Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2005-02-23

Tikėjimo skirtumai ir jungtys

Vienas klebonas švenčia gimtadienį su merginomis,kitas veisia šunis,venas kunigas kolekcionuoja meną ir mylimąsias, kitas - pergales šaudyklose. Vieni parapijiečiiai tai pateisina, kiti - smerkia. Kodėl? Kas lemia tikėjimo formų skirtumus?

Oficialias religijas ir bažnyčios institucijas valdo Šaulio ženklas ir Jupiterio planeta. Nuo 1996 iki 2009 metų per Šaulį keliauja Plutonas, demaskuojantis ir griaunantis tai, kas jose yra nesąžininga ir iškreipta, kas neatitinka skelbiamų dogmų. Plutonas atskina pelus nuo grūdų ir sunaikina tai, kas kenkia visiems religiniams kultams. Visuomenės nuomonė bus ypač nepakanti ir kritiška dvasios ganytojų pražangoms nuo 2003 lapkričio iki 2004 metų vasario ir 2004 metų liepą -rugpjūtį. Nuo 2006 rudens iki 2007 rugsėjo atsinaujinančiai ir apsivalančiai bažnyčiai paramą suteiks autoritetingi vyresnės kartos politikai, pedagogai, garsūs artistai. Jupiteris, teisingų įstatymų ir plėtros planeta, suteiks teigiamą, vienijantį impulsą tikintiems ir jų sielovadininkams nuo 2006 gruodžio iki 2008 metų.

Astrologijoje gilųjį, ne formalųjį tikėjimą, dvasingumo apraiškas ir religingumo išraiškas, Kūrėjo idealus ir įvaizdžius, vidinių ir išorinių idealų santykį valdo Neptūnas. Jis keičia ženklą kas 13-14 metų ir žymi skirtingas kartas su skirtinga dvasine patirtimi. Kiekviena karta praturtina dvasinį gyvenimą, patobulina jo formas ir priemones. Tačiau skirtingoms Neptūno kartoms sunku priimti kitokas religingumo formas. Iš čia gimsta konfesinė trintis ir prieštaravimai tarp tikinčiųjų, kurios galėtų nebūti. Formų daug, jos skiria, o turinys - stiprus tikėjimas - vienija.

Simboliškai sunumeruokim dabar gyvas ir tuoj ateisiančias kartas. Pirmoji susikerta dėl tikėjimo su 4-ąją, bet puikiai sutaria su 5-ąja ir stengoasi suprasti 3-ąją. Antroji kritikuos 5-ąją, bet ras bendra kalba su 4-ąja ir taps neginčijamu autoritetu 6-ajai. Trečioji pritaria 5-osios entuziazmui ir idealizmui, įskiepys religinę toleranciją 7-ajai, bet pašiurps nuo 6 -osios dogmatizmo ir askezės. Ketvirtoji mėgins perauklėti ir perorientuoti 7-ąją ir slapta palaikys 6-osios principingumą. Penktoji taps dvasios mokytojų idelais 7-ajai kartai, bet absoliučiai nesupras 8-osios pasiaukojimo ir ir polinkio į mistiką. Šeštoji sukurs naujus įstatymus ir sistemą, kurią 8-oji pripildys naujais simboliais ir prasmėmis.

1915-1929(1) Neptūnas Liūte.Romantiškas idealizmas.Verčiami nuo pjedestalų seni dievai, žmogaus-dievybės kultas - Ničės superžmogus ir Hesės Sidcharta. Tikima žmogaus kuriamąja galia. Tikėjimas suvokiamas kaip saviraiškos pilnatvė arba kaip dvasinė pergalė. Bažnytinių ceremonijų įsigalėjimas. Šios kartos kunigai apeigas paverčia iškilmingu spektakliu, švente. Tarp jų daug šviesuolių, išskirtinių asmenybių, tačiau jie kurti paprasto žmogaus kasdieniams poreikiams ir itin politizuoti.

1928-1943 (2) Neptūnas Mergelėje. Karingas ateizmas arba formalumas. Tai mažiausiai tikinčiųjų davusi karta, tačiau pareigingiausiai užpildanti bažnyčias. Buvę komunistai be dvasios spazmų atsiklaupia ir žegnojasi. Tikima mokslinės pažangos pergale arba vėl grįžtama prie panteizmo, sakralizuojamos bažnytiniai daiktai - plotkeliai, žvakės, švęstas vanduo ir pan. Tikėjimas išpažįstamas kaip darbas, pareiga ar tarnystė. Atsiverčiama per ligą ar žlugus karjerai. Šios kartos kunigai yra itin išsimokslinę ir uolūs dogmatikai, paklusnūs vyresnybei biurokratai. Jie puikiai tvarkosi ūkyje, geranoriškai padeda nelaimingiems, yra neprilygstami pamokslininkai ir Švento Rašto žinovai, gyvena kukliai ir tyrai, laikosi mažų darbų filosofijos, tačiau retas jų sugeba palengvinti sielos kančias ar astispirti politinei konjunktūrai.

1943-1956 (3) Neptūnas Svarstyklėse.Tikėjimas kaip mada, visuomeninis įpareigojimas ar bandymas susilieti su Visatos harmonija. Ieškoma subtilių autoritetų, kurie gražūs ir vidumi ir išore, kurių gyvenimo būdas atitinka jų žodžius. Šios kartos kunigai yra itin liberalūs, jie dažnai išsižada įšventinimų dėl santuokos, toleruoja homoseksualius santykius. Dievo apraiškų jie ieško paveiksluose, platoniškuose romanuose, kultūrinėje ar koncertinėje veikloje. Jie lengvai randa kompromisus ginčytinose situacijose, vengia aktyvios ganytojiškos veiklos, problemas sprendžia nuolankiai, per meilę ir harmoningus santykius. Jie išpuošia bažnyčias, steigia chorus, yra elitiški ir klaniški - gano pasirinktinai arba inteligentus, arba karius, arba jaunavedžius,arba mafijozius.

1956-1971 (4) Neptūnas Skorpione.Sąlyčio su Kūrėju ieškoma psichikos būsenose - narkotikuose,slaptose sektose, tantrinėse ar maginėse orgijose.Tikėjime daug maginių ritualų ir įvairių regėjimų. Ši karta įtiki skausmingai - per nuopolius ir cinizmą - bet itin giliai po nusivylimų meilėje, nuskurdimo ir akistata su mirtimi. Tikėjimas fanatiškai ginamas, vardan jo atsižadama artimųju, turto, tėvynės, užsikraunamas kančios kryžius. Pavyzdžiai - modžachedai-kamikadzės, scientologijos sektos nariai, budizmą priėmę ir atitrūkę nuo realybės verslininkai,buvusios sutenerės,vedančias į doros kelią stoties prostitutes . Šios kartos kunigai dažnai priima įžadus po asmeninių gilių dvasiniu krizių,yra atėję iš buvusių narkomanų, kalinių, karių-mirtininkų.Jie laikosi dogmų, aitringai siekia atversti į savo tikėjimą, yra jautrūs ir jumaniški nuodėmklausiai.

1971-1984 (5) Neptūnas Šaulyje.Tikėjimas yra suvokiamas kaip neišsenkanti šviesos ir džiaugsmo versmė. Tai - azartiškiausia Dievo ieškotojų ir pasiekėjų karta, dainuojančiais būriais traukianti paskui dvasios mokytojus ir svetimų kultūrų guru. Jie sudaro daugumą Taizės vienuolyno stovyklavietėse ir induistų ašramų treninguose, šloviną Viešpatį su gitaromis, buria katalikiškus rožinių ratelius, siekia apjungti skirtingas religijas. Šios kartos kunigai - linksmi ir populiarūs, yra mėgiami viešų renginių svečiai. Jie kuria katalikiškas televizijas, klubus, bičiuliaujasi su politikais, yra itin pasaulietiški - užsiima verslais, nesaugo reputacijos, nes atvira širdimi priima kiekvieną. Dažnai neskiria ribos, kur baigiasi šventė ir prasideda uniforminė pareiga. Tačiau parapijiečiai juos dievina už linksmą būdą, entuziazmą, aukštas moralines vertybes, teisybės gynimą.

1984-1998 (6) Neptūnas OžiaragyjeŠi karta perims tikėjimo formas iš senelių ar garbių autoritetų. Tikėjimą jie suvoks kaip kasdienius išmėginimus. Ištikimybę idealams jie įrodys visu gyvenimu, pagarba protėvių tradicijoms. Dievo žodį jie pavers kūnu, nesileisdami į teologines diskusijas ar mistines ekstazes, neieškodami gilesnių prasmių. Jie atgaivins senovės kultus arba įtvirtins nacionalinę religiją, atstatys bažnyčias, sustiprins dvasininkų autoritetą materialia ir įstatymine pagalba. Šios kartos kunigai bus itin asketiški ir atsiskyrę nuo pasaulietinių dalykų.

1998-2012 (7) Neptūnas Vandenyje.Seneliai juos vadins bedieviais, nes jie nesilaikys ritualų. Kiekvienas ieškos asmeninio ryšio su Kūrėju, kurs naujas maldas ir naujus tikinčiųjų tarpusavio santykius.Šios kartos užduotis - sukurti naują kalbą, naujas kolektyvišjkesnes ir natūralesnes religingumo formas. Šios kartos kunigai bus kompiuterizuoti, dėmesingi paprastiems žmonėms, nedogmatiški.

2012-2026 (8) Neptūnas Žuvyse.Žuvų ženklas yra Neptūno būstas. Ši karta bus dvasingiausia - seks paskui idealus,užjaus ir pasiaukojamai mylės bedalius. Tikėjimo turinys pagaliau išsivaduos iš formalių gniaužtų.


Publikuota savaitraštyje "TV per savaitę"
.