Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2005-02-23

Žmogaus kūnų vaivorykštė

Populiarėjant vaivorykštės temai, verta prisiminti, jog ne tik naują Seimą sudaro 7 kūnai. Žmogaus kūnas irgi kaip rusiška matrioška sudarytas iš 7 kūnų. Tradicinis mokslas pripažįsta vienintėlį, plika akimi matomą ir rankomis apčiuopiamą – fizinį kūną. Senovės išminčiai žinojo,jog yra dar 6 nematomi žmogaus kūnai.

Žuvų eroje mokslas atsiskyrė nuo dvasingumo ir nuplaukė į priešingą pusę. Įsigalėjo karingojo materializmo nuostatos, jog žmogus teturi vieną vienintėlį fizinį kūną, sudarytą iš atomų ir molekulių. Religijos, priešingai, neigė žemiškąjį žmogaus pradą. Žmogaus kūnas buvo išpreparuotas ir ištyrinėtas lyg automobilis - atskirais organais ir sistemomis. Tačiau už oficialios medicinos ribų liko jokiais tradiciniais prietaisais nefiksuojami energetiniai ryšiai tarp atskirų organų – eterinis kūnas. Vandenio eroje sparčiai tiesiami tiltai, jungiantys mokslą apie žemiškas materijas ir žinias apie dvasinį žmogaus pavidalą. Žinios apie pastarąjį atėjo iš senovės indų raštų – Vedų, kuriose aprašomi 7 žmogaus kūnai. Pirmieji trys – fizinis, eterinis ir astralinis – vadinami žemaisiais. Juos turi gyvūnai ir net kai kurie augalai. Kiti keturi – mentalinis, kauzalinis, budos ir atmaninis – dažnai vadinami bendiniu žodžiu “siela”. Kiekvienas subtilusis kūnas turi savo formą, struktūrą, funkciją ir bioritmus, kurie dera su kitų kūnų gyvybiniais ritmais. Pirmųjų 5 kūnų visuma sudaro žmogaus aurą.

1. Fizinis, arna žemiškasis kūnas - smulkiai aprašytas medicinos vadovėliuose. Visi žino, kas sveika, o kas žalinga žmogaus organizmui. . Kaulai, raumenys, kraujotaka ir t.t. - šias sistemas „taiso“ medicina ir sveikas gyvenimo būdas. Fizinis kūnas turi aiškią formą, kurią atkartoja nematomi subtilūs kūnai.

2. Eterinis, arba gyvybinis kūnas - yra fizinio kopija, savotiška pagalbinė matrica. Jame sukaupta genetinė informacija, jis paskirsto astralinę energiją, kuri negali tiesiogiai patekti į fizinį kūną. Sudarytas iš įvarių energijos rūšių – elektromagnetinės, “chi”, “pranos”. Gauna energiją iš astralinio kūno, fizinio kūno ir aplinkos, yra siejamas su Jupiterio planeta. Aktyvų eterinį kūną žymi puikus tonusas, stiprus imunitetas. Nuovargio sindromas – ženklas, kad eterinis kūnas išsekęs. Mes susergame tik tada, kai įvyksta rimti eterinio kūno pažeidimai. Alkio jausmas rodo, jog eteriniam kūnui reikia kuro. Daiktai irgi turi eterinius kūnus, kurie sąveikauja su žmogaus. Neveltui močiutės sakydavo, jog naujus puodus reikia prisijaukinti, o daiktų iš priešų verčiau apskritai neimti. Kai eteriniiai kūnai konfliktuoja, sakome: “biolaukai nesutapo.” Kai jie dera, sakome “įsimylėjau.” Ekstrasensai “skaito informaciją” iš daiktų ir žmonių eterinių kūnų. Eterinė energija eikvojama dirbant fizinį darbą, judant, o atstatoma miegant ar medituojant. Šį kūną aktyvina kvėpavimo pratimai, sportas, suderinta mityba, pasnikas. Jis yra – 2-jų lygmenų formos, spinduliuojantis, kintamos spalvos – nuo mėlynos iki violetinės, 30cm iki 1.20 spinduliu aplink fizinį kūną. Praėjus 36 val  po mirties, žmogus ”numeta” eterinį kūną.

3. Astralinis, arba emocijų kūnas - kuria mūsų jausmus ,nuotaikas, aistras, norus, vizijas. Jį turi ir gyvūnai. Jis regimas kaip 1.20-2 metrų mirguliuojančių spalvų nimbas apie žmogų. Spalvų spektras kinta priklausomai nuo norų ir geidulių. Mes nematome astralinio pasaulio, bet jame gyvename, nes jaučiame, mus užvaldo aistros ir geismai. Kai miegame, mūsų astralinis kūnas atsiskiria nuo fizinio, kuris kartu su eteriniu pasilieka gulėti lovoje. Po mirties astralinis kūnas pasilieka žemėje, jis gali įgauti tam tikrus matomus pavidalus - vaiduoklių, vėlių, antgamtinių būtybių,siaubų. Kuo daugiau mes kontaktuojame su astraliniais padarais – tuo labiau juos maitiname savo gyvybine energija, duota mums kūrybai ir meilei. Vaiduokliai ir bildukai tampa gyvesni, o mes – labiau panašūs į numirėlius. Įvairūs nužiūrėjimai ir prakeiksmai pirmiausia pažeidžia astralinį kūną.

Astralinį kūną aktyvina kasrytinės maudynės šaltame vandenyje, vaikščiojimas basomis, meno terapija, kult9rinių poreikių tenkinimas, meditacijos į skonį, kvapą, gražią gamtą, nuoširdus bendravimas, teigiamos emocijos ir gražūs siekiai. Nukreipti norus į gėrį ir grožį – užduotis, kuriai kartais prireikia ne vieno gyvenimo.Astralinio kūno sveikata – tai neišsenkantis optimizmas, aktyvumas, atviros vaikiškos emocijos, trykštantis gyvenimo džiaugsmas. Astralinę energiją “vagia” pyktis, pavydas, gėla , nuoskaudos. Teigamų emocijų stygius veda į depresiją, apatiją. Šiuolaikinės, sparčiai intelektualėjančios ( mentalinės) visuomenės rakštis – emocijų suvaržymas. Iš čia – bėgimas į alkoholį ir narkotikus, teikiančius astralinę energiją.

4. Mentalinis, arba intelektualusis kūnas – valdo mintis, mąstymą, protinę veiklą. Jis veikia per kalbą, kai stengaimės įvardinti, tai, ką matome ir jaučiame. Jis tarsi laidininkas tarp žemiško žmogaus ir jo dieviškos prigimties Mentalinė energija padeda susivokti, kas esame ir kas vyksta. .Šiuolaikinė visuomenė stipriausiai įtakoja mentalinį kūną, kai stengiamasi sukaupti kuo daugiau informacijos ir jos pagrindu suvokti aplinką . Esame verčiami protu suvokti net meilę! Mentaliniame kūne gimsta mintys, kurios savo ruožtu skatina norus (veikia astralinį kūną). Nuolat apie kažką galvojame gerai arba blogai. Blogos mintys sekina gyvybinę energiją, pritraukia blogus žmones ir įvykius. Apie tai Kristaus žodžiai: “Ten, kur jūsų mintys, ten – jūsų siela”. Mentalinis kūnas yra kiaušinio formos, 1.20-3 metrų spinduliu nutolęs nuo fizinio. Jo spalva kinta retai, yra šviesiai žydra,geltona, pilka, sidabrinė, balta. Jis plečiasi nuolat studijuojant, ugdant nepriklausomą mąstymą, ieškant reiškinių prasmės, skaitant rimtas knygas, diskutuojant su išmintingais žmonėmis. Šį kūną ardo padrikos mintys, keiksmai ir prakeiksmai, nekritiškas tikėjimas kitų pasakomis ar apgaulėmis, melas, tuščios kalbos, beprasmis spoksojimas į TV ekraną ar dykas braidžiojimas po interneto informacijos šabakštynus.

5. Kauzalinis, arba sielos kūnas. Jame sukoncentruota visų inkarnacijų patirtis, sukaupta informaciją apie konkrečius įvykius išoriniame ir vidiniame žmogaus gyvenime. Šio kūno energijos silpnėja, kai gyvenimas skurdus įvykių, monotoniškas ir nuobodus, kai mes nepriimame gyvenimo iššūkių, t.y. nekuriame naujos karmos. Įvykiai nelygu įvykiams. Kauzaliniame kūne išlieka tik tie, kurie sukrėtė žmogų. Vieną sukrėtė kaimyno bankrotas, kitą – saulėtekio grožis ar originali mintis. Mes kasdien darome atsakingus sprendimus, konkrečiais poelgiais formuojame kauzalinį kūną ir kuriame naują karmą. Stiprų kauzalinį kūną turi veiklūs žmonės, šaunuoliai, sėkmingi vadybininkai, vidutinio rango vadovai. Jo forma – švytintis baltas ar geltonas, 5 m skersmens ovalas. Jis plečiasi, kai mes imamės atsakomybės už savo ir kitų gyvenimą, kažką keičiame, laisvai kuriame priežastis, kurios atves vėliau prie pozityvių ar negatyvių pasekmių. Kauzalinės energijos leidžia pajusti grupės energijų vibracijas, pajusti sielų bendrumą.

6. Budos, Kristaus arba Likimo kūnas atspindi pagrindinius Lemties scenarijus. Jis neša informaciją apie žmogaus vidines nuostatas, vertybes, jo personalinę “psichologiją”, gyvenimiškosios patirties kaupimo būdus. Likimo scenarijus įmanoma keisti keičiant Budos kūną, t.y. sąmoningai keičiant požiūrio kampą, tobulinant charakterį, atsisakant žalingų įpročių ir ydų. Kartais reikia kažką paaukoti, kad gautumėm energijos vidiniams pokyčiams. Budos kūną aktyvina pedagogai, psichologai, išminčiai. Jų tikslas – pakeisti teisinga linkme moralę ir etiką.. Budos kūno vertybes ir moralę formuoja 7-ojo, Atmano kūno idealai. Pavyzdžiui, tikinčiojo idealai skatina laikytis Dekalogo, branginti ir skleisti meilę, rūpintis artimaisiais. Jam blogai – kai paminama teisybė, skriaudžiami silpnieji. Vartotojo atmaniniai idealai verčia vaikytis materialių turtų, prestižo. Vartotojui gerai, kai pilni šaldytuvas ir seifas, o blogai – kai nepatenkinti drambliški apetitai, kai neatimta iš kito kažkas, kas jį pasotintų. Egoistai neturi Budos kūno, nes nesugeba atliepti kito, mylėti kitą kaip patį save. Aktyvų ir pastovų Budos kūną turi žmonijos pranašai ir šviesuliai, pasiaukoję dėl kitų.

7. Atmano, arba idealų kūnas siejamas su tikėjimu, religingumu, pasaulėžiūra. “Atman” – sanskrito kalba reiškia “dvasią”. Dvasia – nemirtinga ir amžina, tik joje žmogaus darbai tampa nemarūs. Didieji Pranašai - Kristus, Buda, Mahometas - nešė galingus amžinus Atmano energijų užtaisus, kurių nenumalšins Laikas. Atmano kūnas gimdo idealus, kurie skatina žmogų atlikti tam tikrą misiją. Karma prasideda būtent nuo idealų kūno, nes jo tikslas – sergėti kiekvieno žmogaus individualų pašaukimą. Atmano kūną kuria žmogaus dvasiniai ieškojimai. Be jų atmano kūnas yra neveiksnus, jo tiesiog nėra Atmano kūno veiksmingumą rodo stebuklingi išgijimai ir išsigelbėjimai: žmogus, dar neatlikęs savo misijos, yra dažnai apsaugomas nuo mirties, grįžta į šį pasaulį realizuoti savo misiją.

Vienodai stiprius Atmano kūnus turi aršus ateistas, pasišventęs kunigas ir satanistų vadeiva. Skiriasi tik nežemiškos kilmės energijos šaltiniai, kurie maitina šių trijų lygiateisių piliečių atmaninius kūnus. Visi trys išpildo tam tikrą misiją, gina savus idealus ir dievus. Tikinčio žmogaus atmaninis kūnas smarkiai įtakoja, keičia ir harmonizuoja kitus 6-ris kūnus. Joks pozityvus mąstymas, autogeninės treniruotės ar sveika mityba negali išgrynininti asmenybės: ją nušviesinti ar aptemdyti gali tik tikėjimas ir Dievo valia. Horoskope Atmano kūno energijas simbolizuoja Saulė.

Kai kurie ezoterikai teigia, jog Budos ir Atmano kūnus turi vienetai Žemės gyventojų. Drįsčiau teigti, jog daugiau tiesos teorijoje, jog kiekvienas iš mūsų turime tuos kūnus, tik jų aktyvumas - periodinis, arba išvis neegzistuoja. Dauguma žmonių kasdieniame gyvenime dažnai atitolsta nuo savo etikos ir idealų, negrindžia poelgių ir sprendimų principais ir pasaulėžiūra. Tuomet jų aukštieji kūnai susitraukia kaip balzakiška Šagrenės oda ir nerezonuoja su didžiaisiais įvykiais, neįtakoja žmonijos raidos.


Publikuota "TV per savaitę"Keithsep
2018-09-22 18:51:00
viagra order cialis vergleich
generic viagra price at walmart
fastest way to buy viagra
viagra prices
buy viagra cialis levitra.php
geico.com home
2018-09-22 18:50:00
auto and home insurance quotes home insurance quotes united home insurance company auto and home insurance quotes
geico
2018-09-22 17:11:00
car insurance cheap car insurance cheap cheap car insurance quotes car insurance
RonaldUntor
2018-09-22 13:45:00
donde se puede comprar viagra sin receta en costa rica
buy viagra
brand viagra online prescription
buy viagra online
can buy viagra chemist
generic viagra 100mg
is it possible to buy viagra over the counter
online viagra
price one viagra pill
StanleyPer
2018-09-22 13:40:00
online viagra in canada
viagra pills
cheapest generic viagra prices
generic viagra 100mg
viagra buy paypal
JeffreySmelf
2018-09-22 13:36:00
buy viagra online vipps
buy viagra
viagra 25 mg no prescription
buy viagra
can buy viagra auckland
BoomeCep
2018-09-22 13:28:00
bad credit personal loans pa
payday loans online
payday loans as seen on t v
payday loans
badBycle
2018-09-22 12:26:00
cheapest brand viagra when does viagra go generic viagra online when does viagra go generic
BrianRinge
2018-09-22 11:24:00
viagra buy sri lanka
viagra generic
venta de viagra online en argentina
online viagra
how to get a viagra sample
generic viagra 100mg
venta de viagra generico
viagra pills
generic viagra price canada
ZacharySex
2018-09-22 09:59:00
evolution of a viagra salesman by jamie reidy
sildenafil citrate generic viagra 100mg
como comprar viagra sin receta medica
sildenafil citrate generic viagra 100mg
how much generic viagra should i take
online viagra
viagra men pills
online viagra
will viagra generic available

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Pirmyn

Pridėti Komentarą


Ši svetainė – ne smurto zona. Provokatyvus, įžeidžiamas ar skleidžiantis negatyvias žinias bei emocijas komentaras bus be įspėjimo šalinamas, jo autorius – blokuojamas, praras teisę toliau komentuoti. Demokratija – tik su pliuso ženklu! Negalintys suturėti pykčio autorei rašykite tiesiai: sauleastrologe@yahoo.com

Jūsų Vardas