Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2007-05-29

Jupiteris ir mokinių elgesys grupėse (kartos astropsichologija)

Jupiterio ciklas ir jo įtaka skirtingoms mokinių laidoms: jų bendra charakteristika, mokytojo įvaizdis jų kolektyvinėje pasąmonėje, grupės/klasių vidinių ryšių ypatumai ( neredaguotas trumpas konspektas - pagal seminaro mokytojams informacinę medžiagą)

Žemiau pateikta informacija tinka mokiniams ir klasėms, kurių daugumą sudaro asmenys, gimę periodais, kurie tiksliai nurodyti skaičiais: metai /mėnuo/diena . Jei klasėje yra apylygiai vaikų, gimusių gretimais ir skirtingais Jupiterio periodais, tuomet dominuoja grupės formos ir kolektyvinio elgesio tipai tos kartos, kurių horoskope Jupiteris yra energetiškai stipresnis ir daugiau aspektuotas . Vaikas komfortiškiau jaučiasi grupėje, kurios daugumą sudaro gimusieji tuo pačiu tranzitinio Jupiterio periodu.

Jupiteris – Taure ( simboliniai Drakono metai), pagal tikslius Jupiterio tranzitus - gimę periodais 1988/03/08- 07/22; 1988/11/30 – 1989/03/11; 1999/06/28 -10/23; 2000/02/14 – 06/30) (dabartiniai abiturientai ir būsimi pirmokai)

Ramūs, emocionalūs, jausmingi, gan inertiški, konservatyvių pažiūrų , bet darbštūs ir lengvai prognozuojami materialistai., kurie dirba lėčiau nei kitos laidos, bet tarp jų daugiausia meilės romanų, jie - gražiausiai rengiasi, yra jausmingesni, nei kiti. Jų pažangumą stipriai įtakoja šeimos materialinė padėtis, ar patenkinti jų daiktiniai poreikiai,ar jie tiesiog sotūs, gražiai ir šiltai aprengti . Mokytojas jiems –teisinga vertintojas, ramus auklėtojas, gebantis sukurti klasėje stabilią, palankią nuosekliam užduočių įvykdymui atmosferą. Iš mokytojo reikalauja: adekvataus užduočių įvertinimo, nuoseklumo, emocinės pusiausvyros, psichologizmo, gebėjimo sukurti klasėje gerą nuotaiką, atidumo mokinių šeimos problemoms ir psichologinėms būsenoms. Turi daug fiksuotų baimių – pvz., bijo egzaminų, blogų pažymių, aštresnių konfliktų. . Labai jautrūs finansiniams ir kitiems materialiniams klausimams (rinkliavoms, privalomiems drabužiams) , mitybai (jiems svarbiau, nei kitiems – maistas, mokyklos baldai, patogumai – rūbinė, tualetai ). Sunkiai prima novacijas, pasikeitimus, yra sentimentalūs, prisiriša prie vieno mokytojo, dėl to sunkiau adaptuojasi prie kintamų programų , kintamų mokytojų . Su jais tinka aprobuoti naujas metodikas - nes lėčiausiai iš visų kartų pagauna jų esmę, įsisavina.

Grupė formuojasi pagal šeimos principą – yra stiprios motiniškos figūros (lyderės dažnai – mergaitės), kurios globoja silpnesnius (vaikus) , varžo neklaužadų teises, yra kelios „giminės“ ar klanai, kurie tarpusavy taikai sugyvena. . Konfliktai grupėse – užsitęsia ilgam.

Juos labiausiai galima paveikti per finansines nuobaudas, materialinius praradimus, apeliuojant į jausmus.. Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Liūto, Šuns, Jaučio metais. Tačiau konfrontacija visada reikalinga- kad karta susidurtų su kitu požiūriu į sociumą, jiems „nepatogia“ pasaulėžiūra, išmoktų konstruktyviai, pozityviai ir tolerantiškai sręsti priešpriešą su priešingos pasaulėžiūros socialinėmis grupėmis.

Mokytojo užduotis – ugdyti juose „ skorpioniškus“ bruožus: konkurencingumą, neišvengiamų konfliktų meną, maksimalią koncentraciją į vieną, išties prasmingą ir vertą pastangų tikslą, sugebėjimą produkuoti ir formuluoti idėjas, daryti savarankiškus spendimus, prisiimant už juo atsakomybę, nepriklausomą modernų mąstymą, gebėjimą planuoti tolimą ateitį, įžvelgti perspektyvas, atmetant tai, kas neturi ateities, atvirumą ir sugebėjimą viešinti savo problemas, jas savarankiškai spręsti, nebijoti radikalių pokyčių ir praradimų, kurie trukdo pasiekti tikslą bei persiti į kitą gyvenimo etapą.

Jupiteris Dvyniuose (Gyvatės metai) . Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1988/07/22-11/30; 1989/03/11-07/31; ir 2000/06/30-2001/07/13)

Intelektualūs, smalsūs, plepūs, gudrūs, draugiški ir išradingi, sumanūs, labiausiai žingeidūs, bet jų žinios – paviršutiniškos, iš visų sričių – po truputį. Mėgėjai krėsti pokštus ir ieškantys nuotykių. Tobuliausiai nusirašinėja, sugeba išsisukinėti, dažniau nei kitos kartos meistriškai meluoja ir jaučia konjunktūrą, dėl to bene geriausiai iš visų laiko egzaminus, nes maksimaliai efektyviai išnaudoja visas įmanomas pagalbines ir naujausias IT priemones. Mėgsta kvailus pokštus, nesilaiko mokyklos statuto. Mokytojas jiems - jaunatviškas draugas, su kuriuo galima familiariai paplepėti, aštriai padiskutuoti, kartu pasijuokti, žodžiu – „savas bičas“ . Priešingu atveju – mėgėjai pasišaipyti, demaskuoti mokytojų žinių trūkumą ar rimtumą. Iš mokytojo reikalaujama – puikios iškalbos, aštraus intelekto, bekraštės erudicijos, nuolatinės kaitos – metodikų, programų ir t.t. . Jie mielai atliktų užduotis internetu. Per medžiagos pateikimo kaitą ir įvairovę greičiau suvokia informaciją. Jiems net naudinga dažniau keisti dalyko mokytojus.

Grupės formuojamos bendrų interesų pagrindu(kas kuo domisi): daug artimų draugų būrelių, kurių lyderiai dažnai keičiasi. Šios kartos draugystės išsilaiko kone visą gyvenimą. Juos labiausiai galima paveikti per jų draugus, per žodines notacijas ir disputus, logikos ir proto argumentais ,mat itin pagaulūs žodžiams, arba atskiriant nuo saviškių draugelių kompanijos .

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Beždžionės, Kiaulės, Tigro metais.

Mokytojo užduotis - ugdyti juose „šauliškus“ bruožus: formuoti platesnį akiratį, pagarbą kitoms kultūroms, skirtingiems papročiams, ištikimybę, lojalumą., visuomeniškumą, moralę, humanizmo vertybes, nepakantumą melui , padorumą, pakantumą visuomenės papročiams ir idealams, įstatymams, kolektyvizmą (lojalumą visos klasės, o ne tik draugų būrelio interesams), pilietiškumą, visuomenės pripažinimo siekimą, o ne vien naudos vaikymąsi.

Jupiteris Vėžyje (Arklio metai). Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1989/07/31 – 1990/08/18 ; 2001/07/13 -2002/08/01.

Hiperemocionalūs, taikūs, patriotiški, prieraišūs, intuityvūs, atsargūs, nedrąsūs, jausmingi ir net ašaringi , bet, jei susiduria su spaudimu ir agresija – tampa užsidarę, nepalaužiamai užsispyrę, su stipriausiomis iš visų mokyklos laidų gynybinėmis reakcijomis. Turi daug kompleksų ir įvairių fobijų. Įvairūs patikrinimai ir egzaminai sukelia stresus, net isterikas, visa grupė greit pasiduoda panikai. Labai priklausomi nuo šeimų mikroklimato. Kuo jų šeimos socialesnės, tuo šios kartos vaikai – aktyvesni ir stabilesni. Kuo šeima – problemiškesnė, tuo vaikai turi daugiau išties rimtų psichologinių problemų, yra nepaprastai užsiciklinę ties praeities išgyvenimais, prieraišūs. Palyginus su kitomis kartomis jiems galbūt labiausiai reikia psichologo, psichologinę pagalba jiems beveik visada būna efektyvi. Didžiausią įtaką jiems daro jų motinos Juos labiausiai galima paveikti per jų mamas, išanalizavus visą informaciją, susijusią su jų šeima, jų ikimokyklinėmis gyvenimo sąlygomis, elgesį ir aplinkybes, atsineštas iš buvusių mokyklų. Mokytojas jiems – rūpestinga, net švelni mama-psichologė, ar gerasis dėdė, kuris neišduoda pasitikėjimo, saugo paslaptis, moka skaityti potekstes, orientuojasi ne į stipriausius, o į atsiliekančius. Mat visa klasė atidi būtent tiems, kam nesiseka, užtat nemėgsta „kietuolių“, karjeristų ir visų, kurie siekia tikslų per galvas, kitų pažeminimo sąskaita. Mėgsta labiau humanitarinius dalykus, ypač istoriją. Priešinasi bet kokioms novacijoms. Labai talentingi, bet kompleksuoti, tingoki, jų gabumus reikia sistemingai skatinti. Užduotis tinka dažniau pakartoti, mėgsta grįžti prie senos medžiagos. Grupė – arba atsitveria nuo pedagogo aklina šalta siena, arba pamilsta jį ir prisiriša amžiams – tai it atsakas į atidumą ir rūpestį.

Grupėje – labai šilti , kone šeimyniški, intymūs santykiai (jei visi – nuo pirmos klasės yra drauge), lyderiu išsikelia dažnai motiniško-globėjiško tipo merginą, turinčią talentų įvairiose srityse, bet pirmiausia mokančia sukurti gerą atmosferą, vaišingą, populiarią, mokančia sutarti su visais.. Jie ypač mėgsta keliauti, burtis draugėn įvairiose šventėse už mokyklos ribų. Labai linkę į kvaišalus, ypač – alkoholį. Daug slaptų erotinių ryšių ir pomėgių (web- porno ir pan.) . Sunkiai priima naujokus, netoleruoja agresijos . Jų kartos naujokai ir patys tęsia ryšius su senai bendramoksliais ir nenoriai adaptuojasi naujoje klasėje. Jų negalima kilnoti iš klasės į klasę , keisti dažnai jiems mokytojus – sunkiai pripranta prie naujo žmogaus, pradžioje net nesuvokia, kas dėstoma, nes visa energija skiriama užmegzti subtilius , šiltus ryšius, prisijaukinti mokytoją.

Juos labiausiai galima paveikti per jų mamas, išanalizavus visą informaciją, susijusią su jų šeima, gyvenamąja vieta, elgesį ir aplinkybes, atsineštas iš buvusių mokyklų.

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Gaidžio, Žiurkės, Triušio metais. Mokytojo užduotis- ugdyti juose ožiaragiškus bruožus: ambicingumą, veiklumą, kantrybę, ištvermę ir stoiškumą sunkumuose, tikslo siekimą, užsispyrimą ne kaip atsaką į spaudimą, o kaip pasiryžimą iškilti, veržlumą, personalią atsakomybę už savo tikslus, raginti kuo greičiau pasirinkti profesiją (jie dažnai to bijo, arba seka tėvų pėdomis).

Jupiteris Liūte ( Ožkos metai). Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1990/08/18-1991/09/12; 2002/08/01- 2003/08/27.

Talentingiausia karta, laisvamaniai, nemėgsta niveliuojančių metodų, netradicinių technologijų, nepakenčia jokių sistemų ir standartų.Negalima žeminti jų orumo, užgauti ambicijų , nes atsako tuo pačiu: žemina, negerbia, atvirai kovoja. Mokytojas jiems – valdingas, stipraus charakterio tėvas, pasitikinti savimi asmenybė ir lyderis, kuris vien savo pasirodymu valdo klasę, įkvepia azartiškoms , kūrybinėms užduotims, skatina saviraišką, atskleidžia kiekvieno pašaukimą, drąsina kurti ir išsiskirti iš kitų. Juos galima paveikti apeliuojant į orumą, ambicijas, per tėvo ar senelių Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Šuns, Jaučio, Drakono metais. Mokytojo užduotis – ugdyti juose vandeniškus bruožus: nepriklausomybę, mokslinę pasaulėžiūrą, sistemiškumą, absoliučiai vienodą požiūrį į visus, neskirstant aplinkinių nei pagal vieną kriterijų, pakantumą ir toleranciją visiems,. internacionalumą, individualizmą, paprastumą, imlumą naujausioms technologijoms, sugebėjimą dirbti komandoje be asmeniškumų, kurti grupinius projektus, kuo daugiau dirbti grupėje, kurti sistemas, sintezuojant įvairiausius elementus. Jupiteris Mergelėje ( Beždžionės metai). Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1991/09/12 – 1992/10/10; 2003/08/27 – 2004/09/25 Imlūs informacijai, mobilūs, paslaugūs, stropūs darboholikai. hiperplepūs ir nenuoramos ( jei pamoka neįdomi), žingeidūs, intelektualūs, seka visas media-naujienas ir įvykius , dauguma turi puikią atmintį. Pragmatiški individualistai , linkę į cinizmą ir neurozes, jie dažnai nespėja atlikti užduočių kokybiškai, nes arba – stabdo perfekcionizmas, arba – nemato grynos naudos sau ar pažinimo galimybių . Žino visas mokyklos paskalas, jas platina ir šeimose. Tačiau jų vertinimai dėl mokytojų darbo kokybės – objektyviausi.Jie gerbia pareigingus ir kuklius, profesionalus, išmanančius nepriekaištingai tobulai savo dalyką, atsakingai tesinčius pažadus ir formuluojančius užduotis . Tokiems pedagogams yra labai paslaugūs ir yra itin geranoriški su jais. Mokytojas jiems – kokybiškų mokymo paslaugų teikėjas arba geranoriškas padėjėjas, konsultantas, tiksliai ir paparastai formuluojantis užduotis, nekaičiantis susitarimų ir terminų, hiperpunktualūs perfekcionistai . Labai kritiški mokytojams ir mokyklai, dėl to dažni konfliktai su jų tėvais, kurie iš atžalų gauna sukarikatūrintą, gan ciniškai užaštrintą konkrečių pedagogų įvaizdį,kai akcentuojami jų išorinio elgesio trūkumai , fiziologiniai defektai. Šioje kartoje - didžiausias patyčių procentas , ypač iš nepažangių, iš asocialių šeimų vaikų atžvilgiu

Grupė susiskaldžiusi į mikrogrupes pagal intelektą, domėjimosi sritis, tėvų socialines grupes ir profesijas, arba pagal grynus naudos interesus. Lyderiai - protingiausi, šmaikščiausi, sugebantys vienu žodžiu valdyti klasę ir įtikti bei duoti atkirtį reikšmingiems mokytojams. Juos galima paveikti per soc. tarnybas (atvesi pagasdinimui socialinė pedagogę su policijos uniforma) , per papildomas užduotis (nemėgsta sėdėti po pamokų, nes jų laikas planuotas), užkrauti visuomeniniais darbais mokyklos labui, pakritikavus viešai.

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Kiaulės, Tigro, Gyvatės metais Mokytojo užduotis – ugdyti juose „žuviškus“ bruožus: susikaupimą , gailestingumą, atlaidumą, atidumą kenčiantiems, ligoniams ir vargšams, skiepyti meilę artimam, užuojautą, padėti atrasti kaltės jausmą, metodiškai atpratinti nuo patyčių, ypač iš kitų asmenų fizinių trūkumų ir socialinių nepriteklių , mokyti pasiaukojimo, atsidavimo, skatinti meninius sugebėjimus ir fantaziją, vaizduotę, ugdyti intuiciją, nuojautas, įsiklausymą į potekstes, į tai, kas paslėpta, lavinti abstraktų, grynai teorinį mąstymą, dažniau su jais medituoti, klausytis muzikos, užsiimti meno terapija , kad jie išmoktų stabdyti greitaeigius minčių srautus, atsipalaiduotų.

Jupiteris Svarstyklėse ( Gaidžio metai). Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1992/10/10-1993/11/10; 2004/09/25 – 2005/10/26

Triukšmingi, rėksmingi snobai, kuriems svarbiau pamokos forma, o ne turinys. Jie – dabitos, stilingiausia karta, drąsiai eksperimentuojantys su išoriniais blizgučiais. Vertina gražią estetinę aplinką, piarina mokyklos pasiekimus, nes nori ja didžiuotis, įsivaizduoja lankantys elitinę, išskirtinę mokyklą . Tačiau – pasyvūs socialiai ir itin sunkiai auklėjami. Santykių, kurie susiklosto grupėje ar tarp grupės ir pedagogo NEĮMANOMA pakeisti. Tai reikia daryti pačioje pradžioje, kol grupė ieško kompromiso, yra itin tolerantiška ir atlaidi, tačiau reikli tam tikrai santykių kultūrai. Jie tarsi vertina kitus pagal savų lyderių vertybes. Todėl mokytojui labai svarbu jau pačioje pradžioje koreguoti bendravimo klaidas, vėliau – tuščias reikalas, jis jau gavo galutinę etiketę – „stuobrys“ , „šaunuolis“, „pabaisas“ ir pan. Jie itin jautrūs aplinkos, mokyklos bendruomenės nuomonei. Jiems amžiams prilimpa klišes, kurių jie net nesistengia pakeisti esamos mokyklos ribose. Tarkim, dauguma mokytojų paženklino pradinuką „ tinginys“, „:dvejetukininkas“, „pirmūnas“. Ir pats etiketės savininkas ramiai priima šį primestą socialinį vaidmenį. Išeitis – keisti mokyklą, kurioje, sulaukus naujų, priešingų, palankesnių vertinimų, pasikeičia ir mokinio elgesys, pažangumas. Stiprus polinkis į dilentantizmą: mėgsta karštus disputus nenusimanydami apie ginčijamą dalyką. Tarp jų ankstyvi romantiniai ryšiai. Jie mielai poromis lankosi renginiuose, šlitinėja pagrindinėmis miesto/gyvenamojo rajono gatvėmis, dalyvauja elitiniuose vakarėliuose. Labai pastovūs santykiuose. Mokytojas jiems – lygiavertis, griežtas ir nepalenkiamas pašnekovas, absoliučiai teisingas visiems, tvirtai besilaikantis etiketo, bendravimo kultūros, gal net kiek senamadiškas, niekada nesikreipsiantis : „tu“ . Gerbia pedagogus, kurie turi tvirtą savo poziciją, turi vardą, yra elitiniai mokykloje savo pažiūromis ir pasiekimais – ar šiaip populiariausi. Išreikštas diletantizmas – bet kokia kaina pelnyti įvertinimą, pripažinimą, nesiskaitant su priemonėmis. Mielai paklūsta griežtam drausminimui, net riksmui, baudoms.

Grupė skilusi į 2 konfrontuojančias stovyklas pagal socialinę kilmę: elitas- prastuomenė. Kiekviena grupuotė turi po 2 nekintamus stiprius lyderius (porą). Grupėje dažnos peštynės. Juos galima paveikti per pažymius, per asmeninių nuobaudų išviešinimą – stenduose, susirinkimuose, per neigiamą viešą opiniją, griežtus reikalavimus .

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Jaučio, Kiškio, Arklio metais Mokytojo užduotis - ugdyti juose aviniškus bruožus: sveiką egoizmą, individualų kūrybingumą ir originalumą, kovingumą, sugebėjimą aiškiai, tiesiai ir paprastai pasakyti savo asm. nuomonę, pakovoti už save, nebijoti konfliktų, rodyti asm. iniciatyvą, veržtis į priekį, mokyti nebijoti ginti savą teisybę tegu ir konfrontuojant su kitais.

Jupiteris Skorpione (Šuns metai) Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1993/11/10- 1994/12/09; 2005/10/26- 2006/11/24;

Mokytojas jiems – prievaizdas ar įžvalgus kontrolierius, kuris moka psichologinėmis manipuliacijomis valdyti klasę, neutralizuoti antilyderius, Tarp pedagogo ir klasės -įtampa : kas ką valdys. Mėgsta ramius, taikius, mielus geriečius pedagogus, juos dievina, myli, saugo, bet jei ko nekenčia – amžiams, išėda. Ištikimi mylimiausiems pedagogams, sunkiai priima naujus. Sąžiningi iki skrupulų, reikalauja nestandartinių sprendimų ir užduočių. Periodiškai kyla maištai prieš formalumus, normas, rutinines programas. Linkę į kriminalą arba – priešingai – absoliutų altruizmą. Nepatikliai priima novacija, bet jei jos – ne šiaip nauda, pirmieji jas įsisavina. Maištingi ir nepriklausomi, bet to neparodo. Žiauroki konkurencinėje kovoje.

Grupėje ryškūs kontrastai: geriečiai – blogiukai. Pagal tai susiskaldžiusi ir klasė, kurioje vyksta nuolatinė, sunkiai pastebima net akylesniems psichologams, kova dėl lyderystės. Grupė aklai paklūsta lyderiui, iškelia jį ilgam: kas sutaria su juo – valdo ir klasę. Juos galima paveikti per senelius, itin griežtomis VIEŠOMIS nuobaudomis, perkeliant į kitą klasę, reikalaujant keisti pamėgtą aprangą ar šukuoseną ir pan...

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Žiurkės, Drakono, Ožkos metais. Mokytojo užduotis – ugdyti juose tauriškus bruožus: darbštumą, nuoseklumą, konkrečių rezultatų siekimą (pabaigos, praktiniai rezultatai – kaip užduotis), užsispyrimą, įskiepyti šeimynines, tautines vertybes, praktinį, natūralų požiūrį į reiškinius, saikingą materialumą, dėmesį savo kūno poreikiams, pagarbą praeičiai, tradicijoms, ugdyti dvasinę pusiausvyrą, emocinį stabilumą, mokyti atsipalaiduoti .

Jupiteris Šaulyje ( Kiaulės metai) ; Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1994/12/09 - 1996/01/03; 2006/11/24 – 2007/12/18

Mokyklos linksmuoliai, šaunuoliai, entuziastai , humoristai jos veidas, bendras standartas, bet ir – mokyklos branduolys, mėgiami daugumos pedagogų . Jų elgesyje atsispindi ir visuomenės dvasinė būklė, tautos socialiniai stereotipai – jie tipiški savo laimečio laikmečio lietuviai. Peržengia visas įmanomas ribas, kad pagal jų pražangas būtų sukurti įstatymai, kas leista, o kas ne. Draugiškiausi, klasė – kaip vienas kumštis. Mėgsta šventes , tolimas keliones, išvykas į gamtą, dideliu būriu. Patys , be mokytojų, pajėgūs viską suorganizuoti. Jei kažkas ilgai nesiseka arba yra suvaržytos jų laisvės – įpuola į ilgalaikę depresiją, tampa mieguisti, tingūs, krečia kiaulystes. Jų vakarėliai neapsieina be kokių nors nemalonumų Mokytojas jiems – tikras mokytojas, kuris rengia juos gyvenimui ir aukštajai, turintis savitą filosofiją, pozityvus ir atlaidus, visos klasės idealas- jį stengiamasi užkelti ant pjedestalo ir taip pat greit numestu, jei jis nepateisina jų pasitikėjimo. Juos galima paveikti per atskyrimą nuo grupės, gal – neleisti laikyti egzaminų kartu su visais, ignoruoti jų lūkesčius.

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Tigro, Gyvatės, Beždžionės metais. Mokytojo užduotis - ugdyti juose Dvyniškus bruožus: intelektualumą, mokytis – kaip nuolat lavinti intelektą, atkreipti dėmesį į jų kalbų žinias, iškalbą, dažniau dirbti su tekstų analize, išmokti orientuotis informacinėse sistemose, įvaldyti internetą, skatinti savireklamą, objektyvią analizę bei sintezę, skirtingų sistemų bei reiškinių nuolatinė lyginimą, randant juose skirtumus... naudojimąsi įvairiausiais infošaltiniais, lavinti manevringumą, greitą reakciją į staiga pasikeitusias aplinkybes.

Jupiteris Ožiaragyje ( Jaučio metai) Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1996/01/03 – 1997/01/21 ir gimsiantys 2007/12/18- 2009/01/05

Fanatiškai konservatyvūs – aštriai reaguoja į reformas, nelankstūs. Užsispyrę individualistai, darbštūs ir atsakingi. Jiems visur reikia aiškaus plano, sistemingumo – nepakenčia ekspromtų ir laisvo, kūrybinio stiliaus. Mėgsta žinoti iš anksto programas, priešinasi jų kaitaliojimui. Yra fanatiškai konservatyvūs – aštriai reaguoja į reformas, nelankstūs. Užsispyrę individualistai, savanaudiškai siekiantys kiekvienas savo tikslo, darbštūs ir atsakingi. Jiems visur reikia aiškaus plano, sistemingumo – nepakenčia ekspromtų ir laisvo, kūrybinio stiliaus. Mokytojas jiems – griežtas ir auotoritetingas vadovas, atsakingai formuluojantis ilgalaikius tikslus, gal - vyresnio amžiaus.

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Triušio, Arklio, Gaidžio metais. Mokytojo užduotis – ugdyti juose Vėžiškus bruožus: emocionalumą, jautrumą kitų jausmams, švelnumą nuotaikoms, mokytis tiesiog apsikabinti , paguosti, ugdyti pagarbą istorijai, tradicijoms, tėvams, lenkti labiau prie humanitarinių mokslų, tramdyti savanaudišką pragmatizmą, lipimą per galvas. Jupiteris

Vandenyje ( Žiurkės metai). Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1997//01/21 – 1998/02/04;

Jiems reikia ne tiek žinių, kiek technologijų, metodikų. Nenuspėjami, dėl to mokymosi procese reikia periodiškai keisti kryptį ir metodus. Socialūs – noriai dalyvauja labdaros, savitarpio pagalbos akcijose. Nepakenčia diktato ir spaudimo, atsakas – cirkai ar pašaipi panieka. Sunkiai priima standartines mokyklines programas, nori eksperimentų. Mokytojas jiems – paprastas, savas, laisvai prieinamas projektų vadovas ar ištikimas draugas. Vertina labiau - intelektualius pedagogus- eruditus, generuojančius idėjas, nepažeidžiančius jų privatumo ribų, su humorėliu pateikiančius medžiagą. Su siauro mąstymo arba despotiškais pedagogais – tampa arogantiški, kandūs. Jiems reikia ne tiek žinių, kiek technologijų, metodikų. Labai technologizuoti moksliukai . Nenuspėjami , dėl to ir mokymosi procese reikia periodiškai keisti radikaliai kryptį ir metodus. Labai socialūs – noriai dalyvauja labdaros, savitarpio pagalbos akcijose. Nepakenčia diktato ir spaudimo, atsakas – cirkai . Sunkiai priima standartines mokykl., programas , norim eksperimentų. Grupė išlaiko vieną stilių, net aprangos, nėra vieno išreikšto lyderio, nebent vyresni amžiumi, tiesiog aukštas berniukas, tvirtesnio charakterio, pirmas pagal pažangumą . . Jie linkę į narkotikus, nepaiso jokių tabu - net lyties dalykuose. Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Drakono, Ožkos ir Šuns metais. Mokytojo užduotis – ugdyti juose liūtiškus bruožus: savimonę, savigarbą, dosnumą, personalumą, saikingą demonstratyvumą , mokytis vadybos, lyderiauti, valdyti situacijas, išmokyti juos siekti pergalių, pripažinimo, geriausio įvertinimo, gerbti autoritetus, ryškias istorines asmenybes, kad neslopintų aplinkinių saviraiškos.

Jupiteris Žuvyse ( Tigro metai) ). Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1998/02/04 – 1999/02/13;

Labai vieningi, patogūs visiems, „menininkai“. Mokyklos ydų ir privalumų , psichologinės atmosferos atspindys ir veidrodis. Kas vyksta realiai klasėje, mažai kam pavyksta žinoti. Siekia populiarumo, daro didelę įtaką mokyklos meniniam gyvenimui. Mokytojas jiems – guru arba dievas, kurio kiekvienas žodis – kaip priesaikas ar švento rašto citata, negatyvas – kaip neprognozuojamas egzaminatorius, iš kurio nežinia ko laukti. Lengvai adaptuojasi prie bet kokių sąlygų, visa klasė sugeba užsidėti bendrą kaukę. Jiems tinka visi mokytojai. Labiausiai iš visų kartų linkę į įvairias priklausomybes, ypač - sektantizmą, alkoholį, depresyvoki, apatiški, sunkiai atsiveria, be skrupulų meluoja ir vengia sunkumų susirgdami . Grupė – vieninga, lyderis iškyla – turintis polinkį į meną, meniškos sielos asmuo, gal net tylenis, bet jo adaptacinės savybės – greičiausios, pagal jį kinta ir klasės mimikrija. Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Gyvatės, Beždžionės ir Šerno metais. Mokytojo užduotis – išjudinti juos iš apatijos, ugdyti juose mergeliškus bruožus: racionalumą, sveiką pragmatizmą, analitiškumą, savikritiką, kritiškumą vartojamai informacijai, atidumą užduočių kokybei ir tikslumui, savo intereso ir naudos suvokimą, punktualumą.

Jupiteris Avine ( Triušio metai) ). Pagal tikslius Jupiterio tranzitus šiai grupei priskiriami vaikai, gimę 1999/02/13 – 06/28; 1999/10/23 -2000/02/14)

Talentingų individualistų klasės. Iš mokytojo reikalauja atvirumo ir paprastumo, originalumo, veiklumo, iniciatyvų ir dinamikos, novacijų ir nestandartinių kūrybinių sprendimų, dinamikos ir veržlumo – per tai greičiau įsisavina žinias. Nepakenčia rutinos, pasikartojimo, vienodų vertinimų. Ant jų dažniausiai mokytojai rėkia, su jais – agresyvūs ir gruboki. Tai rodiklis, jog mokytojo veikoje trūksta asmenybiškumo. Nėra vieningo kolektyvo, aplink ryškesnius lyderius būriuojasi jų pasiekėjai . Santykiai tarp skirtingų grupuočių – agresyvoki, nėra jokių sąlyčio taškų . Pasaulėžiūroje - prioritetas jėgai, stiprioms „ego“ asmenybėms, ryšiai su sociumu – aktyvūs, siekiant jame išsiskirti, daryti personalinė įtaką grupėms.

Konfrontacija su pedagogais, gimusiais Arklio, Gaidžio ir Jaučio metais Mokytojo užduotis – ugdyti juose „svarstykliškus“ bruožus: socialumą, toleranciją visoms socialinėms grupėms, pagarbą autoritetams, tradicijoms, įstatymams, gebėjimą kantriai rasti kompromisus ir siekti bendrų susitarimų konfliktų pasirinkimo situacijose, atsakomybę už užmegztus socialinius ryšius , privengiant pernelyg greitų ir radikalių sprendimų, laikantis įstatymų ir aplinkoje galiojančios hierarchijos.