Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2005-02-23

Kur išvalyti blogą karmą?

Karminė astrologija padeda rasti atsakymą, kokius kertinius Visatos dėsnius ir kuriose srityse žmogus pažeidė buvusiuose įsikūnijimuose. Karma - tai universalus priežasties-pasekmės ryšys,Visatos švytuoklė, kuri kiekvienam atlygina pagal nuopelnus ar baudžia už pražangas. Gimimo horoskopas atspindi viso labo pasekmes, tai tarsi praeitos inkarnacijos poelgių pažymėjimas.Karminis horoskopas nusako dabartinio Likimo priežastis, t.y. praeito gyvenimo dvasinius pakilimus ir nuosmukius. Negatyvi karma - atpildas už Visatos dėsnių pažeidimus, arba, nuodėmes. Skirtingose religijose pagrindiniai Visatos dėsniai yra išpažįstami vienodai, tik jų pavadinimai - skirtingi. Krikščionybėje karmos dėsniai išsakyti dekaloge. Karminėje astrologijoje prigijo draudimų sąvokos, paimtos iš induizmo šventraščių - Vedų. Už ištikimybę kiekvienam iš šių 5 įsakų, žmogus pelno likimo dovaną - išskirtinius sugebėjimus. Už pažeidimą - patenka į itin nepalankias gyvenimo aplinkybes.
Net negatyviausią karmą "taiso" pozityvūs veiksmai ir aktyvumas, nukreiptas į aplinkinių gerovę.

Kertiniai Visatos dėsniai-draudimai

1. "Achimsa" - nežudyk. Nedaryk žalos, nekenk aplinkiniams. Neužmušk meilės, vilčių, norų, tikėjimo, sąmoningai nesikėsink į nieką, kas gyva. Negatyvios "achimsos" požymiai: žmogus gimsta su fiziniais trūkumais, dažnai patenka į avarijas ir smurtines, gyvybei pavojingas situacijas, patiria fizines bausmes, yra kankinamas, netenka brangiausių žmonių.Dovanos už gerą "achimsą": stipri dvasios jėga, sutramdanti aplinkos agresiją, nuraminanti artimųjų siautulius , užgesinanti konfliktus, sutaikanti priešininkus. Gyvenimiška laimė, kai lengavi sekasi igyvendinti sumanymus, greitai pildosi norai.Kaip išpirkti "achimsą": daryti gerus darbus,pelnyti gerą vardą, saugoti reputaciją, gelbėti kitus iš mirties glėbio, kovoti už kitų gyvybę, steigti kovos su ligomis fondus.

2. "Satja" - būk teisingas. Satjos laikymąsis - tai nuoširdumas ir atvirumas tiek žodžiuose, tiek mintyse ir poelgiuose. Tiesos sakymas niekada nesužeis kito, t.y. dėl "satjos" neįmanoma pažeisti "achimsos". Negatyvios "satjos" požymiai: žmogus serga psichine liga, yra nenuovokus, kvailas. Jį nuolat kažkas apkalba,peikia,tyčiojasi, jis susiduria su didele išdavyste ar šmeižtu, neturi draugų. Daug kliūčių siekti žinių, studijuoti. Nėra pripažinimo. Dažnai genda telefonai ir automobiliai. "Satjos" dovanos: aiškiaregystė, telepatija, pranašingi sapnai, stipri intuicija, įgimta išmintis,šlovė, pergalės konkursuose ,lengvas kalbų mokymąsis, sėkmė moksle.Kaip išpirkti "satją": ginti teisingumą, išviešinti apgaules, užsiimti nekomerciniu švietimu, padėti melagingai apkaltintiems.

3. "Astėja" - nevok. Nesikėsink į privatumą, nesisavink svetimos šlovės,nuopelnų, sumanymų, idėjų.Nepiktnaudžiauk kitų gerumu, nesikišk be reikalo į svetimą gyvenimą su patarimais ar šiaip iš smalsumo. Negatyvios "astėjos" požymiai: žmogus skursta, uždirba mažiau, nei kiti. Jam nepavyksta sukaupti turto - santaupos ištirpsta "Sekundės" banke, o vagys vis suranda tą vienintėlę paslėptą kojinę. Be to, nuolat kažko pritrūksta sumanymams įgyvendinti - tai lėšų, tai žinių, projektus nuolat kažkas griauna - tai nelamingas atsitikimas, tai ekonominė krizė ar politiniai perversmai. "Astėjos" dovanos: lengvai pasiekiamas gerbūvis, "nematomi aitvarai ant stogų", nepaaiškinama sėkmė loterijose, palikimas, renta, gyvenimo pilnatvė ir įvairovė.Kaip išpirkti "astėją": užsiimti labdara, šelpti skurstančius ir benamius, steigti finansinius paramos fondus, neatsakyti prašančiajam, aukoti.

4. "Aparšracha" - neturėk kitų dievų. Nedaryk kulto ir nesudievink nieko - mylimojo, mokytojo, garbingo politiko (pvz. Landsbergio), Konstitucijos, šventųjų raštų ir pan. Gerbk tėvą ir motiną, kitų laisvę, įsitikinimus ir apsisprendimą, venk bet kokios priklausomybės,negeisk valdžios, nemanipuliuok kitų sąmone. Negatyvios "aparšrachos" požymiai: priklausomybė - nuo kvaišalų, nuo viršininko malonės, nuo gaujos vadeivos, nuo sektos vadovo. Buvimas izoliacijoje - kalėjimuose, vienuolynuose, griežto režimo įstaigose, užkampiuose, ilgas gydymąsi sanatorijose. Problemos su būstu - vis nėra kur gyventi. Valdingi tėvai ir tironai viršininkai."Aparšrachos" dovanos: įgimti gabumai, galimybė rinktis ir priiminėti sprendimus, vadovo talentas. Kūrybinė profesija, kai nereikia niekam tarnauti. Profesinė sėkmė.Kaip išpirkti "aparšrachą": kovoti už kitų laisves, globoti kalinius, traukti žmones iš priklausomybės - nuo kitų valios, įtaigos ir pan.

5. "Brachmačarja" - nepaleistuvauk. Valdykis ir laikykis visur saiko bei tvarkos.Negatyvios "brachmačarjos" požymiai: sunkios ligos, bejėgiškumas, depresija. Tenka slaugyti ar rūpintis artimaisiais. Susidūrimas su stichinėmis gamtos nelaimėmis. Daug įvairių nelaimingų atsitikimų. Nelaiminga meilė ir nepilnavertis asmeninis gyvenimas. Netikėtos skyrybos. Nelaimės su vaikais."Brachmačarjos" dovanos - gydymo galios, puiki sveikata, ilgaamžiškumas, jaunatviškumas, stipri energetika.Kaip išpirkti "brachmačarją" - pasninkauti, tvirtai laikytis ištikimybės įžadų, gyventi švariai ir pavyzdingai, nuolat daug dirbti.

Astrologė Saulė

Publikuota savaitraštyje "TV per savaitę".