Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2005-06-27

Skaudžios aukos vardan... ateities

Skaudžios aukos vardan  ... ateities

( In memoria Vilmai ir Viktorijai) ...

Alsėdžiai. Kur jie? Nežinau. Maps.lt į paiešką nereaguoja. Neįmanoma susikaupti darbui - širdies vaizduotėje sukasi siaubiakas apie skęstančius paauglius, gelbėjančius vienas kitą. Maldos nepadeda greitai atsiriboti nuo to, kas įvyko. Didvyriška Vilmos  ir Viktorijos IŠPIRKIMO AUKA .Vandenio eros šventosios, savo mirtimi nušvietusios   socialinį Alsėdžių mokyklos  kemsyną – pedagogų girtuoklystes ir priespaudą, nebylų vergų ir kyšininkų  taurišką pasyvumą  prieš skorpioniškų vadukų ydų koncentratą. Nušvietusios? Ar  mirtis, tapusi Lietuvoje  banalia kasdienybe,  dar gali ką nušviesti? Pavaldūs Vėžio archetipams – nuolankiai gūžiamės šeimų erdvėse, einame skandintis alaus jūroje, erotikos mariose, saugiuose   menų  užutekiuose ir dvareliuose, liūdime  ir  dejuojame,  einame iš pykčio  ar alkio vogti, baugščiai skundžiamės Briuseliui ar Henytei,  ir slepiamės, bėgame šeimų grandinėlėmis į užsienį  - kur mūsų vaikai turės ateitį.

 

Juodasis Mėnulis Liūte ,  kaip ir prognozavau, koncentruoja  negatyvias energijas, atskleidžia negeroves   ir vaikų stovyklose. Tačiau Vilmos ir Viktorijos tragiška, socialiai užprogramuota mirtis  (nekaltinkite Likimo, o tik mokytojų ir tėvų , žinančių situaciją Alsėdžių mokykloje, pasyvumą!!!) privertė mąstyti  plačiau. Apie Vandenio eros nuodėmių  išpirkėjus –  uraniečius-  paauglius , jaunuolius, studentiją. Savo beprasmiškomis mirtimis – keliuose, tvenkiniuose, parkuose – jie pašaukti uraniškai – revoliucingai -  sukrėsti visuomenę, pažadinti pilietiškumą: „Žiūrėkite, čia kenčia beteisiai, čia nėra jokios socialinės tvarkos ir struktūros!!!Èia bendruomenė numarinta.  Kažką reikia keisti nedelsiant ! Èia nebus ateities-  čia liesis tik pesimizmo ir liūdesio upės  iš Vandenio mirties ąsočio! „

Mergina it  pašauta žuvėdra  kritusi prie Barbakano. Jaunuolis, rastas suspardytas Sereikiškėse, po Joninių – jaunimo – šventės, galbūt toje pačioje vietoje, kur JO DIDENYBË ir ŠVIESYBË, NEPAKALTINAMAS ir PRISVILÆS  prie sosto meras  rytais sportuoja. Po galais,  ar A.A. vaikinukui Aleksandrui reikėjo oranžinio dviračio, tos mandros  mankštos, apie kurią jis net nesužinojo, nes jo tėvai galbūt net neskaito laikraščių – liūtiškos reklamos ruporų ?! Savo mieste jis turėjo teisę būti saugus  bendros šventės metu  - kur jį  privalėjo saugoti  jo šeimos rinktas  komisaras.... O komisaras , deja,  tuo metu suko galvą ne dėl Aleksandro ir jo draugų saugumo, o dėl statybų savo  sūnaus sklype. Policijos grupė ir apšviestas parkas... Mere, tai žymiai svarbiau už jūsų  muiliną blogą...

 

Vilmos ir Viktorijos žūtis  – ne Likimas, ant kurio įprastai, tradiciškai  nurašomos tragiškos mirtys. Žvaigždės? Jos  - tėra Laikmačiai, tam tikru laiku  vis dažniau pasiglemšiantys  jaunimo aukas ten, kur pilietinė bendruomenė leidžiasi pavergiama- skorpioniškų anarchistų (narkotikai, prekyba žmonėmis, sekso, brutalumo, satanizmo  ir  prievartos  TV propaganda, korumpuota  policija,  nepažabotos grėsmės viešose erdvėse,  neatsakingo kapitalo  klastingi kėslai –  gudriai užneriamos  paskolų kilpos tūkstančiams jaunų šeimų ) , liūtiškai vienvaldžiių  a-lia Lukašenko vadukų ir liūtiško įvaizdžio ( merai narcizai, kurie tramdo, gąsdina  ir akina – šou  ar ledų šventėmis, dangoraižiais protėvių brangintinose vietose, įtaigia motocikline-ereliška reklama; reklaminė žiniasklaida,  šlovinanti vagis ir nutylinti garbingus piliečių pasiekimus), tauriškų korumpuotų klanų ir vartotojų inertiško miego (pinigų  ir materialumo kultas, žmogaus virtimas prekystaliu arba Maksimos prekių vežimėliu).
Dėl žemės ašies poslinkių  Kosmosas vienai epochai - keliems tūsktantmečiams - pakabino virš mūsų  naują– fiksuotą  energetinį  kryžių, kurį simbolizuoja 4 ženklų: Vandenio/Liūto ir Tauro /Skorpiono susikirtimo ašys .


Žuvų eroje mūsų  dvasines nuodėmes išpirkdavo  kentėdami šventieji,  taip pat šviesuoliai  ir menininkai, mirdavę nuo neptūniškų ligų ir skurdo. Vandenio eroje  numarintą pilietiškumą  išpirkinės  jaunuoliai . Išpirkos bus greitos – uraniškos – peilis į nugarą, spyris į intelektualų veidą,  vienas gurkšnis Alsėdžių kūdroje. O atsakingi? Mes visi, nes esame ne abstrakti Lietuvos valstybė, o čia gyvenanti bendruomenė, nuo kurios aktyvumo priklauso, kiek ilgai savivaldžiaus Alsėdžių šauliai-apsileidėliai , bosai-elniaganiai ir Co.        

Jaunimas - mūsų viltis ir ateitis, kurios paprasčiausiai NELIKS toje vietoje,  iš kurios gujami  ir bėga strimgalviais uraniečiai.  Tikiu, jog jie  sugrįš, jei apsivalysime  šią kūdrą, kuria sparčiai virsta Lietuva. Vandenio eroje tokios kūdros apvalomos uraniškai -per  teisėtus rinkimus, nepriklausomą žiniasklaidą,  per revoliucijas – vietines ar eksportuotas.Lietuviai  archetipiškai nekada nedarys revoliucijos, nes Uranas Vėžyje – kritęs, perversmo energijos nepulsuoja mūsų  kolektyvinėje pasąmonėje. Labiau tikėtina , jog  apsivalymas   prasidės per skorpionišką anarchiją – pilietinį nepaklusnumą.  
Dažnai meldžiuosi, kad neišsipildytų  pranašiškas, prieš kelis metus sapnuotas  sapnas. „Naktis, aikštė priešais Seimą. Įsismaginusių vaikinukų grupelės su antiglobalistų šalikais ir kuprinėmis  - mėto akmenis į Seimo langus, laido sprogstamus užtaisus.Gedimino prospektu eina paprastų darbininkų kolona su  protesto plakatais, jaunimas juos apmėto akmenimis. Matau, kaip  sužeistos pagyvenusios moterys klykdamos mėgina slėptis,  bet atsimuša į stiklo sienas, kuriomis srūva kraujo upeliai iš jų žaizdų. “ 
Pavežiau iki Kauno  2 merginas iš Zarasų. Jos švytėjo, nes prieš mėnesį Zarasuose  atsidarė  „Senukų“ parduotuvė, abejoms žiauriai pasisekė –buvo priimtos pardavėjomis. Ta proga ir iškūrė  per Jonines autostopu prie jūros , nes, žinoma, net Senukų algos neužtenka  autobuso bilietui. Kitą dieną  grįždama radau jas toje pačioje vietoje,kur paleidau, tik priešingoje autostrados pusėje, skubėjo grįžti į Zarasus . Sulytos, niekas jų nepavežė, jūros jos taip ir nepamatė. Persirūkiusios, trenkė alkoholiu – o kaip gi, tik degtinė per  naktį krūmuose gelbėjo nuo šalčio. Jos nebijo ateities – nes viena turi giminių Sankt-Peterburge, ten ir darbą susiras, tik čia liko technikumą pabaigti. Kita  irgi pakėlė sparnus, po diplomo  važiuos laimės ieškoti  į Vokietiją.      

Neprisimenu, kurio fantasto apsakyme miestiečiai žiauriai nubaudžiami už savo klaidas,  nes  vieną dieną iš jo dingsta susimokę   visi jų vaikai. Miestas  netenka  Ateities. Fantastika jau virsta realybe. Buvau davusi priesaiką, nesikišti į politiką.  Bet kokia  politika, jei  mano bendrapiliečių ateitis tolsta it miražas . Neverta jos  net prognozuoti, ir taip aišku, kur veda dabartinis chaosas.  Jei nesikeis politinė terpė, neatsiras tauriškas stabilumas ir skorpioniška piliečių teisių apsauga,  prognozės Lietuvai – niūrokos. Tuoj Saturnas Liūte stabdys  ekonomikos augimo tempus, gali prasidėti  arba  stagnacija arba ženklūs ekonominiai laimėjimai. Apie tai –  kitame straipsnyje „Saturnas Liūte baus neteisingą  valdžią.“
2005/06/27