulsą gal 12-kai metų į priekį davė interneto geroji invazija į Lietuvą.

 

2002-2003 metais vėlgi laisvo verslo iniciatyvos persikelia į internetą , bet to jas realiame gyvenime palaiko ir stipri konsultacinė parama iš užsienio. Drįstu teigti, jog tuomet verslas rado priedangas įvairiose slaptose tarnybose bei mafijinėse struktūrose .

 

Nuo 1998 iki 2011 metų lietuvišką nepriklausomą verslą smarkiai įtakoja švarus ir nešvarus užsienio kapitalas (rusai, skandinavai, žydai ). Tai – vienas stipresnių veiksnių, čia skandinęs ar palaikęs ant bangų verslo iniciatyvas. Kitas analogiškas šio periodo veiksnys – nekontroliuojamas chaosas teismų sistemoje ir neskaidrūs įstatymai, leidžiantys vieniems verslininkams išsiplėsti virš savo galimybių ribų, kitiems – priešingai – beviltiškai pasiduoti ir ieškoti galimybių svetur.

 

2008-2010 didžiąją dalį laisvų verslininkų numarino ar pradaigino ( dar numarins-pradaigins) už jūrų marių, popierizmas, prasti periferiniai keliai, transporto problemos ( pvz: FlylalJ)), efektyvios rinkodaros pagrindų nežinojimas, sveiko proto konsultantų stygius ir ilgalaikės patirties trūkumas, web ir mobile ryšio pertrūkiai. švietimo sistemos antihumaniškumas ir geranoriškų mokyklų deficitas. Sakysit, prie ko čia mokyklos? Nagi tėveliams-mamytėms gaila hyperaktyvaus ir žingeidaus, gabaus vaiko, kurį 63 metų mokytoja mandagiai varo į raidos centrą tik todėl, kad šis vaikas neįsipaišo į jos pamokos planelį ir nenori klausytis dailyraščio teorijos. Koks verslus tėvas sutiks, kad čia jo normalų, šiuolaikiškai smalsų intelektualų vaiką įvardintų, kaip psichinį ar verstų 12-kai metų pavirsti kurčiu, paklusniu, primigusiu seno mokyklos suolo sargu. O liet. verslinikui vaiko gabumų lavinimas - svarbiau net už mokesčių sumažinimą :))))  

.

.

 

2009 metais užsienio kapitalas (investorių grupės,.pavieniai individai) gali atvirai-drąsiai aktyviai domėtis, zonduoti čia tolimas perspektyvas. Dalis tarnautojų, policininkų, karių, medikų ir paprastų darbininkų irgi šiemet dairosi, matuojasi o gal ir metasi į savo verslus. Kažkiek jų gal ir pasiliks, tačiau didysis verslas jau iš čia sutartinai mauna , ir po 2012 metų didžiųjų ir garsiųjų užsienio kampanijų čia neliks nė padujų . Joks čia ne velnio ar rusų spec. tarnybų planas. Tiesiog pasaulio verslui reikia aiškių sąlygų ir konkretumo. Mažai yra norinčių tapti nindze ar verslo cirkininku, kai niekada nežinia, kada teks žaibiškai verstis per galvą ir iš kurios pusės tie žaibai trenks. O juk galėjo būti kitoks variantas – didieji investoriai galėjo čia atėję ir įsišaknyti, jei jiems būtų suteiktos didesnės laisvės nuolaidos, nei nuskaidrinti įstatymai.

Neprognozuojamo verslo šalyje lūkesčiai greit išgaruoja. Gerai, jei bus kam prižiūrėti užsienio verslininkų ar su jų pagalba čia pastatytas maisto gamyklas, žaliavos perdirbimo fabrikus, viešbučius ir restoranus, socialines tarnybas, dangoraižius. Jei nebus, tai neužilgo turėsime Kalvotosios Žemaitijos vaizdelį: kur griūva neprižiūrimas, nesuvaldytas sovietmečio rusų palikimas - klubų, ligoninių, siuvimo cechų pastatai.

Grįžtu prie sapno. Tas stipresnių vienetų (bendrovių vadovų ) išplaukimas į krantą vyksta šiemet ir kitąmet (2009-2010 metai). Didžiausi smūgiai (didžiausios bangos) bus suduoti: 2009 sausį –vasarį, rugsėjo viduryje, 2010 balandį –gegužę ir 2010 liepą rugpjūtį. Rašau šias datas ne kad prigąsdinčiau, o kad padrąsinčiau lietuviškas nindzes sunkiame plaukime per neaiškius, neprognozuojamus rinkos ir mokesčių vandenis, sujauktus pasaulinės krizės.

 

Kada gi bus bent kiek čia stabilu ir legalu verslo plėtrai?  Nuo 2018 iki 2025 metų. Stabilu laisvam, socializuotam, o ne laukiniam verslui. Nekalbu apie kaimo turizmą bei kambarių nuomą ar spekuliacijas NT . Pirmieji tėra siaurų privačių interesų forma. Antrieji – bankų apetitų ir poreikių tenkinimas goduolių sąskaita. Turiu omenyje iniciatyvų, veiklių verslą, kurio tikslas ne vien pelnas, bet ir socialumas, įdarbintų žmonių gyvenimo kokybės išsaugojimas.

Visose gyvenimo sferose pogret veikia negatyvūs ir pozityvūs asmenys. Pagal A.Janukonį ar Ž. Marcinkevičių negalima spręsti apie kitus, kurie plėtoja gydymo centrus, nemiega naktimis dėl privačių mokyklų , sugeba išsaugoti privačių vaistinių tinklus po Maksimos vadybininkų įžūlių antpuolių. Jie tiesiog nesiviešina, jų net nežinome, jų vardus sužinosime po 2011 metų, kai jie aktyviai eis į savivaldą, kreipsis su novatoriškomis iniciatyvomis į valdžią , bus išgirsti ir gal net palaikomi. Èia – pozityvus scenarijus . Tačiau galimas ir negatyvus – valdžios atstovai patys taps verslininkais. Turės gi Valinskas iš kažko grąžint skolas? Ir A.Baukutės bendrabutinis verslumas ieškos būdų kažkur prasiveržti .Šių negatyviai (žiurkiškai) verslių žmonių kadencija juk 2011 dar juk tęsis J))

 

Dar įspėju nepriklausomus verslininkus, kokios problemos jų čia laukia artimiausiu metu.

2007-2010 – darbo jėgos stygius, personalo kritiškumas ir nekvalifikuotumas, jų pačių ligos, buitinės problemos.

2010- 2013 – teismai , griežtai vykdomų įstatymų varžtai (jau prasideda, įsibėgės 2010 spalį), apsunkintas susisiekimas su užsieniu, užsienio partnerių ir naujų užsienio ryšių sunkumai.

Nuo 2008 iki 2024 m – jie visi tampa praklausomi ir sekami, apie juos renkama informacija . Kas renka? Hakeriai ir įvairios tarnybos, kurių tikslas – rinkti slapta informaciją kažkieno užsakymu ar laukiant ateityje to užsakymo Renka jaunos kriminalinės mafijos seni lyderiai ar sėdintys mūsų kalėjime protai. 

Informaciją galima rinkti ne apie verslą, o apie  verslininko šeimą, turimą turtą, įsigalės praktika ta informacija  verslininkus šantažuoti.

Manau, nindzėms ir genijams, kuriems pavyks per šią krizę čia išplaukti,  mafija  nėra tokia jau baisi . Ji nėra išradingesnė už mokesčių inspektorius ir prokurorus, kurie čia irgi turi būti genijai, kad atskirtų baltą verslą nuo juodo, filantropą nuo kriminalinio. kad iššifruotų genialiai sumąstytas finansines schemas ar būtų atlaidūs tiems, kas iš tiesų kažką kuria pažangaus ir socialaus čiabuvių ateičiai.

 

 

2009 rugpjūčio 9 d. , Dubhe ir Mėnulio užtemimo Vandenyje energijų įtakoje