Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2008-07-08

Astrotaktika 2008 ekonominės krizės metu

Astrotaktika juridiniams vienetams ekonominės krizės metu

Skaudu stebėti, kaip  rugpjūčio Saulės užtemimas žlugdo žlugdys šalies  ekonomiką  ir žmonių viltis (žr. http://www.horoskopas.lt/index.php?id=756). Primenu,jog  šios krizės ištakų reikia ieškoti 1990 ekonominiuose valdžios sprendimuose.

Atsižvelgiant į dangaus kalbą,  teisingai pasinaudojus užtemimo energijomis, dabar BÛTINA, (tiesiog PRIVALOMA!) CENTRALIZUOTA  finansinė politika. Centrinis šalies bankas turėtų vienašališkai vykdyti  ANTIKRIZINÆ DIKTATO politiką, diktuodamas  bendrus, valstybiškai pagrįstus sprendimus visiems šalies bankams ir ūkio subjektams.

Žinoma, taip neįvyks, nes esam „laisvos ekonomikos“ idėjų įkaitai . Kas gali diktuoti komerciniam bankui?  Niekas. Nebent bankroto šmėkla L((((  Tokio decentralizuoto, egocentrikų- bankų-karaliukų elgesio rezultatas bus – svarbių  pramonės, prekybos šakų  ir šviesulių  žlugimas šalies mastu.

Idealu, jei  stipriu antikrizinio ekonomikos plano švyturiu taptų  (pagal žvaigždžių scenarijų)   Ministras Pirmininkas. Tačiau  dabartinė  persona vardu G. Kirkilas neturi tam būtinų savybių ir energijų. Žmonių likimai, šalies ekonomika - ne  intelektuali piaro kampanija ir ne pypkių čempionatas.  Èia netinka šachmatų  partijų intrigos, čia reikia  nedelsiant  IMTIS atsakomybės.

Taigi, be jokios abejonės,  valdžia pypkuos ir fantazuos, nusišalins nuo problemų. Tai – ne bėda. Įmanoma išplaukti savarankiškai.

Kaip gelbėtis smulkesniems  prekybos tinklams, ūkio šakoms,  pramonės objektams? Pagrindinis gelbėjimosi ratas : DRÀSI,  KÛRYBINGA, ATSAKINGA  VADYBA. Suteikite maksimalius įgaliojimus hypervaldingo  menedžmento komandoms. Nebijokte pasidalinti akcijomis  su TALENTINGAIS TOP-MENEDŽERIAIS, patenkinkite jų poreikius ir net reikalavimus, užtikrinkite  jų socialines garantijas. Suteikite absoliučius laikinus įgaliojimus. Patraukite jiems nuo  kelio savo neišmanėlius giminaičius, meilužes, „reikalingus žmones“  ir parankius bestuburius   samdomus liokajus-vykdytojus, nekontroliuokite dėl smulkmenų  ir nereikalaukite ataskaitų iki 2009 sausio pabaigos.

Taip, akcininkai yra išsikasę patys sau duobę  įstatymais, kurie suvaržė samdomų  direktorių teises. Tačiau Lietuva yra kraštas, kur remiamasi ne įstatymu, o jo daugybinėmis pataisomis. Suinteresuokite  drąsius, išdidžius,  ambicingus menedžerius, kurie   vieni pajėgūs aktyviai ir sėkmingai veikti krizės sąlygose.

Pramonės šakose, kurioms  ši krizė smogia į paširdžius, iniciatyvos ir centralizuotos  taktikos diktato turėtų imtis šakos lyderiai, taip vadinami „pirmūnai“, forpostai. Jų užduotis : dosniai  tekti visokeriopą ( galimybių  ribose) informacinę ir  vadybinę, net finansinę  paramą  „sušlubavusiems“ rinkos dalyviams, kad  nesmuktų visas sektorius , sulig kuriuo smigtų ir flagmanas. Kitas variantas: mažesni ūkio subjektai turėtų paisyti ne savo honoro, o laikinai šlietis, sekti iš paskos, kopijuoti  marketinginius sprendimus  ekonomiškai stipresnių bendrovių .

Antikrizės lyderių vaidmens galėtų imtis Verslo informavimo centrai regionuose, telkti žmones,rengti  operatyvius seminarus ne dėl  „paukščiuko“ , o  „dėl  išsigelbėjimo nuo ek. krizės.“

Primenu, jog visi , kas Lietuvoje kuria pramonę, steigia prekybos tinklus yra visada žiauriai išdidūs ir honoravi (savimylos). Jie geriau spruks į Airiją, nei  priims pagalbą ar pripažins , kad bankrutuoja. Tačiau jiems padėti įmanoma.... Juk  nuo jų priklauso paprastų šeimų, darbinininkų pragyvenimo lygis,  vaikų ateitis, regiono  kultūros perspektyvos.

 

Idealu, jei krizės  sąlygomis kreditoriai, bankai, akcininkai, mokesčių surinkėjai  taptų mobilesni, ieškotų originalesnių, liberalesnių sprendimų . Jų motyvacija  turėtų būti : „peržengiame leistinumo ribas , suteikiam savo klientams, skolininkams  daugiau laisvių dėl savo pačių perspektyvų, tegu ir nepaisydamai nūdienos siauro intereso, ankstesnių galutinių susitarimų.“

JUK visi SËDIME vienoje valtyje. Laikytis senų , normalios ekonomikos sąlygomis sukurtų  taisyklių-dogmų, sklaidyti archainius ekonomikos vadovėlius  ar  dairytis į kitų šalių patirtis – netoliaregiška ir  neatsakinga (taigi ir – nusikalstama) savo šalies, savo žmonių požiūriu.

2008/07/08