Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2008-11-22

Kur tyko mirtis, krizės ir kitokios transformacijos

Pasaulis globalėja – akivaizdu. Tampa  vis panašesnis į  daugiaaukštį daugiabutį. Jame labiau pasisekė  kaimynams, gyvenantiems 3-4 aukšte ar  toli nuo šiukšlių konteinerio. Mažiau pasisekė turintiems karingus kaimynus (Iranas, Irakas, Somalis). Tiems, kas gyvena vienoje laiptinės  aikštelėje su neprognozuojamais keistuoliais , skraidančiais į Kosmosą, bet užmirštančiais užsukti karštą vandenį  ar dujas (Rusija). Nepasisekė ir įsikūrusiems greta  pagiringų-religingų , amžinai  kaulijančių centų  tradicionalistų  gūžtos (Lietuva, Indija ).

Kokios dar laimės ieškoti užjūriuose, kai politizuotos valstybės maniakiškai imasi ir imsis  ginti savo šalių (butų)  piliečių teises? Na,.leis indus išplauti , bulves paskusti, baldus sutaisyti , šukuoseną sumodeliuoti ar dūdele pagroti ( JAV). Jei turit neeilines smegenis- sotesni , pajėgesni kaimynai  (Šveicarija, Japonija)  „nutekėjusį protą“ ar genialų talentą įsūnys- įdukrins, nes protai ir gabumai ir  tolimoje ateityje bus kiekvienos šalies-šeimos  pasididžiavimas. Lietuvai protų nereikia, nes infantili sąmonė tepajėgi kaulyti-melžti aplinką  „iki algos-iki kito Vyriausybės biudžeto“ ar išmainyti „išskirtines jaunas smegenis“ į 2 antikvarinius  olekos minolaivius.

Kai manęs  po finansinės krizės klausia,:kur emigruoti, nežinau ką besakyti. Tyliu. Galbūt ten, kur  vaikai gaus geriausią išsilavinimą, turės daugmaž sočią-įdomią -saugią vaikystę ir vėliau jau patys prasimušinės gyvenime? Galbūt ir mūsyse kokiose Turniškėse ar Lauruose  taip  jau yra . Kol R. Grinevičiūtė nesuuos  – nesužinosim.

Jei vis tik keliate sparnus, įvardinsiu kiekvienos šalies  erdves, organizacijas, rinkos sritis, aplinkybes, kuriose gresia  maksimalūs pavojai, išdūrimai, bankrotai, kur tyko  mirtis ir analoginės  smurtinės-transformacinės situacijos, kuriose turėsit  perlaužti , skausmingai keisti  save,  transformuoti, kad  išsaugotųmėt  ne tik savastį bei žmogiškąjį orumą,  bet ir GYVYBÆ.

Pateiksiu, kur jausitės nesaugiai ir nuolat patirsite įtampas, nes išvardyti  sektoriai bus ir pirmieji taikiniai krizėse . Kur teks  savarankiškai, individualiai įgyti atsparumo ir stiprybės veikiant  nuolatinės rizikos ir pavojų lauke, kad kažko jumyse brangaus ir gero neužmuštų, nesunaikintų.  Lietuviai archetipiškai bijo  iš anksto visko, o labiausiai -  netikėtumų. Taigi apkarpykime baimių apsiaustą iki minimalaus skydo, dengiančio galvą ir krūtinę.

 

Išvardintose srityse reikia saugotis, gintis  ir mobilizuotis, pasirengti netikėtumams ir perversmams.   Bet galima tikėtis ir pozityvių asmenybės ar dvasinių  transformacijų. Jei ieškote giluminių sukrėtimų, dvasinių pakilimų-nušvitimų ,  pribrendo vidiniai pokyčiai – padirbėkite paprastu  mokytoju lietuviškoje mokykloje ar reporteriu naujienų tarnyboje,  pakeliaukite Indijos traukiniais ar Afrikos keliais, užkopkite į Kinijos kalnus, pagyvenkite  buuazinių interesų stingdomoje amerikonų šeimoje, padirbėkite Vokietijos gamykloje ar Airijos  fermoje, Lenkijos seime ar Ukrainos šou versle,  sudarykite  sandorį ar siekite kompromiso su Izraelio ar Islandijos  piliečiu, užsiimkite viešais ryšiais ar skyrybų bylomis  Portugalijoje, priešinkitės prokurorams ar padirbėkite  aplinkosaugininku Rusijoje, paimkite paskolą Danijos banke  - garantuoju, jog ramybės, meilės, supratimo ir mielų emocijų ten  nerasite. Priešingai -  galit patirti nepakeliamų nuoskaudų, palūžti susierzinti, unifikuotis, apkiautėti kompleksais,  tapti bejausmiu robotu,  anskčiau laiko susenti ar  net  sugyvulėti. Geriausiu atveju  skaudi  patirtis   gali impulsuoti asmenybės brandą ir dvasinius pokyčius, kurių niekur kitur nepatirtųmėt.


Tačiau  visuotinos  krizės  atveju, būtent apačioje minimose  srityse galite rasti moralinę paramą,  vienkartinę geranorišką pagalbą  ir net  greitas  išeitis iš finansinės aklavietės.

Šiose srityse galite tikėtis ir  rizikingų greitų pelnų netikėtų reformų,  valdžios perversmų, revoliucijų  ir gamtinių kataklizmų  atvejais.
Èia investicijos maksimaliai rizikingos, o  pelnai įkandami tik šaltakraujams pragmatikams-analitikams ar  veikliems darbštuoliams, nebijantiems sunkumų ir net mirties. Na,didžiąja prasme, kamikadzėmis...

ĮSPËJIMAS: istorinė analizė ir asmeninė bei protėvių  patirtis, gauta iki  2000-ųjų , šiai informacijai absoliučiai netinka. Šios žinios skirtos žmonėms, norintiems pilnavertiškai gyventi šiandien ir mąstantiems apie rytojų . Išvardinau ne visas šalis , o tik  lietuvių pasirenkamas emigracijai. 

Suomija,   Lietuva,  Indija,  Mongolija,  Kazachija,  Afrika

mokyklos,  švietimo sistema   tiksliųjų mokslų  skurdžios erdvės
žiniasklaida, leidyba,  informacinės struktūros, popieriaus pramone
erdvės, kur reiškiasi rašytojai, leidėjai, vertėjai,  intelektualai, intelektualūs disputai ( na, kodėl tokie  pikti ir pagiežingi Donskis ir Šliogeris ?! kodėl toks  nesveikai karingas A.Račas?   tik todėl, kad gyvena Lietuvoje, yra lietuvių  intelektualų hologramos ryškesni taškai )
mentaliniai produktai, kritika,   literatūra (o  naujausi lietuvių literatūros mokykliniai vadovėliai –  kūrybinio mąstymo naikinimo priemonės  )   kalbinė kultūra, pati kalba , kalbos kontrolė
media-erdvės
keliai, viešas,  transporto ir kelių tvarkymo sistema, automobiliai, dviračiai, geležinkelis, oro linijos (užuojautos keliautojams, mėginantiems  sutartu laiku parskristi Vilniun,  Kaunan su persėdimais )    
logistika programavimas ir semantinė kūryba
komunikacinės sistemos, ryšiai, mobilaus ryšio  technologijos
šunys, šuninkystė
viešoje vietoje kalbėjimas telefonu
vaikščiojimas smalsiai miesto gatvėmis, autostradų kelkraščiais 
dokumentų, leidimų, vizų  tvarkymas, bilietų įsigijimas
turgaus prekyba., bet kokia komercija ir tarpininkavimas

Estija, Norvegija, Kinija

Aukštojo mokslo sistema , universitetai,  kolegijos, akademiniai sluoksniai ·        Užsienio reikalų sistema, diplomatai, užsienio ambasados šiose šalyse  
·        Religija , ideologija,  filosofija,  propaganda, šventyklos,  sektos    
·        Žmogaus teisių gynimo  organizacijos
·        Emigrantai šiose šalyse visada jausis tik kaip kvalifikuota pigi darbo jėga
·        etika ir principai, idealai
·        Teisinė sistema, teismai , teisė , įstatymdavystė  
·        Degalinės
·        Kalnai, užkampiai, dykvietės
·        Pasienio ruožai
·        Naftos  verslovės
·        Ilgos kelionės šiose šalyse
·        Tarptautinės parodos, konferencijos, olimpiados 
·        Sertifikavimo sistema, apdovanojimai , laipsniai (na, išties Kinijos valstybinių  apdovanojimų vertė -  prieštaringa)
·        Turizmo industrija
·        Humanitariniai mokslai


Vokietija, Airija, Vietnamas

Medicinos sektorius,  medicinos pagalba, gydymasis, jų  gamybos medicinos įranga     
Policija,  muitinės, vidaus reikalų  tarnybos
Karo pramonė  
Darbo ir dalykinė terpė, klientai-užsakovai, pavaldiniai, šių šalių tradiciniai darbo organizavimo ir darbo kultūros metodai     
Šių šalių  servisas, pagalbiniai darbininkai, samdiniai .
Šių šalių pateikta statistika
Šių šalių sportas, sportininkai, profesionalaus sporto sektorius
Tiesioginiai gamybos procesai , gyvulių ūkiai,  fermos, sandėliai, dirbtuvės     
Valdiškose tarnybos, vyriausybės kanceliarijos,  darbo biržos, advokatų  kontoros, biurokratijos zonos  
Valstybinės tarnybos (gaisrinė, med. pagalba ir pan.)
Buitis, virtuvė, įvairus servisas (santechnikas, siuvėja, auklė, sodininkas ir pan.)
Viešos pirtys, skalbyklos,  autoremonto dirbtuvės
Greito maitinimo užeigos (bistro, aludė   ir t.t) , patalpose, kur gaminamas valgis.
Šiose šalyse pagaminti drabužiai,  buities rakandai, daiktai, baldai  (užmirškit vokišką kokybę, tai – sparčiai  tolstanti praeitis ir  legenda, kuri   globalios rinkos konjunktūroje bus prieinama tik turtingiems ir išrinktiesiems)
JAV,  Graikija, Armėnija, Argentina    

· Kultūros programos, kultūros centrai ·        Nekilnojamo turto rinka ,  tiesiogiai – jų namai. 
·        Žemės sklypų verslas  
·        Žemės ūkis
·        Viešbučiai , nakvynės namai, kempingai  
·         Salos, uostai, jūreivystė, povandeninis nardymas  
·        Naftos  ir kitokios išteklių bazės (rezervuarai)
·        Pati šių šalių žemė, geovietovė, urbanistika tampa vis labiau tampa pavojingi ir smurtiniai    
·        Vandens telkiniai, vandenyno   pakrantės, paplūdimiai, baseinai, kurortai,
·        Gamta, buvimas  gamtos parkuose
·        Vietinių pastatyti pastatai, namai,  statybinė produkcija ir statybų sektorius  
·        Prekybos centrai
·        Vietinė, aborigenų  mafija
·        Laidojimo ritualai ir laidojimo paslaugų rinka,  paveldo tvarkymo tarnybos  
·        Šeimos kūrimas su šių šalių piliečiais, jų šeimos tradicijos ir politika, gyvenimas jų šeimose,  jų privačios  teritorijos
·        Motinos, namų šeimininkės, motinystės tradicijos , feminizmas.   
·        Okultizmas  ir ezoterika
·        Istorija, istorikai
·        Patekimas iš šių šalių piliečių minias, masinius sambūrius
·        Jų DEMOKRATIJOS sistemos (taip, aksiomatiška, jos tampa pavojinga ir net žalinga  ideologija kitokių valdžios tradicijų, nepribrendusioms demokratijai  šalims).     

Didžioji Britanija,  Latvija

Internetas, web-erdvės  
Kontržvalgyba, valstybės paslaptys 
Slaptieji ordinai 
Ligoninės, soc. rūpybos sistemos, hospisai
Barai, pabai, vyninės ir kitokios girdyklos
Alkoholio  ir kitokių kvaišalų vartojimo erdvės, narkotikų prekyba (o štai Brazilijoje ar net Vengrijoje narkotikų prekeiviai – gerbiami visuomenės asmenys, elitas)   
Vienuolynai , slėptuvės
Kalėjimai ,  kolonijos, pataisos namai, areštinės  
Organizuotas nusikalstamumas, kontrabanda
Zoologijos sodai
Labdaros fondai
Neįgaliųjų  priežiūros tarnybos ir sąjungos
Valstybinė sveikatos sistema
Rezervatai ir miesto getai (žemiausiųjų sluoksnių, vargšų  kvartalai)
Valkatų, visuomenės atstumtųjų , elgetų , pabėgėlių sutelkties vietos
Poilsio namai, sanatorijos
Fotografija
Modernus, alternatyvus menas  


Danija, Kanada, Belgija, Rusija

Investiciniai fondai  
Investicinės ir draudimo kompanijos, finansinės piramidės , pensijiniai fondai
Finansinės biržos, hipotekos
Akcijų  įsigijimas , investavimas Verslas, verslo plėtra ir stabilizavimas Prokuratūra Kariuomenė, karo pramonė  
Mokesčių inspekcijos, valstybinės kontrolės sistema
Prostitucijos  verslas, viešnamiai, pornografijos industrija
Psichiatrija , magija, manipuliacijos sąmone, polittechnologijos
Bioinžinerija, genetika
Atominė pramonė, branduolinė fizika  
Išteklių žvalgyba, geologija
Anglies kasyklos
Deimantų ir brangakmenių statybvietės   
Atliekų  perdirbimo pramonė, atliekų  saugojimas ir tvarkymas ,  privatūs šiukšlynai
Aplinkosauga
Valymo įrenginiai
Kanalizacija, viešieji tualetai
Vyno verslas, spirito gamyba  
Laboratorinė įranga
Medžioklė
Archeologija, restauravimo darbai Revoliucijų  technologijos     

2008/08/22 ( Užtemimo Vandenyje įtakos periodas J)))